Cynhyrchu diplomâu a thystysgrifau

Cynhyrchu diplomâu a thystysgrifau

5,00 

Ar gael i'w archebu ymlaen llaw

(1 adborth gan gwsmeriaid)

Tystysgrifau a Thystysgrifau Mae ein tystysgrifau, diplomâu a thystysgrifau ar gael mewn amrywiaeth o feintiau a fformatau er mwyn arddangos eich gwybodaeth ac unrhyw ddelweddau neu logos sy'n cyd-fynd â nhw. Gallwch hefyd ddewis o amrywiaeth o bapurau a gorffeniadau i gwblhau'r edrychiad ac amlygu cyflawniadau eich ymgeiswyr llwyddiannus.

Ar gael i'w archebu ymlaen llaw

Erthygl: b1-1-1 Categori: Tagiau: ,

Disgrifiad

Mae cynhyrchu diplomâu a thystysgrifau yn un o elfennau pwysig cefnogi ac annog llwyddiant mewn addysg a gweithgareddau proffesiynol. Defnyddir diplomâu a thystysgrifau yn aml mewn ysgolion, prifysgolion, cwmnïau, sefydliadau a sefydliadau eraill i wobrwyo cyflawniadau a llwyddiannau.

Mae'r broses o gynhyrchu diplomâu a thystysgrifau fel arfer yn cynnwys y camau canlynol:

Mae cynhyrchu diplomâu a thystysgrifau fel arfer yn cynnwys sawl cam, o ddylunio i gynhyrchu a phecynnu. Dyma drosolwg cyffredinol o'r prif gamau yn y broses hon:

 1. Dyluniad:

  • Datblygu dyluniad diplomâu a thystysgrifau, gan gynnwys y dewis o liwiau, ffontiau, graffeg ac elfennau eraill.
  • Eglurhad o'r testun a fydd yn cael ei gynnwys ar y ddogfen, gan gynnwys gwybodaeth am y derbynnydd, lefel addysg (ar gyfer diplomâu), rheswm (dros ddiplomâu), llofnodion, ac ati.
 2. Cynhyrchu diplomâu a thystysgrifau Dethol Deunyddiau:

  • Pennu'r deunyddiau a ddefnyddir ar gyfer cynhyrchu diplomâu a diplomâu (er enghraifft, papur o ansawdd uchel, cardbord, ffoil, ac ati).
 3. Argraffu a Theipograffeg:

  • Defnyddio tai argraffu ar gyfer argraffu testun, delweddau a manylion eraill ar ddogfen.
  • Defnyddio technolegau argraffu cydraniad uchel i greu delweddau clir o ansawdd uchel.
 4. Cynhyrchu diplomâu a thystysgrifau Boglynnu a ffoilio:

  • Defnyddio boglynnu neu ffoilio i ychwanegu gwead ac arddull ychwanegol at ddogfen.
 5. Ychwanegu Elfennau Diogelwch:

  • Gweithredu nodweddion diogelwch fel streipiau holograffig, dyfrnodau neu fesurau diogelwch eraill i atal ffugio.
 6. Cynhyrchu diplomâu a thystysgrifau. Cymhwyso Emblems a Logos:

  • Os yn berthnasol, ychwanegu arwyddluniau, logos ysgol, neu elfennau eraill sy'n unigryw i bob dogfen.
 7. Llofnodion a Stamp Llofnodion:

  • Os oes angen, ychwanegu llofnodion, yn aml yn wreiddiol (er enghraifft, llofnod rheithor y brifysgol ar ddiploma).
  • Gall y defnydd o lofnodion amrywio yn dibynnu ar y math o ddogfen.
 8. Cynhyrchu diplomâu a thystysgrifau. lamineiddiad:

  • Cymhwyso haen amddiffynnol (laminiad) i ddogfen i wella ei wrthwynebiad i ddifrod ac ymestyn ei fywyd gwasanaeth.
 9.   Prosesu Terfynol:

  • Tocio'r ddogfen i'r maint a ddymunir.
  • Gorffen, gan gynnwys cael gwared ar unrhyw broblemau neu ddiffygion, i sicrhau ansawdd uchel.
 10. Pecynnu:

  • Pacio diplomâu a thystysgrifau mewn cloriau neu amlenni amddiffynnol.
  • Paratoi dogfennau i'w cludo neu eu danfon i'r cwsmer.
 11. Rheoli ansawdd:

  • Cynnal gwiriadau ansawdd ar bob cam o'r broses gynhyrchu i sicrhau cydymffurfiaeth â safonau a gofynion.

Gall y broses ar gyfer cynhyrchu diplomâu a thystysgrifau amrywio ychydig yn dibynnu ar ofynion y cwsmer a'r dechnoleg a ddefnyddir, ond mae'r camau hyn yn cynrychioli strwythur cyffredinol y broses.

 

Opsiynau poblogaidd.

 • stampio â ffoil aur neu arian; boglynnu cyfeintiol rhyddhad; farneisio UV dethol.

1 adolygiad ar gyfer Cynhyrchu diplomâu a thystysgrifau

 1. admin -

  Diplomâu a thystysgrifau - ansawdd print rhagorol

Ychwanegwch adolygiad

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

Teitl

Ewch i'r Top