Mae Mwgwd Clipio yn Adobe Illustrator yn offeryn a thechneg a ddefnyddir i gyfyngu ar arwynebedd gweladwy gwrthrych neu grŵp o wrthrychau ar y cynfas. Mae hyn yn caniatáu ichi guddio neu docio rhan o wrthrych sy'n ymestyn y tu hwnt i siâp neu ardal benodol.

Aloha, dylunwyr! Dewch i gwrdd â'r Cyfarwyddwr Cymunedol a chwn melys a hollol annwyl Jason Aiken, Job a Lily.

Mae Job a Lily wrth eu bodd â nofio proffesiynol ac rydym yn mynd i ddefnyddio un o offer dylunio gwych Illustrator i arddangos eu sgiliau - mwgwd clipio.

Beth yw mwgwd clipio yn Illustrator?

Mwgwd clipio yn siâp (a elwir yn llwybr clipio) sy'n cuddio unrhyw wrthrych oddi tano, fel mai dim ond y tu mewn i'r llwybr clipio sy'n weladwy. Llwybr clipio Dim ond gwrthrych fector y gall fod, nid llun. Fodd bynnag, gallai fod unrhyw beth oddi tano - llun raster, llun fector, ac ati.

Ychydig o nodiadau am dorri masgiau:

 • Rhaid i'r llwybr torri fod bob amser drosodd gwrthrych rydych chi am ei docio.
 • Dim ond gallwch chi gael 1 torri amlinell.
 • Fodd bynnag, gallwch chi docio un neu fwy o wrthrychau .
 • Rhaid i wrthrychau wedi'u cnydio fod i mewn un haen neu grŵp .

Erbyn hyn efallai eich bod chi'n meddwl... “Beth? Rwy'n ddysgwr gweledol." Wel, fi hefyd ... felly gadewch i ni ddangos.

Teclyn lasso. Meistroli Dewisiadau yn Photoshop

Sut i'w wneud? Mwgwd clipio yn Illustrator

Yn y demo hwn, y llwybr clipio fydd testun eu henwau, Lily a Job. Y gwrthrychau rydyn ni'n mynd i'w torri allan fydd eu delweddau arnofiol. Yn gyntaf, gadewch i ni greu mwgwd clipio ar gyfer Job.

Gellir gwneud mwgwd clipio mewn sawl ffordd:

 • Dewislen gwympo : Gwrthrych > Mwgwd Clipio > Creu.
 • llwybr byr bysellfwrdd : gorchymyn >7
 • Panel haenau : Eicon Mwgwd Clipio Gwneud/Rhyddhau ar y gwaelod
 • Cliciwch ar y dde : Dewiswch yr holl wrthrychau a dewiswch Creu Mwgwd Clipio.

Mewn un haen gosodais enw Job ar ben llun ohono'n nofio. Gallwch ehangu'r olwg haen i weld testun a delwedd y gwrthrych ar wahân:

Mwgwd clipio yn Illustrator

Unwaith y bydd y delweddau wedi'u lleoli'n gywir, cliciwch Gwrthrych> Mwgwd Clipio> Gwneud. Fe sylwch fod popeth yn diflannu ac eithrio'r hyn sydd y tu mewn i'r llwybr clipio (enw'r prosiect). Mwgwd clipio yn Illustrator

Cŵl a syml, huh?

Mwgwd Clipio

Defnyddio dau lwybr clipio neu fwy

Nawr gadewch i ni wneud yr un peth gyda Lily. Mae angen newid enw Lily i ffitio ei delwedd yn dda. Wrth ddelio â masgiau clipio, byddwch yn aml yn gweld bod angen addasu'r llwybr clipio neu'r gwrthrych oddi tano i gyd-fynd â'i gilydd.

Yn yr achos hwn rwyf am olygu'r llythyrau yn unigol. Yn gyntaf, trosais y testun yn amlinelliad er mwyn gallu golygu pob llythyren. I drosi testun yn amlinelliadau, cliciwch Math > Gwneud Amlinelliadau (Shift > Command > O ) neu de-gliciwch ar y testun a dewis Gwneud Amlinelliadau. Mwgwd clipio yn Illustrator

Mae pob llythyren bellach wedi dod yn wrthrych y gellir ei olygu, ond nid fel testun arferol. Fe sylwch fod pwyntiau angori yn ymddangos ar bob llythyren - gellir eu symud a'u golygu'n unigol:

Testun amlinellol

Yn ffodus, llwybr cyfansawdd yn caniatáu ichi gyfuno sawl llwybr yn un. Gallwn ei drawsnewid yn un llwybr trwy ddewis Lily a dewis Gwrthrych> Llwybr Cyfansawdd> Gwneud (Gorchymyn> 8).

darlunydd llwybr cyfansawdd

Nawr dewiswch y llwybr cyfansawdd a'r llun, yna dewiswch Gwrthrych> Mwgwd Clipio> Gwneud:

creu mwgwd clipio

Llwybrau cyfansawdd. Mwgwd clipio yn Illustrator

Fel y gwelsoch, llwybrau cyfansawdd cyfuno'r holl lwybrau dethol yn un. Gallwch hefyd ddefnyddio'r offeryn hwn i greu rhai dyluniadau eithaf cŵl yn gyflym.

Chwarae ag ef, cymryd rhai siapiau sylfaenol a'u pentyrru ar ben ei gilydd. Yna dewiswch Gwrthrych > Llwybr Cyfansawdd > Newydd (Gorchymyn > 8):

Siapiau Llwybr Cyfansawdd Mwgwd Clipio yn y Darlunydd

Tocio dau neu fwy o wrthrychau

Er na allwch gael dau neu fwy o lwybrau clipio (heb greu llwybr cyfansawdd), GALLWCH glipio dau wrthrych neu fwy ar y gwaelod. Mwgwd clipio yn Illustrator

Fe wnes i'n siŵr bod y lluniau o Lily a Job ar yr un haen. Fe wnes i hefyd yn siŵr eu bod yn cael eu gosod o dan y llwybr clipio: Cŵn LOVE.

Dewiswch Gwrthrych > Mwgwd Clipio > Gwneud. Gwnes i'r delweddau sefyll allan trwy ychwanegu cefndir du.

Rhyddhau neu olygu mwgwd clipio a llwybr cyfansawdd

I ddadwneud neu olygu mwgwd clipio, gallwch:

 • Dewiswch Gwrthrych > Mwgwd Clipio > Golygu/Rhyddhau.
 • Neu olygu trwy ynysu'r mwgwd clipio: cliciwch ddwywaith arno neu dewch o hyd iddo yn y panel haenau.

Am ddim neu olygu'r llwybr cyfansawdd:

 • Dewiswch Gwrthrych > Llwybr Cyfansawdd > Rhyddhau.
 • Neu ei olygu trwy ynysu'r llwybr cyfansawdd: cliciwch ddwywaith arno neu dewch o hyd iddo yn y panel Haenau.

Fel y gallwch weld, mae masgiau clipio a llwybrau cyfansawdd yn offer eithaf cŵl a syml sy'n gwneud dylunio yn llawer mwy o hwyl.

Teipograffeg ABC