Το ηλεκτρονικό εμπόριο B2B (business-to-business) είναι μια μορφή ηλεκτρονικού εμπορίου στο οποίο πραγματοποιούνται αλληλεπιδράσεις και συναλλαγές μεταξύ δύο ή περισσότερων επιχειρήσεων. Αυτό σημαίνει ότι οι πωλήσεις ψώνια και άλλες επιχειρηματικές συναλλαγές πραγματοποιούνται μεταξύ εταιρειών και όχι μεταξύ της εταιρείας και του τελικού καταναλωτή, όπως στην περίπτωση του ηλεκτρονικού εμπορίου B2C.

Τα κύρια χαρακτηριστικά του ηλεκτρονικού εμπορίου B2B περιλαμβάνουν:

 • Τύποι προϊόντων και υπηρεσιών:

Το ηλεκτρονικό εμπόριο B2B καλύπτει τις περισσότερες φορές την πώληση αγαθών και υπηρεσιών που προορίζονται για χρήση σε επιχειρηματικές διαδικασίες και σκοπούς παραγωγής.

 • B2B ηλεκτρονικό εμπόριο. Όγκος συναλλαγών:

B2B συναλλαγές ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ συχνά χαρακτηρίζεται από σημαντικούς όγκους και πιο σύνθετες συμφωνίες από ό,τι στην περίπτωση του B2C.

 • Πολυδιάστατες σχέσεις:

B2B ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Οι σχέσεις μεταξύ επιχείρησης είναι σημαντικές και οι συναλλαγές μπορεί να περιλαμβάνουν μακροπρόθεσμες συνεργασίες, ρυθμίσεις αλυσίδας εφοδιασμού και άλλες συνεργασίες.

 • B2B ηλεκτρονικό εμπόριο. Προσδιορισμός προϊόντος:

Οι αγοραστές B2B έχουν συχνά συγκεκριμένες απαιτήσεις προϊόντων και οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες παρέχουν βολικά μέσα σύγκρισης, επιλογής και παραγγελίας προϊόντων.

 • Ηλεκτρονικές πλατφόρμες:

Οι επιχειρήσεις του κλάδου B2B χρησιμοποιούν ενεργά εξειδικευμένα ηλεκτρονικά πλατφόρμες, πύλες και διαδικτυακές αγορές για συναλλαγές, αγορές και αλληλεπιδράσεις με προμηθευτές.

 • B2B ηλεκτρονικό εμπόριο. Αυτοματοποίηση διαδικασιών:

B2B ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Τα εργαλεία χρησιμοποιούνται συχνά για την αυτοματοποίηση των επιχειρηματικών διαδικασιών, όπως ηλεκτρονικοί κατάλογοι, συστήματα διαχείρισης παραγγελιών και ψηφιακές ενοποιήσεις μεταξύ πλατφορμών.

Παραδείγματα B2B ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ περιλαμβάνουν διαδικτυακές αγορές για αγορές χονδρικής, ηλεκτρονικές πλατφόρμες για εμπορία βιομηχανικού εξοπλισμού, εργαλεία για τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας και άλλες εξειδικευμένες διαδικτυακές λύσεις που στοχεύουν στη διευκόλυνση των επιχειρηματικών αλληλεπιδράσεων μεταξύ εταιρειών.

Τάσεις. B2B ηλεκτρονικό εμπόριο

Οι τάσεις στο ηλεκτρονικό εμπόριο B2B (business-to-business) αλλάζουν συνεχώς, επηρεαζόμενες από τις τεχνολογικές καινοτομίες, τις αλλαγές στη συμπεριφορά των καταναλωτών και τις αλλαγές στην επιχειρηματικά μοντέλα. Από την τελευταία ενημέρωση τον Ιανουάριο του 2022, παρατηρήθηκαν οι ακόλουθες βασικές τάσεις:

 • Ψηφιακός μετασχηματισμός:

Οι επιχειρήσεις στον τομέα B2B αντιμετωπίζουν την ανάγκη για ψηφιακό μετασχηματισμό, υιοθετώντας σύγχρονες τεχνολογίες όπως η τεχνητή νοημοσύνη (AI), η αυτοματοποίηση διαδικασιών, η ανάλυση δεδομένων και το blockchain για τον εξορθολογισμό των λειτουργιών και τη βελτίωση της εμπειρίας των πελατών.

 • Χρήση πλατφορμών:

Οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες συναλλαγών και οι διαδικτυακές αγορές που συνδέουν προμηθευτές και αγοραστές B2B αυξάνονται σε δημοτικότητα. Αυτές οι πλατφόρμες παρέχουν ψηφιακούς καταλόγους, ενσωματώσεις και εργαλεία διαχείρισης παραγγελιών.

 • B2B ηλεκτρονικό εμπόριο. Εξατομικευμένη εμπειρία αγοραστή:

Οι επιχειρήσεις B2B αρχίζουν να δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στη δημιουργία εξατομικευμένων εμπειριών για αυτούς πελάτες. Αυτό περιλαμβάνει εξατομικευμένες τιμές, προτάσεις και φιλικές προς το χρήστη διεπαφές.

 • Ενσωμάτωση στο διαδίκτυο και εκτός σύνδεσης:

Οι εταιρείες στον τομέα B2B ενσωματώνουν ολοένα και περισσότερο διαδικτυακά και offline κανάλια, δίνοντας τη δυνατότητα στους πελάτες να ερευνούν προϊόντα online και να συναλλάσσονται εκτός σύνδεσης.

 • Ηλεκτρονικές πληρωμές και χρηματοδότηση:

Νέες μέθοδοι ηλεκτρονικών πληρωμών και χρηματοδότησης αναπτύσσονται για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των χρηματοοικονομικών συναλλαγών στον τομέα B2B.

 • B2B ηλεκτρονικό εμπόριο. Ασφάλεια δεδομένων:

Με την άνοδο της ψηφιακής δραστηριότητας στο B2B, η διασφάλιση της ασφάλειας των δεδομένων γίνεται προτεραιότητα. Οι εταιρείες εφαρμόζουν ενεργά μέτρα για την προστασία από επιθέσεις στον κυβερνοχώρο και τη διασφάλιση του απορρήτου στοιχεία πελάτη.

 • Αειφορία και φιλικότητα προς το περιβάλλον:

Συχνά, οι επιχειρήσεις B2B εκφράζουν ενδιαφέρον για τη βιωσιμότητα και τις πράσινες πρακτικές. Η εφαρμογή περιβαλλοντικά βιώσιμων λύσεων μπορεί να αποτελέσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

 • Βελτιστοποίηση για κινητά:

Με αυξανόμενους αριθμούς κινητές συσκευές Στο επιχειρηματικό περιβάλλον, η βελτιστοποίηση για κινητά γίνεται μια σημαντική πτυχή του ηλεκτρονικού εμπορίου B2B.

Αυτές οι τάσεις συνεχίζουν να εξελίσσονται και οι εταιρείες B2B πρέπει να είναι έτοιμες να προσαρμοστούν στις αλλαγές στο επιχειρηματικό περιβάλλον για να παραμείνουν ανταγωνιστικές.

Τυπογραφείο АЗБУКА