Strategisk markedsføring er processen med at udvikle langsigtede strategier og planer for at nå en virksomheds marketingmål. Det omfatter analyse af det eksterne og interne miljø, identificering af målgruppen, udvikling af et unikt værditilbud og valg af det optimale marketingmix for at opnå konkurrencefordele og forretningsvækst. Marketing er nøglen til en succesfuld virksomhed. Uanset om det er et hjemmemærke til en stor virksomhed, du ønsker at markedsføre, er strategi hjertet i enhver marketingidé. Bringe dit brand på markedet efter korrekt definition målgruppe og hendes smag kan bringe tiltrængte resultater.

En ideel strategisk marketingplan gør processen med at tiltrække relevante kunder nem og overkommelig. Kun få mærker og virksomheder har succes med at skabe kunde loyalitet og skabe en niche for deres brand på markedet med de rigtige strategier.

Hvad er strategisk markedsføring?

Det er subjektivt at definere den strategiske marketingproces. Den indeholder en plan, der kombinerer det valgte marked med alle de overordnede mål og det begrænsede marked på makroniveau. Det er det, der adskiller marketing fra strategi. Mens førstnævnte ligner et stykke ost, bruger sidstnævnte denne ost til at lave mundrette pizza. Den første, markedsføring generelt, er lige så god som ost i sig selv. Men det vil ikke være noget, når vi ser det brugt i bredere forstand, som en overordnet plan, der forsøger at udnytte hver ingrediens bedst muligt.

Strategisk markedsføring er den perfekte lærebogsdefinition: det er et sæt teknikker, som en organisation bruger til skiller sig ud blandt konkurrenterne i denne niche. Det fungerer fra forbrugernes synspunkt og sigter mod at give dem bedre tjenester.

Det har til formål at besvare tre almindelige spørgsmål for at imødegå de mest magtfulde konkurrenter på markedet:

 • Hvor skal man konkurrere?
 • Hvornår skal man konkurrere?
 • Hvordan konkurrerer man?

 

Strategisk markedsføringshistorie

Strategiske marketingprocesser har udviklet sig systematisk gennem de sidste tredive år. De brugte taktikker, der var langt mere avanceret og kompetent end deres rå form, der delvist eksisterede. Strategic Marketing Management har nu fundet nye best practices inden for alle følgende områder:

1. Budgettering. Strategisk markedsføring

Strategisk markedsføring spiller en nøglerolle i at nå langsigtede forretningsmål. For effektivt at implementere en strategi er det vigtigt at udvikle et passende budget. Her er en trin-for-trin guide til at lave et budget for strategisk markedsføring:

Definition af mål:

 • Vær klar over, hvilke strategiske mål du ønsker at opnå gennem markedsføring. Dette kan være en stigning i brand awareness, udvidelse publikum, øget markedsandel mv.

Målgruppeanalyse:

 • Undersøg din målgruppe. Dette er vigtigt for at bestemme de marketingkanaler og indhold, der vil være mest effektive.

Konkurrentforskning/Strategisk Marketing

Definition af marketingkanaler:

 • Vælg de marketingkanaler, der passer bedst til dine mål. Dette kan omfatte indholdsmarkedsføring, sociale netværk, e-mail, betalte reklamekampagner og andre.

Budgettildeling. Strategisk markedsføring

Indhold og kreative løsninger:

 • Invester i at skabe kvalitetsindhold og kreative løsninger. Dette kan omfatte oprettelse af videoer, grafisk indhold og tekster.

Beregning af ROMI. Strategisk markedsføring

 • Estimer det forventede investeringsafkast (ROMI) for hver kanal. Dette vil hjælpe dig med at forstå effektiviteten af ​​hvert element i din strategi.

Sporing og optimering:

 • Vær opmærksom på værktøjer til resultatsporing. Analyser dine data regelmæssigt og optimer dit budget baseret på dine resultater.

Reservefond:

 • Efterlad en lille reservefond til uventede omstændigheder eller muligheder for at bruge lovende kanaler.

Regelmæssige anmeldelser. Strategisk markedsføring

 • Udfør regelmæssige budgetgennemgange for at tilpasse det til ændringer i forretningsmiljøet og resultaterne af marketingkampagner.

Budgettering af strategisk markedsføring kræver omhyggelig planlægning og fleksibilitet til at reagere på ændringer.

2. Langsigtet planlægning. Strategisk markedsføring

Langsigtet planlægning i strategisk markedsføring er et nøgleelement i en succesfuld strategi, der sigter mod at nå langsigtede forretningsmål. Her er et par trin, du kan tage for effektiv langsigtet planlægning:

Definition af mål:

 • Definer klare og målbare langsigtede mål for din virksomhed. Det kunne være mål om at øge markedsandele, øge overskuddet, udvide produktsortimentet osv.

Miljøanalyse. Strategisk markedsføring

 • Forstå det ydre miljø, herunder markedstendenser, konkurrence, teknologisk innovation og ændringer i forbrugeradfærd. Dette vil hjælpe dig til bedre at forstå den kontekst, du arbejder i.

Markedssegmentering:

 • Analyser din målgruppe og opdel den i segmenter. Dette vil give dig mulighed for mere effektivt at tilpasse dine marketingstrategier til forskellige behov og kundernes forventninger.

SWOT-analyse. Strategisk markedsføring

 • Udfør en SWOT-analyse, og vurder dine styrker, svagheder og miljømæssige muligheder og trusler. Dette vil give dig informationen til at udvikle en strategi, der tager højde for dine interne ressourcer og eksterne faktorer.

Udvikling af et unikt tilbud:

 • Arbejd på at skabe et unikt tilbud, der adskiller dig fra dine konkurrenter og fanger din målgruppes opmærksomhed.

Fastlæggelse af Key Performance Indicators (KPI). Strategisk markedsføring

 • Indstil nøgle præstationsindikatorer, som du vil bruge til at måle fremskridt mod dine langsigtede mål. KPI'er kan omfatte profitindikatorer, markedsandele, brand awareness og andre.

Valg af marketingkanaler:

 • Bestem de bedste marketingkanaler for at nå dine mål. Dette kan omfatte sociale netværk, content marketing, betalte annoncekampagner og andre.

Integration af teknologier. Strategisk markedsføring

 • Overvej at bruge nye teknologier til at forbedre dine marketingstrategier. Dette kan omfatte brugen af ​​dataanalyse, kunstig intelligens og andre innovationer.

Konstant læring og tilpasning:

 • Langsigtet planlægning kræver konstant undersøgelse af ændringer i forretningsmiljøet og tilpasning af strategi i overensstemmelse med nye forhold.

10. Feedback:

 • Etablere feedbackmekanismer med kunder og andre interessenter. Dette giver dig mulighed for at holde styr på dit arbejde.

3. Strategi og planlægning. Strategisk markedsføring

Strategi og planlægning spiller en nøglerolle i strategisk markedsføring, bestemmende grundlæggende trin og de anvisninger virksomheden vil følge for at nå sine mål. Her er nogle vigtige aspekter af strategi og planlægning i forbindelse med strategisk markedsføring:

Definition af mål:

 • Strategisk markedsføring begynder med at definere virksomhedens langsigtede mål. Disse mål kan omfatte øget markedsandel, øget overskud, udvidelse af produktsortimentet osv. Mål bør være specifikke, målbare, opnåelige, relevante og tidsbestemte (SMART).

Miljøanalyse. Strategisk markedsføring

 • En effektiv marketingstrategi kræver en dyb forståelse af det eksterne miljø, herunder konkurrenter, kunder, leverandører og indflydelsesfaktorer. SWOT-analyse (styrker, svagheder, muligheder og trusler) bruges ofte til at identificere centrale aspekter af det eksterne miljø.

Udvikling af et unikt forslag (USP):

 • En virksomhed skal definere sit unikke tilbud, der adskiller det fra sine konkurrenter. Dette kan være en produktfunktion, et højt serviceniveau, innovative løsninger eller andre faktorer, der gør brandet unikt.

Markedssegmentering. Strategisk markedsføring

 • Ved at opdele markedet i segmenter og definere målgruppen kan du skabe mere præcise og effektive marketingkampagner. Hvert segment kan kræve en individuel tilgang.

Placeringsvalg:

 • En virksomhed skal bestemme, hvordan den ønsker at blive opfattet af forbrugerne. Dette er positionering, og det skal stemme overens med brandets mål og målgruppens forventninger.

Udvikling af marketingstrategier. Strategisk markedsføring

 • På baggrund af analysen og definerede mål udvikles specifikke marketingstrategier. Dette kan omfatte strategier prissætning, promovering, distribution og produkt.

Valg af distributionskanaler:

 • En virksomhed skal bestemme de bedste distributionskanaler for sine produkter eller tjenester. Dette kan omfatte brug af detailbutikker, onlinesalg, partnerskaber og andre kanaler.

8. Budgettering. Strategisk markedsføring

 • At sætte et marketingbudget er et vigtigt skridt i strategisk planlægning. Der skal fordeles ressourcer mellem forskellige markedsføringstiltag

4. Strategisk markedsføring og ledelse

Strategisk markedsføringsledelse er et sæt handlinger og beslutninger, der sigter mod at danne og implementere en marketingstrategi for at nå langsigtede forretningsmål. Her er nogle nøgleaspekter af strategisk marketingledelse:

Målopnåelse:

 • Fastlæggelse af organisationens langsigtede mål, der vil blive opnået gennem markedsføringstiltag. Disse mål kan omfatte øget markedsandel, øget overskud, styrkelse af brandet og andre.

Markeds- og miljøanalyse. Strategisk markedsføring

 • Grundig markedsundersøgelse og analyse af det eksterne miljø, under hensyntagen til faktorer, der påvirker virksomheden. Dette omfatter undersøgelse af konkurrenter, forbrugeradfærd, markedstendenser, teknologiske innovationer og andre vigtige aspekter.

Dannelse af et unikt tilbud:

 • Udvikling af en unik proposition (USP), der adskiller virksomhedens produkter eller tjenester på markedet. Dette kan være en produktfunktion, et højt serviceniveau, prisstrategi eller andre faktorer.

Positionering på markedet. Strategisk markedsføring

 • Valg af en positioneringsstrategi, der bestemmer, hvordan virksomheden ønsker at blive opfattet af forbrugerne. Det handler om at skabe et unikt brandimage og adskille det fra konkurrenterne.

Segmentering og målretning:

 • Inddeling af markedet i segmenter og identifikation af målgruppen for hvert segment. Dette gør det muligt for marketingstrategier at blive mere præcist skræddersyet til at imødekomme behovene hos forskellige forbrugergrupper.

Udvikling af marketingstrategier. Strategisk markedsføring

 • Opret specifikke marketingstrategier i overensstemmelse med dine mål. Dette inkluderer valg af distributionskanaler, priser, kampagner og produkter.

Tildeling af ressourcer:

 • Fordeling af budget og ressourcer mellem forskellige marketinginitiativer i henhold til deres betydning og målrettede resultater.

Evaluering af resultater og tilpasning. Strategisk markedsføring

 • Evaluer løbende effektiviteten af ​​marketingstrategier og deres overensstemmelse med målene. Juster om nødvendigt strategier for at opnå bedre resultater.

Strategisk partnerskab:

 • Overvej strategiske partnerskaber med andre virksomheder, der kan styrke din markedsposition og give yderligere fordele.

Træning og teamudvikling. Strategisk markedsføring

 • Sikring af tilgængeligheden af ​​kvalificeret personale og deres løbende uddannelse til effektiv implementering af marketingstrategien.

Teknologisk innovation: — Indførelse af moderne teknologier i markedsføringspraksis for at øge effektiviteten og konkurrenceevnen.

Sikring af bæredygtighed: — Udvikling af marketingstrategier, der tager højde for bæredygtighedstendenser, som kan være en vigtig faktor for forbrugere og investorer.

Håndtering af risici: — Identifikation og styring af risici forbundet med markedsføringsbeslutninger og det eksterne miljø.

At skabe en innovationskultur: — Fremme af en intern innovationskultur, hvor medarbejderne opfordres til at bidrage med ideer og forslag.

*Kontrolpunkter og rapportering: — Definition af milepæle og målinger for regelmæssigt at spore fremskridt og rapportere til ledelsen.

Moderne strategisk markedsføringsledelse kræver fleksibilitet, tilpasningsevne og konstant interaktion med det skiftende forretningsmiljø for at sikre organisationens langsigtede succes.

Niveauer. Strategisk markedsføring

Faser Strategisk markedsføring

 

Strategisk markedsføring omfatter tre hovedfaser. Disse er følgende:

1. Planlægningsstadiet. Strategisk markedsføring

Dette er det vigtigste første skridt i den strategiske marketingproces. Det omfatter en analyse af alle nuancerne af organisationens funktion, styrker og svagheder, teknologiske og kulturelle fremskridt samt brandets eksterne konkurrenter. Følgende er nøgleaspekter af planlægningsprocessen:

1. SWOT-analyse 

Analyse af en virksomheds styrker, svagheder, muligheder og trusler gennem aktiviteter som konkurrentanalyse, analyse af tendenser i virksomhedens salgshistorie og vurdering af den potentielle kundebase på markedet.

2. Marketingprogram 

Når forbrugerbasen er identificeret, skifter fokus til at udvikle et brugervenligt produkt. Dette indebar strategilægning på de fire P'er marked, produkt, pris, sted og mennesker. Hans mål er at skabe et budget for at opnå den ideelle kombination af marketingaspekter.

3. Målsætning 

At sætte mål er en vigtig del af planlægningsprocessen. Allokering af ressourcer og opstilling af et mål, der skal nås inden for en given tidsramme, er de næste ting, der skal planlægges af de bedste ledere i en organisation. Nøglen her er at sætte målbare og opnåelige mål for at nå virksomhedens produktstrategi.

2. Implementeringsfase. Strategisk markedsføring

Det er tid til at sætte din plan ud i livet. Hvis planlægningsprocessen er fremragende, men implementeringen er svag, vil resultaterne være uønskede og vil ikke leve op til organisationens standarder. Hvis alt er i orden, kan planen implementeres med salgs- og budgetprognose ved hjælp af følgende pointers:

 • Saml alle de nødvendige ressourcer til at markedsføre produktet.
 • Opdel marketinghierarkiet for at overvåge den vellykkede eksekvering af handlingsplanen på hvert trin.
 • Udarbejd en tidsplan for at sikre, at opgaverne udføres til tiden.
 • Vær opmærksom på alle detaljer i planen og lad samtidig plads til kreativitet.

3. Vurderings-/kontrolfase

Denne fase er en konsekvens af planlægning og implementering. Det handler om at spore implementering og kontrollere, om tidligere fastsatte mål er nået. På dette stadium skal brandledere nøje overvåge eventuelle afvigelser, både positive og negative. Det er lederens ansvar at afsætte flere ressourcer til positive og få holdet tilbage på sporet i tilfælde af negative afvigelser. At fokusere mere på strategi frem for taktik, målbare mål i stedet for vage og en praktisk plan i stedet for en overflødig drømmeplan er nøglen til en vellykket planlægnings- og implementeringsproces.

Organisering af færdigheder, som alle burde kende

Komponenter i en strategisk markedsføringsplan

1. Mission, vision og værdier

Det er vigtigt for enhver virksomhed fuldt ud at forstå, hvad dens motivation, mission eller vision er. En virksomhed skal vide, hvad den i sidste ende ønsker at opnå, og hvordan den skal videre. For at sikre alt dette skal en strategisk marketingplan indeholde virksomhedens mission, vision, værdier, formål osv.

2. Mål. Strategisk markedsføring

En strategisk marketingplan bør også tage højde for ugentlige, månedlige og årlige mål og forretningsmål. Din strategiske marketingplan bør indeholde de målinger, der kan hjælpe dig med at måle effektiviteten af ​​din annonce og marketingkampagne.

3. Korrekt definition af dit produkt eller din tjeneste.

For effektiv strategisk markedsføring er det afgørende at klart definere produktet eller servicen, så en resultatdrevet marketingkampagne kan udvikles. For bedre segmentering, effektiv kundeservice og optimal markedsdækning du skal behændigt definere dit produkt eller din tjeneste.

4. Målgruppe

Hvis du ikke ønsker at spilde din tid, energi, økonomiske plan og aktiver, bør din strategiske markedsplan altid tage hensyn til din målgruppe. Det er nødvendigt at forstå dine påtænkte interessegrupper, og hvad der er vigtigt for dem. Ved ikke at gøre denne komponent i cyklussen er du afhængig af svedkarma og tid.

5. Konkurrencedygtig positionering

Når du har fuldstændig klarhed over dit bidrag og din målgruppe, kan du tænke over, hvordan du skal positionere dig i dit målmarked. Strategisk markedsføring

Under alle omstændigheder, hvis det ikke er for svært, bør du finde ud af, hvem fjenden er, og hvordan du skal positionere dig mod dem i klientens psyke. Bevidsthed om konkurrencemæssig positionering vil altid bidrage til konverteringen af ​​en strategisk marketingkampagne. Ud over disse fem strategiske marketingkomponenter skal du også være opmærksom på nøgleruter til markedet, nøgleprocesser og budskaber for at gøre din markedsføring og annoncekampagner mere effektive og resultatorienterede. Efter at have gennemgået alle komponenterne i marketingkampagner, lad os nu forstå, hvorfor en strategisk marketingkampagne er så vigtig −

Vigtigheden af ​​strategisk markedsføring

Vigtigheden af ​​strategisk markedsføring

 

I dag er vigtigheden af ​​strategisk markedsføring uden sidestykke. Tanken er at tilpasse brandet til markedet, efterhånden som det udvikler sig dynamisk. Virksomhedens mål og vision forbliver altid de samme, men vejen til at nå dem skal muligvis justeres, så den passer til skiftende scenarier. I en ideel forretningsverden er fordelene ved strategisk markedsføring åbenlyse. De kan formuleres som følger:

1. Bedre forståelse af markedet

Forskning udført i markeds- og konkurrentanalyse giver meningsfuld indsigt til organisationen. Ved at scanne hele markedet, inklusive nationalt og internationalt, hjælper det med at udvikle strategier, der henvender sig til en bredere brugerbase på globalt plan. Dette øger produktdækningen markant for det fremtidige brand.

2. Hjælper med at sætte strategisk retning

Strategisk marketingledelse sikrer, at beslutninger, der træffes vedrørende markedsføring af et produktudbud, er i overensstemmelse med virksomhedens mål, vision og standarder. Strategisk markedsføring

Det er vigtigt at holde sig til planen, hvis en organisation ønsker at opnå de bedste resultater fra sin strategiske markedsføring.

3. Kan give store overskud

Strategisk markedsføring kan generere imponerende tal og overskud, hvis strategien implementeres korrekt. Med et budget ved hånden kan en organisation udvide sin kundebase og samtidig forbedre kvaliteten og levetiden af ​​sin forretning.

Forhindringer. Strategisk markedsføring

Følgende er nøglespørgsmål, der typisk opstår under planlægningen og implementeringen af ​​strategiske marketingteknikker:

 • Dårlige eller forkerte antagelser om markedet eller ændrede forbrugerdemografi, hvilket fører til fejl i enhedsplaner.
 • Koordinationsproblemer i marketings afdeling vige for kaos og dårlig ledelse, når der udstedes ordrer.
 • Manglende feedback fører til manglende mulighed for at rette fejlagtig praksis.

Sidste tanker! Strategisk markedsføring

Alt i alt, hvad der bliver vigtigt, er, at det sæt af strategiske markedsføringsmetoder, som organisationen har vedtaget, er fuldt bevist. Jo højere nøjagtigheden af ​​markedsantagelserne er, jo flere muligheder har et brand for at opnå en succesfuld position på markedet. Gennem målrettet research, største engagement og beslutsomhed kan strategisk markedsføring åbne døre til en stor kundebase og give al den nødvendige information, som en organisation leder efter. Strategisk markedsføringspraksis skal være en integreret del af organisationens kerneværdier.

 

trykkeri АЗБУКА  

 

Hvad er coaching?