Mae ffilm finyl hunanlynol (a elwir hefyd yn lapio car neu sticer) yn ddeunydd hyblyg, wedi'i wneud fel arfer o finyl, sydd â chefn gludiog. Fe'i defnyddir i orchuddio arwynebau amrywiol megis ceir, ffenestri, waliau, dodrefn a gwrthrychau eraill.

Mae ffilm finyl hunanlynol yn cynnig nifer o fanteision:

  1. Addurno: Mae ar gael mewn amrywiaeth o liwiau, gweadau a gorffeniadau, gan ganiatáu ar gyfer amrywiaeth o ddyluniadau ac effeithiau. Gellir ei ddefnyddio i newid ymddangosiad car, addurno'r tu mewn, creu arwyddion hysbysebu a llawer mwy.
  2. Amddiffyn Arwyneb: Gall ffilm finyl wasanaethu fel haen amddiffynnol ar gyfer arwynebau, gan atal crafiadau, scuffs a difrod arall. Gellir ei ddefnyddio ar gorff car, gwydr neu ddodrefn i gadw cyflwr gwreiddiol y deunydd.
  3. Hawdd i'w osod a'i dynnu: Fel arfer mae gan ffilm hunan-gludiog gefn gludiog sy'n caniatáu iddi gael ei gosod yn hawdd ar wyneb. Gellir ei dynnu hefyd heb adael gludiog gweddilliol neu niweidio'r deunydd sylfaen.
  4. Gwydnwch: Mae gan ffilm finyl dywydd da, UV a chyflymder lliw. Gall gynnal ei disgleirdeb a ansawdd am amser hir.

Rydym wedi llunio rhai awgrymiadau defnyddiol ar gyfer defnyddio lapio finyl.

Ffilm finyl hunan-gludiog ar gyfer addurno.

Gallwch chi greu rhywbeth gwirioneddol anhygoel! Gellir ei addasu i bron unrhyw ddyluniad a'i gymhwyso i waliau, byrddau, dodrefn a gwydr! O furluniau wal ystafell ddosbarth maint llawn i fwydlenni bwytai bach i ychwanegu dyluniadau newydd hwyliog i'ch cegin a'ch ystafelloedd byw, addurnwch eich gofod sut bynnag y dymunwch!

Sefwch gyda baner. Sut i wneud hysbysebu effeithiol?

Ffilm finyl hunanlynol ar gyfer brandio.

Os ydych chi'n addurno unrhyw ofod manwerthu, gallwch chi addurno pob math o arwynebau gyda ffilm finyl hunanlynol. Finyl hunanlynol yw'r ffordd berffaith i wneud i unrhyw hysbyseb sefyll allan - o hysbysebion llachar yn tasgu ar waliau i ddecals finyl hwyliog ar gownteri gwerthu! Mae gan ein ffilm finyl glir nodwedd print gwrthdro hyd yn oed fel y gallwch chi addurno'ch ffenestr a sicrhau bod eich neges yn darllen yn gywir ni waeth pa ffordd rydych chi'n edrych arni. Ffilm finyl hunan-gludiog.

Mae ein ffilm finyl hunanlynol hefyd yn gwrthsefyll y tywydd a gall wrthsefyll tywydd awyr agored dyddiol am hyd at 3 mis, felly peidiwch â phoeni am ledaenu'ch gair brand i'r byd y tu allan.

Ffilm finyl hunan-gludiog ar gyfer ffenestri

Vinyl ar gyfer arddangosfeydd.

Defnyddiwch finyl i ychwanegu at eich bwth sioe fasnach safonol! Yr allwedd i unrhyw sioe fasnach yw bod mor ddeniadol â phosibl, felly diweddarwch wal wag gyda finyl a symud graffeg i sicrhau bod eich bwth yn gwenu'n barhaus! Mae finyl hunan-gludiog gyda gludiog symudadwy yn golygu y gallwch chi addurno sut bynnag y dymunwch heb boeni am adael marciau ar eich stondin pan fyddwch chi wedi gorffen gyda'r digwyddiad.

Opsiynau dewislen

Ffilm finyl hunanlynol ar gyfer pellhau cymdeithasol.

Os oes angen i chi gyfeirio pobl i mewn i siop neu ofyn iddynt aros tra byddwch chi'n cael eu gweini, finyl yw'r dewis delfrydol. Mae ffilm llawr yn ffordd wych o annog pellter cymdeithasol trwy arddangos lled dau fetr.

 

 Sut i wneud cais?

1. Offer.

Ychydig offer defnyddiolcyn i chi ddechrau gludo:

  • Brethyn llaith neu alcohol methyl i lanhau'r wyneb.
  • Potel chwistrellu sy'n cynnwys cymysgedd o ddŵr a swm bach iawn o hylif golchi llestri.
  • Squeegee rwber neu debyg ar gyfer cais llyfn
  • Cyllell grefft neu sgalpel os oes angen i chi docio corneli ar gyfer ailymgeisio

2. Dim prysgwydd. 

Mae finyl yn wirioneddol wydn pan lynir wrth arwyneb llyfn, glân, di-lwch. Sychwch yr wyneb â lliain llaith neu, yn achos gwydr, defnyddiwch wirodydd methyl.

Mae ffilm finyl hunanlynol yn ddeunydd poblogaidd ym maes dylunio, hysbysebu a thiwnio ceir. Mae'n cynnig hyblygrwydd a'r gallu i drawsnewid arwyneb cyffredin yn elfen ddeniadol ac unigol.

Codau QR mewn print, pryd i'w defnyddio?

Teipograffeg ABC