Squarespace yw un o'r adeiladwyr gwefannau mwyaf poblogaidd sydd ar gael ar y farchnad heddiw.

Mae'n ffordd gyflym, hawdd a chyfreithlon o lansio gwefan newydd o'r newydd. Gall unrhyw un greu gwefan gyda Squarespace. Nid oes angen i chi fod yn rhy gyfarwydd â thechnoleg, gwybod sut i ysgrifennu cod, na bod ag unrhyw sgiliau dylunio blaenorol i gael llwyddiant gan ddefnyddio'r adnodd hwn.

Mae Squarespace yn cael ei adnabod fel datrysiad un stop ar gyfer adeiladu gwefan ar un platfform.

Sefydlwyd y cwmni mewn ystafell gysgu Prifysgol Maryland yn 2003. Dros y 15+ mlynedd diwethaf, mae miliynau o wefannau wedi'u hadeiladu gan ddefnyddio Squarespace. Felly, mae'n ddiogel dweud eu bod wedi tyfu'n esbonyddol dros amser.

С safbwyntiau eu henw da a'u dibynadwyedd, nid oes llawer o negyddol i'w ddweud am Squarespace.

Felly i'r rhai ohonoch sy'n barod i greu eich gwefan gyntaf, defnyddio platfform sy'n arwain y diwydiant yn bendant fydd y dewis gorau i chi.

Hyd yn oed os ydych chi wedi adeiladu gwefannau ar lwyfannau eraill o'r blaen, mae'n werth ailedrych ar y canllaw hwn gan nad yw pob adeiladwr safle yn cael ei greu yn gyfartal. Waeth beth fo lefel eich profiad, byddaf yn eich tywys trwy'r broses cam wrth gam syml hon o greu gwefan gyda Squarespace.

Cychwyn arni (am ddim!) Squarespace

Mae prisiau Squarespace yn amrywio o 12 USD - 40 USD / mis, neu ychydig mwy os ydych chi'n talu'n fisol. (Gallwch chi cael gostyngiad ychwanegol o 10% gyda chod WBE neu ostyngiad o 50% os ydych yn fyfyriwr!).

Ond peidiwch â meddwl amdano eto! Mae Squarespace yn cynnig treial 14 diwrnod am ddim, felly ewch i squarespace.com i gofrestru. Nid oes angen i chi nodi unrhyw fanylion ar hyn o bryd - cliciwch ar y botwm "Cychwyn Arni" i symud ymlaen i'r cam nesaf! Dim ond.

Dechrau Arni

Mae'n hawdd dechrau gyda Squarespace - ewch i'r dudalen gartref a chliciwch ar y botwm Cychwyn Arni!

 

Ydych chi'n barod i ddechrau adeiladu?

Manteisiwch ar dreial 14 diwrnod am ddim Squarespace i ddechrau adeiladu eich gwefan eich hun. Dim manylion talu annifyr!
 

Dewiswch dempled. Gofod sgwâr

Unwaith y byddwch wedi clicio "Cychwyn Arni", gofynnir i chi ddewis dylunio ar gyfer eich gwefan:

Oriel Templedi

Y cam cyntaf wrth greu eich gwefan yw dewis dyluniad. Cliciwch ar y ddelwedd i weld templedi Squarespace.


Gallwch bori yn ôl diwydiant (o "Siopa Ar-lein" a "Bwytai" i "Priodasau" a "Ffotograffiaeth") neu yn ôl dyluniadau poblogaidd.

Categorïau Templed Squarespace

Gallwch hidlo templedi yn ôl categori a chynlluniau rhagolwg i wneud eich dewis yn haws. Cliciwch ar y ddelwedd i ddewis eich dyluniad.


Hofran dros y templed a dewis Rhagolwg i roi cynnig arno.

Bydd y templed a ddewiswch yn gweithredu fel sbringfwrdd ar gyfer dyluniad eich gwefan, felly mae'n werth pori trwy sawl un i ddod o hyd i'r un yr ydych yn ei hoffi orau.

Da i wybod: Wedi dod o hyd i'r dyluniad perffaith, ond a oes tudalen neu nodwedd sydd eu hangen ar eich gwefan ar goll? Peidiwch â phoeni! Mae Squarespace 7.1 yn caniatáu ichi ychwanegu tudalennau ac elfennau newydd at eich templed. Wrth gwrs, byddwch chi'n arbed amser os oes gan eich templed bopeth sydd ei angen arnoch chi eisoes, ond ni ddylai hynny dorri'r fargen!

Gair o gyngor ar y pwynt hwn: Mae dyluniad Squarespace yn dda. Maen nhw'n wirioneddol dda - y gorau rydyn ni erioed wedi'i brofi! Mae hyn yn sicr yn wych, ond gall hefyd ei gwneud hi'n anodd dewis un templed yn unig - rydych chi wedi'ch difetha'n fawr am ddewis ac mae'n hawdd colli rheolaeth a rhoi'r gorau iddi yn llwyr.

Ond peidiwch â gwneud hyn! Dyma ein hawgrymiadau gorau ar gyfer dewis templed:

 1. Cadwch at eich diwydiant yn ffordd hawdd o gyfyngu ar eich opsiynau tra hefyd yn sicrhau eich bod yn dilyn arferion gorau'r diwydiant.
 2. “Hoff” eich hoff dempledi trwy glicio ar y galon - byddant yn cael eu cadw yn y categori “Ffefrynnau” fel y gallwch ddychwelyd atynt â llygaid ffres.
 3. Jest... dewiswch un! - Gallwch chi addasu'ch templed sut bynnag y dymunwch, felly peidiwch â rhoi'r gorau i'ch penderfyniad ar hyn o bryd.

Unwaith y byddwch wedi dewis templed, hofran drosto a dewiswch yr opsiwn "Cychwyn gyda [enw'r templed]". Byddwn yn dewis templed Iwerydd o'r categori bwyty.

 
 

Ydych chi'n barod i fod yn greadigol?

Mae Squarespace yn cynnig nifer o dempledi anhygoel y gallwch chi eu haddasu. Pori dyluniadau, dewis eich ffefryn a dechrau creu!
 

Creu cyfrif. Gofod sgwâr

Ar y pwynt hwn, mae angen i chi gofrestru gyda chyfeiriad e-bost neu fewngofnodi i'ch cyfrif Google:

Creu mewngofnodi

Dim ond cyfeiriad e-bost a chyfrinair sydd ei angen i gofrestru ar gyfer Squarespace - nid oes angen unrhyw wybodaeth talu. Cliciwch ar y ddelwedd i fynd iddi hafan sgwarnod.


Yna rhowch enw i'ch gwefan. Bydd yn ymddangos ar frig eich gwefan, er y gellir ei olygu.

Dewiswch enw safle Squarespace

Yn ystod y gosodiad, gallwch chi roi enw i'ch gwefan.


Yna bydd Squarespace yn dangos rhai sleidiau cyflym i chi ar olygu eich gwefan. Gallwch chi eu hepgor, yn ddiogel gan wybod bod gennych chi eisoes (yn ôl pob tebyg) y tiwtorial gorau ar y Rhyngrwyd fel canllaw dibynadwy!

Dyma'ch prif ddewislen Squarespace, ac o'r fan hon y byddwch chi'n dilyn yr holl gamau i ddod â'ch gwefan yn fyw.

Prif ddewislen y safle

Rydych chi'n golygu'ch tudalennau gan ddefnyddio dewislen golygu Squarespace.


Ychwanegu/tynnu tudalennau. Gofod sgwâr

Pe baech chi'n symud i gartref a oedd angen llawer o waith, roedd yn rhaid i chi sicrhau bod y pethau mwyaf - ystafelloedd ymolchi, ceginau, ac ati - yn eu lle cyn i chi ddechrau paentio'r waliau.

Mae yr un peth yma. Peidiwch â mynd dros ben llestri eto dyluniad - canolbwyntiwch ar strwythur eich safle.

Ychwanegu tudalennau

Cymerwch olwg ar y fwydlen. Beth sydd ar goll? 

Ynglŷn â'n bwyty Y Gegin Brawf, rydyn ni eisiau , fel bod y blog yn gallu rhannu rhai ryseitiau y gall pobl eu copïo o’u ceginau eu hunain, diweddariadau ar ein rhagofalon a’n polisïau Covid-19, a negeseuon gan y tîm.

Dyma sut y gwnaethom ychwanegu blog at y wefan:

 
Ychwanegu Blog i Squarespace
 
 
 
 

Ewch i "Tudalennau" lle byddwch yn gweld yr holl dudalennau cyfredol ar eich gwefan:

Ychwanegu tudalennau i'ch gwefan

Gallwch weld tudalennau eich gwefan ar ochr chwith y golygydd.

 

Cliciwch + a dewiswch "Blog" o'r rhestr.

Ychwanegu blog i'ch gwefan

Gallwch ddewis pa dudalennau rydych chi am eu hychwanegu at eich gwefan. Yma, cliciwch ar y dudalen Blog.

 

Yna dewiswch eich hoff gynllun:

Enghreifftiau o Gynllun Blog Squarespace

Pa gynllun ydych chi'n ei hoffi orau? Porwch bob un a dewiswch y cynllun sy'n gweddu orau i'ch dyluniad!

 

Unwaith y byddwch wedi dewis cynllun, cliciwch ar unrhyw un o'r pedwar post blog "dymi" i'w ychwanegu at eich cynnwys eich hun, a chael gwared ar unrhyw beth nad oes ei angen arnoch eto.

Creu is-ddewislen. Gofod sgwâr

A oes gormod o dudalennau i ffitio i mewn i ddewislen eich gwefan? Rhowch eich tudalennau mewn ffolder i'w gwneud yn haws i'w llywio.

Ychwanegu Submenus yn Squarespace

I grwpio tudalennau yn is-ddewislenni, ewch i Pages a chliciwch ar y groes uwchben y rhestr o dudalennau eto. Dewiswch "Ffolder" o'r ddewislen.

 
 
Ychwanegu is-ddewislen

Ewch i Tudalennau, cliciwch ar yr eicon +, dewiswch Ffolder, a rhowch enw i'ch dewislen.

 
 
 

Yna gallwch chi osod enw ar gyfer y ddewislen hon a hefyd ychwanegu'r tudalennau a fydd ynddi.

Dileu tudalennau. Gofod sgwâr

Angen cael gwared ar dudalen neu ffolder? Dim problem. Hofranwch eich llygoden dros y dudalen yn y ddewislen a bydd emoji sbwriel yn ymddangos ar y chwith. Cliciwch ar yr eicon hwn ac yna Cadarnhau.

 

Oes gennych chi'r pethau sylfaenol?

Nid Squarespace yw'r adeiladwr cyflymaf, ond gydag ychydig o amynedd byddwch chi'n berson proffesiynol mewn dim o amser.  
 

Golygu tudalennau. Gofod sgwâr

Unwaith y bydd gennych y tudalennau rydych chi eu heisiau, mae'n bryd addasu eu cynnwys i gyd-fynd â'ch brand. Mae hyn yn golygu amnewid y copi dalfan, aildrefnu'r adrannau, ac ychwanegu rhai newydd.

I fynd i mewn i'r modd Golygydd, ewch i'r dudalen rydych chi am ei golygu a chliciwch ar Golygu yn y gornel chwith uchaf.

Yn yr achos hwn rydym yn golygu'r dudalen gartref. Mae Squarespace yn gweithredu mewn “lonydd” neu “adrannau.” I gael syniad o sut olwg sydd ar hyn mewn bywyd go iawn, gwyliwch y fideo isod lle gwnaethom chwarae o gwmpas gan ychwanegu adrannau a newid cynnwys.
Adrannau Golygu ar Squarespace
 
 
 

Yn fyr, gallwch olygu unrhyw adran trwy hofran drosti ac yna clicio ar yr eicon pen. I ychwanegu adran arall, hofran eich llygoden dros y ddwy adran a chliciwch ar yr eicon glas “+” sy'n ymddangos yn y canol.

Dyma rai mathau o adrannau y gallwch eu hychwanegu:

Ychwanegu Adran i Squarespace

Mae digon o adrannau i ddewis ohonynt, a gallwch hyd yn oed aildrefnu'r tudalennau ar ôl ychwanegu adrannau newydd i'ch gwefan.

 

Ddim yn hoffi archeb tudalen? Yn syml, cyffyrddwch a daliwch i ddewis adran, yna llusgwch hi'n uwch neu'n is ar y dudalen.

Pan fyddwch chi wedi gorffen ychwanegu, golygu a symud adrannau, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n clicio "Gwneud" yn y gornel chwith uchaf ac yna "Cadw."

 
 

Oes gennych chi'r pethau sylfaenol?

Nid Squarespace yw'r adeiladwr cyflymaf, ond gydag ychydig o amynedd byddwch chi'n berson proffesiynol mewn dim o amser. adeiladu dyluniad ac ychwanegu brandio

Nawr bod cynllun eich tudalennau yn ei le fwy neu lai, rydyn ni'n mynd i addasu'ch dylunio ac ychwanegu rhai elfennau brandio i wneud i'ch gwefan deimlo'n fwy “chi”.

O'r brif ddewislen, dewiswch "Dylunio".

Dyluniwch eich gwefan Squarespace

Ewch i Dylunio i newid opsiynau steilio fel lliwiau a ffontiau.

 

Newid ffontiau a lliwiau. Gofod sgwâr

Ewch i'r adran "Ffontiau" i ddewis "set" ffontiau (cwpl o ffontiau yn y bôn) i'w defnyddio ar eich gwefan, a hefyd newid maint y ffont gosod. O dan Global Text Styles, cliciwch ar unrhyw fath o destun (penawdau, paragraffau, ac ati) i addasu pwysau ffont a bylchau. Yna cliciwch "Assign Styles" (o dan Ffontiau) i aseinio gwahanol ffontiau i wahanol rannau o'ch gwefan.

Da i wybod: Rhybudd cyflym nad yw fersiwn 7.1 (y fersiwn ddiweddaraf o Squarespace) yn cefnogi ffontiau personol Adobe.

Ym mhennod " Lliwiau Mae gan Squarespace ddetholiad o baletau lliw wedi'u gwneud ymlaen llaw i ddewis ohonynt, neu'r gallu i uwchlwytho lliw (trwy god HTML chwe digid), neu hyd yn oed uwchlwytho delwedd a bydd Squarespace yn tynnu'r lliwiau allweddol ohono.

Animeiddiad ac arddull. Gofod sgwâr

Yn yr adran "Animeiddio" gallwch chi ffurfweddu arddangosiad animeiddiad ar eich gwefan. Animeiddio yw pan fydd cynnwys yn ymddangos fel ei fod yn “popio,” “yn pylu,” neu’n “syrthio” i’w le. Mae hon yn ffordd wych a chwaethus i ychwanegu at eich gwefan!

Opsiynau Animeiddio Squarespace

Effeithiau animeiddio anarferol ar eich gwefan? Dim problem!

 

Ym mhennod " egwyl" a " Blociau delwedd" gallwch wneud newidiadau bach i fylchau ac aliniad yr adrannau cynnwys a delwedd. Ac yn yr adran " botymau » gallwch newid arddull eich CTAs.

Awgrym da: Yn 2020, daeth ychydig dros 50% o draffig gwe ledled y byd o ddyfeisiau symudol. Gwnewch yn siŵr eich bod yn newid yn rheolaidd i fersiwn symudol eich gwefan i sicrhau bod popeth yn gweithio cystal ar bwrdd gwaith ag y mae ymlaen dyfais symudol:
Golygfa Symudol Squarespace

Newidiwch i wedd symudol i weld sut mae'ch gwefan yn edrych ar wahanol ddyfeisiau.

 

Manylion manylach

Ar y pwynt hwn, mae eich gwefan yn edrych yn eithaf da. Cynnwys? Edrychwch arno. Delweddau? Edrychwch arno. Lliwiau brand a ffontiau? Edrychwch arno. Animeiddiadau hwyliog? Edrychwch arno.

Ond gwefan dda rhaid iddo fod yn gyson ar draws pob pwynt cyffwrdd posibl ac felly mae'n bwysig iawn chwysu'r stwff bach :

Dyluniad> Eicon Porwr - Fe'i gelwir hefyd yn eicon y porwr, ac eicon y porwr yw'r hyn sy'n ymddangos wrth ymyl enw eich gwefan pan fydd eich gwefan mewn tab. Ar hyn o bryd mae gennym giwb du fel y rhagosodiad - byddai'n well gan y mwyafrif o frandiau uwchlwytho eu logo yma yn lle:

Eicon Squarespace

 

Dylunio > Tudalen 404 yw'r cynnwys a fydd yn cael ei arddangos os bydd darllenwyr yn ceisio cyrchu tudalen ar eich gwefan nad yw'n bodoli. Mae rhywfaint o gopi diofyn yma, ond rydym yn awgrymu ei ddisodli gyda rhywbeth mwy brand.  

Gallwch olygu eich tudalen 404 i adlewyrchu'ch brand i annog ymwelwyr i aros ar eich gwefan yn hirach.

 

Tudalen desg dalu a chynhyrchion. Gofod sgwâr

Mae'r adrannau hyn yn ymwneud ag addasu eich tudalennau cynnyrch a thudalennau desg dalu. Dim eitemau i'w gwerthu? Hepgor nawr!

Ychwanegu logo a logo rhwydwaith cymdeithasol

Gallwch uwchlwytho'r logo rhwydwaith cymdeithasol (h.y. delwedd sy’n cynrychioli eich cynnwys pan gaiff ei chyhoeddi i rhwydweithiau cymdeithasol) Ym mhennod" Dylunio> Rhannu cymdeithasol .

I uwchlwytho logo i'w ddangos ar eich gwefan, dychwelwch i'r modd golygu ar yr hafan. Hofranwch eich llygoden dros y pennyn a chliciwch ar y botwm "Golygu Pennawd Safle", yna "Pennawd Safle a Logo" lle byddwch chi'n gweld lle i uwchlwytho'ch logo.

 

Ychwanegu gwybodaeth safle a ffurfweddu gosodiadau allweddol. Gofod sgwâr

Cyn y gallwn ddechrau talu am eich gwefan a'i chyhoeddi, yn gyntaf mae angen i ni lefelu i'r lefel weinyddol. Ym mhennod " Gosodiadau " fe welwch lawer o leoliadau gwahanol - rydym wedi ymdrin â hanfodion unrhyw wefan isod, ond efallai y byddwch yn dod o hyd i rai eraill sy'n addas i'ch un chi!

Gwybodaeth iaith a busnes

Mynd i " Gosodiadau>Iaith a Rhanbarth i ddewis lleoliad, iaith a pharth amser.

В o dan Gosodiadau > Gwybodaeth Busnes Rhowch eich manylion cyswllt, lleoliad ac oriau agor (os yn berthnasol).

Gwybodaeth Busnes - Squarespace

Os ydych chi'n creu gwefan fusnes, dyma lle gallwch chi nodi gwybodaeth gyswllt, lleoliad ac oriau agor.

 

Enw parth. Gofod sgwâr

Eich enw parth yw cyfeiriad eich gwefan. O ran cael eich enw parth eich hun, mae gennych chi sawl opsiwn:

 1. Prynwch gan gofrestrydd parth arall a'i drosglwyddo i'ch gwefan Squarespace. Mynd i " Gosodiadau> Parthau> Defnyddiwch eich parth eich hun , a bydd Squarespace yn eich cerdded trwy'r camau i'w ychwanegu.
 2. Sicrhewch enw parth trwy Squarespace. Bydd yn costio o 20 ddoleri y flwyddyn (sy'n ychydig bach ddrutach na phrynu yn rhywle arall, ond ychydig yn fwy cyfleus). Mynd i Gosodiadau> Parthau> Cael parth. i ddod o hyd i un sydd ar gael.
 3. Prynwch gynllun blynyddol Squarespace a chael parth am ddim am y flwyddyn gyntaf. Byddwn yn ymdrin â'r cynlluniau yn yr adran nesaf, ond os ydych chi'n fodlon ymrwymo i gynllun blynyddol, fe gewch chi enw parth am ddim am y flwyddyn gyntaf, yn ogystal ag arbedion ar gostau "craidd". I gael hyn, cofrestrwch ar gyfer cynllun taledig, yna ewch i " Gosodiadau> Parthau> Cael parth.

Cyfryngau cymdeithasol

Cysylltwch eich cyfrifon i rhwydweithiau cymdeithasoltrwy ddewis " Gosodiadau> Cysylltiadau Cymdeithasol . Bydd unrhyw gyfrifon y byddwch yn eu hychwanegu yma ar gael trwy eiconau pennawd oni bai eich bod yn eu dileu.

 

Beth fydd enw eich gwefan?

Rydych chi am i'ch parth fod yn unigryw, yn syml ac yn gofiadwy. Peidiwch ag aros i rywun arall hawlio eich parth - unwaith mae wedi mynd, mae wedi mynd!
 

Rhagolwg o'ch gwefan

Pan fydd eich treial pythefnos Squarespace yn dal i fynd rhagddo, bydd eich gwefan yn breifat yn ddiofyn. Mae hyn yn golygu na fydd neb yn gallu cael mynediad iddo, er enghraifft, trwy Google yn unig. Hyd yn oed os oes gennych enw parth wedi'i sefydlu a'ch bod yn anfon dolen uniongyrchol at rywun, dim ond y dudalen mewngofnodi y byddant yn ei gweld.

Ond mae cael ffrindiau a theulu i weld eich gwefan yn gam pwysig i ddatrys unrhyw broblemau cyn i'ch gwefan fynd yn fyw. Dyma pam rydym yn argymell gosod cyfrinair safle cyfan. Bydd unrhyw un sydd â'r cyfrinair hwn yn gallu cael mynediad at y newidiadau diweddaraf i'ch gwefan. Os dim byd arall, gallai hyn fod yn ffordd ddefnyddiol o wneud hynny ohonoch chi i weld y safle "mewn bywyd go iawn" rhwng dyfeisiau gwahanol.

Sut i osod cyfrinair ar gyfer y wefan gyfan

O'r brif ddewislen dewiswch " Gosodiadau> Hygyrchedd Safle . Yna newidiwch y gosodiad diofyn o Gyhoeddus i Ddiogelwyd gan Gyfrinair a nodwch y cyfrinair a ddewiswyd gennych. Cofiwch ei wneud yn gyhoeddus eto ar ôl i chi gofrestru ar gyfer y cynllun taledig!

Dewiswch gynllun tariff. Gofod sgwâr


Cyn i'ch treial am ddim ddod i ben, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n cofrestru ar gyfer cynllun taledig. Mae gan Squarespace bedwar cynllun prisio:

 • Personol - $ 16 / mis (neu $ 12 / mis yn cael ei bilio'n flynyddol)
 • Busnes - $ 26 / mis (neu $ 18 / mis yn cael ei bilio'n flynyddol)
 • E-fasnach sylfaenol - $ 30 / mis (neu $ 26 / mis yn cael ei bilio'n flynyddol)
 • E-fasnach uwch - $ 46 / mis (neu $ 40 / mis yn cael ei bilio'n flynyddol)

Wrth gwrs, mae pob cynllun yn wahanol o ran y nodweddion y maent yn eu darparu (mae dau gam nesaf y canllaw hwn ond yn bosibl os oes gennych gynllun busnes neu uwch, er enghraifft). Gallwch arbed rhwng 13% a 30% os cofrestrwch ar gyfer cynllun blynyddol.

Ond beth maen nhw'n ei roi? Wel, fel y byddech chi'n ei ddisgwyl, fe gewch chi fwy os byddwch chi'n talu mwy. Er enghraifft, mae'r Cynllun Personol yn ddelfrydol ar gyfer portffolios a blogiau, ond nid yw'n addas ar gyfer defnyddwyr ag uchelgeisiau busnes gan na all werthu cynhyrchion i chi. Nid yw ychwaith yn darparu integreiddiadau trydydd parti fel Mailchimp neu OpenTable, neu hysbysebion naid.

Dau gynllun eFasnach cynnig sero ffioedd trafodion tra bod Busnes yn codi 3% arnoch chi. Felly meddyliwch am eich cyllideb a beth rydych chi am i'ch gwefan allu ei wneud.

 Unwaith y byddwch wedi dewis cynllun tariff a thalu amdano, mae eich gwefan yn weithredol. Ar gyfer rhai gwefannau (portffolios, ac ati) gallwch nawr wneud eich gwaith. I unrhyw un sy'n defnyddio cynllun busnes neu uwch, mae rhai camau ychwanegol y byddwn yn eu cwmpasu isod.

 

 

Integreiddio offer marchnata (dewisol)

Yn gyntaf, i ychwanegu offer marchnata, rhaid i chi fod yn y Cynllun Busnes o leiaf. Sut ydych chi'n diweddaru? Ni fyddwch yn synnu o glywed bod Squarespace wedi meddwl am hyn - mae botwm "Diweddaru Nawr" mewn lleoliad strategol ar ddiwedd pob tudalen yn ystod eich treial am ddim.

Wrth gwrs, nid oes angen yr offer hyn ar bob gwefan. Felly os nad ydych yn bwriadu gwerthu ar-lein, gallwch hepgor camau 7 ac 8.

botwm adnewyddu gofod sgwâr


Gallwch chi uwchraddio'ch cynllun Squarespace yn hawdd ar unrhyw adeg yn ystod eich treial am ddim

Trwy glicio "Marchnata" yn y brif ddewislen, fe welwch bopeth sydd ei angen arnoch i hyrwyddo'ch gwefan Squarespace. Mae'r ddelwedd isod yn dangos eich opsiynau marchnata.

Bwydlen farchnata Squarespace

Mae Squarespace yn cynnig ystod eang o offer marchnata gwych.


O'r fan hon, gallwch chi ychwanegu ffenestri naid, dangos botymau cyfryngau cymdeithasol, integreiddio'ch tudalen Facebook, cysylltu'ch porthiant Instagram, a llawer mwy mewn dim ond cwpl o gliciau. Gallwch hyd yn oed greu ymgyrch e-bost newydd gan ddefnyddio Squarespace Email Campaigns. Ar gyfer adeiladwr gwefan mor greadigol, nid yw Squarespace yn anwybyddu ochr fusnes pethau.

Gallwch hyd yn oed weld sut mae'ch gwefan yn perfformio gan ddefnyddio'r opsiwn Analytics ar y prif ddangosfwrdd. Mae'n caniatáu ichi weld eich traffig, chwilio am eiriau allweddol, ac yn y bôn olrhain sut mae'ch gwefan Squarespace yn perfformio.

Ychwanegu ymarferoldeb e-fasnach (dewisol). Gofod sgwâr

Mae 62% o ddefnyddwyr yr UD bellach yn siopa ar-lein yn fwy na chyn y pandemig, felly efallai yr hoffech chi ychwanegu at eich gwefan e-fasnach.

Yn union fel ychwanegu offer marchnata at gwerthu cynhyrchion, rhaid bod gennych o leiaf Cynllun Busnes Fodd bynnag, rydym yn dal i argymell cynlluniau Masnach ar gyfer y rhai mwy uchelgeisiol siopau ar-lein.

Felly, ar ôl diweddaru (cliciwch ar y botwm glas "Diweddaru Nawr"), cliciwch ar "Masnach" ar y prif banel a gallwch ddechrau gwerthu.

Nawr gallwch chi integreiddio'r nodweddion gwerthu hyn:

 • Archebion ar-lein
 • Rheoli Rhestr Eiddo
 • Gweld eich cleientiaid
 • Ychwanegu gostyngiadau

Sylwch y bydd angen i chi ychwanegu tudalen Cynhyrchion cyn rheoli'ch rhestr eiddo. Ond peidiwch â phoeni, ewch yn ôl i'r camau "Ychwanegu Tudalennau" ac ailadroddwch y broses. Mae'n syml iawn.

Mae gan Squarespace integreiddio â Square, y cawr prosesu taliadau. Mae'n caniatáu ichi dderbyn taliadau cerdyn all-lein yn ogystal ag ar-lein - y cyfan sydd ei angen arnoch chi yw'r app Square Commerce, un o ddarllenwyr cardiau llai Square ($ 49), ac rydych chi'n dda i fynd. Gwyliwch y fideo hwn i ddysgu mwy am sut y gall hyn weithio yn eich siop:

 

O ran comisiynau, taliadau all-lein Bydd ffioedd trafodion a phrosesu Square ei hun yn berthnasol. Mae hyn yn dibynnu ar sawl ffactor (gan gynnwys lleoliad), ond yn yr Unol Daleithiau gallwch ddisgwyl talu:

 • Ffi trafodiad 2,6% + comisiynu gyfer prosesu i mewn $0,10
 • Comisiwn fesul trafodiad 3,5% + comisiwn gyfer prosesu trafodion allweddol UD $ 0,15

Er ei bod bob amser yn werth gwirio'n uniongyrchol â gwefan Square. Ni fyddwch yn mynd i unrhyw ffioedd ychwanegol gan Squarespace ar gyfer gwerthiannau all-lein neu werthiannau ar-lein gan ddefnyddio ei gynlluniau masnach.

 Sut i Ddefnyddio Squarespace: Crynodeb

Mae adeiladu gwefan gyda Squarespace yn fwy o hwyl na'r mwyafrif o ddatblygwyr eraill. Pam? Oherwydd er bod angen mwy o ofal a sylw, mae'n dal yn hawdd ei ddefnyddio.

Gall ymddangos fel llawer o wybodaeth i'w chymryd i mewn, ond mae'r broses yn eithaf syml mewn gwirionedd. I adnewyddu'ch cof, gadewch i ni adolygu'r un ar ddeg o gamau syml i greu gwefan hardd Squarespace:

Personoliaeth brand.