Cynhyrchu cardiau plastig

Cynhyrchu cardiau plastig

10,00 

Ar gael i'w archebu ymlaen llaw

(1 adborth gan gwsmeriaid)

Gwneud cardiau plastig yw'r broses o greu cardiau plastig y gellir eu defnyddio at wahanol ddibenion, megis cardiau adnabod, cardiau banc, cardiau mynediad, cardiau aelodaeth, ac ati.

Ar gael i'w archebu ymlaen llaw

Erthygl: sd1-3 categorïau: , Label:

Disgrifiad

Cynhyrchu cardiau plastig Mae cardiau plastig wedi newid y ffordd mae pobl yn byw. Nid yw llawer o bobl bellach yn cario arian parod oherwydd bod ganddynt gerdyn banc yn eu poced. Mae trwydded yrru bellach yn gerdyn plastig, ac mae llawer o bobl yn dangos prawf o yswiriant gan ddefnyddio'r cerdyn.

Dim ond rhai o'r ffyrdd niferus yw'r rhain ac mae llawer o rai eraill. Gall y cwmni hefyd ddarparu cerdyn teyrngarwch plastig i gwsmeriaid sy'n caniatáu i gwsmeriaid gronni mannau siopa aml y gellir eu defnyddio ar gyfer nwyddau am ddim neu ostyngiadau.

Mae dod o hyd i'r cerdyn cywir ar gyfer pob sefyllfa yn hawdd, gan fod llawer o opsiynau ar gael.

Pam cardiau plastig?

Mae maint cardiau plastig fel arfer yn ffitio waled neu ffob allwedd person, sy'n eu gwneud yn hawdd eu cyrraedd pan fo angen. Mae'r cardiau'n gwrthsefyll amser ac yn cael eu defnyddio'n aml, gan helpu i gadw costau adnewyddu mor isel â phosibl, a gellir eu defnyddio at amrywiaeth o ddibenion o fewn sefydliad.

O'u cyfuno â deunyddiau marchnata eraill, mae cardiau'n atgyfnerthu'r brand ym meddwl y defnyddiwr ac yn helpu cynyddu teyrngarwch iddo fe. Oherwydd eu bod yn rhad o'u cymharu â llawer o opsiynau eraill, mae cwmnïau'n aml yn canfod mai cardiau yw'r ateb y maent wedi bod yn chwilio amdano.

Nifer o opsiynau ar gyfer defnyddio cardiau plastig

Mae gan gardiau plastig ystod eang o ddefnyddiau a gall eu swyddogaethau amrywio yn dibynnu ar y math o gerdyn a'r pwrpas. Dyma rai prif opsiynau ar gyfer defnyddio cardiau plastig:

 1. Cardiau Banc:

  • Cardiau Debyd a Chredyd: Fe'i defnyddir i gynnal trafodion ariannol, tynnu arian parod, talu am bryniannau, ac ati.
  • Cardiau rhagdaledig: Caniatáu i ddefnyddwyr ychwanegu at y cerdyn ymlaen llaw a'i ddefnyddio i dalu am nwyddau a gwasanaethau heb fod angen cyfrif banc.
 2. Cardiau adnabod:

  • Cardiau Adnabod: Defnyddir yn helaeth gan asiantaethau'r llywodraeth i adnabod dinasyddion.
  • Cardiau Mynediad: Defnyddir i reoli mynediad i adeiladau, eiddo neu systemau gwybodaeth.
 3. Cynhyrchu cardiau plastig Cardiau Cludiant:

  • Metro a Thrafnidiaeth Gyhoeddus: Fe'i defnyddir i dalu am deithio ar drafnidiaeth gyhoeddus.
  • Cardiau Teyrngarwch a Disgownt: Gall ddarparu gostyngiadau teithio neu fuddion eraill.
 4. Cardiau Mynediad a Diogelwch:

  • Cardiau Mynediad mewn Swyddfeydd: Fe'i defnyddir i reoli mynediad i adeiladau swyddfa.
  • Cardiau Diogelwch: Gellir ei ddefnyddio ar gyfer adnabod mewn systemau diogelwch.
 5. Cynhyrchu cardiau plastig. Cardiau Busnes:

  • Cardiau ar gyfer Talu Treuliau: Cardiau busnes ar gyfer talu costau cwmni, costau teithio a thrafodion ariannol eraill.
  • Cardiau Mynediad Corfforaethol: Fe'i defnyddir i gyfyngu mynediad i ardaloedd neu ystafelloedd penodol yn y swyddfa.
 6. Cardiau Teyrngarwch a Chardiau Bonws:

  • Rhaglenni Teyrngarwch: Cardiau a ddarperir gan gwmnïau i wobrwyo cwsmeriaid rheolaidd â gostyngiadau, bonysau neu freintiau eraill.
  • Cardiau Bonws: Fe'i defnyddir i gronni ac olrhain pwyntiau bonws wrth brynu.
 7. Gofal Iechyd:

  • Cardiau Yswiriant: Cardiau plastig a ddarperir gan gwmnïau yswiriant i nodi'r yswirio a derbyn gwasanaethau meddygol.
  • Cardiau Cleifion: Fe'i defnyddir mewn sefydliadau meddygol i storio gwybodaeth feddygol am gleifion.
 8. Cynhyrchu cardiau plastig. Addysg:

  • Cardiau Myfyrwyr: Defnyddir gan sefydliadau addysgol i adnabod myfyrwyr, cyrchu adeiladau a llyfrgelloedd, a chael gostyngiadau myfyrwyr.
 9. Twristiaeth a Lletygarwch:

  • Cardiau Allweddol mewn Gwestai: Cardiau plastig ar gyfer agor drysau mewn ystafelloedd gwesty.
  • Cardiau Twristiaeth: Gallant ddarparu buddion a gostyngiadau mewn amrywiol leoedd i dwristiaid.

Dim ond ychydig o enghreifftiau yw'r rhain, a gellir teilwra cardiau plastig i weddu i wahanol anghenion ac achosion defnydd. Maent yn fodd cyfleus ac effeithiol o nodi, storio gwybodaeth a chynnal trafodion ariannol.

 

Dewiswch ni ar gyfer eich argraffu cerdyn plastig.

Pan ddaw at ein cardiau plastig o ansawdd uchel, nid yw cwsmeriaid yn gyfyngedig i un neu ddau opsiwn. Mae'n well gan rai gardiau adnabod plastig wedi'u hargraffu, tra bod eraill eisiau siâp wedi'i deilwra ar gyfer eu cynigion.

Mae opsiynau tryloyw ar gael, yn ogystal â chardiau aelodaeth, tagiau bagiau arbennig, a thagiau allwedd plastig. Ni waeth pa opsiwn a ddewisir, mae'r cerdyn yn gwbl addasadwy, gan ganiatáu i gwsmeriaid ddewis dyluniad a lliwiau, testun a delweddau a llawer mwy.

Ar gyfer y cwmnïau a'r sefydliadau hynny sydd angen nodweddion arbennig fel sglodion magnetig, rhifau cyfresol neu godau bar, darperir yr opsiynau hyn hefyd i sicrhau bod yr holl anghenion yn cael eu diwallu.

Mae cardiau plastig yn helpu i gyflwyno busnes neu sefydliad mewn golau proffesiynol. I

Yn ychwanegol, gellir eu defnyddio i ddarparu gwybodaeth ychwanegol am y busnes, nid yn unig o ran gwybodaeth gyswllt, ond hefyd i ddeall gwerthoedd y sefydliad neu fusnes. I'r grwpiau hynny sydd am ehangu a marchnata mewn ffyrdd newydd, mae cardiau plastig yn ffordd wych o wneud hyn ac maent yn ddefnyddiol mewn llawer o feysydd eraill hefyd. Byddwch yn siwr i wirio nhw allan.

Teipograffeg ABC.

Gofynion ar gyfer gosodiadau print. 

Argraffu tocynnau

Prisiau ar gyfer cynhyrchu cardiau plastig

5010020050010005000
Plastig gwyn 128.58.287.257
Aur/Arian 14109.59.478.668.5
Fformat 86x54 mm.
Argraffu 4+4.
Laminiad.
Pris am 1 darn.
Yn ogystal, gallwch chi wneud:
Personoli
Boglynnu
Rhifo
Cod bar
Tâp magnetig
Panel crafu
Stribed llofnod
Boglynnu
Sglodion smart
Pecynnu PET

1 adolygiad ar gyfer Cynhyrchu cardiau plastig

 1. admin -

  Argraffu o ansawdd uchel, prisiau rhesymol

Ychwanegwch adolygiad

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

Bydd gennych chi ddiddordeb hefyd…

Teitl

Ewch i'r Top