El capital social és un concepte que fa referència a les xarxes socials, la confiança, la cooperació i els recursos que existeixen en una societat o grup de persones. Representa recursos valuosos que sorgeixen de les relacions socials entre persones o organitzacions i que es poden utilitzar per assolir diversos objectius, com ara suport, assistència mútua, intercanvi d'informació, obtenció de suport, desenvolupament de xarxes empresarials, etc.

 

Què és el capital social?

Significat de capital social

El capital social també es descriu com les relacions personals que es desenvolupen tant dins com fora de l'empresa, que poden conduir a una major eficiència i eficàcia. També inclou valors compartits, propòsit comú, normes comunes, comprensió, cooperació, confiança i sentiments mutus que treballen pel bé comú. És el capital social el que s'ha citat com a motiu del creixement de les organitzacions de gestió, dels factors d'alt rendiment en diversos grups i de la millora de les aliances estratègiques.

Gestió financera: objectius i elements

El capital social es considera una de les raons de la prosperitat d'una organització. En realitat, aquests són recursos que la gent troba útils perquè les seves xarxes i les seves xarxes socials relacions.

Xarxa social inclou la satisfacció dels empleats, la confiança mútua entre els empleats i el nivell de comunicació entre els joves, els grans i els companys. Aquestes connexions porten a l'amistat, la comprensió i la felicitat i sovint ajuden a aconseguir els resultats desitjats.

Tipus. El capital social

Tipus. El capital social

Hi ha moltes maneres de classificar el capital social. Normalment es pot dividir en dos punts de vista, per exemple, la perspectiva de la xarxa i la perspectiva de l'estructura social. Això s'ha explicat a continuació

A) Perspectiva de la xarxa. El capital social

Des d'una perspectiva de xarxa, el capital social es pot classificar en els següents:

1. Vinculació del capital social

Són vincles entre persones que es troben a un nivell superior xarxa social. Com que es tracta de connexions dins d'un mateix grup, també s'anomena connexions horitzontals i es coneix com a comunitats locals o locals on gairebé tothom coneix a tothom, com ara amics, familiars i veïns. Trobaràs un alt grau de confiança i unes normes sòlides, que tenen conseqüències tant positives com negatives en la posada en comú del capital social.

2. Superació del capital social. El capital social

La connexió, com el seu nom indica, s'utilitza entre persones conegudes perquè es puguin conèixer i comunicar-se a un nivell superior. El capital social connectat s'utilitza per maximitzar les interaccions per crear capital connectiu. Un dels avantatges més importants de la vinculació de capital és l'absència de jerarquia, ja que cada persona té els mateixos drets dins del grup. Els llaços verticals funcionen mitjançant una estructura jeràrquica i ajuden les persones a accedir a recursos que es consideren fora del seu cercle normal.

3. Vinculació del capital social 

Aquest tipus de capital social s'acostuma a associar a organitzacions de voluntariat i treballadors d'una mateixa empresa. És la connexió entre persones que pertanyen a llocs diferents o s'enfronten a situacions diferents, com ara escoles, grups polítics, agències governamentals, institucions jurídiques i cercles empresarials. Capital social Els llaços es consideren verticals i es troben entre individus i grups que pertanyen a diferents estructures socials.

4. Definició de capital social 

Aquest tipus de capital social s'associa a grups que comparteixen creences i ideologies. Per exemple, en un grup, una persona troba una solució, una altra intenta implementar-la i una tercera intenta vendre-la a un client.

B) Perspectiva de l'estructura social. El capital social

Des del punt de vista de l'estructura social, el capital social es pot classificar de la següent manera:

1. Capital social estructural 

Aquest tipus de capital social s'ocupa de les connexions interpersonals entre unitats o persones. La comunicació entre persones inclou procediments, precedents, regles i rols. El capital social estructural es descriu com la xarxa que una persona coneix i a la qual pot buscar informació, ajuda i suport. Això ofereix una oportunitat d'accedir a persones amb experiències desitjades i participar en accions col·lectives que siguin mútuament beneficioses.

2. Capital social cognitiu 

Aquest tipus de capital social s'associa a recursos que ofereixen una interpretació i representació compartida entre les parts. Inclou creences, actituds, valors, narracions, codis, llenguatge i comprensió compartits.

3. Capital social relacional 

Aquest tipus de capital social s'associa a qualitats de relació personal com l'amistat, el respecte, el compromís i la confiança.

Teoria del capital social

Teoria del capital

El capital social és un concepte en el qual individus i grups obtenen beneficis i troben solucions als problemes a través de les seves xarxes socials. És una xarxa interconnectada de relacions interpersonals que rep i transfereix beneficis i recursos promovent les connexions socials i la participació. És més productiu quan les persones es coneixen des de fa temps i en diferents àmbits, com ara socis comercials, amics, veïns o pares dels nens que assisteixen a la mateixa escola. La participació pública comporta responsabilitats mútues i això ajuda a assolir objectius comuns. Això pot passar en llocs públics, llocs de treball, llocs religiosos i institucions polítiques. Els nivells de capital social estan associats amb nivells de rendiment acadèmic, ocupació, creixement econòmic i fins i tot empreses ètniques.

Avantatges. El capital social

lt="" width="800" alçada="466" />

Els beneficis associats al capital social són:

 • Hi ha un gran grau d'entesa comuna
 • Major accés als recursos
 • Confiança compartida
 • Intercanvi d'informació
 • El propòsit compartit condueix a l'acció compartida

Limitacions

Els inconvenients associats al capital social són els següents:

 • La confiança i la dependència condueixen al biaix i al nepotisme.
 • L'ús excessiu pot causar danys
 • L'interès comú condueix a unions insalubres i destructives
 • Augment de l'activitat delictiva
 • Causa del comportament del ramat

Influència positiva.  

Té una influència positiva en les persones, ja que sovint es veu com un camí per assolir objectius valuosos i desitjats. actius. El capital social no es refereix a les habilitats i el coneixement d'una persona, sinó a com aquesta persona interactua amb una altra xarxa, equip o persones. El valor col·lectiu que les persones obtenen d'interactuar i estar disposats a fer coses entre ells és el capital social. Un fet important de les persones que comparteixen capital social és que hi ha un nivell més alt de confiança i dependència entre ells. Aquesta comprensió ajuda a comprendre millor perquè puguin treballar en un entorn de treball saludable i productiu.

Dues persones pertanyents al mateix barri que hagin estat en contacte constant tindran un contacte proper. La seva proximitat i confiança mútues poden conduir a connexions futures que resultaran productives per a tots dos o per a qualsevol d'ells. Segons la investigació, el capital social també s'associa amb la millora de la salut, els assoliments i els resultats perquè les persones depenen fins a cert punt d'una xarxa tan gran. Hi ha molts exemples de l'impacte positiu del capital social en la societat, les empreses i fins i tot els individus. Per exemple, una persona ha de sortir de sobte en cas d'emergència i té un nen que no pot portar amb ella.

Què fa ella? O bé truca a un veí perquè cuidi a casa o deixa el nadó amb algú de confiança perquè pugui fer front a una emergència sobtada. La propera vegada que una persona necessiti alguna ajuda, estarà disposada a oferir-la. Això és el que comparteix la comprensió i l'ajuda: tot això forma part del capital social.

Efectes negatius. El capital social

Efectes negatius Capital social

Per a cada positiu, pots trobar un negatiu, igual que amb el capital social. De vegades també s'utilitza amb finalitats destructives, per exemple, la gent sovint es col·lusiona per augmentar o disminuir els preus de mercat de determinats béns. Els càrtels de la màfia utilitzen el capital social per enfortir els llaços dins del seu grup i fins i tot reclutar nous membres. Un augment del nombre de grups manipuladors comporta una disminució general del capital social en una ciutat o àrea, ja que els clients potencials i clients eviten la zona. Una xarxa més connectada condueix a sexisme, prejudicis i racisme i pot crear un grup extern que té un impacte perjudicial al barri i als seus residents.

Màrqueting Social | Definició, significat i campanyes

La teoria de la desorganització social explica la relació entre el crim i el capital social. Són les deficiències estructurals, com l'alta mobilitat de la població i la privació econòmica, les que tenen conseqüències negatives.

Часто задаваемые вопросы

 1. Què és el capital social?

  • Resposta: El capital social és el conjunt de connexions socials, confiança i interaccions dins d'una societat. És un recurs que les persones poden utilitzar per assolir objectius comuns com ara suport, col·laboració i intercanvi d'informació.
 2. Quines són les principals formes de capital social?

  • Resposta: Les principals formes de capital social inclouen les connexions (connexions de xarxa entre les persones), les normes (regles i expectatives generalment acceptades a la societat) i la confiança (el nivell de confiança que les persones tenen en els altres).
 3. Per què és important el capital social?

  • Resposta: El capital social contribueix al funcionament efectiu de la societat, proporciona accés als recursos, millora качество vida, dóna suport a la cooperació social i contribueix a resoldre problemes públics.
 4. Com desenvolupar-se?

  • Resposta: El desenvolupament del capital social inclou la participació en esdeveniments comunitaris, la creació i el manteniment de connexions socials, ser bons veïns, participar en activitats comunitàries i participar activament en grups socials.
 5. Com afecta el capital social les empreses i l'economia?

  • Resposta: El capital social pot millorar les relacions comercials, proporcionar accés a informació i recursos i promoure desenvolupament xarxes empresarials i millorar la reputació de les empreses.
 6. Com afecta la salut i el benestar?

  • Resposta: Els alts nivells de capital social s'associen a una millor salut física i mental i a una major satisfacció i benestar amb la vida.
 7. Com afecta el capital social a la seguretat pública?

  • Resposta: Els vincles socials forts i la confiança entre les persones poden millorar la seguretat pública perquè promouen la cooperació i el suport mutu en la resolució de problemes.
 8. Com avaluar el nivell de capital social en una societat?

  • Resposta: El nivell de capital social es pot avaluar mitjançant la investigació de l'opinió pública, l'anàlisi de les connexions i xarxes socials, l'estudi del nivell de confiança i participació en la vida pública.

АЗБУКА