L'estructura del mercat és un concepte de la teoria econòmica que classifica les empreses en funció dels tipus de béns i serveis que venen (homogenis o heterogenis) i com influeixen els factors externs en el seu rendiment. Entendre l'estructura del mercat us ajuda a comprendre les característiques úniques dels diferents mercats.

Què és l'estructura del mercat?

L'estructura del mercat és una manera de categoritzar i distingir diferents indústries en funció del nivell i tipus de competència dels béns i serveis. L'estructura del mercat fa referència a l'entorn econòmic en què opera una empresa. Caracteritza la competitivitat d'una indústria a través d'aspectes com el nivell de dificultat per incorporar-se al sector i el nombre de venedors implicats.

L'estructura del mercat es pot dividir en quatre categories principals: competència perfecta, competència monopolística, oligopoli i monopoli. L'estructura del mercat depèn de diversos factors, com ara el nombre de compradors i venedors, el poder de negociació, el nivell de competència, la diferenciació del producte i l'accessibilitat al mercat.

Principals conclusions

 • El terme estructura de mercat fa referència a les condicions en què opera una empresa, incloent variables com el nivell de competència, les barreres d'entrada i la diferenciació del producte.
 • Hi ha quatre estructures de mercat principals: competència perfecta, competència monopolística, oligopoli i monopoli.
 • Quan hi ha diversos competidors al mercat, augmenta les possibilitats de preus justos i competitius per als clients. En els mercats oligopolistics i monopolístics, es pot impedir que les empreses cobrin preus injustos mitjançant la regulació governamental.
 • Per entendre l'estructura del mercat d'una indústria, és important tenir en compte el nombre i el tipus d'empreses que operen en un mercat determinat. Les empreses especialitzades, els mercats de capitals i els participants del mercat són aspectes a tenir en compte.

Importància. Estructura del mercat

Entendre l'estructura del mercat és fonamental per determinar una estratègia comercial adequada per a una empresa. Això afecta el nivell i el tipus de competència, que al seu torn afecta els preus, la diferenciació del producte i diversos altres aspectes operatius. Conèixer l'estructura del mercat és fonamental per executar i expandir amb èxit un negoci en un mercat determinat. Això ajuda a analitzar els resultats del mercat i optimitzar-ne el rendiment.

Mitjançant l'estudi de les diferents estructures de mercat, les empreses poden entendre millor com servir eficaçment la seva base de clients prevista i superar els seus competidors. Això pot incloure el desenvolupament de plans que millorin la seva competitivitat, augmentarà la satisfacció del client i crear noves millores de producte. En comprendre l'estructura del mercat, les organitzacions poden identificar mercats prometedors per ampliar les seves operacions i determinar el mètode més eficaç per entrar en aquests mercats.

El coneixement de les diferents estructures de mercat pot influir significativament en les aspiracions, opcions i capacitats d'una empresa, que al seu torn influeixen en els resultats del mercat, com ara els costos, la disponibilitat de productes i l'assortiment. Mitjançant l'anàlisi de l'estructura del mercat, les empreses poden anticipar oportunitats i amenaces potencials que podrien afectar les seves operacions i el domini del mercat. Aquests coneixements ajuden a les empreses a adaptar els seus procediments i a ser competitives per satisfer les necessitats del mercat.

Tipus d'estructures de mercat

1) Competència perfecta. Estructura del mercat

Un mercat perfectament competitiu es caracteritza per un gran nombre de petites empreses que produeixen un producte homogeni, sense barreres d'entrada o sortida, informació completa de preus i sense externalitats. Aquest tipus d'estructura de mercat dóna lloc a un preu de mercat que està determinat per interacció de la demanda i suggeriments.

La competència perfecta és una situació en què moltes empreses petites competeixen entre elles. Aquestes empreses ofereixen productes similars que no tenen diferència de preu i no tenen control sobre el preu de mercat. També tenen llibertat per entrar o sortir del mercat.

En una estructura de mercat perfectament competitiva, hi ha moltes empreses que competeixen entre elles. Tot i que els economistes no especifiquen el nombre exacte d'empreses necessàries, la idea és que l'impacte de cada empresa en el mercat sigui mínim. A causa de l'absència de barreres d'entrada importants, la competència en aquesta estructura de mercat és alta.

Excel·lents característiques competitives

 • Té un nombre infinit de compradors i venedors.
 • Totes les empreses produeixen un producte homogeni sense diferenciació de marca i diferències significatives de qualitat.
 • Hi ha excel·lent coneixement dels preus i productes d'altres empreses del mercat.
 • No hi ha barreres d'entrada ni de sortida.
 • Les empreses no poden influir en el preu de mercat dels seus productes i, per tant, es consideren prendores de preus.

2) Competència monopolística. Estructura del mercat

La competència monopolística és un tipus de mercat que combina les característiques d'un monopoli i un mercat competitiu, la qual cosa condueix a la formació d'una estructura de competència imperfecta. Hi ha molts productors i consumidors al mercat, i cap empresa té un poder total per fixar els preus del mercat. Segons els consumidors, els productes de la competència tenen característiques distintives que van més enllà els seus preus.

En aquest tipus de competència imperfecta, els venedors es poden diferenciar oferint més Alta qualitat i utilitzant una marca distintiva. Cada cop és més popular entre les empreses diferenciar els seus productes de diverses maneres, com ara disseny, característiques i serveis.

Característiques de la competència monopolística

 • Té un gran nombre d'empreses, cadascuna de les quals produeix productes lleugerament diferents.
 • Hi ha poques barreres d'entrada i sortida.
 • Els productes tenen alguna diferenciació, com ara la marca.
 • El coneixement perfecte no està disponible per als compradors i venedors.
 • Les empreses poden establir els seus propis preus i tenen la capacitat d'influir en els preus de mercat dels seus productes.

3) Oligopoli. Estructura del mercat

La definició d'un mercat d'oligopoli es caracteritza per un nombre limitat de grans venedors que venen els seus productes a un gran grup de compradors. Iniciar-se en el sector pot ser difícil a causa dels elevats costos de posada en marxa i dels requisits de patent. Tanmateix, unir-se a un oligopoli és generalment més fàcil que intentar unir-se a un monopoli. Només hi ha poques grans empreses que venen productes únics o similars.
Com que només hi ha pocs jugadors al mercat, les seves estratègies competitives estan interconnectades i s'influeixen mútuament. En un mercat, les empreses poden vendre els mateixos productes sota competència perfecta o vendre productes diferents sota competència monopolística. La principal diferència és que cada empresa té prou poder de mercat per influir en els seus competidors.

Característiques de l'oligopoli

 • Només hi ha poques empreses que operen en el sector. Com a resultat, aquestes empreses són altament interdependents i les accions d'una empresa poden influir significativament en les decisions d'altres.
 • Els oligopolis tenen la capacitat de fixar preus en lloc de simplement reaccionar als preus del mercat.
 • L'entrada en aquest camp és difícil a causa de diversos factors com ara economies d'escala, accés a tecnologies cares i complexes, patents i moviments estratègics de les empreses existents per dissuadir o eliminar nous entrants.
 • El producte pot ser el mateix o tenir variacions.
 • En els oligopolis, la competència sol donar-se a través de mètodes que no són de preu, com ara oferir esquemes de fidelització, publicitat, diferenciació de productes, etc.
 • Els oligopolis poden mantenir beneficis a llarg termini creant barreres que impedeixen l'entrada de noves empreses al mercat i competir amb elles. La manca de competència permet als oligopolis mantenir els excedents de beneficis.

4) Monopoli. Estructura del mercat

Un monopoli és una estructura de mercat en la qual només hi ha un proveïdor d'un bé o servei determinat. Un monopolista té el control total preu i quantitat d'un producte o servei. Les barreres a l'entrada, com ara els elevats costos inicials, els recursos limitats i les patents, sovint donen lloc a una manca de competència en una estructura de mercat de monopoli pur.

Els monopolis es caracteritzen per l'absència de competència al mercat i, com a resultat, el monopolista pot establir preus i volums de producció que poden ser superiors als que serien en un mercat competitiu. Els monopolis també solen tenir barreres d'entrada més elevades, cosa que impedeix que nous competidors entrin al mercat i competeixin amb ells.

La quota de mercat del monopolista reflecteix el real demanda dels consumidors d'un producte o servei, no tota la demanda del mercat. Com que només hi ha un proveïdor, el monopolista pot establir preus sense preocupar-se que altres empreses responguin amb preus competitius. Això vol dir que un monopolista pot cobrar més per un bé o servei del que seria possible en un mercat competitiu.

Característiques d'un monopoli

 • Proveïdor únic de béns o serveis
 • Barreres elevades d'entrada
 • Sense competència
 • Capacitat de fixar preus sense competència.
 • La quota de mercat reflecteix la demanda real dels consumidors, no tota la demanda del mercat.
 • Només hi ha pocs compradors al mercat, la qual cosa significa que el seu poder adquisitiu és limitat.
 • Els beneficis excedents poden ser retinguts pel monopolista a causa de la manca de competència.

Taula d'anàlisi de l'estructura del mercat

ESTRUCTURA DEL MERCAT BARRERES D'ENTRADA I SORTIDA NATURALESA DEL PRODUCTE NOMBRE DE VENEDORS NOMBRE DE COMPRADORS PREU
Competència perfecta No Homogeni Molt Molt Preu únic com els seus prendors de preus
Competició monopolística No Estretament relacionat però diferenciat Molt Molt Control parcial de preus
Oligopoli Homogeni o diferenciat Una mica Molt Rigidesa de preus a causa de la guerra de preus
monopoli Diferenciat (sense substitució) Un Molt Fabricant de preus

Exemples. Estructura del mercat

Vegem diversos exemples d'estructures de mercat i entenem les seves característiques clau.

Un exemple de competència ideal

En un mercat de pagès s'ajunten diversos venedors i compradors. Normalment, els productes i els preus no varien gaire entre els mercats de pagès, excepte els etiquetats com a ecològics. Els mètodes utilitzats per cultivar el producte i el seu embalatge/marca no tenen un impacte significatiu.

Per tant, si una de les granges subministradores de béns al mercat tanca, és poc probable que això afecti els preus mitjans. Altres exemples de competència perfecta podrien ser supermercats o la indústria tecnològica.

Un exemple de competència monopolística. Estructura del mercat

La indústria de la restauració és un exemple perfecte de competència monopolística. Tot i que hi ha molts restaurants, cada establiment ofereix quelcom únic als clients: decoració, oferta de menús, ambient, atenció al client, etc. destaquen entre els seus competidors i crear una base de clients fidels. Tot i que els clients poden canviar entre diferents restaurants, és més probable que tornin al seu restaurant preferit.

Així, les indústries caracteritzades per la competència monopolística inclouen restaurants, perruqueries, articles per a la llar i roba. Això vol dir que productes com el sabó de plats o les hamburgueses són venuts per diferents empreses que competeixen entre elles, amb cada empresa amb les seves pròpies estratègies de màrqueting i preus.

Exemple oligopolístic

La indústria de l'automòbil és un exemple d'oligopoli. Unes poques grans empreses constitueixen la majoria del mercat i són propietaris de gairebé tots els fabricants d'automòbils del món. Aquestes empreses utilitzen preus estratègics, col·locació de productes i publicitat per mantenir a ratlla els seus competidors. L'estructura del mercat d'aquesta indústria és tal que és difícil que noves empreses entrin al mercat i competeixin amb els actors existents.

Així, les indústries caracteritzades per oligopolis inclouen l'automòbil, les aerolínies, les siderúrgiques, les empreses petroquímiques i farmacèutiques, etc. Totes elles operen en un entorn amb un nombre reduït d'actors, barreres d'entrada elevades i una important estabilitat de preus.

Un exemple de monopoli. Estructura del mercat

Google és genial exemple de mercat monopolístic. Domina el mercat dels motors de cerca sense competidors propers. Google controla els algorismes dels motors de cerca, la publicitat, el contingut i altres serveis. La quota de mercat de Google és tan gran que l'empresa pot establir preus sense por a la competència.

El cercador més gran té una quota de mercat de més del 70% gràcies al seu propi algorisme. A més, l'empresa ha ampliat les seves activitats a diversos serveis web interconnectats com ara mapes, Gmail i cercadors. Amb la seva tecnologia innovadora i puntera, l'empresa ha superat als seus competidors Yahoo i Microsoft.

Altres exemples de monopolis reals inclouen Luxottica, AB InBev, Microsoft, productes patentats, Facebook, AT&T i Apple. Totes aquestes empreses tenen una quota de mercat important, una forta presència de marca i poden prendre decisions sense por a la competència.

Conclusió!

En conclusió, és important entendre que l'estructura del mercat és important per a qualsevol negoci perquè ajuda a determinar els ingressos marginals i el rendiment de l'empresa en condicions de mercat realistes. També és important reconèixer altres estructures de mercat, com ara oligopolis, monopolis i duopolis, per entendre com afectarà la competència al mercat. Tenir en compte aquests factors ajudarà les empreses a prendre decisions informades i aconseguir-ho d’èxit als seus mercats.

Estratègia de màrqueting de Tesla

Oligopoli: definició, característiques, tipus i exemples

Rotació de personal. Com calcular la rotació de personal?

Impremta АЗБУКА