Calendr wal A4

Calendr wal A4

45,00 

(1 adborth gan gwsmeriaid)

Mae'r calendr wal A4 yn drefnydd ymarferol ar gyfer delweddu a chynllunio tasgau, digwyddiadau a dyddiadau pwysig trwy gydol y flwyddyn. Mae'r calendr ar ffurf A4, sy'n ei gwneud yn gyfleus i'w osod ar wal neu bwrdd gwaith. Mae fel arfer yn cynnwys 12 tudalen (un ar gyfer pob mis) ac yn rhoi trosolwg o'r mis ar un ochr i bob dalen. Trwy droi'r taflenni drosodd bob mis, gall y defnyddiwr gadw golwg yn hawdd ar ddigwyddiadau pwysig, trefnu apwyntiadau a therfynau amser.

Erthygl: az85 Categori: Label:

Disgrifiad

Mae calendr wal fflip A4 yn fath o galendr sy'n floc o dudalennau wedi'u cau ynghyd â sbring arbennig neu droellog. Mae gan y calendr ddyluniad cyfleus sy'n eich galluogi i droi tudalennau'n gyflym ac yn hawdd. Mae pob tudalen galendr yn cyfateb i fis gwahanol o'r flwyddyn ac yn cynnwys grid calendr gyda dyddiau'r wythnos a dyddiadau.

Mae'r calendr wal A4 fel arfer mewn fformat A4 (210 × 297 mm), sy'n ei gwneud yn gryno ac yn gyfleus i'w osod ar y wal yn y swyddfa neu'r cartref. Gellir gwneud y calendr mewn amrywiol dyluniadau a chynlluniau lliw, a gall hefyd gynnwys gwybodaeth ychwanegol megis gwyliau, dyddiadau arwyddocaol neu ffotograffau.

Defnyddir calendr A4 yn aml fel cyfleus offeryn ar gyfer cynllunio a rheoli eich amserlen a thasgau ar gyfer y mis neu'r flwyddyn i ddod. Gall hefyd fod yn ddefnyddiol ar gyfer cadw golwg ar ddigwyddiadau pwysig a nodiadau atgoffa fel penblwyddi, apwyntiadau, digwyddiadau pwysig, ac ati.

Calendr wal A4

Calendr desg A4

Calendr wal A4

Os ydych chi'n chwilio am ansawdd calendr desg Fformat A4, cysylltwch â thŷ argraffu ABC!

Rydym yn cynnig dewis eang dyluniadau a'r gallu i greu unigolion dylunio gyda'ch logo neu luniau. Ein mae calendrau wedi'u gwneud o ddeunyddiau o ansawdd uchel ac mae ganddyn nhw fflip-drosodd gyfleus dyluniad sy'n eich galluogi i droi tudalennau yn gyflym ac yn hawdd.

Gallwch archebu calendr am flwyddyn ac am sawl blwyddyn ymlaen llaw. Rydym hefyd yn cynnig opsiynau gorffen amrywiol: lamineiddio, boglynnu, ffoilio ac eraill. Rydym yn gwarantu ansawdd uchel argraffu a chyflwyno'r archeb yn amserol.

Peidiwch â cholli'r cyfle i hyrwyddo'ch busnes neu ddod â llawenydd i'ch anwyliaid gyda chymorth fflip Calendr A4 o dŷ argraffu Azbuka! Rhowch eich archeb ar hyn o bryd ar ein gwefan.

Manteision.

  • Gwelededd rhagorol: Diolch i fformat tudalen A4 mawr, mae'r dyddiadau a'r digwyddiadau ar y calendr yn hawdd eu gweld hyd yn oed o bellter, gan ei gwneud yn ddelfrydol ar gyfer hongian ar y wal yn y swyddfa neu'r cartref.
  • Rhwyddineb defnydd: Mae pob tudalen galendr yn cynrychioli mis newydd, gan wneud fflipio'r dudalen ar ddechrau pob mis yn ffordd hawdd a chyfleus iawn i gadw golwg ar amser.
  • Lle i nodiadau: Mae fformat tudalen A4 mawr yn darparu digon o le ar gyfer nodiadau a nodiadau ar ddigwyddiadau pwysig, apwyntiadau neu dasgau dyddiol.
  • Addurnol: Fel arfer mae gan galendrau wal A4 hardd dylunio ac argraffu o ansawdd uchel, sy'n eu gwneud nid yn unig yn swyddogaethol, ond hefyd yn elfennau addurnol o'r tu mewn.
  • Rhwyddineb symud: Gellir symud y calendr yn hawdd o un wal i'r llall neu hyd yn oed fynd â chi gyda chi os oes angen i chi gael mynediad at gynllunio mewn gwahanol leoedd.
  • Marcio gwyliau a phenwythnosau: llawer calendrau desg yn cael eu nodi â gwyliau a phenwythnosau, sy'n eich helpu i gynllunio'ch busnes a'ch gwyliau yn well.
  • Amlswyddogaeth: Gall rhai modelau calendr desg gynnwys nodweddion defnyddiol ychwanegol megis nodiadau, rhestr dasgau, gwybodaeth gwyliau, ac ati.

Mae'r calendr wal fflip maint A4 yn ateb cyfleus ac ymarferol ar gyfer trefnu amser a chynllunio gweithgareddau ar gyfer y misoedd i ddod.

Calendr desg wal A4

Argraffu/Cylchrediad2550100200500
A4 - 210x297 mm.4500

6400106401916051734
Fformat fflip A4 wedi'i osod ar y wal

Fformat A4.
12 dalen. Argraffu 4+0. Papur 170 g/m.sg.
Gorchudd a chefndir. Argraffu 4+0. Papur 300 g/m.sg.
Rigel. Gwanwyn ar yr ochr fer.

Calendr desg wal gyda gromed A4

Argraffu/Cylchrediad2550100200500
A4 - 210x297 mm.2900

5400101402030050700
fflip wedi'i osod ar y wal gyda fformat llygaden A4

Fformat A4.
Clawr/cefnogaeth. Papur 350 g/m.sg. Argraffu 4+0.
Mae 12 tudalen y tu mewn. Papur 170 g/m.sg. Argraffu 4+0.
Llygad. Gwanwyn ar yr ochr fer.

 

Calendr am 3 mis. Calendr chwarterol

Teipograffeg ABC.

1 adolygiad ar gyfer Calendr wal A4

  1. admin -

    Calendr wal A4 - hysbysebu effeithiol

Ychwanegwch adolygiad

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

Teitl

Ewch i'r Top