Mae logos crefft ymladd yn symbolau neu ddelweddau graffig a ddefnyddir i gynrychioli ac adnabod crefft ymladd, ysgolion, clybiau neu sefydliadau sy'n gysylltiedig â'r maes. Mae logos crefft ymladd yn chwarae rhan bwysig wrth greu hunaniaeth weledol adnabyddadwy ac adlewyrchu'r gwerthoedd, y traddodiadau a'r athroniaethau sy'n gysylltiedig â'r disgyblaethau priodol.

Gall logo cryf wneud i chi sefyll allan.

Mae'n helpu i adrodd eich stori, pwy ydych chi, a gall hefyd fynegi lefel ansawdd a phroffesiynoldeb y gwasanaethau rydych chi'n eu cynnig. Ym myd y crefftau ymladd, mae rhai logos yn creu delwedd a all hefyd fod yn ffenestr i'r math o arddull neu glwb y maent yn ei gynrychioli. Ond mae'n anghyffredin dod o hyd i logo crefft ymladd da iawn ar y Rhyngrwyd. Mae llawer o logos y dyddiau hyn yn hen ffasiwn iawn ac y tu ôl i'r oes - efallai bod gan hyn lawer i'w wneud â'r ffaith bod llawer o glybiau'n fach ac yn methu fforddio talu am frandio llawn a dylunio logo gan y rhan fwyaf o gwmnïau dylunio (rydym ychydig yn fwy cystadleuol, anfonwch neges atom os oes gennych ddiddordeb).

Felly isod, rydym wedi olrhain 25 o ddyluniadau logo smart sy'n arloesol, yn adrodd stori, ac yn gallu bod yn ffynhonnell anhygoel o ysbrydoliaeth i unrhyw un sydd am greu dyluniad logo solet.

AMDDIFFYN MAGA KRAV ABSOLUTE. LOGOS CELFYDDYDAU YM MARTOL.

AMDDIFFYN Absoliwt LOGOS CELFYDDYDAU YM MARTOL KRAV MAGA.

Mae Krav Maga yn grefft ymladd milwrol o Israel. Mae'r logo hwn yn defnyddio cryf ffont gydag arddull stensil i roi golwg milwrol ddifrifol iddo. Mae'r llythrennau, y streipiau a'r seren i gyd yn atgoffa rhywun o ddyluniad milwrol. Ar yr olwg gyntaf, mae'n ymddangos nad yw'r dynion hyn yn ymwneud â bwâu a thraddodiadau, ond am frwydrau a realiti.


CELFYDDYDAU YM MARWOL TITAN. LOGOS CELFYDDYDAU YM MARTOL.

CELFYDDYDAU YM MARWOL TITAN

Mae'r logo hwn yn logo arddull eicon cain. Nid yw'r enw yn awgrymu unrhyw arddull heblaw crefft ymladd yn gyffredinol - mae'n ddelwedd o artist ymladd dwyreiniol traddodiadol yn gwisgo gi ac yn dyrnu gyda'i gilydd vsuggests a chlwb traddodiadol sy'n dysgu karate neu rywbeth tebyg. Mae gwedd fodern y logo yn cymryd agwedd flaengar at grefft ymladd traddodiadol ac yn cyfleu'r neges yn dda. Dyma'r enghraifft orau o ddelwedd yn dweud stori.


CYNGHRAIR SMASH

Ffantasi crefft ymladd cymysg

Logo arall ar ffurf bathodyn sy'n berffaith ar gyfer clybiau crefft ymladd (Gi Patches, hawdd ei gymhwyso i unrhyw frandio neu farchnata). Mae’r logo hwn yn defnyddio testun syml i adrodd y stori – “Fantasy Mixed Martial Arts.” Ond mae ei arddull a'i ymddangosiad yn gwneud gwaith gwych o edrych yn gryf, metelaidd ac unigryw. LOGOS CELFYDDYDAU YM MARTOL.


SHOYOROLL

logo arddull bathodyn crwn

Mae'r logo arddull eicon crwn hwn hefyd yn dibynnu ychydig mwy ar destun i adrodd ei stori, ond mae defnyddio enw cryf, byr yn gwneud y gwaith nad yw delweddau'n ei wneud. Mae'r geiriau "soyo" - gair / enw ​​Japaneaidd, a "roll" - term a ddefnyddir yn Brasil Jiu-Jitsu, yn rhoi syniad i chi o werth yr iaith Japaneaidd o'i chyfuno â chymwysiadau a hyfforddiant BJJ. Mae'r dynion hyn yn gwerthu Jiu-Jitsu Gi/Kimono felly mae'n gwneud synnwyr ac mae'n eithaf eiconig logo gyda'i llachar palet melyn a du.


SHERDOGG. LOGOS CELFYDDYDAU YM MARTOL.

SHERDOGG.

Mae gan Sherdog y wefan crefftau ymladd uchaf yn y byd. Er nad yw'r logo yn sgrechian "crefft ymladd", mae'n dal hanfod y wefan. Nid oedd yn ymwneud â gwerthoedd traddodiadol neu ddiwylliant, ond yn ymwneud â brwydro. Mae'r ci yn cynrychioli natur ymladd galed crefft ymladd cymysg ac felly'n denu cefnogwyr sy'n caru'r ochr hon i'r gamp. Mae hwn yn ddefnydd clyfar arall o symbolau i gynrychioli natur ymladd MMA, p'un a ydynt yn cael eu defnyddio'n ymwybodol ai peidio, mae'n gweithio.


BEARS SAMURAI

BEARS SAMURAI

Mae'r Samurai Bears yn gynghrair pêl fas a ddaeth i ben dros 10 mlynedd yn ôl ond sydd â logo gwych. Samurai syml, hardd yw hwn gyda phêl fas yn y blaendir. Syml iawn ond effeithiol. LOGOS CELFYDDYDAU YM MARTOL


MMA WARWS

Logo MMA

Yn anffodus, nid yw'r logo hwn yn bodoli mwyach, ond mae hen logo MMA Warehouse yn cysylltu'n syth â chefnogwyr MMA. Mae'n anodd colli'r gair MMA, ond ymladdwr MMA (sy'n atgoffa rhywun o'r Quinton Rampage Jackson poblogaidd). Mae hwn yn ddefnydd pwerus arall o symbolau ac iaith i gysylltu cefnogwyr â nhw busnes.


GOLAU CANOLIG. LOGOS CELFYDDYDAU YM MARTOL

Nid yw Middle Easy yn disgrifio llwybrau MMA hefyd, ond mae'r defnydd o symbol mwnci mawr a logo unigryw yn cynrychioli "cŵl" arddull goleuo crefft ymladd cymysg. Mae'n eiconig ac yn sefyll allan ymhlith logos gwefannau eraill o'r un pwnc. LOGOS CELFYDDYDAU YM MARTOL


GORYO

taekwondo Corea a logo hapkido

Mae hwn yn logo hynod smart a modern. Mae Koryo yn logo ar gyfer Taekwondo Corea a Hapkido sy'n defnyddio baner Corea (cylch coch a glas yn y canol) ac eicon dwrn syml. Mae'n dod yn symbol syml iawn sy'n mynegi neges benodol iawn am genedligrwydd. Mae'n rhaid i hwn fod yn un o fy hoff logos ar y rhestr hon, wedi'i wneud yn dda iawn ac yn hynod o syml!


TRAETHODD DALAETH. LOGOS CELFYDDYDAU YM MARTOL

LOGOS CELFYDDYDAU YM MARTOL 4

Gall geiriau gael pŵer ar eu pen eu hunain. Ar yr olwg gyntaf, mae'r gair "grapple" yn siarad am jiu-jitsu a chrefft ymladd eraill, tra bod yr ail air "dillad ymladd" yn siarad drosto'i hun. Mae'r ffont a ddefnyddir a'r ffordd y caiff ei gyflwyno yn ei gwneud braidd yn eiconig ac yn hawdd dod o hyd iddo yn unrhyw le. Dyma enghraifft arall o syml iawn ac effeithiol iawn logo ynghyd â phŵer teitl disgrifiadol byr iawn.


GRACIE JIU JITSU

JIU JITSU

Efallai y bydd llawer o bobl yn sylwi neu beidio â sylwi pam mae'r logo hwn mor syml ac effeithiol. Mae'r triongl o fewn cylch yn creu bathodyn unigryw y gellir ei ddefnyddio gan lawer o gysylltiadau Gracie Jiu Jitsu. Mae defnyddio triongl ar ffurf "G" yn eicon syml arall sy'n clymu'r eicon i'r enw "Gracie" mewn ffordd gynnil ond effeithiol.


FFATRI BRWYDR. LOGOS CELFYDDYDAU YM MARTOL

FFATRI BRWYDR

Nid oes llawer i'w ddweud yma, mae'n eithaf amlwg, ond mae'n gweithio'n dda. Dau ddwrn mewn gêr - mae un yn symbol o frwydr, a'r llall yn symbol o natur gynhyrchu'r ffatri! Edrych yn cŵl ac yn gwneud y gwaith.


EDRICK MARTINEZ

LOGOS CELFYDDYDAU YM MARTOL 5

Mae'r logo hwn yn enghraifft arall o'r defnydd o symbolau a llythrennau mewn logo eiconig. Edric Martinez, mae'r llythrennau E&M yn cael eu defnyddio i greu'r siâp cyntaf. Da iawn!


CYFRES BYD O GEMAU YMLADD. LOGOS CELFYDDYDAU YM MARTOL

CYFRES BYD O GEMAU YMLADD

Mae World Series of Fighting yn eicon cŵl arall gyda geiriau wedi'u trefnu mewn cynllun eiconig. Mae'r goron ar ei ben yn unig yn ychwanegu at yr ymdeimlad o "breindal" - rheoli'r byd mewn "cyfres byd" o ymladd. Syml ac effeithiol.


DE BIN JIU JITSU. LOGOS CELFYDDYDAU YM MARTOL

De Been Jiu Jitsu

Mae De Been Jiu Jitsu yn logo rydw i wedi'i garu erioed. Fel ymarferydd de bin jiu jitsu, mae cynnwys y logo hwn yn ymddangos ychydig yn hunanol, ond ni allwn ei anwybyddu. Yn gyntaf oll, mae'n edrych yn cŵl. Yn ail, mae'r defnydd o neidr yn torchi ei hun o amgylch logo ar fin ymosod yn debyg iawn i'r grefft o jiu-jitsu ei hun, lle rydych chi'n rheoli, lapio'ch hun o gwmpas eich gwrthwynebydd cyn symud i mewn am y lladd neu'r "cyflwyno".


MElee HUNAN-AMDDIFFYN

LOGOS CELFYDDYDAU YM MARTOL 7

Mae penglogau yn opsiwn gwael; maent wedi bod yn symbol o farwolaeth ers cyn cof. Mae ychwanegu baner America ati yn creu delwedd wladgarol “marwolaeth i'ch gelynion” ac yn cyd-fynd yn berffaith ag arddull hunanamddiffyn anodd.


TÎM YMLADD. LOGOS CELFYDDYDAU YM MARTOL

TÎM YMLADD

Penglog arall? Y tro hwn mae'n ymwneud â symud o hunan-amddiffyn i gyd-destun chwaraeon amlwg trwy gyfuno'r benglog â'r faneg. Mae'r neges “marwolaeth i'ch gelynion” yn golled ffigurol yn yr arena chwaraeon. Da iawn.


CAGE RHYFELWYR. LOGOS CELFYDDYDAU YM MARTOL

CAGE RHYFELWYR. LOGOS CELFYDDYDAU YM MARTOL

Rhyfelwyr Cawell! Mae "W" y Rhyfelwyr yn swatio'n braf yn "C" y Cawell, sydd wedi'i siapio fel octagon (sori, "cawell" - gan fod y term cylch ymladd "octagon" yn cael ei hawlfraint gan yr UFC). Dyma gymysgedd cŵl arall o eiconau a llythyrau sy’n adrodd ei stori ei hun.


BWSINKAN

Japaneaidd elfennau wedi'u cyfuno â dyluniad ychydig yn fwy modern Mae logo Bushinkan yn rhoi golwg draddodiadol fodern iddo. Mae hyn yn rhoi'r argraff bod yr Aikido maen nhw'n ei ddysgu yn draddodiadol, ond wedi addasu rhywfaint i realiti modern y byd heddiw. LOGOS CELFYDDYDAU YM MARTOL


BULLSHIDO

Tarwshido

Mae Bullshido yn wefan sy'n ymfalchïo mewn gwybodaeth a newyddion crefft ymladd "No BS". Mae'r tagline "No BS" yn mynd gyda'r enw yn berffaith, ac mae'r "O" ar ddiwedd y gair gyda streic trwodd ac uchelseinyddion (gweler? Dim tarw!) ond yn gyfuniad braf o elfennau i greu logo effeithiol gydag ychydig naws Japaneaidd arddull testun.


TAIJUTSU BUDO BUJINKAN. LOGOS CELFYDDYDAU YM MARTOL

TAIJUTSU BUDO BUJINKAN. LOGOS CELFYDDYDAU YM MARTOL

Creodd y logo hwn ddelwedd cŵl iawn o'r samurai, gan adlewyrchu ei werthoedd Japaneaidd. Mae'r logo hwn yn ail-greu pen samurai i greu delwedd hynod cŵl gyda rhywfaint o hanes y tu ôl i'r delweddau. Mae'r logo hwn yn fwy trawiadol ar gyfer arddull a chelf y ddelwedd yn hytrach na'r stori y mae'n ei hadrodd.


BOXFFIT

Logo perfformiad uchel

Does dim byd arloesol yma, dim ond defnydd effeithlon o elfennau. Mae'r gair Boxfit a'r menig yn adrodd y stori gyfan ar yr olwg gyntaf - ffitrwydd trwy ymarferion a sesiynau ymarfer corff. Nid oes unrhyw ddirgelwch yma, ac mae'r logo hwn yn dweud yn union wrth bobl â diddordeb beth i'w ddisgwyl. Hynod effeithlon.


ARWYR BJJ. LOGOS CELFYDDYDAU YM MARTOL

Arwyr BJJ LOGOS CELFYDDYDAU YM MART

Mae BJJ Heroes yn logo syml arall sy'n cael ei ddefnyddio'n dda. Mae pobl yn y gymuned BJJ yn ymwybodol iawn o'r Llain Ddu Streip Goch am ychwanegu streipiau (ar gyfer gwahanol lefelau o raddau gwregys du). Mae defnyddio hwn i lapio testun yn ychwanegu haen eiconig arall at y testun plaen "BJJ". I bawb yn y gymuned jiu-jitsu, rydych chi'n gwybod am beth mae'r dynion hyn yn mynd i siarad.


Teipograffeg АЗБУКА