Mae maint y daflen yn dibynnu ar nodau a dewisiadau eich cwmni, yn ogystal â sut rydych chi'n bwriadu defnyddio'r daflen. Pa faint taflen sydd orau i'm cwmni? Mae hwn yn gwestiwn cyffredin y mae llawer o fusnesau yn ei ofyn i'w hunain yn rheolaidd. Pan fyddwch chi'n creu taflen wybodaeth, rydych chi am greu rhywbeth y bydd eich cwsmer eisiau ei godi a'i dynnu.

Un o fanteision mawr taflenni printiedig yw eu bod yn rhywbeth corfforol. Rhywbeth y gall y prynwr gael ei ddwylo arno ac edrych arno'n ddiweddarach.

Dyluniad llyfryn hardd.

Maint papur ar gyfer taflenni.

Papur

papur A7

Mae maint A7 yn un o'r safon meintiau papur, a ddiffinnir gan y safon ryngwladol ISO 216. Mae maint A7 yn 74 x 105 mm. Mae hwn yn fformat gweddol fach a defnyddir dalennau A7 yn aml i greu taflenni bach, cardiau, cardiau busnes, labeli a deunyddiau cryno eraill.

O ran taflenni A7, mae eu maint cryno yn eu gwneud yn gyfleus i'w dosbarthu mewn digwyddiadau, mewn siopau neu drwy'r post. Gallant gynnwys gwybodaeth gryno, cysylltiadau, hyrwyddiadau neu gynigion.

Fel arfer dewisir papur taflen A7 yn seiliedig ar y defnydd a'r gyllideb a fwriedir. Gellir defnyddio amrywiol mathau o bapur, gan gynnwys sgleiniog, matte neu weadog i greu'r profiad gweledol dymunol.

Os oes gennych chi anghenion neu nodau penodol ar gyfer defnyddio taflenni A7, gwiriwch y gofynion papur gyda'r lleoliad lle rydych chi'n bwriadu eu hargraffu i gael canlyniad gorau.

Dyluniad llyfryn. Beth sydd angen i chi ei wybod wrth greu llyfryn?

Papur maint A6. Maint y daflen

Mae papur A6 yn mesur 105 x 148 mm a dyma'r maint safonol a ddiffinnir gan y safon ryngwladol ISO 216. Mae'r maint hwn yn hanner dalen o A5 a chwarter dalen A4. Defnyddir papur A6 yn eang i greu bach deunyddiau printiedig, gan gynnwys taflenni, pamffledi, cardiau post, cardiau busnes, ac ati.

Mae taflenni A6 yn darparu digon o le ar gyfer gwybodaeth gryno, delweddau a chysylltiadau. Maent yn gyfleus i'w dosbarthu mewn digwyddiadau, mewn siopau, trwy'r post, ac ati Yn addas iawn ar gyfer hysbysebu nwyddau, gwasanaethau, digwyddiadau a hyrwyddiadau.

Gall y math o bapur taflen A6 amrywio yn dibynnu ar eich hoffterau a'ch nodau dylunio. Gallwch ddewis rhwng papur sgleiniog, matte neu weadog yn dibynnu ar yr effaith weledol rydych chi am ei chyflawni.

Pan fyddwch chi'n argraffu taflenni A6, mae'n bwysig gwneud yn siŵr hynny

Popeth am gardiau busnes

Papur maint A5. Maint y daflen.

Mae papur A5 yn faint safonol a ddiffinnir gan y safon ryngwladol ISO 216 ac mae'n mesur 148 x 210 mm. Mae'r maint hwn yn hanner dalen A4 a chwarter dalen A3. Defnyddir papur A5 yn eang ar gyfer creu deunyddiau printiedig amrywiol megis pamffledi, taflenni, padiau nodiadau, catalogau, cardiau post, ac ati.

Dyma rai defnyddiau posibl ar gyfer papur A5:

 1. Llyfrynnau a thaflenni: Fe'i defnyddir i ddarparu gwybodaeth gryno am gynhyrchion, gwasanaethau, digwyddiadau a hyrwyddiadau eraill.
 2. Llyfrau nodiadau a dyddiaduron: Fformat poblogaidd ar gyfer creu llyfrau nodiadau bach a dyddiaduron.
 3. Catalogau a bwydlenni: Maint cyfleus ar gyfer creu catalogau cynnyrch bach neu fwydlenni bwyty.
 4. Cardiau post a chardiau gwahoddiad: Perffaith ar gyfer creu cardiau creadigol, cardiau gwahoddiad a deunyddiau tebyg.
 5. Llyfrynnau a deunyddiau hyrwyddo: Fe'i defnyddir i bostio hysbysebion, cynigion a deunyddiau marchnata eraill.

Gall papur A5 ddod mewn amrywiaeth o weadau ac arlliwiau, gan gynnwys papur sgleiniog, matte neu wead, yn dibynnu ar eich nodau dylunio a'ch hoffterau. Mae'r fformat hwn yn darparu'r cyfuniad gorau posibl o grynodeb a gofod ar gyfer gosod gwybodaeth.

Papur maint A4. Maint y daflen

Papur A4 yw'r maint papur safonol a ddiffinnir gan y safon ryngwladol ISO 216 ac mae'n mesur 210 x 297 mm. Defnyddir y fformat hwn yn eang mewn busnesau, swyddfeydd, sefydliadau addysgol ac yn y cartref i greu dogfennau a deunyddiau amrywiol.

Dyma rai enghreifftiau o ddefnyddio papur A4:

 1. Dogfennau ac adroddiadau: A4 yw'r maint safonol ar gyfer argraffu dogfennau, adroddiadau, cynlluniau busnes a deunyddiau swyddogol eraill.
 2. Cyflwyniadau a thaflenni: Maint cyfleus ar gyfer creu cyflwyniadau, pamffledi a llyfrynnau hysbysebu.
 3. Deunyddiau addysgol: Defnyddir yn aml ar gyfer argraffu deunyddiau addysgol, darlithoedd, profion a gwaith cartref.
 4. Llythyrau a dogfennaeth: Mae maint A4 yn addas ar gyfer ysgrifennu llythyrau, llunio dogfennaeth a chynnal gwaith papur swyddfa.
 5. Delweddau a ffotograffau: Er bod A4 yn cael ei defnyddio'n amlach ar gyfer dogfennau testun, gellir ei defnyddio hefyd ar gyfer argraffu ffotograffau neu ddarluniau.
 6. Catalogau a phamffledi: Defnyddir i greu catalogau cynnyrch, llyfrynnau a hysbysebu defnyddiau.

Mae papur A4 ar gael mewn amrywiaeth o weadau a phwysau yn dibynnu ar anghenion a dewisiadau penodol y defnyddiwr.

Taflenni printiedig. Manteisiwch i'r eithaf ar eich hysbysebu

Taflen DL

Mae fformat DL yn safon bapur benodol ac yn mesur 99 x 210 mm. Mae'n fformat hir a chul a ddefnyddir yn eang i greu amrywiaeth o ddeunyddiau printiedig, yn enwedig amlenni a thaflenni.

Dyma rai defnyddiau ar gyfer papur DL:

 1. Amlenni: Defnyddir y fformat DL yn aml i greu amlenni sy'n gallu cynnwys dalen A4 o bapur wedi'i blygu yn ei hanner.
 2. Taflenni a thaflenni: Mae'r fformat hwn yn ddefnyddiol ar gyfer creu taflenni a thaflenni, yn enwedig y rhai sy'n cynnwys gwybodaeth ar ffurf rhestr, megis bwydlen, rhestr o wasanaethau, ac ati.
 3. Deunyddiau hyrwyddo: Mae'r fformat hir yn ei gwneud hi'n gyfleus ar gyfer gosod testunau, delweddau a gwybodaeth gyswllt arno baneri neu daflenni hysbysebu.
 4. Cyfarwyddiadau a thaflenni cymorth: Fe'i defnyddir ar gyfer argraffu cyfarwyddiadau, taflenni cymorth, neu wybodaeth gryno a all ffitio ar ddalen gul neu hir o bapur.
 5. Tocynnau a chardiau gwahoddiad: Mae'r fformat DL yn addas ar gyfer creu tocynnau digwyddiad neu gardiau gwahoddiad.

Wrth ddewis papur ar gyfer maint DL, ystyriwch eich defnydd arfaethedig. Gall cysgod, gwead a phwysau'r papur amrywio yn dibynnu ar eich dewis a dyluniad y deunydd.

Maint taflen sgwâr.

Mae taflenni maint sgwâr yn darparu dyluniad unigryw a thrawiadol. Defnyddir taflenni sgwâr yn aml yn y diwydiannau creadigol, ar gyfer marchnata a hysbysebu digwyddiadau arbennig. Gellir dewis maint y daflen sgwâr yn dibynnu ar eich dewis, ond defnyddir meintiau safonol fel arfer, megis:

 1. 15 x 15 cm (6 x 6 modfedd): Mae'r maint hwn yn darparu digon o le ar gyfer gwybodaeth a delweddau tra'n dal i gynnal fformat unigryw.
 2. 20 x 20 cm (8 x 8 modfedd): Mae maint mwy yn addas os oes angen mwy o le arnoch ar gyfer gwybodaeth, delweddau neu ddyluniad ychwanegol.
 3. 10 x 10 cm (4 x 4 modfedd): Mae'r maint llai yn addas ar gyfer negeseuon byr, hyrwyddiadau neu wahoddiadau wrth greu golwg gryno a chwaethus.

Gall taflenni sgwâr fod yn arf marchnata effeithiol oherwydd bod eu siâp yn sefyll allan ymhlith fformatau hirsgwar traddodiadol. Wrth ddylunio taflenni sgwâr, cofiwch y gall eu maint wneud iddynt edrych yn llai safonol ac efallai y bydd angen gofal ychwanegol wrth eu hargraffu a'u dosbarthu.

Maint taflen poblogaidd a phwysau papur.

Gall meintiau taflenni poblogaidd amrywio yn ôl rhanbarth, safonau a dewisiadau. Fodd bynnag, mewn rhai achosion, ystyrir mai maint safonol y daflen yw A5 (148 x 210 mm) neu hanner ohono, hynny yw, A6 (105 x 148 mm).

O ran pwysau papur, defnyddir pwysau ysgafn i ganolig fel arfer i gadw'r taflenni'n ysgafn ac yn hawdd i'w dosbarthu. Mesurir pwysau papur mewn gramau fesul metr sgwâr (gsm).

Isod mae rhai pwysau papur taflen cyffredin:

 1. 80 g/m²: Mae hwn yn bapur ysgafn a ddefnyddir yn aml ar gyfer y rhan fwyaf o daflenni safonol.
 2. 100 g/m²: Papur ychydig yn drymach a all roi teimlad mwy gwydn i daflenni.
 3. 120 g/m²: Pwysau canolig, yn darparu cydbwysedd rhwng ysgafnder a sefydlogrwydd.
 4. 150 g/m²: Papur trwm sy'n creu golwg o ansawdd uwch, mwy gwydn ar gyfer taflenni.
 5. 200 g/m² ac uwch: Papurau trwm, sy'n addas ar gyfer creu taflenni creadigol gyda mwy o sefydlogrwydd ac ymddangosiad o ansawdd uchel.

Mae'r dewis o bwysau papur yn dibynnu ar eich pwrpas. Os ydych chi'n chwilio am daflenni ysgafn, mwy cost-effeithiol, yna gall 80-100gsm fod yn ddewis addas. Os ydych chi eisiau creu taflenni cryfach, mwy gwydn gyda golwg gyfoethog, yna efallai y byddai'n well cael papur sy'n pwyso 120 gsm neu uwch.

Taflenni. Llyfrynnau. A5

  Deunyddiau a haenauprintCylchrediad
5001000200050001000020000
  sialc 115 g/m24 4 +1,239 ₴1,531 ₴2,643 ₴3,786 ₴6,698 ₴13,395 ₴
  sialc 150 g/m24 4 +1,484 ₴1,881 ₴3,340 ₴4,844 ₴8,662 ₴17,324 ₴
  sialc 170 g/m24 4 +1,663 ₴2,133 ₴3,821 ₴5,585 ₴10,006 ₴20,012 ₴
  sialc 250 g/m24 4 +2,515 ₴3,055 ₴6,110 ₴10,043 ₴19,629 ₴39,257 ₴
  sialc 300 g/m24 4 +2,914 ₴3,591 ₴7,181 ₴11,985 ₴23,485 ₴46,969 ₴
Maint 148x210 mm.
Argraffu: 4+4 - lliw dwy ochr
Yn ogystal.
Prosesu ôl-wasg
Crychu - 1 mawr - 0,4 UAH. am 1 darn
Perforation - 1 llinell - 0,4 UAH. am 1 darn
Plygwch - 1 plygu - 0,6 UAH. am 1 darn

Taflenni. Llyfrynnau. A4

  Deunyddiau a haenauprintCylchrediad
5001000200050001000020000
  sialc 115 g/m24 4 +2,264 ₴2,795 ₴4,828 ₴6,897 ₴12,221 ₴24,443 ₴
  sialc 150 g/m24 4 +2,710 ₴3,433 ₴6,110 ₴8,835 ₴15,794 ₴31,587 ₴
  sialc 170 g/m24 4 +3,032 ₴3,882 ₴6,986 ₴10,184 ₴18,257 ₴36,514 ₴
  sialc 250 g/m24 4 +4,587 ₴5,572 ₴11,144 ₴18,330 ₴35,810 ₴71,620 ₴
  sialc 300 g/m24 4 +5,321 ₴6,547 ₴13,094 ₴21,861 ₴42,845 ₴85,691 ₴
Maint 210x297 mm.
Argraffu: 4+4 - lliw dwy ochr
Yn ogystal.
Prosesu ôl-wasg
Crychu - 1 mawr - 0,4 UAH. am 1 darn
Perforation - 1 llinell - 0,4 UAH. am 1 darn
Plygwch - 1 plygu - 0,6 UAH. am 1 darn

Taflenni. Llyfrynnau. A3

  Deunyddiau a haenauprintCylchrediad
5001000200050001000020000
  sialc 115 g/m24 4 +4,389 ₴5,420 ₴9,361 ₴13,387 ₴23,722 ₴47,445 ₴
  sialc 150 g/m24 4 +5,254 ₴6,653 ₴11,826 ₴17,155 ₴30,644 ₴61,287 ₴
  sialc 170 g/m24 4 +5,882 ₴7,537 ₴13,558 ₴19,763 ₴35,416 ₴70,832 ₴
  sialc 250 g/m24 4 +8,895 ₴10,812 ₴21,624 ₴35,556 ₴69,481 ₴138,962 ₴
  sialc 300 g/m24 4 +10,316 ₴12,684 ₴25,368 ₴42,411 ₴83,114 ₴166,228 ₴
Maint 420x297 mm.
Argraffu: 4+4 - lliw dwy ochr
Yn ogystal.
Prosesu ôl-wasg
Crychu - 1 mawr - 0,4 UAH. am 1 darn
Perforation - 1 llinell - 0,4 UAH. am 1 darn
Plygwch - 1 plygu - 0,6 UAH. am 1 darn

ABC