Anlægsaktiver er langsigtede materielle aktiver, der bruges af en virksomhed til at producere varer eller levere tjenesteydelser. De tjener til at understøtte produktionsprocesser og ikke til salg i den aktuelle driftscyklus. Udtrykket "anlægsaktiver" omfatter forskellige typer af aktiver, der anvendes i erhvervsaktiviteter.

Anlægsaktiver omfatter:

 1. Bygninger og konstruktioner: Fabrikationsanlæg, kontorbygninger, lagre, butikker samt andre infrastrukturfaciliteter.
 2. udstyr: Maskiner, værktøjsmaskiner, computere, køretøjer og andet teknisk udstyr, der anvendes til produktions- og erhvervsformål.
 3. Køretøjer: Lastbiler, biler, fly, tog og andre transportmidler, der bruges til at transportere materialer og varer.
 4. Computere og kontorudstyr: Компьютеры, принтеры, копировальные машины, факсы и другие средства офисной автоматизации.
 5. Værktøj og industrielt udstyr: Hånd- og værktøjsmaskiner, der anvendes i fremstillingsprocesser.
 6. Ejendom: Grunde, hvorpå bygninger og konstruktioner er placeret.

Anlægsaktiver optages i virksomhedens regnskabsafdeling i balancen som aktiver og afskrives over deres levetid. Afskrivning er et gradvist fald i værdien af ​​anlægsaktiver, hvilket afspejler slitage af disse aktiver over tid.

Anlægsaktiver spiller en vigtig rolle i økonomien, fordi de tjener som grundlag for produktion af varer og tjenesteydelser, der bidrager til virksomhedernes udvikling og bæredygtighed.

 

Hvad er anlægsaktiver?

Definition: Anlægsaktiver defineres som menneskeskabte produkter eller varer, der senere bruges af virksomheder til at producere en anden type produkt eller service. Sådanne varer kan omfatte maskiner, værktøj, enheder, byggematerialer osv.

Kapitalgoder kan også forstås som ethvert materielle aktiver, som en virksomhed kan bruge til at producere et produkt eller en service, der derefter kan være et input data for forskellige organisationer eller virksomheder til at levere varer til forbrugerbrug.

Vigtige fund

 1. Kapitalgoder kaldes ellers mellemvarer, økonomisk kapital eller varige goder.
 2. Mest berømte eksempler på kapital varer kan være anlægsaktiver, det vil sige anlægsaktiver, anlæg og udstyr. Hertil kommer en bred vifte af anlægsaktiver såsom værktøj, udstyr, grej etc. Anlægsaktiver
 3. Her skal du forstå, at kapitalgoder ikke er det samme som finansiel kapital, hvilket refererer til de midler, som organisationer bruger til at udvikle deres organisationer.
 4. Mange naturressourcer, der ikke er modificeret af mennesker, betragtes ikke som kapitalgoder.

Forståelse. Anlægsaktiver

Ifølge de tre vigtigste produktionsfaktorer, kapitalgoder, sammen med jord og arbejdskraft, er hovedelementerne i produktionen af ​​ethvert produkt. Denne karakterisering begyndte i den klassiske økonomis periode og er fortsat den fremherskende klassifikationsteknik.

Begrebet en kapitalvare kaldes desuden komplekse produktionssystemer (CoPS) ​​og forstås som en produktionsmetode. Ifølge det økonomiske begreb for kapitalgoder henviser sådanne varer til heterogene varer, der omfatter visse egenskaber i form af varige goder, der anvendes i processen med at producere produkter eller tjenesteydelser.

Disse varer er særlige typer økonomiske goder, som også er materielle ejendomsrettigheder. Generelt bruges sådanne produkter til produktion af bestemte typer produkter eller tjenester i henhold til slutforbrugernes specifikke behov over en bestemt periode.

Kategorien af ​​sådanne varer vil omfatte udstyr, enheder, strukturer, computere eller forskellige typer udstyr, der er nødvendige for at producere forskellige ting til salg. Ejere af kapital kan være enkeltpersoner, familier, partnerskaber, selskaber, virksomheder eller stater. Alle varer eller materialer, der yderligere bruges til at producere kapitalgoder, forstås også som kapitalgoder.

Ejendommeligheder. Anlægsaktiver

Kapitalgoder kan forstås som one-of-a-kind kapitalintensive varer, der omfatter mange andre typer komponenter. Sådan produkter bruges jævnligt som produktionsrammer eller servicesystemer.
Nogle af de almindelige eksempler omfatter håndholdte enheder, mekaniske værktøjer, servere, datacentre, halvlederfabrikker, olieplatforme, vindmøller osv. Produktionen af ​​sådanne varer koordineres regelmæssigt inden for projekter, hvor flere grupper arbejder i netværk eller teams. .

Sådanne produkters livscyklus omfatter typisk udbud, design, konstruktion, indkøb, produktion eller produktion, forsendelse, vedligeholdelse og (stedvis) nedlukning. Disse typer produkter er centrale i processen med teknisk innovation

De fleste innovationer, uanset om lanceringen af ​​et nyt produkt eller en billigere tilgang til levering af eksisterende produkter, spiller en rolle i kapitalgoder. Disse poster er en nøglekomponent i beholdningen af ​​anlægsaktiver eller fast kapital. Som følge heraf spiller kapitalgodssektoren en afgørende rolle i den økonomiske analyse af udvikling, produktion og indkomstfordeling.

Hvordan fungerer anlægsaktiver?

Det er stadig klart, at ethvert menneskeskabt varigt gode, der kan bruges i erhvervslivet, er et kapitalgode. Så når det kommer til deres arbejde, skal du forstå, at produktionsmidler, i modsætning til forbrugsvarer, bruges til en anden virksomhed, virksomhed eller produktionsproces.

Kapitalgoder går dog ikke direkte ind i samlingen af ​​andre produkter, da disse varer betegnes som "råvarer".

I stedet vil kapitalgodet være en integreret del af den mest almindelige måde at producere andre produkter eller tilbyde tjenester på. Eksempler på disse produkter omfatter således strukturer, møbler, værktøj, maskiner osv. Alle disse hjælper med præstationsorienterede økonomiske aktiviteter.
Processen med forbedring og innovation i kapitalgoder stimulerer ofte forretningsudvikling og kan skabe nye typer produktions- eller arbejderstillinger. Når de producerer nye kapitalprodukter, beder organisationer eller virksomheder medarbejderne om at lære nye evner og færdighedssæt. Sådanne faglærte arbejdere vil helt sikkert blive efterspurgt senere i deres branche.

Grundlæggende kapitalgoder er en af ​​de vigtigste økonomiske indikatorer, der viser, hvor effektivt amerikanske virksomheder klarer sig økonomisk. I det øjeblik virksomheder beder om flere kapitalgoder, tyder det på, at de forventer, at produktionen vil stige, hvilket yderligere viser, at økonomien og BNP vil vokse effektivt.

Typer. Anlægsaktiver

Kapitalgoder behøver ikke blot at være anlægsaktiver, såsom monterings- eller produktionsudstyr eller maskiner. Den moderne elektronikindustri skaber en bred vifte af gadgets, der falder ind under kategorien kapitalprodukter. Sådanne produkter kan spænde fra små ledningsnetsamlinger til luftrensende åndedrætsværn til computeriserede billedsystemer med høj opløsning.

Kapitalgoder skabes også til en bred vifte af servicevirksomheder. For eksempel er hårklippere, der bruges af frisører, farvestoffer, der bruges af kunstnere, eller musikinstrumenter, der spilles af kunstnere, blandt de mange typer kapitalgoder, der købes af tjenesteudbydere.

Her skal du også se på større kapitalgoder, som er en klasse af kapitalgoder eksklusiv fly og varer skabt til forsvarsministeriet. Census Bureau's Monthly Advance Durable Goods Orders Report indeholder oplysninger om køb af væsentlige kapitalgoder, også kendt som store anlægsinvesteringer til anlægsudgifter.
En anden sådan type varer kan være varige goder, det vil sige varer, hvis brugstid er mindst tre år.

Eksempler.

Nedenfor er nogle af de vigtigste eksempler på kapitalgoder, der bruges i forskellige brancher, samt eksempler på varer, der er både kapital- og forbrugsgoder.

1. Anlægsaktiver

Forskellige typer af fabrikker eller udstyrssamlingslinjer, der bruges til at producere biler og lastbiler, sammen med maskiner og teknologi, er almindelige eksempler på kapitalgoder. Ud over dette omfatter kategorien af ​​sådanne produkter også en bred vifte af infrastruktur såsom kabel- og bredbåndslinjer eller tog. Selv de kaffemaskiner, der bruges i en kaffebar, vil også være kapitalgoder.

2. Både kapital- og forbrugsgoder

Lad os nu se på nogle af de varer, der kan være kapitalgoder såvel som forbrugsgoder, såsom biler, som leveringsfirmaer bruger, hvilket ville være investeringsgoder, men når de købes til en familie, kan de indgå i kategorien forbrugsvarer . Bøde.

Når ovnen bruges af en restaurant, vil den være et kapitalgode, men når den bruges af en bruger, kan den forstås som et forbrugsgode. Ligeledes kan computere bruges af både forbrugere og virksomheder.

Anlægsaktiver vs. Forbrugerprodukter

Kapitalgoder, i modsætning til forbrugsgoder, sælges typisk ikke til forbrugere eller endelige købere. I stedet bruges de til at producere andre varer, som kan sælges til forbrugerne. Derudover kan du også finde kapitalgoder, som også kan være forbrugsgoder, såsom flyvemaskiner, som bruges af flyselskaber, men også kan bruges af nogle velhavende forbrugere.

På den anden side er forbrugsvarer de færdigvarer eller produkter, der købes af endelige købere eller forbrugere. Disse produkter kan varieres, og nogle almindelige eksempler omfatter tøj, husholdningsapparater, mælk osv.

Forskelle mellem kapital- og forbrugsgoder

 1. Motivationen for at bruge kapitalgoder er at hjælpe med at producere andre produkter, der senere vil være bestemt til endelige investeringer, mens forbrugsgoder købes til individuelt og endeligt forbrug.
 2. Grundlæggende køber virksomheder, virksomheder og producenter kapitalgoder, mens slutbrugere eller forbrugere køber forbrugsgoder.
 3. Forbrugsvarer involverer deres direkte efterspørgsel, da forbrugernes behov er direkte tilfredsstillet af dem, mens kapitalgoder involverer afledt efterspørgsel, da de indirekte opfylder forbrugernes behov.
 4. Prisen på anlægsaktiver bestemmes af virksomhederne, mens prisen på forbrugsvarer bestemmes af leverandører.
 5. For salg af kapitalgoder kommer en b2b marketingstrategi i spil, mens for forbrugsgoder B2C marketingstrategier bruges til at sælge produkter forbrugsvarer.

Er boligen det primære aktiv?

Et hus kan betragtes som et kapitalgode, hvis en virksomhed bruger det til at producere enhver form for produkt eller service, såsom hoteller. Men generelt betragtes huse som et bekvemmelighedsprodukt, fordi de primært købes til beboelse.

Konklusion!

Nu håber vi, at du forstår, at kapitalgoder er faste eller materielle aktiver, som virksomheder køber for senere at bruge til at producere færdigvarer eller forbrugsgoder.

Disse varer kan ikke let konverteres til kontanter, fordi en virksomhed producerer dem for at hjælpe andre virksomheder med at producere forbrugsvarer.

Når det er forstået, hvordan vil du så definere kapitalgoder? Hvor nyttige er de for landets økonomiske vækst?

Typografi ABC

Købers marked – definition og strategier