Mae ffeithluniau yn ffordd weledol o gyflwyno gwybodaeth neu ddata gan ddefnyddio cyfuniad o destun, graffeg, siartiau, darluniau ac elfennau eraill. Mae'n darparu cynrychiolaeth gryno, weledol o wybodaeth gymhleth sy'n ei gwneud hi'n hawdd deall ffeithiau allweddol, tueddiadau, ystadegau, neu berthnasoedd rhwng gwahanol ddata. Maent yn boblogaidd iawn ar-lein, yn enwedig ar gyfryngau cymdeithasol, ac mae eu hapêl yn amlwg: mae ffeithluniau yn ei gwneud hi'n hawdd iawn crynhoi llawer o wybodaeth yn ddelwedd hwyliog, hawdd ei darllen. Fel unrhyw ddyluniad, bydd ffeithluniau personol wedi'u dylunio'n broffesiynol yn dod â'r canlyniadau gorau i chi. Ond os yw'ch busnes newydd ddechrau, efallai na fydd eich cyllideb ar gyfer rhywbeth fel dylunio ffeithluniau y nesaf peth i ddim. Dyma lle mae crewyr ffeithlun yn dod yn ddefnyddiol.

 

Argraffu ar gyfer twristiaeth.

Beth sy'n gwneud ffeithlun da?

Mae ffeithlun yn fwy na llun yn unig gyda rhywfaint o wybodaeth arno. Mae'n gyflwyniad clir o ddata sy'n cefnogi thesis, fel fersiwn weledol o draethawd, ond sydd hefyd yn ddeniadol ac yn hawdd i'w sganio. Infograffeg wedi'i ddylunio'n dda yw:

 • Wedi'i frandio
 • Yn esthetig
 • Yn darparu gwybodaeth werthfawr
 • Cyflwyno gwybodaeth yn rhesymegol
 • Share
llun ffeithlun te latte mewn lliwiau trwm

llun ffeithlun te latte mewn lliwiau trwm

Mae’r syniad o arddangos data’n weledol yn dyddio’n ôl filoedd o flynyddoedd, gan ddechrau gyda phaentiadau ogof sy’n darlunio adnoddau sydd ar gael yn lleol. Mae data ffeithlun modern yn dyddio'n ôl gannoedd o flynyddoedd, gyda Florence Nightingale yn cael ei hystyried yn un o'r ffeithluniau cynhwysfawr cyntaf i ddefnyddio siartiau a graffiau i ddangos nifer ac achosion marwolaethau yn Rhyfel y Crimea bob mis.

ffeithlun crwn yn dangos darnau o siart cylch mewn lliwiau gwahanol

ffeithlun crwn yn dangos darnau o siart cylch mewn lliwiau gwahanol

Os oes angen i chi gyfleu data yn glir, yn effeithiol ac yn ddeniadol, gwnewch hynny gyda ffeithluniau. Yn ddelfrydol, rydych chi eisiau dyluniad pwrpasol, trawiadol, ond nid yw pob entrepreneur neu... busnes bach yn gallu fforddio llogi dylunydd. Os yw hyn yn swnio fel chi, rydym yn argymell rhoi cynnig ar wneuthurwr ffeithluniau ar-lein, sydd fel arfer yn llawer rhatach.

Felly, rydym wedi llunio'r 9 gwneuthurwr ffeithlun gorau ar y rhyngrwyd yn seiliedig ar eu pris, ymarferoldeb a rhwyddineb defnydd. Heb ragor o wybodaeth, dyma ein canfyddiadau.

Dyma 9 o'r ffeithluniau gwneuthurwr gorau:

Canva

Canva yw un o'r gwneuthurwyr graffeg enwocaf. Mae ganddyn nhw dempledi ar gyfer popeth, gan gynnwys ffeithluniau. Mae Canva yn boblogaidd ymhlith y rhai nad ydynt yn ddylunwyr oherwydd ei fod yn helpu hawdd  creu graffeg gwych.

Diolch i gynllunio rhwydweithiau cymdeithasol ac amrywiaeth o dempledi gwahanol (animeiddiedig a heb fod yn animeiddiedig), mae Canva yn teimlo ei fod wedi'i wneud yn benodol ar gyfer cyfryngau cymdeithasol. Nid dyma'r unig wneuthurwr ffeithluniau i gynnig ystod o dempledi wedi'u fformatio ar gyfer amrywiaeth o lwyfannau. rhwydweithiau cymdeithasol - mewn gwirionedd, mae'r mwyafrif ohonyn nhw - ond yn bendant yn teimlo mai postio ar gyfryngau cymdeithasol yw'r peth pwysicaf yma. Mae hyn yn arbennig o wir ar gyfer defnyddwyr menter, sy'n cael nodweddion fel storio diderfyn ac offer llif gwaith adeiledig.

Mae Canva hefyd yn cynnig llyfrgell lawn o gynnwys addysgol, gan gynnwys tiwtorialau, postiadau blog, a chyrsiau cyflawn - i gyd am ddim.

Rhyngwyneb Canva gyda ffeithluniau glas ar y gweill

Rhyngwyneb Canva gyda ffeithluniau glas ar y gweill

 

Ystod prisiau

Свободный

pro : $9,99 y mis

Menter : $30 y mis fesul person ar y tîm

Rhwyddineb defnydd

Hawdd iawn - cliciwch, llusgo a rhyddhau

Manteision

 • Llawer o ddelweddau am ddim, ffontiau, cefndiroedd a mwy elfennau dylunio - hyd yn oed yn y fersiwn am ddim mae gennych tunnell o ddewis.
 • Ar gael fel ap neu yn eich porwr
 • Mae pob dyluniad yn cael ei gadw'n awtomatig i'r cwmwl, felly gallwch chi weithio ar draws dyfeisiau yn hawdd.
 • Gallwch fewngofnodi i Canva a dechrau creu, nid oes angen cofrestru.
 • Llawer o fformatau ffeil: PNG, JPG, PDF Standard a PDF Print, yn ogystal â GIF, MP4 a PPT.
 • Storio cwmwl: 5 GB ar gyfer defnyddwyr am ddim, 100 GB ar gyfer defnyddwyr Pro, anghyfyngedig i ddefnyddwyr Enterprise
 • Llawer o is-gategorïau ar gyfer templedi ffeithlun fel ffeithluniau elusennau, ffeithluniau addysg ac ailddechrau ffeithlun.

Cons

 • Mae llawer o ddelweddau a nodweddion deniadol ar gael i ddefnyddwyr taledig yn unig.
 • Dim llawlyfr neu dempledi/dyluniadau a awgrymir
 • Mae elfennau dylunio yn ymddangos yn eithaf generig
 • Daw'r templed ffeithlun mewn un maint. Gallwch chi bob amser greu ffeithlun o'r dechrau mewn prosiect maint pwrpasol, ond os oes angen awgrymiadau templed arnoch, bydd angen i chi gadw at faint rhagosodedig Canva.

Lleoliad

Mae dial ei hun yn “cynhyrchydd ffeithluniau am ddim.” Ond mae hynny'n dipyn o gamenw - nid nhw yw'r unig wneuthurwyr ffeithlun rhad ac am ddim yn y byd, ac nid ydyn nhw'n cynnig popeth sydd ganddyn nhw am ddim.

Fel gwneuthurwyr ffeithluniau eraill, mae Venngage yn cynnig mwy na ffeithluniau yn unig. Gallwch hefyd greu taflenni, cyflwyniadau, adroddiadau, a mathau eraill o gynnwys gweledol statig gan ddefnyddio Venngage.

Er mwyn eich helpu i gael y dyluniad ffeithlun rydych chi ei eisiau, mae Venngage yn cychwyn y sesiwn gyda chwestiynau fel beth yw pwrpas y ffeithlun ac a yw ar gyfer prosiect personol, proffesiynol neu ysgol. Yna, fel gyda rhai generaduron logo, byddwch chi'n dewis o sawl ffeithlun enghreifftiol i bennu'r arddull rydych chi'n ei hoffi orau. Unwaith y byddwch chi'n gwneud hyn, byddwch chi'n cael casgliad o dempledi sydd, a dweud y gwir, yn ymddangos yn eithaf generig. Rydych chi'n dewis un ac yn cyrraedd y gwaith. Os nad ydych chi'n gyfarwydd â'u gwneuthurwr ffeithluniau, gallwch chi neidio trwy'r cam hwn yn gyflym hefyd.

gwneuthurwr ffeithluniau ar gefndir llwyd gyda ffeithluniau brown ac oren

gwneuthurwr ffeithluniau ar gefndir llwyd gyda ffeithluniau brown ac oren

 

Ystod prisiau

Свободный

Premiwm: $19 y mis

Busnes: $49 y mis

Cwmni : pris unigol

Rhwyddineb defnydd

Mae'n syml iawn - pan fyddwch chi'n defnyddio gwneuthurwr ffeithlun rhad ac am ddim, mae Venngage yn gwneud y rhan fwyaf o'r gwaith i chi ac yn awgrymu templedi yr hoffech chi efallai, yna'n cynnig help yn ystod y broses ddylunio.

Manteision

 • Llawer o eiconau, lluniau, mapiau a hyd yn oed elfennau cyfryngau fel fideos i ddewis ohonynt
 • Rhennir templedi infograffig yn gategorïau clir fel ystadegau, llinellau amser a phrosesau.

Cons

 • Mae opsiynau maint tudalen yn gyfyngedig
 • Dyfrnodwch eich dyluniadau os ydych chi'n defnyddio'r fersiwn am ddim
 • Ni all defnyddwyr rhad ac am ddim, oni bai eu bod wedi'u cofrestru fel myfyrwyr K-12, uwchlwytho eu ffeithluniau.
 • Mae'r fformatau ffeil lawrlwytho canlynol ar gael i ddefnyddwyr Premiwm: PDF, PNG a PNG HD. Mae defnyddwyr busnes yn cael y rhain ynghyd â PDF rhyngweithiol

Gwybodaeth.

Mae Infogram yn wneuthurwr ffeithlun arall sy'n cynnig mwy na ffeithluniau yn unig. Dau opsiwn Infogram unigryw na fyddwch yn dod o hyd iddynt mewn llawer o wneuthurwyr ffeithluniau eraill yw mapiau ac adroddiadau. Ar wahân i hyn, gallwch greu mân-luniau Youtube, dangosfyrddau, posteri, sleidiau, penawdau e-bost a phostiadau cyfryngau cymdeithasol.

Fel Venngage, rydych chi'n dechrau trwy ateb cwestiynau am eich math o gyflogaeth. Unwaith eto, mae hyn yn eich arwain at dempledi a awgrymir sy'n ymddangos braidd yn gyson â'r atebion rydych chi wedi'u darparu, ond maen nhw i gyd mor addasadwy fel eich bod chi'n debygol o wyro oddi wrth yr awgrymiadau yn y pen draw.

rhyngwyneb llwyd tywyll gyda ffeithluniau gwyrdd, brown, du a gwyn, gwaith ar y gweill

rhyngwyneb llwyd tywyll gyda ffeithluniau gwyrdd, brown, du a gwyn, gwaith ar y gweill

 

Ystod prisiau

Свободный

pro : $19 y mis

Busnes : 67 $ / mis.

Tîm : $149 y mis

Cwmni : amrywio

Rhwyddineb defnydd

Hawdd

Manteision

 • Gallwch greu eich graffiau, mapiau ac adroddiadau eich hun - nid rhywbeth y byddwch chi'n dod o hyd iddo yn y mwyafrif o wneuthurwyr ffeithluniau.
 • Integreiddiwch gyfryngau o wahanol ffynonellau fel Youtube a Google Drive i'ch ffeithluniau.
 • Integreiddio data yn hawdd i'ch ffeithluniau o ffynonellau fel Microsoft SQL, Google Analytics ac Oracle.
 • Os ydych chi'n chwilio am wneuthurwr ffeithluniau sy'n canolbwyntio ar ffeithluniau trwm data, dewiswch Infogram.
 • Rheolaethau clir, greddfol
 • Os ydych chi'n ddefnyddiwr cyflogedig ar lefel Pro, Busnes neu Dîm, gallwch chi lawrlwytho'ch ffeithlun mewn fformat PNG, JPG, PDF, neu MP4. Mae defnyddwyr menter yn cael hyn i gyd ynghyd â'r gallu i allforio ffeiliau HTML.

Minysau. Infograffeg

 • Dim ond ar gael ar y bwrdd gwaith
 • Yn y fersiwn am ddim nid oes gennych lawer o opsiynau templed i ddewis ohonynt.
 • Mae lluniau stoc yn ymddangos yn arbennig o stoc. Cymerwch olwg i weld beth rydym yn ei olygu
 • Gall defnyddwyr rhad ac am ddim rannu eu cynnwys ar-lein, ond ni allant ei lawrlwytho.

PicMonkey

Mae PicMonkey ar gyfer pobl sydd:

 • Creu ffeithluniau ar gyfer cleientiaid
 • Datblygu ffeithluniau ar gyfer cyhoeddiadau rheolaidd ar gyfer eu brandiau eu hunain.

Mae hynny oherwydd bod PicMonkey yn ei gwneud hi'n hawdd trefnu'ch dyluniadau. Mae PicMonkey hefyd yn ddewis gwych os ydych chi'n bwriadu defnyddio lluniau o bobl yn eich ffeithluniau oherwydd mae ganddo offeryn atgyffwrdd unigryw sy'n eich galluogi i wneud newidiadau cosmetig fel gwynnu dannedd a llyfnu croen. Gallwch hefyd ychwanegu fframiau at eich dyluniadau i'w gwneud yn fwy ffurfiol.

Golygydd PicMonkey gyda dyluniad artistig

Golygydd PicMonkey gyda dyluniad artistig

 

Amrediad prisiau. Infograffeg

Sylfaen : 7,99 $ / mis.

pro : 12,99 $ / mis.

Tîm : $33,99 y mis

Gallwch ddefnyddio PicMonkey am ddim trwy gofrestru ar gyfer treial am ddim, ond dim ond saith diwrnod y mae'r treial yn para.

Rhwyddineb defnydd

Syml, ond gall fod yn anodd ac yn araf oherwydd oedi a ffenestri naid aml.

Manteision. Infograffeg

 • Llawer o opsiynau dylunio
 • Gallwch dynnu'n uniongyrchol ar eich ffeithlun yn arddull Microsoft Paint!
 • Creu prosiectau ar gyfer print a digidol
 • Integreiddiad hawdd â rhwydweithiau cymdeithasol a Google Drive
 • System storio prosiect syml gydag is-ffolderi ac is-ffolderi
 • Llawer o opsiynau golygu lluniau
 • Gallwch greu prosiect maint arferol
 • Llawer o eiconau brand fel logos cyfryngau cymdeithasol.

Cons

 • Nid yw'r opsiwn ffeithlun yn amlwg ar unwaith - mae'n rhaid i chi chwilio i ddod o hyd iddo
 • Mae PicMonkey yn sylweddol arafach na gwneuthurwyr ffeithluniau eraill ar y rhestr hon.
 • Lagi
 • Nid oes fersiwn am ddim. Mae treial am ddim, ond mae am gyfnod cyfyngedig
 • Dim ond os oes gennych chi y gallwch chi uwchlwytho'ch creadigaeth tanysgrifiad - ar lefel sylfaenol, gallwch eu llwytho i lawr mewn ffurflenni PNG a JPG. Yn Pro a Team gallwch hefyd eu lawrlwytho ar ffurf PDF.

Snappa. Infograffeg.

Mae Snappa yn wneuthurwr ffeithlun rhad ac am ddim arall.

Un o nodweddion unigryw Snappa yw bod ei lyfrgell eicon yn cynnwys logos enwog a delweddau eraill o frandiau enwog, megis Nickelodeon a PayPal. Efallai na fyddwch yn bwriadu cynnwys SpongeBob yn eich ffeithlun, ond os ydych chi'n creu ffeithlun sy'n cymharu gwahanol lwyfannau talu ar-lein, bydd eich logos o faint eicon ac yn barod i'w ddefnyddio.

Rhyngwyneb Snappa yn dangos gwahanol offrymau templed ffeithlun

Rhyngwyneb Snappa yn dangos gwahanol offrymau templed ffeithlun

Mae Snappa yn wych os ydych chi am greu ffeithluniau syml mewn cyfnod byr o amser. Mae'r rhyngwyneb yn reddfol ac mae gweithrediad yn syml iawn. Ond rydych chi'n gyfyngedig i'r hyn sydd gan Snappa i'w gynnig - ac o'i gymharu â gwneuthurwyr ffeithluniau tebyg, nid yw'n llawer.

Ystod prisiau

Dechreuwr : Am ddim

pro : $10 y mis

Tîm : $20 y mis

Rhwyddineb defnydd

Hawdd iawn

Manteision

 • Offeryn haenu hawdd iawn
 • Mae tiwtorialau fideo a sylfaen wybodaeth wedi'u hymgorffori ac yn hawdd eu cyrraedd
 • Mae pob lluniau a fideos yn rhad ac am ddim - nid oes yr un ohonynt wedi'i fwriadu ar gyfer defnyddwyr taledig.
 • Gallwch greu delweddau maint personol
 • Mae gan yr adran eiconau lawer o logos brand, felly gallwch chi gynnwys pethau fel logos Instagram a Facebook yn eich ffeithluniau.
 • Pedwar fformat ffeil gwahanol ar gyfer y creadigaethau rydych chi'n eu llwytho i fyny: JPG wedi'i optimeiddio ar y we, PNG cydraniad uchel, a Retina JPG/PNG.

Minysau. Infograffeg

 • Yn y cynllun rhad ac am ddim, rydych chi'n gyfyngedig i dri lawrlwythiad y mis.
 • O'i gymharu â chrewyr ffeithluniau eraill, mae'r opsiynau effaith yn eithaf cyfyngedig.
 • Cyn belled ag y mae graffeg yn mynd, rydych chi'n gyfyngedig i eiconau. Nid oes lluniau stoc na darluniau yma. Mae yna gefndiroedd lluniau, ond maen nhw wedi'u fformatio fel hyn - cefndiroedd.
 • Ar y cyfan, mae Snappa yn ymddangos yn symlach ac yn fwy cyfyngedig na gwneuthurwyr ffeithluniau eraill.

Infograffeg

Fel gwneuthurwyr ffeithluniau eraill, mae Piktochart yn eich cychwyn trwy ofyn ichi am eich proffesiwn a maint eich sefydliad. Nid oes dianc rhag hyn. Yn wahanol i wneuthurwyr ffeithluniau eraill, mae Piktochart yn gofyn o hyd pa ddiweddariadau rydych chi am eu derbyn yn eich mewnflwch, gan eich gorfodi i gytuno neu optio allan o'u negeseuon cyn y gallwch chi hyd yn oed roi cynnig ar yr offeryn.

Unwaith y byddwch chi i mewn, mae'n hwylio'n esmwyth. Dewiswch dempled, yna addaswch ef gydag un o'r cynlluniau lliw a awgrymir neu crëwch un eich hun. Mae gennych chi lawer o ddarluniau a lluniau i ddewis ohonynt, o eiconau arddull 8-bit i luniau hardd o Unsplash. Mae haenau yn Piktochart hefyd yn syml iawn, ac ar y cyfan mae'n ymddangos mai'r offeryn creu ffeithlun hwn yw'r mwyaf hawdd ei ddefnyddio a'r mwyaf cynhwysfawr ar ein rhestr.

Rhyngwyneb Piktochart yn dangos ffeithluniau ar y gweill

Rhyngwyneb Piktochart yn dangos ffeithluniau ar y gweill

 

Ystod prisiau

Свободный

pro : $29 y mis

Tîm : $99 y mis (yn cynnwys pum cyfrif)

Rhwyddineb defnydd

Hynod o syml (a hwyl i weithio gyda!)

Manteision. Infograffeg

 • Rhyngwyneb porffor esthetig
 • Offeryn unigryw sy'n ei gwneud hi'n hawdd dod o hyd i dempledi yn seiliedig ar bwrpas eich ffeithlun, fel cymhariaeth neu linell amser.

Cons

 • Does dim byd i gwyno amdano - mae Piktochart yn wneuthurwr ffeithlun dibynadwy.
 • Mae gan eich ffeithlun dyfrnod os ydych chi'n defnyddio'r fersiwn am ddim.
 • Yn y fersiwn am ddim, dim ond mewn fformat PNG y gallwch chi lawrlwytho ffeithluniau. Mae PDF hefyd ar gael i ddefnyddwyr Pro
 • Yn y fersiwn am ddim, rydych chi'n gyfyngedig i bum dyluniad wedi'u cadw ar y tro.
 • Mae'n ymddangos bod gan y templedi ffeithlun lai o amrywiaeth na gwneuthurwyr ffeithluniau eraill.

Animeiddiwr. Infograffeg.

Gwneuthurwr fideos, yn anad dim, yw Animaker. Nid ydych chi mewn gwirionedd yn creu ffeithluniau gydag Animaker ... rydych chi'n gwneud fideos animeiddiedig arddull ffeithlun. Mae'n aml yn cael ei gynnwys mewn adolygiadau o wneuthurwyr ffeithlun gorau, ond mae'n fwy o wneuthurwr cyflwyniadau na gwneuthurwr ffeithluniau mewn gwirionedd. Fodd bynnag, mae gan ffeithluniau'r un pwrpas â chyflwyniadau: gan wneud data, ffeithiau a ffigurau'n haws eu deall mewn ffordd hwyliog a hygyrch.

Gan fod Animaker yn grëwr fideo, rydych chi'n rhannu'ch prosiect yn olygfeydd. Gall hwn fod yn arf gwych ar gyfer ffeithiau ac ystadegau annisgwyl neu ffeithluniau gyda naratif clir. Gall hyn hefyd fod yn ddewis effeithiol ar gyfer ffeithluniau hir, felly nid oes gennych chi ddelwedd y mae'n rhaid i bobl sgrolio drwyddo am oesoedd i gyrraedd y diwedd. Gyda'r cynllun tariff Starter gallwch lawrlwytho fideos mewn fformat Llawn HD. Gyda'r cynllun Pro, gallwch eu lawrlwytho mewn ansawdd 2K, a gyda'r cynllun Menter, rydych chi'n cael ansawdd 4K.

Rhyngwyneb animaker yn dangos fideos o wahanol hwyliau Rhyngwyneb animaker yn dangos fideos o wahanol hwyliau

Ystod prisiau

Sylfaen : $10 y mis

Yn dechrau : 19 $ / mis.

pro : $39 y mis

Cwmni : Amrywio

Rhwyddineb defnydd

Yn fwy cymhleth nag y mae ei ryngwyneb tlws yn ei awgrymu. Cymedrol anodd

Manteision

 • Mae popeth wedi'i animeiddio - mae hyn yn gwneud eich ffeithlun yn fwy deinamig.
 • Ychwanegu Cerddoriaeth a Symudiad i'ch Inffograffeg
 • Gallwch chi greu GIFs
 • Fideo mewn fformat MP4
 • Hyd yn oed ar yr haen rhad ac am ddim rydych chi'n cael pum lawrlwythiad y mis

Cons

 • Nid yw'n wneuthurwr ffeithluniau mewn gwirionedd - mae'n wneuthurwr fideo y gellir ei ddefnyddio i greu ffeithluniau animeiddiedig.
 • Sawl opsiwn graffeg
 • Nid yw mor reddfol â rhaglenni eraill ar ein rhestr - mae llawer o brofi a methu ac ychydig o gromlin ddysgu.
 • Mae angen i chi uwchraddio i'r fersiwn taledig i greu fideos heb ddyfrnod Animaker.

Infograffeg. Adobe Spark

Yn wahanol i gynhyrchion Adobe eraill, mae Adobe Spark yn rhad ac am ddim i'w ddefnyddio. Mae hefyd yn byw yn y cwmwl - does dim byd i'w lawrlwytho yma. Gan ei fod yn Adobe, rydych chi'n gwybod ei fod yn rhaglen ddibynadwy. Ac os nad oeddech chi'n gwybod hyn, mae'n amlwg ar unwaith cyn gynted ag y byddwch chi'n dechrau gwneud ffeithluniau.

Mae Adobe Spark yn ei gwneud hi'n hawdd addasu'ch prosiect. Mewn gwirionedd, nid oes rhaid i chi gadw at dempled wedi'i ddiffinio ymlaen llaw - gallwch greu eich prosiect personol eich hun maint.

Rhyngwyneb Adobe Spark yn dangos ffeithluniau cynnydd

Rhyngwyneb Adobe Spark yn dangos ffeithluniau cynnydd

 

Ystod prisiau

Cynllun cychwynnol : am ddim

Unigolyn : $9,99 y mis ar ôl treial am ddim 14 diwrnod

Tîm : $19,99 y mis

Gallwch hefyd gael cynlluniau wedi'u teilwra ar gyfer sefydliadau addysgol a busnesau. Cânt eu hasesu yn ôl y cynllun rydych chi'n ei greu.

Rhwyddineb defnydd

Yn hawdd. Mae'r rhyngwyneb yn debyg i Canva a Lucidpress.

Manteision

 • Llawer (a llawer!) o eiconau
 • Detholiad mawr o asedau dylunio, na fyddwch chi'n dod o hyd iddyn nhw mewn offer creu ffeithlun eraill, fel gweadau a throshaenau.
 • Mynediad i lyfrgell Adobe Stock Photo
 • Ar gael ar iOS ac Android

Cons

 • Dim animeiddiad
 • Dim integreiddio data
 • Yn y bôn, dim un o'r clychau a'r chwibanau sy'n gosod gwneuthurwyr ffeithluniau eraill ar wahân. Yn hytrach, mae Adobe Spark yn greawdwr ffeithlun dibynadwy i unrhyw un nad yw'n chwilio am y sbeis ychwanegol hwnnw ond sydd eisiau digon o opsiynau o ran lluniau, eiconau ac elfennau dylunio.
 • Yn y fersiwn am ddim, daw dyfrnod i'ch ffeithlun.
 • Opsiynau lawrlwytho: JPG, PNG a PDF (yn dal i fod yn beta ar adeg ysgrifennu).

Infograffeg. Lucidpress

Mae Lucidpress yn cyflwyno ei hun fel “llwyfan ar gyfer creu templedi brand.” Yn union oddi ar y bat, mae ganddo olwg llawer mwy cadarn a phroffesiynol na gwneuthurwyr ffeithluniau eraill ar y rhestr hon.

Nid yw Lucidpress, fel y cofnodion eraill ar ein rhestr o wneuthurwyr ffeithlun gorau, yn gyfyngedig i ffeithluniau. Yn lle hynny, gallwch ddewis o amrywiaeth o dempledi prosiect fel pamffledi, cardiau post, ac ailddechrau.

Pan fyddwch chi'n gweithio ar eich prosiect, mae gan Lucidpress olwg a theimlad tebyg i raglenni eraill. Ond fe sylwch yn gyflym fod eich opsiynau ar gyfer elfennau dylunio fel ffontiau a siapiau yn llawer mwy cyfyngedig. Hefyd, os ydych chi am lawrlwytho asedau o'ch brand, mae angen i chi uwchraddio i'r fersiwn Pro. Yn ffodus, gallwch gael treial am ddim cyn gwneud yr ymrwymiad hwn.

Rhyngwyneb Lucidpress yn dangos ffeithlun lliw haul ar y gweill

Rhyngwyneb Lucidpress yn dangos ffeithlun lliw haul ar y gweill

 

Argraffu cardiau busnes gyda dyluniad da

Ystod prisiau

Am ddim : Am ddim

Byd Gwaith : Dim ond $10 y mis.

Tîm : dim ond $12 y defnyddiwr y mis (lleiafswm gyda thri defnyddiwr, hynny yw'r lleiafswm gwirioneddol  $36 y mis ).

Busnes : Amrywio

Infograffeg. Rhwyddineb defnydd

Syml iawn

Manteision

 • Hawdd i'w defnyddio
 • Mae gennych gyfle i archebu printiau o ansawdd uchel (300 dpi) o'ch dyluniad - gyda'r cynllun Pro
 • Mewnosodwch dablau yn hawdd
 • Mae'n hawdd iawn ymgorffori fideos o YouTube, Vimeo a Facebook.
 • Mae fformatau ffeil y gellir eu lawrlwytho yn cynnwys PNG, JPG, PDF, ac opsiynau allforio uwch sydd wedi'u cynllunio'n benodol i'w hargraffu.

Cons

 • Nid yw ychwanegu delweddau yn reddfol
 • Dim llyfrgell ddelweddau adeiledig. Dylech uwchlwytho'ch un chi neu ei gael o ffynhonnell fel Unsplash
 • Opsiynau elfen dylunio cyfyngedig

Beth i'w wneud os nad yw'r gwneuthurwr yn addas i chi?

Efallai bod angen mwy na'r hyn y gall crëwr ffeithlun ei roi i chi. Yn yr achos hwn, gallwch weithio'n uniongyrchol gyda dylunydd ffeithlun profiadol. Edrychwch ar y dylunwyr ffeithlun gorau ar ein platfform i weld a ydych chi'n dod o hyd i unrhyw un y mae ei arddull a'i brofiad yn cyfateb i'r hyn rydych chi'n edrych amdano.

Neu dechreuwch gystadleuaeth dylunio ffeithlun i gael cysyniadau dylunio gan ddylunwyr lluosog a dewis yr un yr ydych yn ei hoffi orau.

Pan fyddwch chi'n llogi dylunydd proffesiynol, rydych chi'n gweithio gydag artist profiadol a all wneud awgrymiadau dylunio, addasu graffeg, ac opsiynau dylunio meddylgar na fyddech efallai wedi meddwl amdanynt fel arall. Mae hyn yn golygu eich bod chi'n cael ffeithlun sy'n llawer mwy gwreiddiol ac wedi'i deilwra'n well i chi a'ch brand na rhywbeth a grëwyd o dempled a ddarperir gan grëwr ffeithlun.

Mae gwneuthurwyr infograffig yn ddewis gwych ar gyfer dyluniadau DIY cyflym, rhad (neu os oes angen i chi greu nifer fawr ohonynt i gadw i fyny ag amserlen gyhoeddi llym). Ond pan fyddwch angen rhywbeth gwirioneddol unigol, byddwch bob amser yn cael canlyniadau gorautrwy weithio gyda dylunydd ffeithlun proffesiynol.

Oes gennych chi'r wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i greu graffeg wych?

I grynhoi, gall gwneuthurwr ffeithluniau fod yn adnodd da i entrepreneuriaid, yn enwedig os ydych chi newydd ddechrau neu os oes angen rhywbeth arnoch yn gyflym iawn. Fel y gwelwch, mae gan y cynhyrchwyr ffeithlun mwyaf poblogaidd lawer o orgyffwrdd. Yr allwedd i ddod o hyd i'r ateb cywir ar gyfer creu eich ffeithlun firaol nesaf yw lleihau pa un o'r opsiynau hyn sy'n cynnig y nodweddion sydd eu hangen arnoch am bris sy'n cyd-fynd â'ch cyllideb.

Ein cyngor: Chwaraewch o gwmpas gyda'r gwneuthurwyr ffeithluniau hyn, a phan fyddwch chi'n barod i gael golwg caboledig, gweithiwch gyda dylunydd i gael dyluniad ffeithlun proffesiynol gwirioneddol unigryw.

АЗБУКА

 

Argraffu swyddfa ar gyfer busnes o dŷ argraffu Azbuka.