Mae taflenni creadigol yn ffordd arloesol a gwreiddiol o ddenu sylw at gynnyrch, gwasanaeth neu ddigwyddiad. Yn wahanol i bamffledi gwybodaeth rheolaidd, nod taflenni creadigol yw sefyll allan o'r dorf a bod yn gofiadwy i ddarpar gleient neu aelod.

Mae nodweddion allweddol taflenni creadigol yn cynnwys:

 1. Dyluniad anarferol: Fel arfer mae gan daflenni creadigol ddyluniad llachar, cofiadwy. Gallai hyn fod yn siâp ansafonol, lliwiau anarferol neu elfennau dylunio annisgwyl.
 2. Elfennau rhyngweithiol: Gall taflenni gynnwys elfennau sy'n gwahodd rhyngweithio, megis toriadau, plygiadau, neu hyd yn oed codau QR i'w sganio.
 3. Cynnwys creadigol: Mae defnyddio cynnwys ansafonol fel hiwmor, elfennau chwareus neu ffeithiau diddorol yn helpu i wneud y daflen yn fwy deniadol a diddorol i bobl. cynulleidfa darged.
 4. Neges wedi'i thargedu: Mae taflenni creadigol fel arfer yn canolbwyntio ar neges allweddol neu gynnig unigryw sy'n gofiadwy.
 5. Cymhwyso deunyddiau ansafonol: Weithiau gall defnyddio deunyddiau anarferol fel tecstilau, plastig neu fetel roi effaith ychwanegol i'r daflen.

Mae taflenni creadigol yn effeithiol gan eu bod yn gallu ennyn diddordeb a chynyddu lefel yr ymgysylltiad ymhlith y gynulleidfa darged. Gyda'r dull cywir gallant gwahaniaethwch eich cynnyrch neu ddigwyddiad oddi wrth gystadleuwyr a gwneud argraff gadarnhaol ar ddarpar gleientiaid.

Felly beth allwch chi ei wneud i sicrhau bod popeth yn cael ei wneud yn iawn? Bydd yr awgrymiadau canlynol yn eich helpu i ddod o hyd i'r tir canol ac yn eich helpu i greu creadigol llyfryn, a fydd yn rhoi eich busnes yn y dwylo iawn ar yr amser iawn.

argraffu llyfryn. Taflenni creadigol

argraffu llyfryn

 1. brandio priodol. Taflenni creadigol.

Mae brandio priodol gyda thaflenni creadigol yn arf pwerus ar gyfer denu sylw, cysylltu â chwsmeriaid a chryfhau delwedd eich cwmni. Dyma rai egwyddorion allweddol a all wneud eich taflenni creadigol yn rhan o strategaeth frand lwyddiannus:

1. Dyluniad cyfatebol:

 • Sicrhewch fod dyluniad eich taflen yn cyfateb i'ch brand. Defnyddiwch liwiau, ffontiau ac arddull sy'n cyd-fynd â'ch hunaniaeth gorfforaethol.

2. Elfennau llachar a chofiadwy:

 • Defnyddiwch ddelweddau cryf, logo ac elfennau ychwanegol i wneud eich taflenni'n gofiadwy.

3. Taflenni creadigol. Cynnwys gydag arddull unigryw:

 • Creu cynnwys creadigol ac unigryw sy'n gweddu i'ch steil. Defnyddiwch straeon gwreiddiol, hiwmor neu ffeithiau diddorol.

4. Ymarferoldeb:

 • Ychwanegwch elfennau rhyngweithiol a all ryngweithio â'ch cynulleidfa darged, megis codau QR, dolenni gwefan, neu hyd yn oed gystadlaethau.

5. Taflenni creadigol. Canolbwyntiwch ar werthoedd brand:

 • Pwysleisiwch gwerthoedd eich brand yng nghyd-destun taflenni creadigol. Gallai hyn fod yn gyfrifoldeb amgylcheddol, yn arloesi neu'n diwallu anghenion cwsmeriaid yn unig.

6. Deunyddiau o safon:

 • Defnyddio deunyddiau o ansawdd uchel i greu taflenni pleserus gweledol a chyffyrddol. Gall hyn gynyddu gwerth canfyddedig eich brand.

7. Taflenni creadigol. Rhwyddineb deall gwybodaeth:

 • Gwnewch y wybodaeth yn hawdd ei deall. Ceisiwch osgoi cael eich gorlwytho â thestun a manylion diangen.

8. Sefyll allan o'r dorf:

 • Dyluniwch eich taflenni i sefyll allan o'r dorf o ddeunyddiau eraill. Gallai fod yn siâp anarferol, maint ansafonol neu balet lliw llachar.

Gall taflenni ar-frand sydd wedi'u dylunio'n broffesiynol wella'ch ymgyrch hysbysebu, denu sylw, a gadael argraff gadarnhaol o'ch cwmni ar eich cynulleidfa darged.

Marchnata Cynnwys

2. Ffotograffiaeth a deunydd darluniadol.

Mae'n bwysig buddsoddi mewn ffotograffiaeth a deunyddiau darlunio i arddangos eich cynnyrch neu wasanaeth yn llwyddiannus. Oni bai bod eich cynnyrch yn ddiriaethol neu'n amlwg yn weledol, mae'n syniad da dangos bod eich cynnyrch neu wasanaeth yn cael ei ddefnyddio gan y cwsmer. Dylai taflen greadigol adlewyrchu realiti a grëwyd yn broffesiynol.

3. Eich cynnig. Taflenni creadigol.

Pan fyddwch chi'n creu cynnwys i ddisgrifio'r hyn rydych chi'n ei wneud. Peidiwch â rhestru'r holl nodweddion rydych chi'n eu cynnig yn unig, ceisiwch edrych arno safbwyntiau cleient. Gallwch wneud hyn trwy gynnig adolygiadau gan gleientiaid go iawn - bydd hyn yn rhoi eich gobaith syniad cleient o'ch busnes. Mae hyn hefyd yn golygu eich bod yn osgoi diflastod y marciwr.

4. Sut i gysylltu â chi?

Y dyddiau hyn, nid yw rhoi rhif ffôn neu gyfeiriad e-bost i'ch cwsmeriaid yn ddigon. Eich galwad i weithredu dylai fod yn gryfach na hyn. Darparu cod QR ar gyfer rhyngweithio go iawn a darparu manwl gwybodaeth am eich sianeli cyfryngau cymdeithasoli greu ffordd ar unwaith i gysylltu.

5. Byddwch yn broffesiynol. 

Os nad oes gennych y ddawn fewnol i greu taflen greadigol, edrychwch yn rhywle arall am gyngor proffesiynol. Nid yw hyn yn golygu eich bod wedi eithrio eich hun o'r broses ddylunio, mae'n golygu y byddwch yn cael help llaw. Dim ond un cyfle sydd gennych i wneud argraff gyntaf, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn cyflwyno'ch neges mewn modd creadigol a phroffesiynol.

Cofiwch fod taflenni creadigol nid yn unig yn fodd o gyfleu gwybodaeth, ond hefyd yn gyfle i greu argraff gadarnhaol am eich cwmni ac argyhoeddi cwsmeriaid o natur unigryw eich cynnig.

Taflenni. Llyfrynnau. A5

  Deunyddiau a haenauprintCylchrediad
5001000200050001000020000
  sialc 115 g/m24 4 +1,239 ₴1,531 ₴2,643 ₴3,786 ₴6,698 ₴13,395 ₴
  sialc 150 g/m24 4 +1,484 ₴1,881 ₴3,340 ₴4,844 ₴8,662 ₴17,324 ₴
  sialc 170 g/m24 4 +1,663 ₴2,133 ₴3,821 ₴5,585 ₴10,006 ₴20,012 ₴
  sialc 250 g/m24 4 +2,515 ₴3,055 ₴6,110 ₴10,043 ₴19,629 ₴39,257 ₴
  sialc 300 g/m24 4 +2,914 ₴3,591 ₴7,181 ₴11,985 ₴23,485 ₴46,969 ₴
Maint 148x210 mm.
Argraffu: 4+4 - lliw dwy ochr
Yn ogystal.
Prosesu ôl-wasg
Crychu - 1 mawr - 0,4 UAH. am 1 darn
Perforation - 1 llinell - 0,4 UAH. am 1 darn
Plygwch - 1 plygu - 0,6 UAH. am 1 darn

Taflenni. Llyfrynnau. A4

  Deunyddiau a haenauprintCylchrediad
5001000200050001000020000
  sialc 115 g/m24 4 +2,264 ₴2,795 ₴4,828 ₴6,897 ₴12,221 ₴24,443 ₴
  sialc 150 g/m24 4 +2,710 ₴3,433 ₴6,110 ₴8,835 ₴15,794 ₴31,587 ₴
  sialc 170 g/m24 4 +3,032 ₴3,882 ₴6,986 ₴10,184 ₴18,257 ₴36,514 ₴
  sialc 250 g/m24 4 +4,587 ₴5,572 ₴11,144 ₴18,330 ₴35,810 ₴71,620 ₴
  sialc 300 g/m24 4 +5,321 ₴6,547 ₴13,094 ₴21,861 ₴42,845 ₴85,691 ₴
Maint 210x297 mm.
Argraffu: 4+4 - lliw dwy ochr
Yn ogystal.
Prosesu ôl-wasg
Crychu - 1 mawr - 0,4 UAH. am 1 darn
Perforation - 1 llinell - 0,4 UAH. am 1 darn
Plygwch - 1 plygu - 0,6 UAH. am 1 darn

Taflenni. Llyfrynnau. A3

  Deunyddiau a haenauprintCylchrediad
5001000200050001000020000
  sialc 115 g/m24 4 +4,389 ₴5,420 ₴9,361 ₴13,387 ₴23,722 ₴47,445 ₴
  sialc 150 g/m24 4 +5,254 ₴6,653 ₴11,826 ₴17,155 ₴30,644 ₴61,287 ₴
  sialc 170 g/m24 4 +5,882 ₴7,537 ₴13,558 ₴19,763 ₴35,416 ₴70,832 ₴
  sialc 250 g/m24 4 +8,895 ₴10,812 ₴21,624 ₴35,556 ₴69,481 ₴138,962 ₴
  sialc 300 g/m24 4 +10,316 ₴12,684 ₴25,368 ₴42,411 ₴83,114 ₴166,228 ₴
Maint 420x297 mm.
Argraffu: 4+4 - lliw dwy ochr
Yn ogystal.
Prosesu ôl-wasg
Crychu - 1 mawr - 0,4 UAH. am 1 darn
Perforation - 1 llinell - 0,4 UAH. am 1 darn
Plygwch - 1 plygu - 0,6 UAH. am 1 darn

Teipograffeg ABC