El canvi organitzatiu és un procés o activitat destinada a fer canvis significatius o significatius en l'estructura, la cultura, l'estratègia, els processos operatius o els sistemes de gestió d'una organització.

És important recordar que el canvi només és permanent. Sense canvis, el món s'aturarà. Conèixer les maneres adequades de fer canvis per assolir els vostres objectius és un dels factors més importants per garantir l'èxit a la vida.

El canvi és un fenomen que veiem cada dia. Allà on mirem, el canvi està passant.

Ja sigui l'hora del dia que no para de canviar o el temps que no canvia, no podem avançar. Sense canvi no hi pot haver creixement, ni desenvolupament, ni evolució. Sense canvi no hi pot haver progrés.

Els canvis en la vida personal poden ser canvis en l'espai de vida, l'estat de la relació o l'estil de vida. Els canvis en la vida professional són impulsats principalment per la necessitat de nous mitjans per assolir l'èxit.

Un nou projecte o millora tecnològica es pot anomenar un canvi empresarial.

La mateixa lògica s'aplica a les organitzacions. La productivitat global i l'èxit d'una organització depèn de la implementació i implementació del canvi.

Organització de les habilitats que tothom hauria de conèixer

El canvi organitzatiu és un procés que implica que una organització implementa un canvi en una o més dimensions. Aquests inclouen cultura, estructura, tecnologia, estratègia, mètodes de treball. Els canvis en aquestes àrees, al seu torn, afecten el conjunt de l'organització.

Actiu versus responsabilitat.

Per què és important implementar el canvi? Canvis en l'organització.

L'empresa treballa per obtenir beneficis i guanys. Cal canviar qualsevol sistema que amenaci aquests factors.

Amb les mateixes reflexions, els canvis es produeixen de tal manera que no aporten ingressos a l'empresa i la seva reputació, sinó que només la fan pujar. Un cop s'ha decidit que s'han de fer canvis en l'estructura ocupacional, el major repte és la seva correcta implantació.

La implementació es pot anomenar la implementació de canvis en el sistema.

Aplicar el canvi per assolir un objectiu desitjat és una part exitosa de la implementació del canvi. Això és molt natural i un se sent intimidat per les diferències.

Els empleats i la direcció tenen por del fracàs, i aquesta és la raó per la qual es resisteixen al canvi en alguns àmbits.

Organització de les habilitats que tothom hauria de conèixer

11 passos per implementar el canvi

Canvis en l'organització

El procés de canvi organitzatiu implica la introducció de coneixements de diverses àrees de la disciplina.

Aquestes àrees de disciplina inclouen gestió, economia, sociologia, psicologia i ciències polítiques.

La combinació reeixida de l'experiència específica acumulada en les àrees anteriors, juntament amb un lideratge efectiu, és el que prediu un canvi exitós i efectiu en una organització. Els passos a seguir per implementar els canvis es van descriure de la següent manera:

1) Crear un sentit d'urgència. Canvis en l'organització.

Creant un sentit d'urgència

La implementació de canvis és necessària quan el mètode anterior presenta alguns inconvenients que poden afectar el benefici i la reputació de l'empresa.

La necessitat de canvi, quan es combina amb la urgència, pot fer meravelles per a un negoci. El requisit pot ser en forma d'amenaces potencials al mètode antic i comentaris dels clients i usuaris del mètode anterior. Aquesta urgència pot proporcionar una motivació inicial molt necessària perquè els empleats acceptin el canvi. Canvis en l'organització.

Sense demanda d'un producte, no hi pot haver oferta del mateix que dicta la llei de l'economia. Sense necessitat no hi ha motivació per satisfer aquesta necessitat, com diu la psicologia. Aplicar aquest principi a la implementació del canvi organitzatiu és la clau de l'èxit.

Quan la majoria de les persones d'una organització creu que hi ha una forta necessitat de canvi a l'organització, aquesta distinció es pot implementar de manera efectiva. Crear aquest sentit de necessitat de canvi és el primer pitch a aquest fenomen interdisciplinari.
Per iniciar el procés de canvi, el líder ha de començar a crear la sensació que vol un canvi entre els empleats. Quan els empleats senten la necessitat de canviar, això al seu torn motiva l'empresari a millorar les coses. Això es pot fer de diferents maneres. Les persones de l'alta direcció tenen un paper clau a l'hora de comunicar un sentit d'urgència.

Poden identificar oportunitats crítiques i detallar com es poden aprofitar aquestes oportunitats. Poden identificar amenaces potencials i també explicar les conseqüències d'aquests riscos si no s'aborden de manera eficaç. Sense fer el primer pas correctament, la resta del procés es pot trencar.

Fes un fulletó. Una guia per dissenyar fulletons impresos efectius

2) Formació d'una coalició. Canvis en l'organització.

Simplement iniciar i gestionar el canvi organitzatiu mai és suficient. Com que hi ha moltes persones treballant en una organització, és important assegurar-se que tots els empleats de l'organització participin activament en el procés de canvi i contribueixin a la seva actualització.

Perquè això passi, cal identificar persones de diferents nivells jeràrquics de l'organització que farien que els grans líders motivessin a tothom en el procés. Aquests els líders no han de venir només de l'alta direcció.

Aquests poden ser empleats a qualsevol nivell de la jerarquia organitzativa. Aquesta coalició pot liderar eficaçment el procés de canvi. Una aliança útil és aquella en què els membres representen diferents departaments i diferents nivells d'antiguitat a l'organització. Així, la necessitat de canvi i la seva implementació pot ser més eficaç.

Es necessita un equip per executar el pla desenvolupat per implementar el canvi. Aquest equip ha d'esforçar-se perquè el canvi es produeixi sense problemes. Han de ser capaços de fer front a les pors i inhibicions d'altres empleats.

Aquest equip ha de treballar per equilibrar els canvis antics amb els nous. És imprescindible que coneguin tots els detalls del pla i tinguin sistemes per fer-ho possible. Han de tenir una forta autoritat sobre l'equip i han d'obligar l'equip a acceptar el canvi de tot cor.

3) Creant una visió. Canvis en l'organització.

Creació d'una visió Canvis en l'organització

Creant una visió

Com que el procés de canvi organitzatiu implica canvis en molts aspectes de l'organització, és fonamental connectar totes aquestes àrees.

Quan arriba la inspiració, t'enfrontes a molts canvis potencials i les seves conseqüències per separat. No obstant això, el més important, amb punts de vista perquè la gent entengui la necessitat de canvi i la naturalesa del propi moviment, presenta aquests diversos canvis d'una manera completament connectada.

La visió del canvi i les seves conseqüències és crucial en el procés de canvi organitzatiu. Aquesta visió és com bé, heu relacionat canvis en diferents aspectes de l'organització i com afectarà positivament l'organització en el futur. Canvis en l'organització.

La teva visió ha de ser clarament explicada i, al seu torn, entesa pel teu equip. Mantenir els valors al centre del procés de canvi és fonamental. Tots els membres de l'equip han de ser capaços de comunicar la visió amb facilitat i de manera concisa. Juntament amb la declaració de la visió, també és de vital importància tenir una declaració de missió, que expliqui breument l'estratègia necessària per fer realitat la vostra visió.

4) La comunicació és la clau

Un cop hagis articulat la teva visió de canvi i la teva missió que defineix com aconseguiràs la teva visió, la comunicació esdevé vital.

Ser capaç de comunicar la vostra visió i la vostra missió al vostre equip és fonamental. És important que el teu equip entengui el que vols.

Això es deu al fet que, al seu torn, transmetran la seva comprensió de la vostra visió a tota l'organització. Les discrepàncies en la comunicació i el filtratge de la informació són l'últim que voleu durant un procés de canvi. Canvis en l'organització.

S'aconsella parlar de la visió el més sovint possible i també tenir prou visió dels problemes del dia a dia de l'organització en relació a la visió. Prendre l'exemple és fonamental.

És possible que altres empleats que no siguin l'equip que planifica els canvis no els coneguin. Per tant, és fonamental comunicar correctament la necessitat, el procés i els resultats d'aquests canvis a tots els propietaris de la pila empresarial interessats.
Han d'estar convençuts que fer canvis és rendible. Les seves pors s'han d'eliminar mitjançant un raonament lògic. S'ha de posar llum sobre les oportunitats que sorgiran d'aquests canvis i el seu retorn. Aquest missatge obligarà les parts interessades a acceptar aquests canvis.

5) Desfer-se dels punts de control

Una bona manera d'entendre el progrés del vostre canvi organitzatiu és quan finalment podeu començar a identificar les barreres associades al mateix.

Quan comences a notar alguna resistència dels empleats o d'altres aspectes de l'organització, com estructurals o funcionals, és quan saps que has superat els quatre primers passos del canvi organitzatiu.

Aquí és quan comenceu a revisar l'estructura de la vostra organització, els fronts operatius i tecnològics i comproveu si s'alineen amb la vostra visió. Canvis en l'organització.

Comunica't amb els empleats que són resistents al canvi i intenta que entenguin la teva visió. Per la mateixa raó, consulteu les descripcions i especificacions de la feina. També és important enfortir aquells que participen activament en el procés de canvi.

6) Les recompenses a curt termini són importants

Les recompenses a curt termini són importants

El període per a la plena implementació i actualització de la visió pot ser força llarg. Per tant, és important desglossar la vostra visió i els beneficis del concepte en objectius i recompenses a curt termini.

Això crea una sensació d'èxit entre els empleats. Quan s'assoleixen aquests objectius a curt termini, és important premiar o celebrar aquests èxits. Canvis en l'organització.

Això manté alta la moral dels empleats i els motiva a impulsar el procés de canvi organitzatiu. Aquestes victòries ràpides també ajuden els empleats a entendre l'eficàcia i els beneficis dels canvis implementats a l'organització.

Els objectius que ha d'assolir qualsevol equip empresarial són principalment de dos tipus, a saber. a curt i llarg termini. Els objectius a llarg termini són més grans i més tediosos.

Per tant, es divideixen en diversos objectius a curt termini, que són comparativament més fàcils d'assolir. Això L'estratègia també es pot utilitzar en la implementació canvis.

7) El creixement continua. Canvis en l'organització.

Hi ha algunes coses importants que cal tenir en compte a mesura que assoleix els teus objectius a curt termini i celebres les teves victòries.

És important recordar que sempre hi ha marge de millora. Així, tot i que es celebren les victòries, els empleats han d'entendre els punts forts i les àrees que necessiten millorar.

El procés de canvi és continu. En estar completament absorbit en la celebració de l'assoliment dels objectius, el procés de canvi es pot aturar de sobte. Això, al seu torn, farà que la vostra missió sigui inútil.

8) Adjunteu els canvis

Els canvis que produeixen bons resultats i beneficis per a l'organització s'han d'incorporar a la cultura global de l'organització.

Això es fa per garantir l'estabilitat dels canvis. Els canvis en la cultura general han de ser implementats i supervisats acuradament per un equip designat. Els canvis realitzats durant el procés de canvi han de formar part del funcionament i de les activitats diàries de l'organització.

Quan es veu el canvi en tots els aspectes de l'organització, aleshores sabeu que ha arribat per quedar-se. També és molt important que el vostre equip estigui compromès amb el canvi i el recolzi totalment a llarg termini. Sense equip, l'estabilitat dels canvis realitzats és qüestionable.

Un cop la modificació tingui èxit, es pot utilitzar sense cap mena de preocupació. Aquests poden estar arrelats a la vostra cultura laboral diària. Un líder ha de parlar-ne una i altra vegada per motivar els membres de l'equip a lluitar sense por per a un canvi més gran en el futur.

9) Planifiqueu bé els vostres canvis. Canvis en l'organització.

Planifiqueu correctament els vostres canvis

Planifiqueu correctament els vostres canvis

 

El canvi només és necessari tan directament quan les velles maneres de fer les coses comencen a fallar o a produir menys resultats dels esperats. Per tant, els canvis s'han de planificar de manera que compensen les pèrdues ocasionades pels mètodes més antics i menys efectius.

S'han d'eliminar les amenaces dels antics mètodes i s'han d'incorporar amb cura els canvis. Hi ha diferents tipus de canvis en funció de la seva naturalesa, mitjans de vida, abast i recursos necessaris per implementar-los.

Aquests factors s'han de tenir en compte a l'hora de planificar.

10) Revisar i comunicar les conseqüències dels canvis. Canvis en l'organització.

Els canvis realitzats requereixen un seguiment i una anàlisi acurats.

La reacció del mercat i els comentaris dels usuaris s'han d'avaluar en funció dels recursos utilitzats i del retorn esperat del canvi.

Tots els equips han de presentar un informe formal a l'equip dedicat a implementar aquests canvis. Aquest informe es pot utilitzar com a guia millorar els canvis i fer-los més rendible.

Aquesta és una xarxa que farà que el negoci sigui rellevant i rendible tant per a l'empresa com per als clients.

11) Abordar els riscos associats a la implementació del canvi

Treballant els riscos

Treballant els riscos

 

Qualsevol canvi que s'hagi de fer en un sistema o forma de treballar comporta una sèrie de beneficis i riscos.

Els riscos són tan importants d'analitzar com els beneficis, ja que poden tenir conseqüències negatives greus i una fallada completa del sistema.

El pla desenvolupat hauria de superar aquests obstacles i minimitzar l'impacte dels riscos. S'ha d'executar un pla de còpia de seguretat si la idea original no funciona com s'esperava.

Reflexions finals sobre la implementació del canvi!

Per implementar el canvi en una organització, és important tenir una bona comprensió dels passos necessaris per implementar eficaçment el canvi en una organització. Llegeix i aprèn!

El canvi és inevitable. Per fer-los rendibles en qualsevol negoci, cal conèixer els passos i consells adequats per implementar-los correctament.

Això garantirà el seu èxit i èxit. També ajudarà a fer creure als empleats que el canvi pot ser rendible, assolible i emocionant.

Això obrirà el camí per crear miracles i establir punts de referència més alts.

 АЗБУКА