La sostenibilitat en els envasos s'ha convertit en una consideració important per a moltes empreses i consumidors a causa de la creixent consciència dels problemes ambientals i el desig de sostenibilitat. Els materials i els enfocaments d'embalatge sostenibles tenen com a objectiu reduir els impactes ambientals negatius i minimitzar els residus.

Es considera un embalatge ecològic si té les següents qualitats: està fet de productes reciclats, és fàcil de reciclar i, en general, és segur per al medi ambient i les persones que l'utilitzen. Per la compra embalatge respectuós amb el medi ambient, les empreses també han de garantir que els materials que reben dels seus proveïdors siguin respectuosos amb el medi ambient, i els processos de producció d'aquests últims han d'implicar un mínim malbaratament i un consum de recursos naturals. Per tant, aquest procediment es redueix petjada de carboni empresa, començant per treballar només amb proveïdors respectuosos amb el medi ambient.

A més de ser respectuosos amb el medi ambient, les empreses que hi participen producció d'envasos respectuosos amb el medi ambient, normalment pot evitar costos elevats reduint el cost de les matèries primeres, minimitzant l'ús de recursos naturals i utilitzant materials reciclats.

La importància de la sostenibilitat en els envasos

La importància dels envasos ecològics comporta una sèrie de beneficis per al medi ambient, la salut humana i la sostenibilitat empresarial. Aquests són alguns aspectes clau que destaquen la importància d'utilitzar el medi ambient materials d'embalatge:

 1. Reducció de l'impacte ambiental:

  • L'ús de materials biodegradables, reciclables i sostenibles ajuda a reduir l'impacte ambiental. Això és especialment important en el context del problema de la contaminació dels oceans i l'acumulació de residus plàstics.
 2. Reducció de residus. Embalatge ecològic

  • Els embalatges ecològics ajuden a minimitzar els residus, especialment en comparació amb els materials d'un sol ús i difícils de reciclar.
 3. Suport al procés econòmic circular:

  • L'ús de materials reciclats als envasos i la creació d'envasos que siguin fàcilment reciclables dóna suport al principi d'una economia circular on els recursos es reutilitzen.
 4. Cuidant els recursos. Embalatge ecològic

  • Molts materials ecològics es creen amb fonts sostenibles com el bambú, l'escorça, els bolets, que ajuden a conservar els recursos naturals.
 5. Salut del consumidor:

  • Els materials respectuosos amb el medi ambient poden ser més segurs per a la salut, especialment quan s'utilitzen en contacte amb els aliments.
 6. Atreure consumidors conscients del medi ambient. Embalatge ecològic

  • Hi ha un interès creixent entre els consumidors moderns pels productes sostenibles i respectuosos amb el medi ambient. Els envasos ecològics poden ser atractius especialment per a aquells que prenen decisions basades en criteris ambientals i socials.
 7. Compliment de normes i lleis:

  • Molts països i regions estan introduint lleis i estàndards per promoure l'ús de solucions d'embalatge ambientalment sostenibles. El compliment d'aquesta normativa pot donar un avantatge a un negoci i evitar possibles sancions.
 8. Millora de la reputació de la marca. Embalatge ecològic

  • Les empreses que empaqueten de manera sostenible poden millorar la seva reputació davant els consumidors i socis, cosa que pot promoure la lleialtat i la sostenibilitat de la marca.

Tenint en compte aquests factors, l'embalatge sostenible s'està convertint en un element clau d'una estratègia empresarial sostenible i un factor important per atraure i fidelitzar clients.

Procés de fabricació pas a pas. Embalatge ecològic

Producció d'envasos respectuosos amb el medi ambient - Un procés senzill i econòmic. És possible que les empreses tinguin curiositat per saber com es fabriquen, o potser voldran fer-ne les seves algun dia. Independentment del tipus d'emprenedor que siguis, a continuació es detallen els passos clau del procés. producció d'envasos respectuosos amb el medi ambient, que us ajudarà a entendre el camí ecològic.

1. Selecció dels materials utilitzats per a l'embalatge

El primer pas per crear embalatges ecològics és decidir quins materials utilitzareu. Hi ha molts materials reutilitzables al mercat i pots triar entre materials com plàstic reciclat, paper, teixit o vidre. Assegureu-vos que l'embalatge del vostre producte coincideixi amb les vostres preferències de marca. Embalatge ecològic

2. Capes d'embalatge

Un cop decidit pel material, decidiu les capes d'embalatge. Depenent del que vengueu, avalueu si els vostres productes requeriran les tres capes d'embalatge estàndard. Aquesta grapa inclou una primera capa interior utilitzada per embalatge del producte, que es pot fer amb paper o teixit reciclat, segons la preferència de la teva marca. La segona és la capa exterior, o el que el comprador veu primer, sovint feta d'una caixa de paper, bossa o pot de vidre. El tercer nivell és l'embalatge evident del producte, sovint el que el comprador veu com a "marca". En poques paraules, és com un embolcall de xocolata o un pot de galetes que conté les vostres llaminadures. Embalatge ecològic

Utilitzant aquestes tres capes, podeu considerar si heu d'utilitzar les tres capes per empaquetar el vostre producte. Els principis ecològics poden animar-vos a utilitzar simplement una o dues capes.

3. Recollida i processament de materials. Embalatge ecològic

A l'hora d'escollir la ruta verda ecològica, el primer pas és començar per recollir les matèries primeres dels punts de reciclatge o recollida. El preu d'aquests materials varia en funció de la seva demanda. Tanmateix, encara costen menys en comparació amb la compra de nous materials d'embalatge per al vostre negoci.

Un cop recollits els materials, es poden transportar a una instal·lació de fabricació on es classifiquen, es netegen i es processen per a la producció.

4. Producció d'envasos. Embalatge ecològic

En producció d'envasos respectuosos amb el medi ambient És igualment important aplicar principis de producció sostenible, com ara l'ús d'energies renovables en la producció en lloc de l'electricitat. L'energia renovable generada pel sol, el vent, la biomassa i la pluja es reomple de manera natural, a diferència dels combustibles fòssils. L'ús d'aquestes fonts d'energia sostenibles per a la producció ajudarà a la vostra empresa a reduir la seva petjada de carboni. Durant el procés de producció, també és important minimitzar els residus i estalviar aigua.

5. Impressió sobre embalatge

Un cop el vostre embalatge estigui llest, és hora d'imprimir-hi la vostra marca. Com que la pintura està formada per diversos productes químics, també poden ser perjudicials per al medi ambient. Això és especialment cert per als dissolvents. Això ha portat a molts fabricants ecològics a canviar de dissolvents convencionals a opcions ecològiques elaborades amb compostos orgànics (COV) poc volàtils. Embalatge ecològic

També pots triar altres pintures ecològiques que continguin aigua, acetona o etanol i que estiguin totalment lliures de COV.

Conclusió

Seguint pràctiques respectuoses amb el medi ambient embalatge per a la vostra marca és senzill i eficaç una manera de reduir les emissions de carboni i contribuir a preservar el medi ambient. A part d'això, els envasos ecològics poden ser beneficiosos per a la teva marca per diversos motius, com ara millorar la teva imatge de marca, reduir els costos de producció i ser biodegradables. Embalatge ecològic

Com que la majoria dels envasos reciclats utilitzen energia renovable i són biodegradables, canviar-hi ajudarà la vostra empresa a minimitzar la seva petjada de carboni a llarg termini. donar benefici medi ambient.