Postiwr caled

Postiwr caled

150,00 

(1 adborth gan gwsmeriaid)

Postiwr caled – y math mwyaf poblogaidd o Ôl-ddeunyddiau. Mae'n edrych fel arwydd ar un ochr a choes cynnal ar yr ochr arall. Meintiau - o fformat A6 bach iawn, i A1 ac A0. Fformatau mawr wedi'u gosod ar y llawr.

 

Erthygl: Sh123 categorïau: , Label:

Disgrifiad

Mae poster caled yn fath o ddeunydd hysbysebu sy'n bapur trwchus neu arwyneb cardbord, fel arfer mewn maint o A3 i A0. Defnyddir posteri caled fel arfer i hysbysebu nwyddau a gwasanaethau mewn mannau gorlawn, megis siopau, canolfannau siopa, meysydd awyr, gorsafoedd trenau, ac ati.

Defnyddir deunyddiau mor drwchus yn aml i greu posteri, baneri neu hysbysfyrddau hysbysebu rhagorol ac atyniadol. Maent yn darparu ymwrthedd da i ddylanwadau allanol.eu ffactorau megis gwynt, glaw neu haul, gan eu gwneud yn addas ar gyfer defnydd awyr agored.

Gellir defnyddio posteri caled at amrywiaeth o ddibenion hysbysebu, gan gynnwys hysbysebu cynhyrchion, digwyddiadau, gwasanaethau neu frand. Mae eu strwythur cadarn a'u dyluniad llachar, cyferbyniol yn eu gwneud yn arf effeithiol ar gyfer denu sylw. cynulleidfa darged.

Gellir defnyddio posteri caled mewn amrywiaeth o gyd-destunau a diwydiannau i hyrwyddo ymgyrchoedd hysbysebu a denu sylw.

Dyma rai enghreifftiau lle gellir defnyddio posteri caled:

 1. Hysbysebu Digwyddiad:

  • Gellir gosod posteri caled ar strydoedd, canolfannau siopa neu sgwariau cyhoeddus i hysbysebu cyngherddau cerdd, gwyliau, digwyddiadau chwaraeon a digwyddiadau eraill.
 2. Poster caled.Hysbysebu Cynhyrchion a Gwasanaethau:

  • В mannau gwerthu manwerthu, siopau neu ganolfannau siopa, gellir defnyddio posteri caled i dynnu sylw at gynhyrchion, cynigion a hyrwyddiadau, gan ddenu sylw cwsmeriaid.
 3. Hysbysebu Brand:

  • Gellir gosod posteri caled mawr gyda gwybodaeth brand a delweddau ar ffasadau adeiladu, ar hyd ffyrdd neu mewn mannau amlwg eraill i gryfhau'r brand.
 4. Sinemâu a Theatrau:

  • Gellir creu posteri hyrwyddo ar gyfer ffilmiau, cynyrchiadau theatr neu berfformiadau ar ffurf poster caled i ddenu sylw ymwelwyr.
 5. Postiwr caled. Hysbysebu Cynhyrchion Newydd:

  • Wrth lansio cynnyrch newydd, gall cwmnïau ddefnyddio posteri caled ar gyfer hysbysebu llachar a mynegiannol mewn mannau gyda llif mawr o bobl.
 6. Bwytai a Chaffis:

  • Gellir defnyddio posteri caled i hysbysebu cynigion arbennig, bwydlenni, hyrwyddiadau a digwyddiadau thema mewn bwytai a caffi.
 7. Postiwr caled. Sefydliadau addysgol:

  • Mewn sefydliadau addysgol, gellir defnyddio posteri caled i hysbysebu digwyddiadau, darlithoedd agored, arddangosfeydd o waith myfyrwyr a digwyddiadau eraill.
 8. Asiantaethau teithio:

  • Er mwyn denu twristiaid a hysbysebu teithiau, gellir gosod posteri caled mewn asiantaethau teithio, meysydd awyr neu orsafoedd rheilffordd.

Mae'r enghreifftiau hyn yn dangos y defnydd amrywiol o bosteri caled i gael yr effaith fwyaf posibl ar gynulleidfaoedd targed mewn gwahanol senarios.

Poster caled o dŷ argraffu Azbuka

Cwmni ABC yn cynnig cynhyrchu posteri caled o ansawdd uchel o unrhyw fformat a dyluniad. Ein ty argraffu yn meddu ar offer modern ac yn defnyddio deunyddiau o ansawdd uchel yn unig, sy'n ein galluogi i warantu cynhyrchion o ansawdd uchel.

Gallwn ddatblygu dyluniad unigryw ar gyfer eich poster caled neu ddefnyddio eich cynllun eich hun, y gallwn hefyd ei fireinio a'i optimeiddio ar gyfer yr effeithlonrwydd mwyaf posibl.

Rydym yn cynnig eang dewis deunyddiau, gan gynnwys papur, cardbord, PVC ac eraill, a gall eich helpu i ddewis y deunydd mwyaf addas ar gyfer eich anghenion.

Mae ein harbenigwyr yn barod i ddarparu cyngor a chymorth wrth ddewis y paramedrau gorau posibl ar gyfer eich poster caled. Rydym hefyd yn cynnig cynhyrchu cyflym a danfon cynhyrchion unrhyw le yn yr Wcrain.

Gwnewch eich hysbysebu'n fwy effeithiol gyda chymorth posteri caled o ansawdd uchel gan y cwmni ABC!

Defnyddir cardbord, cardbord ewyn, cardbord micro-a rhychiog, deunyddiau rhwymo ar gyfer cynhyrchu; gwrthbwyso neu digidol print.

Gallwch chi gludo poced i'r poster caled a bydd yn gwasanaethu fel dosbarthwr.

 

Sticeri A3 (420x297 mm.)

1 adolygiad ar gyfer Postiwr caled

 1. admin -

  Mae poster caled yn fath effeithiol o hysbysebu

Ychwanegwch adolygiad

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

Teitl

Ewch i'r Top