Calendr am 3 mis. Calendr chwarterol

Calendr am 3 mis. Calendr chwarterol

70,00 

(1 adborth gan gwsmeriaid)

Mae galw arbennig am galendrau 3 mis gan gyfrifwyr a chyfreithwyr y mae angen cynllunio, amserlennu ac olrhain eu proffesiwn trwy gydol y chwarter. Mae ein hoffer modern yn ein galluogi i gynhyrchu gwahanol fathau o gynhyrchion o ansawdd uchel, gan ddarparu'r maint elw gorau ar gyfer eich cyllidebau marchnata.

Erthygl: az78 Categori: Label:

Disgrifiad

Calendr am 3 mis. Calendr chwarterol

Pam fod hysbysebu ar galendrau chwarterol mor effeithiol?
Mae ymchwil wedi dangos bod cwsmeriaid cyffredin yn gweld calendr 3 gwaith y dydd neu 1022 gwaith y flwyddyn.

Nid yw hyn yn cynnwys safbwyntiau gan bobl eraill sy'n ymweld â'ch swyddfa neu unrhyw le arall lle gellir arddangos eich hysbysebion busnes.

Calendr am 3 mis. Effeithlonrwydd :

  1. Hyd y defnydd: Calendrau chwarterol yn cael eu defnyddio am sawl mis, sy'n cynyddu'r tebygolrwydd y bydd y defnyddiwr yn gweld yr hysbyseb dros gyfnod hir o amser.
  2. Gwelededd Uchel: Calendrau chwarterol gosod fel arfer ar leoedd amlwg fel byrddau neu waliau, gan ganiatáu ar gyfer gwelededd uchel a denu sylw defnyddwyr.
  3. Rhwyddineb Defnydd: Mae calendrau chwarterol yn caniatáu i ddefnyddwyr drefnu eu hamser yn hawdd ac amserlennu eu gweithgareddau, a all helpu i gadw sylw'r defnyddiwr ar y calendr ac felly ar yr hysbyseb.
  4. Целевая аудитория: Gellir arbenigo mewn calendrau chwarterol ar bynciau megis chwaraeon, teithio, natur, ac ati, sy'n caniatáu iddynt gyrraedd y gynulleidfa darged.
  5. Cost-effeithiol: Gall hysbysebu ar galendrau chwarterol fod yn gymharol rad o gymharu â mathau eraill o hysbysebu, a all fod yn ddeniadol i busnesau bach a bach cwmnïau.

Fodd bynnag, mae effeithiolrwydd hysbysebu ar galendrau chwarterol yn dibynnu ar lawer o ffactorau, megis dyluniad, cynnwys a dewis cywir o gynulleidfa darged. Yn ogystal, rhaid cymryd i ystyriaeth bod Gall effeithiolrwydd hysbysebu amrywio rhwng brandiau a chwmnïau a dylid eu hasesu fesul achos.

 

Calendr am 3 mis. Calendr chwarterol

Pwy all wneud calendrau hysbysebu? Teipograffeg ABC argraffu a chynhyrchu fersiynau gwahanol o galendrau chwarterol, chwarterol, bwrdd gwaith, wal.

Byddwn yn gwneud calendrau i chi heb unrhyw broblemau, ond mae angen i chi astudio ein hystod i benderfynu beth fydd yn gweddu orau i chi. Ein calendrau chwarterol yw’r dewis a ffafrir ar gyfer diwrnodau cynllunio sy’n hanfodol i iechyd ariannol sefydliad.

Daw pob calendr gyda sleid dyddiad coch ychwanegol, sy'n caniatáu i'r cleient ganolbwyntio'n gyflym a gwneud amseriad yn haws. Nodweddion eraill ein calendrau: wythnosau wedi'u rhifo, dyddiau wedi'u rhifo yn y flwyddyn, sy'n weddill yn y flwyddyn, wedi'u hamlygu'r mis diwethaf a'r mis nesaf mewn lliw gwahanol.

Prisiau ar gyfer calendrau pyramid

Argraffu/Cylchrediad250500100025005000
4 0 +3388
569874001826023870

calendr ar y bwrdd


Maint heb ei blygu 300x135 mm.
Argraffu 4+0 (lliw unochrog).
Torri wedi'i figennu yn ôl y templed.
Dwysedd papur 300 g/m.sg.
lamineiddiad sgleiniog

Prisiau ar gyfer calendrau chwarterol 3 gwanwyn 1 maes hysbysebu

Argraffu/Cylchrediad2550100200500
Tair ffynnon
1 maes hysbysebu
94
92918482
3 sbring.
4 poster.
Maint 300x210 mm.
Sylfaen - papur 350 g/m.sg.
Argraffiad gwaelod uchaf a gwaelod 4+0
Grid calendr 3 math. 12 tudalen yr un.
Llygad. Ffenestr dyddiad.

Prisiau ar gyfer calendrau chwarterol 1 gwanwyn 1 maes hysbysebu

Argraffu/Cylchrediad2550100200500
1 gwanwyn,
1 maes hysbysebu
6966646258
1 sbring.
2 poster.
Maint 300x210 mm.
Sylfaen - papur 350 g/m.sg.
Argraffiad gwaelod uchaf a gwaelod 4+0
Grid calendr solet am 3 mis, 12 tudalen yr un.
Llygad. Ffenestr dyddiad.

1 adolygiad ar gyfer Calendr am 3 mis. Calendr chwarterol

  1. admin -

    Yr hysbysebu mwyaf effeithiol.

Ychwanegwch adolygiad

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

Teitl

Ewch i'r Top