Mae portffolio dylunio graffeg yn gasgliad o waith sy'n cynrychioli sgiliau, talent ac arddull dylunydd graffig. Dyma set o brosiectau sy'n dangos cymhwysedd proffesiynol a chreadigrwydd y dylunydd. Pan gaiff ei wneud yn dda, gall wneud mwy nag arddangos eich dyluniadau yn unig. Gall hyn greu profiad i'r gwyliwr - boed yn gleient newydd, yn gyflogwr posibl, neu'n gyd-ddylunydd - sy'n cyfleu eich gweledigaeth, iaith weledol, a safbwynt. Gall portffolio da hyd yn oed fod yn estyniad o'ch gwaith a'ch personoliaeth greadigol, gan ganiatáu i chi lunio'r stori rydych chi'n ei hadrodd o'r dechrau i'r diwedd.

Darluniau am ddim. 14 Gwefan Darlunio Gorau Rhad ac Am Ddim

1. Portffolio Dylunio Graffeg Emily Zhao

Emily Zhao yn ddylunydd gweledol o Shanghai sy'n arbenigo mewn brandio a hunaniaeth weledol. Mae ei phortffolio yn arddangos ystod eang o'i gwaith, gan gynnwys llyfrau, posteri a dylunio gwe. Mae'r wefan yn cyfleu symlrwydd a cheinder trwy balet lliw tawel a chyfuniad cain ffontiau gwefan.

Gwefan - Emily Zhao

2. Portffolio Dylunio Graffeg Llinol Stiwdio

Stiwdio Llinol yn asiantaeth greadigol sy'n eiddo i fenywod sydd wedi'i lleoli ym Maine, UDA. Maent yn gweithio gyda rhestr drawiadol o gleientiaid yn y diwydiannau cerddoriaeth, ffordd o fyw, bwyd a diod. Ymhlith y cleientiaid nodedig mae NOISE, Lizzy Kain a Gŵyl Fordaith Dyddiau Haf DJ Khaled. Yn ol eu gwaith сайт Mae portffolio’r asiantaeth yn cyfleu ysbryd artistig a llawn mynegiant gyda ffontiau beiddgar, delweddau trawiadol ac ymdeimlad o symudiad a grëir wrth i ni edrych drwyddo.

Stiwdio Llinol

3. Ylimay Zavala

Ilimai Zavala yn gyfarwyddwr celf, dylunydd brand a gwerthwr blodau wedi'i leoli yn Brooklyn, Efrog Newydd. Mae ei phortffolio yn arddangos personoliaeth arbrofol a chwareus gyda lliwiau bywiog a delweddaeth drawiadol. Cyflwynir y portffolio o brosiectau bron fel cylchgrawn, gyda chynlluniau eang a ffotograffiaeth arddull golygyddol sy'n adrodd straeon gweledol diddorol am ffasiwn, ffordd o fyw a cherddoriaeth.

Ylimay Zavala

4. Portffolio Dylunio Graffeg Tiffany Cruz

Tiffany Cruz yn ddylunydd o Efrog Newydd sy'n arbenigo mewn brandio, symud a darlunio. Mae ei gwaith yn cynnwys ymgyrchoedd yn rhwydweithiau cymdeithasol, sticeri a darluniau wedi'u hanimeiddio. Yn "selog paranormal" hunan-ddisgrifiedig, mae portffolio Tiffany yn cynnwys cyfres o gardiau dweud ffortiwn rhyngweithiol, pob un ohonynt yn troi drosodd i ddatgelu prosiect gwahanol.

Tiffany Cruz

5. Portffolio Dylunio Graffeg Odds

Graffeg Odds yn gartref i Valentina Brazile, dylunydd graffeg a golygyddol Eidalaidd o Barcelona, ​​Sbaen. Yn ei phortffolio, mae pob prosiect yn cael ei gyflwyno mewn cyfeiriadedd fertigol - yn debyg iawn i lyfrau ar silff lyfrau - ac yn newid i gyfeiriadedd llorweddol ar gyfer dyfais symudol. Portffolio dylunio graffeg 

Mae gwaelod y dudalen gartref yn defnyddio grid dwy golofn a sgrolio gludiog i gadw hanner y sgrin yn sgroladwy tra bod y gweddill yn aros yn ei le. Mae yna hefyd gyrchwr y gellir ei addasu sy'n ychwanegu cyffyrddiad personol unigryw.

6. Portffolio Dylunio Graffeg Griff Studio

Stiwdio Griff yn cael ei redeg gan Shane Griffin, artist digidol a chyfarwyddwr wedi’i leoli yn Efrog Newydd. Mae'r stiwdio yn arbenigo mewn dylunio ac animeiddio fideos cerddoriaeth, ffilmiau ac ymgyrchoedd proffil uchel. Mae ei gleientiaid yn amrywio o artistiaid cerdd fel Wiz Khalifa i frandiau ffordd o fyw a moethus mawr fel Nike, Apple a Givenchy.
Mae gan y wefan gynllun syml a chlir, gyda phob tudalen prosiect wedi'i theilwra i'r gwaith sy'n cael ei ddangos - er enghraifft, math o oriel ar gyfer prosiect gosod celf. Mae'r portffolio'n cynnwys delweddau cydraniad uchel syfrdanol, delweddau wedi'u hanimeiddio a fideos.

Portffolio dylunio graffeg Grif Studio

7. Xinran Peng

Xinran Peng yn ddylunydd graffeg a theip wedi'i leoli yn Efrog Newydd. Rhennir ei phortffolio yn ddwy adran - un ar gyfer gwaith masnachol a'r llall ar gyfer ei phrosiectau personol a'i gwaith arbrofol. Mae'r dudalen gartref yn cynnwys sgrolio sgrin lawn a dewislen angor ar gyfer llywio'n hawdd trwy amrywiol brosiectau. Portffolio dylunio graffeg

Portffolio Dylunio Graffeg Xinran Peng

8. Portffolio Dylunio Graffeg Hermes Mazali

Hermes Mazali yn ddylunydd graffeg llawrydd wedi'i leoli yn Valencia, Sbaen, yn arbenigo mewn brandio, dylunio logo a dylunio eiconau. Adran "Arwyr" ar tudalen gartref yn denu eich sylw ar unwaith gyda fideo animeiddiedig gyda phrosiectau allweddol. Wrth i chi edrych ar waith Hermes, mae testun a delweddau yn ymddangos mewn cyfuniad o effeithiau animeiddiedig. Mae thema cyferbyniad uchel, du a gwyn y portffolio dylunio graffeg hwn ac animeiddiadau gwefan amserol yn gwneud pori'r wefan yn bleserus ac yn hwyl.

Portffolio dylunio graffeg Hermes Mazali

9. Deven Yang

Deven Young - cyfarwyddwr celf o Efrog Newydd yn gweithio mewn asiantaeth hysbysebu Mam . Mae ei waith yn canolbwyntio ar ymgyrchoedd hysbysebu a dylunio symudiadau, ac mae wedi cydweithio â chleientiaid fel Lego ac artistiaid cerdd amrywiol. Mae'r portffolio yn llawn fideos a delweddau wedi'u hanimeiddio sy'n gwneud y wefan yn ddeinamig ac yn ddiddorol i'w harchwilio. Portffolio dylunio graffeg 

Portffolio Dylunio Graffig gan Deven Young

10. Ben Eli

Ben Eli - dylunydd graffeg o Llundain , yn gweithio ar hyn o bryd asiantaeth diwylliant ieuenctid BYW . Wedi’i ysbrydoli gan ddiwylliant pop a LGBTQ+, iaith a’r rhyngrwyd, mae Ben yn creu ffyrdd diddorol o ddod â chymunedau ynghyd. Portffolio dylunio graffeg
Mae gan bortffolio Ben naws glun ffres gyda manylion fel cefndir graddiant, emojis lluosog, a chyrchwr Care Bear pinc personol. Mae tudalennau'r prosiect yn defnyddio sgrolio sgrin lawn i arddangos elfennau gweledol, ac mae troedyn y gellir ei ehangu yn datgelu manylion ychwanegol am y gwaith.

Portffolio Dylunio Graffig Ben Elái

11. Andrada Hash

Andrada Hash yn ddylunydd graffeg hunanddysgedig o Rwmania, yn arbenigo mewn cyfeiriad celf, brandio, dylunio print a darlunio. Mae portffolio Andrada yn defnyddio dyluniad sgrin hollt ar gyfer yr hafan a thudalennau'r prosiect. Mae pob prosiect yn arddangos ffotograffau a darluniau hyd llawn, ynghyd â manylion ysgrifenedig y broses ddylunio.

Portffolio Dylunio Graffeg Andrada Hasch

12. Alina Rybatskaya

Mae hi'n byw yng Ngwlad Pwyl ac yn gyfarwyddwr celf llawrydd a dylunydd graffeg gyda chefndir mewn pensaernïaeth. Алина yn disgrifio ei waith fel un sy’n cyfuno “reddf weledol â sgiliau peirianneg.” Adlewyrchir hyn yn dda yn y grid glân yn ei phortffolio arobryn, gyda phwyslais gweledol yn cael ei ddarparu gan ddau ffont gwahanol a siapiau solet wedi'u gosod yn gelfydd ar draws ei dudalennau. Portffolio dylunio graffeg

13. Portffolio Dylunio Graffeg Ana Bea Fernandez

Ana Bea Fernandez yn ddylunydd amlddisgyblaethol wedi'i leoli yn Llundain a Lisbon. Mae hi'n gweithio fel uwch ddylunydd mewn stiwdio bensaernïaeth yn Llundain. Freehaus . Mae naws hwyliog ac ysgafn i’w phortffolio, gyda mân-luniau lliwgar mewn siapiau chwareus. Ynghyd â’i gwaith masnachol, mae’r portffolio hefyd yn cynnwys prosiectau personol, o gardiau a theils wedi’u paentio â llaw i ddigwyddiadau allgymorth ym Mheriw.

Portffolio Dylunio Graffig o Ana Bea Fernandez

14. Joasia Fiedler-Wieruszewska

Joasia Fiedler-Wieruszewska yn ddylunydd graffeg, yn ddarlunydd ac yn gyfarwyddwr celf o Berlin, yr Almaen. Mae ei phortffolio yn arddangosiad bywiog gyda lliwiau bywiog, darluniau hyd llawn a delweddau trawiadol. Mae'r portffolio dylunio graffeg hwn yn defnyddio delweddau wedi'u hanimeiddio ac effeithiau sgrolio amrywiol i'w wneud yn ddeniadol ac yn hyfryd. Mae gan y fersiwn bwrdd gwaith far llywio chwith a dde sy'n newid lliwiau wrth i chi sgrolio ac yn uno â'r bar llywio uchaf yn y fersiwn symudol.

15. Susy Digidol

Susy DigidolMae l yn asiantaeth ddylunio sy'n arbenigo mewn gweithio gyda busnesau newydd. Mae eu gwasanaethau yn cwmpasu strategaeth, dyluniad, datblygiad a chynnwys. Mae'r portffolio dylunio graffeg hwn yn cyfleu naws lân a phroffesiynol, gan feithrin ymdeimlad o ymddiriedaeth yn y gwaith digidol y maent yn ei wneud. Portffolio dylunio graffeg 

Portffolio dylunio graffeg asiantaeth Susy Digital

Awgrymiadau ar gyfer creu

Mae creu portffolio dylunio graffig effeithiol yn bwysig er mwyn arddangos eich sgiliau, eich arddull a'ch creadigrwydd i ddarpar gyflogwyr neu gleientiaid. Dyma rai awgrymiadau ar gyfer creu portffolio dylunio graffeg:

 1. Dewiswch y Gwaith Gorau:

  • Cynhwyswch eich gwaith gorau yn unig yn eich portffolio. Nid oes rhaid i'r rhain fod yn brosiectau gyda chleientiaid mawr; Yr hyn sydd bwysicaf yw ansawdd a chreadigrwydd.
 2. Portffolio dylunio graffeg. Amrywiaeth o brosiectau:

  • Dangoswch eich amrywiaeth o sgiliau. Cynhwyswch wahanol fathau o brosiectau megis logos, pecynnu, dylunio gwe, deunyddiau hyrwyddo, ac ati i ddangos eich hyblygrwydd.
 3. Strwythur:

  • Trefnwch eich gwaith yn rhesymegol. Gwahanwch nhw yn ôl categori neu fath o brosiect. Darparu llywio hawdd ar gyfer gwylio.
 4.  Disgrifiad o'r Prosiectau:

  • Ychwanegwch ddisgrifiad byr at bob prosiect, gan egluro eich rôl, pwrpas y prosiect, ac unrhyw nodweddion a allai fod o ddiddordeb i'r cyflogwr.
 5. Delweddau o Ansawdd:

  • Darparwch ddelweddau o ansawdd uchel o'ch gwaith. Mae manylion yn bwysig, ac mae delweddau glân, creision yn gwneud argraff dda.
 6. Portffolio dylunio graffeg. Arddull Personol:

 7. Presenoldeb Ar-lein:

  • Creu portffolio gwe. Mae hyn yn gyfleus i'w ddosbarthu ar-lein, ac mae'n well gan lawer o gyflogwyr weld gwaith ar-lein.
 8.  Prosiectau Datblygu:

  • Os oes gennych chi brosiectau rydych chi'n gweithio arnyn nhw ar hyn o bryd neu waith cysyniad, ychwanegwch nhw. Gall hyn ddangos eich proses greadigol.
 9. Portffolio dylunio graffeg. Diweddaru'n Rheolaidd:

 10. Paratoi ar gyfer y Cyfweliad:

  • Paratowch rai deunyddiau ychwanegol (fel cyflwyniad portffolio) ymlaen llaw i'w paratoi ar gyfer cyfweliadau.

Cofiwch, eich portffolio chi yw hi cerdyn Busnes, felly ceisiwch ei wneud yn ddymunol ac yn broffesiynol.