Gwneud tagiau a labeli

Gwneud tagiau a labeli

3,00 

Ar gael i'w archebu ymlaen llaw

(1 adborth gan gwsmeriaid)

Mae tagiau a labeli yn cynhyrchion y mae eu cynhyrchion wedi'u labelu mewn siopau, mewn warysau. Yn ein tŷ argraffu gallwch archebu tagiau ar gyfer dillad, siop ddillad, gemwaith a chynhyrchion eraill o siâp safonol a gwreiddiol. Mae galw amdanynt ym mhob cadwyn adwerthu a siopau.

 

Ar gael i'w archebu ymlaen llaw

Erthygl: sd1-1-32-1-1-1-1-1-1 Categori: Label:

Disgrifiad

Gwneud tagiau a labeli yn y tŷ argraffu Azbuka yw'r dewis cywir.

Mae tagiau neu labeli yn labelu cynnyrch o ansawdd uchel a rhad.

Os ydych chi'n wneuthurwr, mewnforiwr neu ailwerthwr sy'n gwerthu tecstilau, dillad, esgidiau, bagiau, gemwaith, yn ogystal â mathau eraill o nwyddau. Yn bendant mae angen tagiau neu labeli arnoch chi!

 • Dewiswch yr union ddimensiynau a siâp ar gyfer label eich cynnyrch.
 • Detholiad anhygoel o unigryw mathau o bapur yn ôl eich dewisiadau esthetig
 • Gallwn osod y twll llinyn yn unrhyw le

 

Ein  argraffu tagiau a thagiau mae cynhyrchion yn caniatáu ichi gyflwyno'ch cynhyrchion hyd yn oed yn fwy deniadol ac yn gwbl unigryw. Gallwch chi roi golwg dylunydd i'ch eitemau yn hawdd ac yn rhad gyda gorffeniadau o ansawdd uchel a label sy'n hyrwyddo ansawdd eich nwyddau.

Rydym yn cyflawni canlyniadau gwych gyda'n peiriannau argraffu, gan ddefnyddio'r deunyddiau gorau ar gyfer print, papur a phaent. Mae eich dewis o ddeunydd yn cynnwys papur â chaenen, papur heb ei orchuddio, cardbord dylunydd, papur wedi'i ailgylchu a phapur crefft. Gallwn hefyd ategu eich tagiau gyda chrychu, trydylliadau a thalgrynnu corneli i greu'r cynnyrch perffaith. Gwneud tagiau a labeli

Cynhyrchion o'r tŷ argraffu АЗБУКА, a gynlluniwyd ar gyfer eich cynhyrchion.

Ein cynnyrch: mae tagiau a labeli cynnyrch yn ddelfrydol ar gyfer bron unrhyw fath o gynnyrch a werthir a gallant ddod mewn amrywiaeth o siapiau. Does dim angen aros, ac os oes angen unrhyw help arnoch chi, peidiwch ag oedi cyn cysylltu ([email protected]) gyda'n tîm cyfeillgar.

Prif gwestiynau. Gwneud tagiau a labeli

Pa fathau o dagiau a labeli sydd yna?

Mae yna lawer o fathau o dagiau a labeli, pob un wedi'i gynllunio at ddiben penodol. Mae rhai o'r mathau mwyaf cyffredin o dagiau a labeli yn cynnwys:

 • Tagiau Dillad - Defnyddir i nodi maint, cyfansoddiad ffabrig, cyfarwyddiadau gofal, a gwybodaeth arall am ddillad.
 • Tagiau Esgidiau - Defnyddir yn aml i nodi maint, gwneuthurwr, a gwybodaeth arall am bâr o esgidiau.
 • Tagiau ar gyfer gemwaith - a ddefnyddir i nodi pwysau, ansawdd metel a cherrig, yn ogystal â gwybodaeth arall am emwaith.
 • Labeli bwyd - a ddefnyddir i nodi dyddiad cynhyrchu, dyddiad dod i ben, cyfansoddiad cynnyrch a gwybodaeth arall.
 • Tagiau am nwyddau yn y warws - a ddefnyddir i farcio cod y cynnyrch, rhif lot, maint a gwybodaeth arall am y nwyddau yn y warws.
 • Labeli Meddyginiaeth - Defnyddir i nodi enw'r cyffur, dos, dyddiad gweithgynhyrchu a gwybodaeth arall am feddyginiaethau.

Ydych chi'n cyflenwi les neu rubanau?

Gallwn gyflenwi llinyn neu atodi'ch tagiau. . Gallwn hefyd roi gwybodaeth ar y tâp y mae'r tag ynghlwm wrtho.

A allaf argraffu cynhyrchion siâp arferol?

Ydym, rydym yn cynnig cyrliog torri marw tagiau y gellir rhoi'r siâp dymunol iddynt.

Ydych chi'n drilio tyllau yn y tagiau?

Oes, os oes angen gallwn ddrilio twll 5mm yn y tag. Gall y twll fod yn unrhyw le, ond yn gyffredinol gwnewch yn siŵr ei fod o leiaf 5mm o ymyl y papur.

Pa mor hir mae argraffu yn ei gymryd?

Rydym yn argraffu mewn dim ond 2 ddiwrnod busnes o'r cadarnhad. Gorau po gyntaf y byddwch yn cymeradwyo'r cynllun, y cyflymaf y byddwn yn dechrau argraffu ar eich rhan. Gallwn hefyd llong o fewn Wcráin. Gwneud tagiau a labeli

Pam mae tagiau a labeli yn bwysig? Gwneud tagiau a labeli

Mae tagiau a labeli yn elfennau pwysig mewn amrywiol feysydd bywyd, megis cynhyrchu, logisteg, manwerthu, sefydliadau meddygol ac eraill.

Dyma rai rhesymau pam mae tagiau a labeli yn bwysig:

 • Adnabod Cynnyrch:

Mae tagiau a labeli yn helpu i adnabod cynnyrch trwy nodi ei enw, brand, maint, pwysau, cyfansoddiad a gwybodaeth bwysig arall. Mae hyn yn arbennig o bwysig mewn diwydiannau gweithgynhyrchu lle mae'n rhaid olrhain pob eitem yn gywir.

 • Cynhyrchu tagiau a labeli. Diogelwch:

Gall tagiau a labeli gynnwys gwybodaeth bwysig am ddiogelwch cynnyrch, megis cyfarwyddiadau gweithredu, cynhwysion, a pheryglon posibl. Mae hyn yn arbennig o bwysig mewn sefydliadau meddygol a diwydiannau lle mae diogelwch yn chwarae rhan hanfodol.

 • Rhwyddineb rheoli rhestr eiddo:

Mae tagiau a labeli yn eich helpu i reoli rhestr eiddo trwy olrhain rhestr eiddo, dyddiadau dod i ben, a dyddiadau dosbarthu. Mae hyn yn helpu i leihau gwastraff a gormodedd, a hefyd yn caniatáu ichi ddod o hyd i'r cynnyrch cywir yn gyflym.

 • Marchnata:

Gall tagiau a labeli gynnwys logos, sloganau a gwybodaeth hyrwyddo arall sy'n helpu i werthu cynhyrchion ac adnabod brand. Mae hyn yn arbennig o bwysig ym maes manwerthu, lle mae angen i gynhyrchion fod yn ddeniadol ac yn hawdd eu hadnabod.

 • Cynhyrchu tagiau a labeli. Cydymffurfiaeth:

Gall tagiau a labeli gynnwys gwybodaeth am gydymffurfiaeth cynnyrch â rheoliadau a gofynion penodol, megis safonau diogelwch ac amgylcheddol. Mae hyn yn helpu i ddiogelu defnyddwyr a chydymffurfio â chyfreithiau.

Yn gyffredinol, mae tagiau a labeli yn rhannau annatod o lawer o ddiwydiannau ac yn helpu i sicrhau diogelwch, cywirdeb ac effeithlonrwydd mewn amrywiol brosesau.

Tagiau o'r tŷ argraffu АЗБУКА adeiladu ymddiriedaeth a gwerthoedd yn eich brand, sy'n annog cwsmeriaid i ddewis eich cynnyrch.

В Tŷ argraffu ABC gellir ei archebu:

1 adolygiad ar gyfer Gwneud tagiau a labeli

 1. admin -

  Cynhyrchu tagiau a labeli o ansawdd uchel

Ychwanegwch adolygiad

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

Teitl

Ewch i'r Top