L'anàlisi del comportament és un mètode d'investigació que se centra a estudiar el comportament, els hàbits, les decisions i les reaccions de les persones en diferents situacions. En el context de les finances i l'economia, l'anàlisi del comportament té com a objectiu comprendre com la psicologia i les emocions influeixen en les decisions financeres de les persones i els processos de mercat. Aquests són alguns aspectes clau de l'anàlisi del comportament:

L'anàlisi del comportament s'utilitza en diversos camps, com ara la psicologia, la psiquiatria, l'educació, el màrqueting, la gestió i altres. L'anàlisi del comportament utilitza una varietat de mètodes i eines per recollir i analitzar dades del comportament.

L'anàlisi del comportament és метод anàlisi o part de les ciències naturals l'objectiu de la qual és comprendre el comportament humà. L'anàlisi de la conducta és l'observació i avaluació de les arrels i els resultats de la pròpia conducta, identificant les parts problemàtiques i canviant aquest comportament i l'entorn. Aquesta anàlisi es basa en la filosofia i els fonaments del conductisme.

El procés d'anàlisi del comportament gira al voltant de l'estudi dels factors farmacològics, biològics i experimentals en les seves maneres d'influir en el comportament humà.

L'anàlisi del comportament és útil en el tractament de la salut mental, el tractament de persones amb debilitats i altres tipus de psicologia estructural. Per entendre l'anàlisi de la conducta, una persona ha de saber primer quina és la conducta.

El comportament és quelcom que fa una persona que es pot observar, mesurar i imitar. El comportament denota les seves accions, no les seves intencions o objectius d'acció. El comportament pot estar influenciat per diversos factors com l'estrès, la pressió i molts altres. Nombrosos aspectes influeixen, fomenten o restringeixen el comportament tant dels nens com dels adults. Alguns d'aquests inclouen l'entorn, els hàbits quotidians i els resultats previsibles.

Marge de vendes. Què és això ? i Com calcular-ho

Comprensió de l'anàlisi. Anàlisi conductual

L'anàlisi del comportament és l'estudi sistemàtic de les ideologies del coneixement i la pròpia conducta. Aquest tema del coneixement s'associa amb la il·lustració, l'elicitació, l'anticipació i el comportament inconsistent. Aquest camp intenta trobar cures mirant els aspectes biòtics i ecològics, encara que estan relacionats principalment amb el medi ambient en la transformació del comportament.

Hi ha tres branques importants de l'anàlisi del comportament: l'anàlisi conceptual del comportament, l'anàlisi experimental del comportament i l'anàlisi del comportament aplicat.
La divisió conceptual emfatitza les àrees lògiques, hipotètiques, històriques i sistemàtiques que inspiren la disciplina. L'anàlisi experimental de la conducta implica investigacions elementals proposades per augmentar el coneixement dels fets que determinen i influeixen en la conducta.
L'anàlisi de conducta aplicada consisteix a utilitzar valors conductuals per satisfer les necessitats de les persones per estimular el canvi de comportament i millorar la qualitat les seves vides.

Què és l'anàlisi del comportament aplicat (ABA)? Anàlisi conductual

L'anàlisi del comportament aplicat (ABA) és l'aplicació sistemàtica dels principis de la ciència del comportament per canviar el comportament socialment significatiu. Aquesta metodologia s'utilitza en diversos camps, com ara l'educació, la psicologia, la psicoteràpia, la gestió, així com en el treball amb persones amb trastorns de l'espectre autista i altres trastorns del comportament.

Els components principals de l'anàlisi del comportament aplicat inclouen:

 1. Anàlisi: L'anàlisi aplicada comença amb una anàlisi exhaustiva del comportament que requereix un canvi. Establir objectius de comportament específics i definir clarament els canvis de comportament desitjats són passos clau.
 2. Intervenció: A partir de l'anàlisi es desenvolupen estratègies d'intervenció específiques. Aquestes estratègies poden incloure el reforç positiu (recompenses), el reforç negatiu (evitació) i l'aprenentatge i l'enfortiment de noves habilitats.
 3. Mesura: Avaluar i mesurar el canvi de comportament és una part integral de l'ABA. Per determinar l'eficàcia de la intervenció s'utilitzen mètodes de mesura objectiva.
 4. Valoració: Avaluar contínuament els resultats i, si cal, ajustar les estratègies d'intervenció.

L'ABA s'utilitza àmpliament per treballar amb nens i adults amb trastorns de l'espectre autista, trastorns d'ansietat, comportament agressiu, dificultats d'aprenentatge i altres desafiaments de conducta. L'ABA també es pot utilitzar per gestionar la producció de treball, optimitzar els processos d'aprenentatge, reduir l'estrès al lloc de treball i en altres contextos.

L'anàlisi del comportament aplicat se centra en canviar el comportament específic en situacions específiques, la qual cosa la converteix en una eina poderosa per gestionar i modificar diversos tipus de comportament en diferents àrees de l'activitat humana.

Mètodes utilitzats en l'anàlisi del comportament

Alguns dels mètodes utilitzats en l'anàlisi del comportament són:

1. Suggereix i esvaeix. Anàlisi conductual

Prompting i fading són conceptes del camp de l'anàlisi del comportament que s'utilitzen en el context de l'aprenentatge de noves habilitats o el canvi de comportament existent. Són estratègies per donar suport gradualment a una persona i després reduir gradualment aquest suport.

 1. Demanant: Una pista és una forma d'encoratjament o senyal que ajuda a una persona a completar una acció o tasca desitjada. La indicació pot tenir diverses formes, com ara instruccions visuals, indicacions verbals, modelització d'accions, etc. Les pistes s'utilitzen per crear un entorn propici per a la realització de les tasques amb èxit.
 2. Esvaïment: L'esvaïment és la reducció gradual de les indicacions o el suport després que una persona hagi tingut èxit en la realització d'una tasca. Això permet transferir la responsabilitat de completar una tasca del suport extern al propi individu. L'atenuació pot implicar atenuar les instruccions, eliminar el modelatge o reduir altres formes de suport.

L'ús de les indicacions i l'esvaïment en l'ensenyament i l'educació pot ser un mètode eficaç per desenvolupar noves habilitats i eliminant comportaments no desitjats. Aquestes estratègies són especialment útils amb nens amb l'espectre de l'autisme i altres entorns d'aprenentatge que requereixen una guia pas a pas per dominar amb èxit les habilitats.

Per exemple, en un context d'aprenentatge d'idiomes, un senyal pot tenir la forma d'una imatge d'un objecte, i un esvaïment pot ser una disminució de la mida o la brillantor de la imatge a mesura que l'individu es fa més habilitat amb el subjecte.

2. Reforç o reforç positiu. Anàlisi conductual

El reforç positiu, o reforç, és un concepte del camp de l'anàlisi del comportament que descriu el procés d'utilitzar estímuls o recompenses agradables per augmentar la probabilitat de repetir una conducta desitjada. Aquest és un dels principis clau en l'aprenentatge i el canvi de comportament.

Els components principals del reforç positiu són:

 1. Estímul: El reforç positiu implica proporcionar un estímul que sigui agradable o desitjable per a l'individu. Aquest estímul pot ser un article, un favor, una atenció positiva, un elogi, etc.
 2. Comportament: El reforç positiu s'utilitza després que s'hagi produït el comportament desitjat. Això podria ser una cosa nova que estem intentant ensenyar a una persona o animal, o podria estar reforçant un bon comportament que volem que continuï.
 3. Augment de la probabilitat de recurrència: L'objectiu del reforç positiu és augmentar la probabilitat que el comportament desitjat es produeixi amb més freqüència en el futur. Quan s'utilitza el reforç positiu, la repetició d'una experiència positiva estimula el desig de l'individu de repetir el mateix comportament.

Exemples de reforç positiu:

 • Elogi: Lloar un bon rendiment pot augmentar la motivació per repetir el mateix comportament en el futur.
 • Recompenses: Proporcionar una recompensa, com un petit regal, per completar una tasca pot reforçar el comportament positiu.
 • Atenció positiva: Proporcionar atenció o retroalimentació positiva per mostrar el comportament desitjat.

El reforç positiu és eficaç en l'ensenyament, la formació d'animals, la criança i la gestió del comportament. Tanmateix, és important utilitzar-lo amb prudència i d'acord amb les característiques i necessitats individuals de cada persona o animal.

3. Cadena. Anàlisi conductual

Aquest mètode d'anàlisi del comportament implica dividir la tasca en seccions menors. Primer s'explica la tasca més senzilla o bàsica del procediment.

Un cop s'ha après el treball, es pot explicar a la persona el següent pas. Això continua fins que totes les classificacions es completen de manera efectiva al mateix temps.

Aquest mètode ajuda a les persones a aprendre a fer la seva feina sense sentir-se carregats. En canvi, poden dividir el treball i després treballar-hi. Això els ajudarà a completar el treball de manera ràpida i eficient. També és un enfocament optimista que ajuda a canviar el comportament d'una persona.

4. Reforç negatiu. Anàlisi conductual

El reforç negatiu, en l'anàlisi de la conducta, és el procés d'augmentar la probabilitat de repetir una conducta desitjada eliminant o reduint un estímul o una molèstia indesitjable després que s'hagi produït la conducta. A diferència del reforç positiu, que implica la provisió d'estímuls agradables, el reforç negatiu implica l'eliminació de condicions desagradables.

Els components principals del reforç negatiu són:

 1. Estímul (desagradable): La conducta que volem reforçar es produeix amb l'objectiu d'evitar o eliminar un estímul desagradable. Aquest estímul pot ser quelcom desagradable, quelcom que provoqui malestar o estrès.
 2. Comportament: El reforç negatiu es produeix després que un individu hagi realitzat una conducta desitjada, donant lloc a una reducció o evitació d'un estímul aversiu.
 3. Augment de la probabilitat de recurrència: El propòsit del reforç negatiu és augmentar la probabilitat que un individu tingui un comportament desitjat en el futur per evitar o reduir els estímuls aversius.

Exemples de reforç negatiu:

 • Eliminació de responsabilitats: Si el vostre fill fa els deures immediatament després de tornar a casa de l'escola, pot ser que se li permeti evitar els deures durant la resta de la nit.
 • Atureu el so de la botzina del cotxe: Quan el conductor porta el cinturó de seguretat (comportament desitjat), el so d'advertència del cinturó de seguretat s'atura (reforç negatiu).
 • Evitar conflictes: Una persona evita el conflicte (un estímul desagradable) recorrent a l'acord o la concessió.

El reforç negatiu té un paper important paper en la configuració del comportament i pot ser un mètode eficaç formació i gestió del comportament, però també requereix una aplicació acurada i ètica.

5. Anàlisi de la tasca. Anàlisi conductual

Aquest tipus d'anàlisi del comportament s'utilitza per conèixer qualsevol nen en lloc de reforçar o corregir el comportament del nen. El professor ha d'analitzar l'infant mentre realitza la tasca. En aquesta anàlisi s'utilitzen diverses categories: accions físiques, accions cognitives, distribució, repetició, entorn, etc.

Després de l'anàlisi, el professor pot facilitar les tasques al nen segons l'informe analític.

6. Generalització. Anàlisi conductual

L'anàlisi de la conducta és un camp científic que estudia la relació entre la conducta i el seu context, així com els factors que influeixen en la formació i el canvi de la conducta. Els principals conceptes i mètodes utilitzats en l'anàlisi del comportament inclouen:

 1. Reforç: Reforç positiu i negatiu, que descriuen els processos d'enfortiment de la conducta mitjançant la provisió d'estímuls agradables o l'evitació d'altres desagradables.
 2. Càstig: Ús d'estímuls aversius per reduir la probabilitat de repetir una conducta no desitjada.
 3. Pista i esvaït: Incitar és oferir suport per completar una tasca, i esvair és reduir aquest suport a mesura que milloren les habilitats.
 4. Mentalitat de ramat: La tendència de les persones a imitar el comportament dels altres i prendre decisions basades en el comportament de masses.
 5. Aversió a la pèrdua: La tendència a valorar les pèrdues amb més força que els guanys iguals.
 6. Fal·làcia narrativa: La tendència a crear narracions simplificades per explicar esdeveniments passats.
 7. Biaix d'autoatribució: La tendència a atribuir l'èxit a les pròpies qualitats més que a factors externs, i viceversa.
 8. Addicció a l'autoconfiança: La tendència a tenir una confiança excessiva en les pròpies capacitats i decisions.
 9. Desplaçament heurístic representatiu: La tendència a jutjar la probabilitat dels esdeveniments en funció de la seva tipicitat o representativitat d'un grup.
 10. Aspectes psicològics de la inversió: Anàlisi de la influència de les emocions, el comportament del ramat i altres factors en les decisions financeres.
 11. Anàlisi aplicada del comportament: Una metodologia utilitzada per canviar el comportament socialment significatiu mitjançant l'aplicació sistemàtica dels principis de la ciència del comportament.

L'anàlisi del comportament s'utilitza àmpliament en els camps de l'educació, la gestió del comportament, la teràpia, la investigació de mercat, les finances i altres camps, proporcionant eines per entendre i canviar una varietat de comportaments humans i animals.

Què és un analista de comportament certificat (BCBA)?

Un analista de comportament certificat (BCBA) és un analista de comportament que ha rebut la certificació de la Junta de certificació d'analista de comportament (BACB). Un BCBA té un alt nivell de competència i educació, com es demostra amb la superació d'exàmens normalitzats i l'adquisició d'experiència laboral.

Les característiques principals del BCBA inclouen:

 1. Educació: Un BCBA ha de tenir almenys un màster en anàlisi del comportament, psicologia o un camp relacionat.
 2. Una experiència: La certificació requereix un cert nombre d'hores d'experiència pràctica en anàlisi de comportament.
 3. Examen: Els candidats a la certificació BCBA han de completar amb èxit un examen que avaluï els seus coneixements sobre l'anàlisi del comportament.
 4. Normes ètiques: El BCBA està obligat a seguir els estàndards ètics establerts pel BACB en la seva pràctica.

Un BCBA pot treballar en diverses àrees, com ara:

 • Educació: Desenvolupament i implementació de programes educatius per a nens amb trastorns de l'espectre autista i altres necessitats especials.
 • Pràctica clínica: Oferir teràpia individualitzada a persones amb diferents problemes de conducta.
 • Organitzacions de gestió del comportament: Treballar en una empresa o organització per millorar els processos de comportament i la productivitat laboral.
 • Recerca: Participació en investigacions científiques en l'àmbit de l'anàlisi del comportament.

BCBA té un paper important en el suport a les persones amb problemes de comportament i en el desenvolupament d'estratègies efectives per al canvi de comportament. Aquesta certificació posa l'accent en alts estàndards d'educació, habilitats i conducta ètica en l'àmbit de l'anàlisi del comportament.

Conclusions. Anàlisi conductual

L'anàlisi del comportament ajuda a identificar i ajudar el comportament d'una persona com una eina d'aprenentatge eficaç. L'objectiu és eliminar les característiques indesitjables de la pròpia conducta i construir característiques positives i habilitats socials.

Hi ha tants factors que influeixen en el comportament humà que de vegades la gent ni tan sols s'adona que el seu comportament ha canviat fins que algú els informa. Els problemes de conducta greus es poden tractar mitjançant tècniques d'anàlisi del comportament.

La teràpia conductual està molt motivada i basada en l'activitat. És important entendre que l'entorn i la fiabilitat influeixen en el comportament. La gent ha d'estar envoltada d'un ambient positiu.

Preguntes freqüents. Anàlisi conductual.

 1. Què és l'anàlisi del comportament?

  • L'anàlisi del comportament és un mètode d'investigació que analitza i interpreta el comportament de les persones en diferents contextos. Es pot aplicar en diversos camps com el màrqueting, la psicologia, la ciberseguretat i altres.
 2. Quines dades s'utilitzen en l'anàlisi del comportament?

  • L'anàlisi del comportament utilitza dades sobre les accions i reaccions de les persones. Això pot incloure informació sobre compres, visites al lloc web, clics, ús d'aplicacions i altres activitats que deixen una petjada digital.
 3. Per què realitzar anàlisis de comportament en màrqueting?

  • En màrqueting, l'anàlisi del comportament ajuda a entendre com interactuen els consumidors amb els productes, la publicitat i les marques. Això us permet millorar el vostre màrqueting estratègia, personalitzar ofertes i millorar el rendiment de la campanya.
 4. Com s'utilitza l'anàlisi del comportament en ciberseguretat?

  • En ciberseguretat, l'anàlisi del comportament s'utilitza per identificar comportaments inusuals o sospitosos dels usuaris i sistemes. Això pot ajudar a detectar atacs, filtracions de dades o altres amenaces cibernètiques.
 5. Quines eines s'utilitzen per a l'anàlisi del comportament?

  • Les eines per a l'anàlisi del comportament inclouen programes analítics, sistemes de seguiment del comportament dels usuaris a l'espai en línia, algorismes d'aprenentatge automàtic i altres tecnologies per processar i interpretar dades.
 6. Com s'utilitza l'anàlisi del comportament a la salut?

  • A l'assistència sanitària, l'anàlisi del comportament es pot utilitzar per estudiar els hàbits dels pacients, l'eficàcia dels programes d'atenció sanitària i per predir i prevenir determinades malalties a partir de dades d'estil de vida.
 7. Com s'analitza el comportament dels usuaris a Internet?

  • S'analitzen dades sobre les accions dels usuaris a Internet, com ara visites de pàgines web, clics, temps dedicat als llocs, compres i altres interaccions. Aquestes dades ajuden a entendre les preferències i necessitats dels usuaris.
 8. Com s'utilitza l'anàlisi del comportament a l'educació?

  • En educació, l'anàlisi del comportament es pot utilitzar per avaluar l'eficàcia dels programes de formació, identificar les necessitats d'aprenentatge dels estudiants i predir el rendiment en funció de l'activitat a les plataformes d'aprenentatge.
 9. Els resultats de l'anàlisi del comportament es poden utilitzar per prendre decisions estratègiques?

  • Sí, els resultats de l'anàlisi del comportament proporcionen informació valuosa que es pot utilitzar per prendre decisions estratègiques en negocis, màrqueting, ciberseguretat i altres àrees.
 10. Com es garanteix la confidencialitat de les dades quan es realitza l'anàlisi del comportament?

  • És important utilitzar mesures de seguretat i xifratge per protegir les dades quan es realitzen anàlisis de comportament, especialment si s'estan analitzant dades personals sensibles. Això pot incloure l'anònim de les dades, l'emmagatzematge de dades segur i el compliment de la normativa pertinent.

Impremta  «АЗБУКА»