O modelo de negocio da educación xira en torno a diversos procesos de facilitación da aprendizaxe ou adquisición de habilidades, coñecementos, crenzas, hábitos ou valores. A educación é verdadeiramente unha das necesidades humanas básicas. Sen unha educación adecuada apenas hai oportunidade de gañarse a vida.

Unha persoa coñécese polo educado que é. Hai diferentes etapas de formación. Comezando polas escolas de xogos infantís, hai colexios e universidades en todo o mundo. Cada rexión ten o seu propio sistema educativo, que contén a esencia desa rexión.

Nestes días faise máis fincapé no ensino técnico e no estudo profundo das materias que estudas.

Así, os sistemas educativos da maioría dos países sufriron cambios nos últimos anos. Isto provocou a aparición das institucións educativas non só como servizos, senón tamén como empresas.

Esta publicación presentarache os modelos de negocio educativos e destacará as principais características dos modelos de negocio educativos exitosos. Entón, imos comezar -

 

Introdución. Modelo de negocio educativo

A educación é moitas veces responsable do éxito dos estudantes. Os sistemas educativos pretenden ofrecer unha educación de calidade a todos e todas.

Os estudantes son os que buscan respostas. Miran os sistemas educativos con esperanza e cren que atoparán as respostas. É por iso que o modelo de negocio educativo debe deseñarse tendo en conta estas necesidades do alumnado.

Sistema de valores morales asociado ao modelo de negocio educativo

Todo negocio obtén beneficios. Pero o motivo detrás do negocio da educación é impartir coñecemento puro e imparcial.

Os clientes deste sistema son estudantes ou estudantes. A súa satisfacción é a alma deste modelo de negocio. Ningún negocio é inherentemente bo ou malo. O beneficio obtido destas empresas determina o seu carácter.

No sistema educativo, o beneficio vén en dúas formas principais. Un é o beneficio económico xerado pola institución educativa e o outro son as ideas educativas xeradas polo alumnado.

Se ambas as ganancias se logran por igual, ambas as partes estarán nunha situación de gaña-gaño. Isto axuda ao negocio educativo a conseguir un resultado neutral.

Necesidade dun bo modelo de negocio educativo

Durante os cursos de primaria, o alumnado é educado para aprender os valores morais básicos. A educación que reciben está dirixida a que sexan mellores persoas.

O ensino secundario está dirixido á pericia profesional. Os estudantes aprenden habilidades que poden axudarlles a gañar a vida e a ser os sostén das súas familias. As tendencias tecnolóxicas e profesionais están en constante cambio. Cando se trata de tecnoloxía, hai cambios e actualizacións constantes. Estes cambios requiren cambios no modelo de negocio.

O modelo de negocio actual debe ser eficiente. A educación recibida a través deste modelo debería axudar aos estudantes a sobrevivir no mundo profesional. Os estudantes adquiren competencia técnica así como a capacidade de mitigar os riscos de vulnerabilidade.

 

Principais formas de gañar cartos con modelos de negocio educativos de moda

Como se mencionou anteriormente, todas as empresas queren maximizar os seus beneficios. Queren que os ingresos que gañan aumenten moitas veces. Entón, aquí tes algunhas formas que unha institución educativa pode usar para gañar cartos.

1. Clases en directo

Non pode haber nada mellor que a aprendizaxe real. Un profesor que dedica o seu tempo precioso aos seus estudantes e que os empodera en case todos os aspectos da vida é un dos maiores agasallos para os estudantes.

É por iso que as clases en directo son moi populares e son a forma máis fiable de gañar cartos. Algunhas institucións educativas ofrecen clases presenciais aos estudantes. Aquí o profesor pode comprender a forza de agarre do alumno e axustar as clases en consecuencia.  

Ademais, durante a pandemia de Covid19, pódense impartir clases en directo en plataformas de comunicación de vídeo como Zoom e Google Meet.

2. Cursos en liña

Moita xente está confundida entre clases en directo en plataformas de videoteléfonos e cursos en liña. Malinterpretan como o mesmo. Non obstante, hai unha lixeira diferenza entre eles. Os cursos en liña son paquetes de capítulos de audio, vídeo e texto que o estudante pode utilizar á súa propia discreción.

Estes cursos son principalmente autonómicos. Pero algúns deles teñen un prazo. Os alumnos deben completar o curso nun prazo determinado. Despois poderán recibir un certificado de finalización do curso.

3. Institucións de inicio

Moitas institucións educativas queren abrir unha institución educativa como unha escola ou un colexio. Chega a unha maior base de clientes.

Hoxe en día, as institucións educativas tamén toman a forma de clases ou adestramentos. Necesitan menos infraestruturas, pero aínda así reciben a responsabilidade e o respecto adecuados. As institucións educativas reciben o recoñecemento do goberno, así como subvencións e fondos para impartir coñecementos aos estudantes.

4. Servizos de consultoría

A educación é algo máis que a aprendizaxe na aula. Inclúe moitos aspectos da formación, incluíndo servizos de consultoría.

A consulta é o proceso de asesorar ás persoas e suxerirlles solucións adecuadas. Todos necesitamos orientación noutras áreas da nosa vida. Entón, a consultoría é sempre demandada. Existen varias formas de servizos de asesoramento proporcionados por varios membros da facultade. Algúns deles móstranse a continuación −

  • Temario
  • Busca traballo
  • Habilidades de comunicación
  • Deseño do proceso educativo

5. Servizos profesionais. Modelo de negocio educativo

Ademais dos servizos de consultoría, algunhas escolas ofrecen servizos profesionais.

Estes servizos realízanse unha vez iniciados os servizos de asesoramento. Podemos definir os servizos profesionais como servizos que satisfacen as necesidades do cliente. Abaixo amósanse algúns dos servizos profesionais máis populares.

  • Investigación
  • Escritura
  • Tradución
  • Desenvolvemento do currículo

Retos á hora de planificar un modelo de negocio educativo

 

O modelo de negocio da educación debe planificarse adecuadamente tendo en conta moitos aspectos importantes da educación. Non obstante, hai algúns retos que se deben afrontar ao desenvolver estes modelos.

No sector privado da educación existe un sistema de recompensas pola produtividade. Isto aumenta a eficiencia e a creatividade das persoas que traballan nesta asociación.

Non obstante, se a xente comeza a traballar por recompensas en lugar de loitar pola excelencia, isto supón unha ameaza para o modelo de negocio. Aquí comeza un círculo vicioso de expectativas que non ten fin.

Deficiencias técnicas como ameaza para o modelo de negocio educativo

Xunto ás deficiencias no sistema moral e de valores dun modelo de negocio, tamén pode haber deficiencias en aspectos técnicos.

Unha das maiores carencias técnicas é a ineficacia do profesorado. Ás veces os propios profesores non coñecen a fondo as materias que estudan. Ademais, a infraestrutura das aulas nas institucións educativas xoga un papel vital. O mantemento destas estruturas é parte integrante do modelo de negocio.

Innovacións en educación. Modelo de negocio educativo

Todos sabemos e cremos que o cambio é a única constante no mundo. Polo tanto, a innovación ocupa a parte do león na creación dun modelo de negocio sostible. Aquí tes algunhas innovacións que podes implementar:

1. Fai as portas máis anchas

A desvantaxe de moitas institucións educativas é que fan as portas máis estreitas. Non se están expandindo o suficiente para ofrecer novas oportunidades aos seus estudantes.

Pódese erradicar abrindo o acceso ao mar tanto ao alumnado como ao profesorado. As novas áreas de educación pódense facer accesibles facendo pequenos cambios nos modelos de negocio.

Isto dará aos estudantes máis oportunidades de experimentar un mundo novo. Chegará a estudantes de diferentes procedencias e incluílos no sistema educativo.       

2. Ganancias e formación. Modelo de negocio educativo

Moitas persoas no mundo non poden permitirse unha educación de calidade. O custo da educación aumentou drasticamente nos últimos anos. Ademais, algunhas persoas gústalles estudar usando o seu propio diñeiro gañado.

Aquí é onde entra en xogo o concepto de gañar mentres aprendes. O modelo de negocio de calquera sistema educativo debe permitir aos estudantes a realización de prácticas e traballo a tempo parcial.

Trátase de capacitar aos estudantes para que aprendan por si mesmos. Esta política atraerá máis estudantes ao sistema educativo. Haberá menos abandonos escolares e menos persoas que abandonen o sistema educativo.

3. O empresario como pagador

Moitas veces os estudantes non saben exactamente que facer, conseguir un traballo ou seguir a educación superior tradicional. Aquí poden conseguir un traballo ou prácticas cuxo perfil lles guste e lles conveña. Modelo de negocio educativo

Se teñen as competencias adecuadas, os empresarios dirixiranse a eles.

O empresario velará por que reciban a educación necesaria. El/ela paga o custo do curso ou programa educativo. Isto facilitará a formación profesional e promete mellores postos de traballo.

Como crear un modelo de negocio educativo máis sostible?

A forma máis importante de estabilidade que necesita calquera institución educativa é a estabilidade financeira. Se reciben o financiamento adecuado, poden mellorar os seus métodos de ensino.

Se non chegan diñeiro suficiente, non quererán explorar outras direccións e correntes de educación. No sistema educativo é importante manterse relevante e cambiar constantemente o modelo de negocio segundo as necesidades do mercado.

Deben cobrar aos estudantes taxas adecuadas e razoables e, a continuación, investir eses fondos adecuadamente para obter os máximos beneficios financeiros.

Como converter unha pequena escola nunha institución educativa máis grande?

Hai moitas escolas pequenas e profesores no mundo. Modelo de negocio educativo

Ás veces carecen do modelo de negocio e da visión adecuados para os próximos anos para transformarse en institucións educativas máis grandes. Deberían estudar ben o mercado e contratar só aqueles profesionais que poidan engadir valor ao seu sistema existente.

Últimos pensamentos!

Establecer unha institución educativa non é un prato. Necesitas os recursos axeitados e un plan ben elaborado. Para iso, tes varios expertos para axudarche.

Ademais disto, mencionado anteriormente os consellos axudarán para desenvolver o mellor modelo de negocio para a súa institución educativa.

Tamén estás pensando en iniciar un negocio relacionado coa educación? Entón, non dubide en compartir a túa experiencia e nicho connosco para que poidamos ofrecer o modelo de negocio educativo axeitado para o teu público obxectivo.