Ffolderi ar gyfer bwytai a chaffis

Ffolderi ar gyfer bwytai a chaffis

110,00 

Ar gael i'w archebu ymlaen llaw

 1. Ffolderi lledr. Maent yn edrych yn gain a deniadol ac fe'u defnyddir yn aml mewn bwytai a chaffis pen uwch. Mae ffolderi lledr yn wydn a gellir eu hailgylchu os oes angen.
 2. Ffolderi lledr ffug. Maent yn edrych yn debyg iawn i ffolderi lledr ond maent yn llai costus. Gall lledr ffug fod yn gryf iawn ac yn wydn.
 3. Ffolderi plastig. Maent yn ysgafn iawn ac yn wydn ac yn hawdd i'w glanhau. Mae hwn yn opsiwn da ar gyfer caffis a bwytai sydd eisiau symlrwydd a rhwyddineb defnydd.
 4. Ffolderi papur. Gallant fod o wahanol fathau: cardbord, wedi'u lamineiddio, gyda neu heb argraffu. Maent yn opsiwn mwy fforddiadwy a gellir eu disodli'n hawdd os ydynt wedi treulio neu'n mynd yn hen ffasiwn.
 5. Llyfrau bwydlen. Mae'r rhain yn ffolderi mwy sy'n edrych fel llyfrau ac yn cynnwys nifer fawr o dudalennau. Gellir eu defnyddio i ddarparu gwybodaeth fanylach am fwyd, diodydd a hanes y sefydliad.

Ar gael i'w archebu ymlaen llaw

Erthygl: sd1-1-32 categorïau: , Label:

Disgrifiad

Mae ffolderi ar gyfer bwytai a chaffis yn elfen bwysig o ddyluniad a threfniadaeth y sefydliad. Maent yn helpu i drefnu'r fwydlen, rhestr win, rhestr bar a gwybodaeth arall i ymwelwyr.

Ni all unrhyw gaffi neu fwyty wneud heb ffolder dewislen a ffolder anfoneb.
Mae gennym ystod eang o dechnolegau ar gyfer argraffu ffolderi dewislen a gallwn eu cynhyrchu yn unol â'ch gofynion a'ch meintiau o nifer fawr o ddeunyddiau.

Dimensiynau? Ffolderi ar gyfer bwytai a chaffis

Rydym yn cynhyrchu ffolderi dewislen o unrhyw faint o gwbl. Maent yn cael eu dewis gan y cwsmer yn unol â dyluniad y sefydliad.

Gallant fod yn sgwâr, er enghraifft, 15x15 cm, 20x20 cm, 30x30 cm, hirsgwar a safonol, er enghraifft fformat A4 neu A5.

 

Deunyddiau a ddefnyddir i gynhyrchu ffolderi bwydlenni ar gyfer bwytai.

Os ydych chi eisiau archebu ffolderi dewislen, pan fyddant yn cael eu cynhyrchu, fel rheol, defnyddir rhwymiad trwchus y tu mewn fel sylfaen. cardbord 2 mm o drwch. Ond ar y tu allan, gallwch chi orchuddio'ch ffolder dewislen gydag ystod eang o wahanol ddeunyddiau. Yma gallwn rannu pob ffolder yn ôl math:

 1. Ffolderi dewislen gydag argraffu lliw a matte neu sgleiniog laminiad ffilm amddiffynnol.
 2. Ffolderi dewislen gyda phastio dylunydd papur wedi'i argraffu neu bapur wedi'i stampio â ffoil.
 3. Ffolderi ar gyfer bwydlenni bwyty wedi'u gorchuddio â finyl papur neu ledr artiffisial lliw a boglynnog.
 4. Ffolderi bwydlen plastig gyda stampio ffoil, argraffu sgrin sidan neu argraffu uv uniongyrchol.

Dulliau argraffu. Ffolderi ar gyfer bwytai a chaffis

Detholiad o dechnoleg argraffu Wrth archebu ffolder, mae'r ddewislen yn dibynnu'n bennaf ar y deunydd y mae eich ffolder wedi'i orchuddio ag ef.

Er enghraifft, os ydych chi am archebu ffolder lliw llawn gyda dylunio unigol a llawer o ddarluniau, mae'r leinin a'r papurau terfynol ar gyfer ffolder o'r fath yn cael eu hargraffu ar beiriant digidol lliw. Mae gan y dull gweithgynhyrchu hwn nifer o fanteision diymwad - cost gweithgynhyrchu isel ac effeithlonrwydd. Ffolderi ar gyfer bwytai a chaffis

Os ydych chi eisiau defnyddio papur dylunydd i addurno'ch ffolder dewislen, er enghraifft gydag effeithiau arbennig fel metelaidd neu arian, gallwch chi hefyd wneud hyn arno. argraffu digidol, ond bydd stampio ffoil neu argraffu sgrin sidan yn edrych yn fwy trawiadol.

Os ydych chi'n defnyddio papurau dylunydd lliw neu dywyll neu ddeunyddiau rhwymo wrth wneud ffolder bwydlen ar gyfer eich bwyty, yna stampio ffoil aur, arian neu liw fydd yn edrych orau.

Dyluniadau a dulliau cau dalennau a ddefnyddir wrth weithgynhyrchu ffolderi dewislen a ffolderi anfonebau.

Y ffolder dewislen mwyaf cyffredin yw rhwymwr modrwy. Ffolderi gyda mecanweithiau cylch gall fod yn 2 neu 4 cylch.

Gall diamedr y modrwyau, ac, yn unol â hynny, asgwrn cefn ffolder o'r fath fod yn wahanol - o 2 i 5 cm, yn dibynnu ar gyfaint y deunyddiau sy'n cael eu ffeilio. Mewn ffolderi gyda 4 cylch, defnyddir dalennau yn hirach nag mewn dwy fodrwy. Ond nid yw pawb yn cael dyrnu 4-twll yn eu arsenal.

Yr ail ffordd fwyaf cyffredin o atodi dalennau i ffolder dewislen yw ffolderi wedi'u bolltio.

Gallant hefyd fod o unrhyw siâp a maint. Mae gorchuddion ffolderi o'r fath wedi'u cywasgu â phedwar bollt, ac yn unol â hynny mae pedwar twll yn cael eu gwneud yn y taflenni dewislen.

Mae yna hefyd ffordd eithaf cyffredin o atodi taflenni bwydlen i ffolder - gan ddefnyddio band elastig neu raff. Yn syml, mae'r dull dylunio hwn yn dalennau o fwydlen wedi'u nythu gyda phlyg ar yr asgwrn cefn, wedi'i wasgu â band elastig neu raff i'r plyg. Gellir edafu'r caewyr trwy dyllau arbennig neu hyd yn oed eu gludo o dan y leinin.

Cynhyrchu ffolderi ar gyfer anfonebau a derbynebau ar gyfer bwytai.

Defnyddir yr holl dechnolegau gweithgynhyrchu uchod hefyd wrth archebu ffolderi ar gyfer sieciau neu filiau. Yr unig wahaniaeth yw maint a phresenoldeb cau.

Rydym yn cynhyrchu dau fath o ffolderi anfoneb: gyda phocedi a gyda chlip derbynneb.

Gall pocedi fod o ddau fath - papur a phlastig tryloyw. Gellir eu gwneud hefyd o'r un deunydd rhwymol â'r papurau terfynol ar ffolder yr anfoneb. Ffolderi ar gyfer bwytai a chaffis

ABC

 

Ffolderi ar gyfer bwytai a chaffis.

Hefyd yn Tŷ argraffu ABC gellir ei archebu:

Notepad

Llyfrau

Bagiau papur

Ffolderi ffoniwch

Gofynion ar gyfer gosodiadau print. Teipograffeg ABC.

 

1 adolygiad ar gyfer Ffolderi ar gyfer bwytai a chaffis

 1. Alain -

  Fe wnaethom archebu ffolderi ar gyfer Caffi Ogof Lviv. Gwnaethpwyd popeth yn berffaith.

Ychwanegwch adolygiad

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

Bydd gennych chi ddiddordeb hefyd…

Teitl

Ewch i'r Top