Argraffu ar fygiau

Argraffu ar fygiau

40,00 

Ar gael i'w archebu ymlaen llaw

Argraffu ar fygiau Y model mwyaf poblogaidd o fwg ceramig. Mae hwn yn anrheg hyrwyddo glasurol. Mwg gyda siâp clasurol, "Silindr Ewro", mewn nifer o gyfuniadau lliw, gyda'r posibilrwydd o "frandio" (y dull "addurno"). Mwg hyrwyddo yw'r ail anrheg hyrwyddo fwyaf poblogaidd (ar ôl beiros), oherwydd mae galw am fwg ym mhob rhan o fywyd. Mae mwg ceramig brand yn gynnyrch hirhoedlog ar gyfer eich hysbysebu. Mae'r mygiau ceramig rydyn ni'n eu gwerthu yn cael eu gwahaniaethu gan serameg o ansawdd uchel, gwydredd llachar, a siâp delfrydol. Mae gennym nifer digonol o fygiau mewn lliwiau amrywiol. Gallwch chi bob amser ddewis cyfuniad o liwiau ar gyfer arwynebau allanol a mewnol y cwpan yn unol â'ch dymuniadau ac yn unol â'r arddull gorfforaethol ofynnol. ”

Deunyddiau:

  • Cerameg gwydrog

Pwysau

350 g

Ar gael i'w archebu ymlaen llaw

Erthygl: az19 Categori: Label:

Disgrifiad

Mae argraffu mwg yn ddull poblogaidd o ychwanegu delweddau, logos, testun neu wybodaeth arall at fygiau ceramig neu wydr. Mae'r math hwn o argraffu yn caniatáu ichi greu mygiau unigryw gydag argraffu bywiog o ansawdd uchel.

Mae'r broses argraffu mwg fel arfer yn cynnwys y camau canlynol:

  1. Paratoi'r dyluniad - mae angen i chi greu dyluniad a fydd yn cael ei roi ar y mwg. Gallwch chi greu'r dyluniad eich hun neu ei archebu gan ddylunydd.
  2. Paratoi - Dylai'r mwg fod yn lân ac yn barod i'w argraffu. Mae angen i chi hefyd ddewis y math o fwg a ddefnyddir ar ei gyfer print.
  3. Argraffu - mae'r dyluniad yn cael ei gymhwyso i'r mwg gan ddefnyddio offer a thechnoleg arbennig sy'n sicrhau ansawdd uchel a gwydnwch argraffu.
  4. Gorffen - Ar ôl argraffu, rhaid gwresogi'r mwgiau mewn popty arbennig i osod y print a'i wneud yn fwy gwrthsefyll straen mecanyddol.

Gellir defnyddio argraffu ar fygiau at ddibenion personol a masnachol. Er enghraifft, gellir ei ddefnyddio i greu rhoddion corfforaethol gyda logo'r cwmni, i hyrwyddo brand neu gynnyrch, yn ogystal â chreu anrhegion ar gyfer penblwyddi, priodasau, penblwyddi a digwyddiadau arbennig eraill.

 

Argraffu ar fygiau

Gall y cwmni ABC argraffu ar fygiau. Mae'r math hwn o argraffu yn eich galluogi i greu mygiau unigryw a phersonol gyda delweddau, logos, testun neu wybodaeth arall.

Er mwyn archebu argraffu ar fygiau gan gwmni Azbuka, mae angen i chi gysylltu â rheolwyr y cwmni, disgrifio'ch prosiect ac anfon dyluniad a fydd yn cael ei osod ar y mygiau. Os nad oes gennych ddyluniad parod, gallwch archebu gwasanaethau dylunydd a fydd yn eich helpu i ddatblygu dyluniad unigryw ar gyfer eich prosiect.

Mae argraffu ar gwpanau yn y cwmni Azbuka yn cael ei wneud gan ddefnyddio offer uwch-dechnoleg, sy'n sicrhau ansawdd uchel argraffu a gwydnwch y ddelwedd ar y mygiau. Mae cwmni ABC yn cynnig dewis eang o fygiau o wahanol siapiau, meintiau a lliwiau y gellir eu defnyddio ar gyfer argraffu.

Gellir defnyddio argraffu ar fygiau at ddibenion personol a masnachol. Er enghraifft, gallwch archebu argraffu i greu unigryw anrhegion i ffrindiau ac anwyliaid, i hysbysebu'ch brand neu'ch cynnyrch, yn ogystal â chreu rhoddion corfforaethol i weithwyr a phartneriaid.

Calendr wal A3

Teipograffeg ABC .

Mwg Thermo Davos, TM Discover

adolygiadau

Nid oes unrhyw adolygiadau eto.

Byddwch y cyntaf i adolygu “Argraffu ar fygiau”

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

Teitl

Ewch i'r Top