Το κοινωνικό κεφάλαιο είναι μια έννοια που αναφέρεται στα κοινωνικά δίκτυα, την εμπιστοσύνη, τη συνεργασία και τους πόρους που υπάρχουν σε μια κοινωνία ή μια ομάδα ανθρώπων. Αντιπροσωπεύει πολύτιμους πόρους που προκύπτουν από κοινωνικές σχέσεις μεταξύ ανθρώπων ή οργανισμών και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επίτευξη διαφόρων στόχων, όπως υποστήριξη, αμοιβαία βοήθεια, ανταλλαγή πληροφοριών, απόκτηση υποστήριξης, ανάπτυξη επιχειρηματικών δικτύων κ.λπ.

 

Τι είναι το κοινωνικό κεφάλαιο;

Έννοια του Κοινωνικού Κεφαλαίου

Το κοινωνικό κεφάλαιο περιγράφεται επίσης ως προσωπικές σχέσεις που αναπτύσσονται τόσο εντός όσο και εκτός της επιχείρησης, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένη αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα. Περιλαμβάνει επίσης κοινές αξίες, κοινό σκοπό, κοινούς κανόνες, κατανόηση, συνεργασία, εμπιστοσύνη και αμοιβαία συναισθήματα που λειτουργούν για το κοινό καλό. Είναι το κοινωνικό κεφάλαιο που έχει αναφερθεί ως ο λόγος για την ανάπτυξη των οργανισμών διαχείρισης, των παραγόντων υψηλής απόδοσης σε διάφορες ομάδες και των βελτιωμένων στρατηγικών συμμαχιών.

Οικονομική διαχείριση - στόχοι και στοιχεία

Το κοινωνικό κεφάλαιο θεωρείται ένας από τους λόγους για την ευημερία ενός οργανισμού. Αυτοί είναι στην πραγματικότητα πόροι που οι άνθρωποι βρίσκουν χρήσιμους επειδή τα δίκτυά τους και τα κοινωνικά συγγένειες.

Το Κοινωνικό Δίκτυο περιλαμβάνει την ικανοποίηση των εργαζομένων, την αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των εργαζομένων και το επίπεδο επικοινωνίας μεταξύ juniors, ηλικιωμένων και συνομηλίκων. Αυτές οι συνδέσεις οδηγούν σε φιλία, κατανόηση και ευτυχία και συχνά βοηθούν στην επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων.

Τύποι. Κοινωνικό κεφάλαιο

Τύποι. Κοινωνικό κεφάλαιο

Υπάρχουν πολλοί τρόποι ταξινόμησης του κοινωνικού κεφαλαίου. Συνήθως μπορείτε να το χωρίσετε στα δύο απόψεις, για παράδειγμα, η προοπτική δικτύου και η προοπτική κοινωνικής δομής. Αυτό έχει εξηγηθεί παρακάτω

Α) Προοπτική δικτύου. Κοινωνικό κεφάλαιο

Από την άποψη του δικτύου, το κοινωνικό κεφάλαιο μπορεί να ταξινομηθεί στα ακόλουθα:

1. Σύνδεση του κοινωνικού κεφαλαίου

Αυτοί είναι δεσμοί μεταξύ ανθρώπων που βρίσκονται σε υψηλότερο επίπεδο κοινωνικό δίκτυο. Δεδομένου ότι πρόκειται για συνδέσεις εντός της ίδιας ομάδας, ονομάζεται επίσης οριζόντιες συνδέσεις και αναφέρεται ως τοπικές ή τοπικές κοινότητες όπου σχεδόν όλοι γνωρίζουν όλους, όπως φίλους, οικογένεια και γείτονες. Θα βρείτε υψηλό βαθμό εμπιστοσύνης και ισχυρούς κανόνες, που έχουν θετικές και αρνητικές συνέπειες στη συγκέντρωση κοινωνικού κεφαλαίου.

2. Υπέρβαση του κοινωνικού κεφαλαίου. Κοινωνικό κεφάλαιο

Η σύνδεση, όπως υποδηλώνει το όνομα, χρησιμοποιείται μεταξύ οικείων ανθρώπων, ώστε να μπορούν να συναντηθούν και να επικοινωνήσουν σε υψηλότερο επίπεδο. Η σύνδεση του κοινωνικού κεφαλαίου χρησιμοποιείται για τη μεγιστοποίηση των αλληλεπιδράσεων για τη δημιουργία συνδετικού κεφαλαίου. Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα του ομολογιακού κεφαλαίου είναι η απουσία ιεραρχίας, αφού κάθε άτομο έχει ίσα δικαιώματα εντός της ομάδας. Οι κάθετοι δεσμοί λειτουργούν μέσω μιας ιεραρχικής δομής και βοηθούν τους ανθρώπους να αποκτήσουν πρόσβαση σε πόρους που θεωρούνται εκτός του κανονικού τους κύκλου.

3. Σύνδεση του κοινωνικού κεφαλαίου 

Αυτός ο τύπος κοινωνικού κεφαλαίου συνήθως συνδέεται με εθελοντικούς οργανισμούς και υπαλλήλους της ίδιας εταιρείας. Είναι η σύνδεση μεταξύ ανθρώπων που ανήκουν σε διαφορετικά μέρη ή αντιμετωπίζουν διαφορετικές καταστάσεις, όπως σχολεία, πολιτικές ομάδες, κυβερνητικές υπηρεσίες, νομικά ιδρύματα και επιχειρηματικούς κύκλους. Κοινωνικό κεφάλαιο Οι δεσμοί θεωρούνται κάθετοι και είναι μεταξύ ατόμων και ομάδων που ανήκουν σε διαφορετικές κοινωνικές δομές.

4. Ορισμός κοινωνικού κεφαλαίου 

Αυτός ο τύπος κοινωνικού κεφαλαίου συνδέεται με ομάδες που μοιράζονται πεποιθήσεις και ιδεολογίες. Για παράδειγμα, σε μια ομάδα, ένα άτομο βρίσκει μια λύση, ένα άλλο προσπαθεί να την εφαρμόσει και ένα τρίτο προσπαθεί να την πουλήσει σε έναν πελάτη.

Β) Προοπτική κοινωνικής δομής. Κοινωνικό κεφάλαιο

Από την άποψη της κοινωνικής δομής, το κοινωνικό κεφάλαιο μπορεί να ταξινομηθεί ως εξής:

1. Διαρθρωτικό κοινωνικό κεφάλαιο 

Αυτός ο τύπος κοινωνικού κεφαλαίου ασχολείται με τις διαπροσωπικές συνδέσεις μεταξύ μονάδων ή ανθρώπων. Η επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων περιλαμβάνει διαδικασίες, προηγούμενα, κανόνες και ρόλους. Το διαρθρωτικό κοινωνικό κεφάλαιο περιγράφεται ως το δίκτυο από το οποίο ένα άτομο γνωρίζει και μπορεί να αναζητήσει πληροφορίες, βοήθεια και υποστήριξη. Αυτό παρέχει μια ευκαιρία πρόσβασης σε άτομα με επιθυμητές εμπειρίες και συμμετοχή σε συλλογική δράση που είναι αμοιβαία επωφελής.

2. Γνωστικό κοινωνικό κεφάλαιο 

Αυτός ο τύπος κοινωνικού κεφαλαίου συνδέεται με πόρους που προσφέρουν κοινή ερμηνεία και εκπροσώπηση μεταξύ των μερών. Περιλαμβάνει κοινές πεποιθήσεις, στάσεις, αξίες, αφηγήσεις, κώδικες, γλώσσα και κατανόηση.

3. Σχεσιακό κοινωνικό κεφάλαιο 

Αυτός ο τύπος κοινωνικού κεφαλαίου συνδέεται με ιδιότητες προσωπικών σχέσεων όπως η φιλία, ο σεβασμός, η δέσμευση και η εμπιστοσύνη.

Θεωρία κοινωνικού κεφαλαίου

Θεωρία του κεφαλαίου

Το κοινωνικό κεφάλαιο είναι μια έννοια στην οποία άτομα και ομάδες αποκομίζουν οφέλη και βρίσκουν λύσεις σε προβλήματα μέσω των κοινωνικών τους δικτύων. Είναι ένα διασυνδεδεμένο δίκτυο διαπροσωπικών σχέσεων που λαμβάνει και μεταφέρει οφέλη και πόρους προωθώντας τις κοινωνικές συνδέσεις και τη συμμετοχή. Είναι πιο παραγωγικό όταν οι άνθρωποι γνωρίζονται περισσότερο και σε διαφορετικούς τομείς, όπως επιχειρηματικούς εταίρους, φίλους, γείτονες ή γονείς παιδιών που φοιτούν στο ίδιο σχολείο. Η συμμετοχή του κοινού οδηγεί σε αμοιβαίες ευθύνες και αυτό βοηθά στην επίτευξη κοινών στόχων. Αυτό μπορεί να συμβεί σε δημόσιους χώρους, χώρους εργασίας, θρησκευτικούς χώρους και πολιτικούς θεσμούς. Τα επίπεδα κοινωνικού κεφαλαίου συνδέονται με τα επίπεδα ακαδημαϊκής επιτυχίας, την απασχόληση, την οικονομική ανάπτυξη, ακόμη και τις εθνικές επιχειρήσεις.

Πλεονεκτήματα. Κοινωνικό κεφάλαιο

lt=” » width=”800″ ύψος=”466″ />

Τα οφέλη που συνδέονται με το κοινωνικό κεφάλαιο είναι:

 • Υπάρχει μεγάλος βαθμός κοινής κατανόησης
 • Μεγαλύτερη πρόσβαση σε πόρους
 • Κοινή εμπιστοσύνη
 • Ανταλλαγή πληροφοριών
 • Ο κοινός σκοπός οδηγεί σε κοινή δράση

Περιορισμοί

Τα μειονεκτήματα που συνδέονται με το κοινωνικό κεφάλαιο είναι τα εξής:

 • Η εμπιστοσύνη και η εξάρτηση οδηγούν σε μεροληψία και νεποτισμό.
 • Η υπερβολική χρήση μπορεί να προκαλέσει βλάβη
 • Το κοινό συμφέρον οδηγεί σε ανθυγιεινά και καταστροφικά συνδικάτα
 • Αύξηση της εγκληματικής δραστηριότητας
 • Αιτία συμπεριφοράς κοπαδιού

Θετική επιρροή.  

Έχει θετικό αντίκτυπο στους ανθρώπους καθώς συχνά θεωρείται ως ένας δρόμος για την επίτευξη πολύτιμων και επιθυμητών στόχων. περιουσιακά στοιχεία. Το κοινωνικό κεφάλαιο δεν αφορά τις δεξιότητες και την τεχνογνωσία ενός ατόμου, αλλά το πώς αυτό το άτομο αλληλεπιδρά με ένα άλλο δίκτυο, ομάδα ή άτομα. Η συλλογική αξία που αντλούν οι άνθρωποι από την αλληλεπίδραση και την επιθυμία να κάνουν πράγματα μεταξύ τους είναι το κοινωνικό κεφάλαιο. Ένα σημαντικό γεγονός για τα άτομα που μοιράζονται κοινωνικό κεφάλαιο είναι ότι υπάρχει υψηλότερο επίπεδο εμπιστοσύνης και εξάρτησης ο ένας από τον άλλο. Αυτή η κατανόηση βοηθά στην καλύτερη κατανόηση, ώστε να μπορούν να εργαστούν σε ένα υγιές και παραγωγικό περιβάλλον εργασίας.

Δυο άτομα που ανήκουν στην ίδια γειτονιά που είχαν συνεχή επαφή θα έχουν στενή επαφή. Η εγγύτητα και η εμπιστοσύνη τους ο ένας στον άλλο μπορεί να οδηγήσει σε μελλοντικές συνδέσεις που θα αποδειχθούν παραγωγικές και για τους δύο ή για έναν από τους δύο. Σύμφωνα με έρευνες, το κοινωνικό κεφάλαιο συνδέεται επίσης με βελτιωμένη υγεία, επιτεύγματα και αποτελέσματα, επειδή οι άνθρωποι εξαρτώνται σε κάποιο βαθμό από ένα τόσο μεγάλο δίκτυο. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα θετικής επίδρασης του κοινωνικού κεφαλαίου στην κοινωνία, στις επιχειρήσεις, ακόμη και στα άτομα. Για παράδειγμα, ένα άτομο πρέπει να βγει ξαφνικά σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και έχει ένα μικρό παιδί που δεν μπορεί να πάρει μαζί του.

Τι κάνει αυτή? Είτε καλεί έναν γείτονα να φυλάξει το μωρό στο σπίτι είτε αφήνει το μωρό σε κάποιον που εμπιστεύεται, ώστε να μπορέσει να αντιμετωπίσει μια ξαφνική έκτακτη ανάγκη. Την επόμενη φορά που ένα άτομο χρειαστεί οποιαδήποτε βοήθεια, θα είναι έτοιμη να την προσφέρει. Αυτό είναι που μοιράζεται την κατανόηση και τη βοήθεια - όλα αυτά είναι μέρος του κοινωνικού κεφαλαίου.

Αρνητικές επιπτώσεις. Κοινωνικό κεφάλαιο

Αρνητικές επιπτώσεις Κοινωνικό κεφάλαιο

Για κάθε θετικό, μπορείτε να βρείτε ένα αρνητικό, όπως και με το κοινωνικό κεφάλαιο. Μερικές φορές χρησιμοποιείται επίσης για καταστροφικούς σκοπούς, για παράδειγμα, οι άνθρωποι συχνά συνεννοούνται για να αυξήσουν ή να μειώσουν τις τιμές αγοράς ορισμένων αγαθών. Τα καρτέλ της μαφίας χρησιμοποιούν το κοινωνικό κεφάλαιο για να ενισχύσουν τους δεσμούς μέσα στην ομάδα τους και ακόμη και να στρατολογήσουν νέα μέλη. Η αύξηση του αριθμού των ομάδων χειραγώγησης οδηγεί σε συνολική μείωση του κοινωνικού κεφαλαίου σε μια πόλη ή περιοχή καθώς πιθανοί πελάτες και πελάτες αποφεύγουν την περιοχή. Ένα πιο συνδεδεμένο δίκτυο οδηγεί σε σεξισμό, μεροληψία και ρατσισμό και μπορεί να δημιουργήσει μια εξωτερική ομάδα που έχει επιζήμιο αντίκτυπο στη γειτονιά και τους κατοίκους της.

Κοινωνικό Μάρκετινγκ | Ορισμός, νόημα και καμπάνιες

Η θεωρία της κοινωνικής αποδιοργάνωσης εξηγεί τη σχέση μεταξύ εγκλήματος και κοινωνικού κεφαλαίου. Είναι οι διαρθρωτικές ελλείψεις, όπως η υψηλή κινητικότητα του πληθυσμού και η οικονομική στέρηση, που οδηγούν σε αρνητικές συνέπειες.

Συχνές ερωτήσεις

 1. Τι είναι το κοινωνικό κεφάλαιο;

  • Απάντηση: Το κοινωνικό κεφάλαιο είναι το άθροισμα των κοινωνικών συνδέσεων, της εμπιστοσύνης και των αλληλεπιδράσεων μέσα σε μια κοινωνία. Είναι ένας πόρος που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι άνθρωποι για να επιτύχουν κοινούς στόχους όπως η υποστήριξη, η συνεργασία και η ανταλλαγή πληροφοριών.
 2. Ποιες είναι οι κύριες μορφές κοινωνικού κεφαλαίου;

  • Απάντηση: Οι κύριες μορφές κοινωνικού κεφαλαίου περιλαμβάνουν συνδέσεις (δικτυακές συνδέσεις μεταξύ ανθρώπων), κανόνες (γενικά αποδεκτούς κανόνες και προσδοκίες στην κοινωνία) και εμπιστοσύνη (το επίπεδο εμπιστοσύνης που έχουν οι άνθρωποι στους άλλους).
 3. Γιατί είναι σημαντικό το κοινωνικό κεφάλαιο;

  • Απάντηση: Το κοινωνικό κεφάλαιο συμβάλλει στην αποτελεσματική λειτουργία της κοινωνίας, παρέχει πρόσβαση σε πόρους, βελτιώνεται ποιότητα ζωής, υποστηρίζει την κοινωνική συνεργασία και συμβάλλει στην επίλυση των δημόσιων προβλημάτων.
 4. Πώς να αναπτυχθεί;

  • Απάντηση: Η ανάπτυξη του κοινωνικού κεφαλαίου περιλαμβάνει τη συμμετοχή σε κοινοτικές εκδηλώσεις, την οικοδόμηση και διατήρηση κοινωνικών δεσμών, την ύπαρξη καλών γειτόνων, τη συμμετοχή σε κοινοτικές δραστηριότητες και την ενεργό συμμετοχή σε κοινωνικές ομάδες.
 5. Πώς το κοινωνικό κεφάλαιο επηρεάζει τις επιχειρήσεις και την οικονομία;

  • Απάντηση: Το κοινωνικό κεφάλαιο μπορεί να βελτιώσει τις επιχειρηματικές σχέσεις, να παρέχει πρόσβαση σε πληροφορίες και πόρους και να προωθήσει ανάπτυξη επιχειρηματικά δίκτυα και να βελτιώσει τη φήμη των εταιρειών.
 6. Πώς επηρεάζει την υγεία και την ευεξία;

  • Απάντηση: Τα υψηλά επίπεδα κοινωνικού κεφαλαίου συνδέονται με καλύτερη σωματική και ψυχική υγεία και αυξημένη ικανοποίηση και ευεξία από τη ζωή.
 7. Πώς επηρεάζει το κοινωνικό κεφάλαιο τη δημόσια ασφάλεια;

  • Απάντηση: Οι ισχυροί κοινωνικοί δεσμοί και η εμπιστοσύνη μεταξύ των ανθρώπων μπορούν να βελτιώσουν τη δημόσια ασφάλεια επειδή προάγουν τη συνεργασία και την αμοιβαία υποστήριξη στην επίλυση προβλημάτων.
 8. Πώς αξιολογείται το επίπεδο του κοινωνικού κεφαλαίου σε μια κοινωνία;

  • Απάντηση: Το επίπεδο του κοινωνικού κεφαλαίου μπορεί να αξιολογηθεί μέσω έρευνας της κοινής γνώμης, ανάλυσης κοινωνικών συνδέσεων και δικτύων, μελέτης του επιπέδου εμπιστοσύνης και συμμετοχής στη δημόσια ζωή.

АЗБУКА