Unha estratexia de marca é un elemento clave que define o propósito, os valores e a personalidade da túa marca. O desenvolvemento da marca implica unha combinación de investigación de mercado, publicidade, deseño de produtos e servizo ao cliente, todo o que serve para crear unha imaxe global que reflicta os obxectivos e metas da empresa.

A marca é unha parte importante do crecemento empresarial xa que axuda ás empresas a diferenciarse dos competidores e a construír unha base de clientes leais. Axudan ás empresas a crear unha personalidade que resoe co seu público obxectivo e promova a mensaxe da marca.

As empresas usan estes Estratexias para conectar cos clientes, establecendo confianza e creando un aspecto coherente en diferentes medios como plataformas dixitais, materiais impresos, campañas de mercadotecnia, etc. As estratexias de marca son unha parte importante do éxito a longo prazo de calquera empresa.

O desenvolvemento da marca defínese como o proceso de creación e mantemento exitoso marca. Unha marca é máis que un logotipo. É o sentimento que teñen os clientes cando ven ou pensan no nome da túa empresa. A boa marca inspira lealdade e diferenciate dos teus competidores ao ofrecer un aspecto, sensación e mensaxe coherentes cada vez que alguén se atopa coa túa empresa.

Se queres que o teu negocio teña éxito, é fundamental dedicar tempo e recursos a unha estratexia de marca. Isto axudará a que a túa empresa pareza única en comparación con outras empresas do mesmo sector e creará un grupo de clientes apaixonados polo que fas.

Por que unha empresa necesita unha estratexia de desenvolvemento de marca?

Axudan ás empresas a crear unha mensaxe unificada e a garantir a coherencia en todos os aspectos do seu negocio, desde o deseño do produto ata a publicidade ata o servizo ao cliente. Coa súa axuda, unha marca existente así como unha marca nova poden crear unha identidade e gañar a confianza dos clientes, atraer máis clientes e, en definitiva aumentar as vendas.

A mesma categoría de produto pero diferentes públicos obxectivo tamén poden influír na estratexia de desenvolvemento de marca que debes utilizar. Os diferentes públicos obxectivo poden ter diferentes necesidades, desexos e intereses, polo que é importante identificalos á hora de planificar a súa estratexia de marca.

Por exemplo, se estás apuntando millennials, pode concentrarse en crear unha presenza en liña deseñada para chamar a súa atención. Por outra banda, se estás dirixido a un público máis maduro, a túa estratexia de marca debería centrarse en crear unha forte presenza fóra de liña, así como en crear confianza e autoridade.

Algunhas das razóns para usar tales estratexias son:

1. Conciencia da marca. Estratexia de desenvolvemento da marca.

Estas estratexias axudan ás empresas a deixar unha impresión duradeira nos clientes potenciais. O recoñecemento da marca axuda aos clientes a recordar e identificar rapidamente unha empresa, facilitando que confíen na empresa e compren os seus produtos.

2. Fidelidade á marca

Tamén poden axudar ás empresas a atraer clientes fieis que lles apaixona a súa marca. A fidelidade á marca axuda ás empresas a construír unha forte base de clientes e aumentar as vendas.

3. Coherencia da marca. Estratexia de desenvolvemento da marca.

Os seus efectivos A implementación tamén garante que os clientes reciban a mesma mensaxe e experiencia sen importar onde interactúen coa marca. A coherencia da marca axuda ás empresas destacar entre os competidores e gañar confianza.

Tales estratexias axudan ás empresas a aumentar os prezos sen sacrificar a fidelidade dos clientes. Isto permítelles xerar máis ingresos e reinvestir no seu negocio.

5. Empregados centrados

Permitiranlle crear un ambiente no que os empregados se sintan investidos no éxito da empresa e enfocados a conseguir resultados que beneficien tanto á empresa como aos seus clientes.

6. Cota de mercado optimizada. Estratexia de desenvolvemento da marca.

Permiten ás empresas optimizar os prezos dos seus produtos e servizos para conseguir unha maior cota de mercado. Usar unha estratexia de desenvolvemento de marca non só optimiza a presenza no mercado existente senón que tamén se estende ao novo mercado.

7. Mellor retención de clientes

As empresas que usan tales estratexias poden crear unha experiencia que anime aos clientes a permanecer leais, o que leva a un aumento da satisfacción dos clientes e das taxas de retención.

8. Fácil lanzamento de novos produtos. Estratexia de desenvolvemento da marca.

Poden facilitar ás empresas o lanzamento de novos produtos e servizos sen preocuparse pola confusión dos clientes ou a falta de confianza. As empresas poden utilizar unha marca existente para expandir a marca mediante unha estratexia de desenvolvemento empresarial.

9. Aumento da confianza

Estas estratexias de marca tamén axudan ás empresas a aumentar a súa credibilidade no mercado e a construír relacións con clientes, socios e outras partes interesadas.

Estas son algunhas das razóns polas que as empresas necesitan investir nunha estratexia empresarial dirixida á marca. A marca é unha ferramenta poderosa para calquera empresa, independentemente do seu tamaño ou sector.
Investir nunha estratexia de marca pode ser a diferenza entre o éxito e o fracaso de calquera empresa.

9 pasos.

  • Investigación . Comeza investigando o teu público obxectivo e o teu panorama competitivo para comprender as necesidades, preferencias e tendencias dos clientes na industria. Isto axudarache a crear unha estratexia de marca coa que os teus clientes poidan conectarse.
  • Posicionamento da marca . Despois determina o que fai que a túa empresa sexa única e como posicionala no mercado. O posicionamento da marca axuda ás empresas a diferenciarse dos competidores e a crear unha narrativa que resoe cos clientes.
  • Identidade de marca . Desenvolvemento dun forte personalidade da marca é esencial para calquera negocio. A identidade corporativa inclúe logotipo, cores, fonte, slogan, etc. e axuda aos clientes a recoñecer rapidamente a empresa.
  • Mensaxes de marca . Crear mensaxes de marca fortes é esencial para calquera empresa. A mensaxería da marca debe ser coherente en todos os ambientes e axudar aos clientes a comprender a misión, os valores e as ofertas da empresa.

Estratexia de desenvolvemento da marca.

  • Promoción de marca . A promoción é unha parte importante de calquera estratexia de marca. A promoción da marca axuda ás empresas a atraer máis clientes, xerar confianza e crear unha imaxe de marca positiva.
  • Desenvolvemento da estratexia de marketing de contidos . O contido é unha parte importante de calquera estratexia de desenvolvemento de marca. O marketing de contidos axuda ás empresas a establecer relacións cos clientes, crear unha forte presenza no mercado e aumentar as vendas.
  • Desenvolvemento do seu sitio web . Desenvolvemento de sitios web esencial para calquera empresa no mundo dixital actual. Un sitio web ben deseñado axuda ás empresas a atraer máis clientes e a crear unha forte presenza en liña.
  • Creación dun conxunto de ferramentas de marketing . Un conxunto de ferramentas de mercadotecnia axuda ás empresas a crear unha mensaxe unificada e garantir a coherencia en todos os ambientes. Isto inclúe ferramentas como modelos, contas redes sociais, campañas de correo electrónico, etc.
  • Análise do rendemento . A análise do rendemento é importante para calquera estratexia de desenvolvemento de marca. Isto axuda ás empresas a comprender como funcionan as súas estratexias e facer axustes se é necesario.

Estes son algúns dos pasos clave para crear estratexia exitosa desenvolvemento da marca.

Vexamos agora algunhas das estratexias de marca máis eficaces que usan as marcas de éxito en todo o mundo.

As mellores estratexias de desenvolvemento de marca

1. Estratexia da casa de marca

A marca é unha ferramenta poderosa para calquera empresa, e a estratexia de marca é unha das estratexias de desenvolvemento de marca máis eficaces. Este enfoque ten como obxectivo crear unha mensaxe unificada que resoe cos clientes e fomente a confianza nos produtos ou servizos da empresa. Por exemplo, Apple ten unha identidade de marca e unha mensaxe coherentes en todos os seus produtos, servizos e campañas de mercadotecnia.

2. Estratexia da Casa das Marcas

Este enfoque implica crear identidades de marca ou submarcas separadas para cada produto ou servizo que ofrece a empresa. Por exemplo, Coca-Cola posúe e comercializa varias marcas de bebidas como Fanta e Sprite.

3. Loita contra a estratexia de desenvolvemento da marca

Isto refírese á creación de múltiples marcas ou submarcas para competir cos competidores no mercado. Por exemplo, Ford posúe varias marcas de automóbiles diferentes, incluíndo Lincoln, Mercury e Ford.

4. Estratexia competitiva multimarca

Este método implica desenvolver varias marcas ou submarcas únicas que competirán entre elas e atraerán aos consumidores. Por exemplo, Nike posúe varias marcas deportivas diferentes, como Jordan Brand e Converse.

5. Familias de marca ou "marca paraugas"

Esta estratexia implica crear varias marcas baixo unha marca común. Por exemplo, Samsung posúe varias marcas de produtos electrónicos como Galaxy e Gear.

6. Branding e marcas icónicas. Estratexia de desenvolvemento da marca.

Attitude Branding céntrase en crear unha conexión emocional cos clientes. O foco está en desenvolver unha marca emblemática coa que a xente se poida identificar, como Nike e Apple.

7. Marca de compoñentes

Esta estratexia implica a creación de separados marcas para cada compoñente produto. Por exemplo, Sony posúe varias marcas diferentes dos seus produtos electrónicos como Bravia, Xbox e PlayStation.

8. Branding dunha marca ou tenda propia. Estratexia de desenvolvemento da marca.

Este enfoque implica crear diferentes marcas de produtos que se venden nas tendas. Por exemplo, Target posúe varias marcas como Up & Up e Threshold.

9. Branding sen marca

Esta estratexia implica crear produtos sinxelos e sen marca que os clientes poidan identificar facilmente. Por exemplo, Amazon Basics ofrece unha gama de produtos sinxelos e económicos, como baterías, cables e material de oficina.

10. Marcas persoais e organizativas. Estratexia de desenvolvemento da marca.

Este método consiste en crear marcas para individuos e organizacións. Por exemplo, Oprah Winfrey e as Nacións Unidas crearon marcas exitosas.

11. Marca crowdsourced

Este enfoque implica aproveitar o poder da multitude para construír unha marca. Por exemplo, Kickstarter axudou a lanzar moitas marcas e produtos exitosos.

12. Marca de lugar e marca nacional

Esta estratexia implica crear unha identidade corporativa para un lugar ou nación. Por exemplo, Brand Australia - marca popular, promovendo a cultura e o modo de vida únicos do país.

13. Co-branding. Estratexia de desenvolvemento da marca.

Este enfoque implica crear unha marca combinando dúas ou máis marcas. Por exemplo, McDonald's asociouse recentemente con Starbucks para crear McCafé.

14. Licenza de marca

Este método consiste en arrendar unha marca a outra empresa ou organización para actividades publicitarias. Por exemplo, Disney cede a licenza da súa marca a varias empresas como Hasbro, Mattel e Lego.

15. Extensión de liña e ampliación de marca

Esta estratexia implica crear produtos ou servizos adicionais baixo a mesma marca. Por exemplo, Johnson & Johnson creou unha liña de produtos para nenos baixo a súa popular marca.

16. Marca individual. Estratexia de desenvolvemento da marca.

Este enfoque implica crear unha identidade de marca personalizada para un produto específico da marca principal. Por exemplo, Nike creou unha identidade de marca distinta para as súas liñas de produtos Air Max e Jordan Brand.

17. Estratexia multimarca

Esta estratexia implica crear varias marcas dirixidas a diferentes mercados. Por exemplo, unha marca de roupa deportiva popular pode ter unha colección básica para o público en xeral, así como unha liña separada de roupa dirixida específicamente aos deportistas. O obxectivo é satisfacer as diferentes necesidades dos clientes e crear unha experiencia personalizada para cada grupo de clientes.

Conclusión. Estratexia de desenvolvemento da marca.

En definitiva, as estratexias de marca son esenciais para calquera empresa, independentemente do seu tamaño. O valor de marca é un activo intanxible que debe utilizarse para maximizar a eficacia da estratexia comercial e dos esforzos de mercadotecnia global dunha empresa. O desenvolvemento efectivo da marca facilita este proceso para a marca.

As actividades de creación de marca, como o desenvolvemento dunha marca sólida, a creación de materiais de mercadotecnia con mensaxes coherentes e a creación de valor de marca aos ollos dos clientes actuais e potenciais, poden contribuír a unha percepción positiva da marca.

Cando se usan varias marcas baixo a mesma propiedade corporativa, é importante asegurarse de que a marca sexa facilmente recoñecible e transmita un sentimento positivo. Os valores da marca deben manterse a través esforzos de marketing consistentes, aínda que existan diferentes marcas no mercado.

Ao investir nas estratexias de marca correctas, as empresas poden crear unha marca poderosa e memorable para optimizar retorno do investimento e construír relacións a longo prazo cos clientes.

Mascota da marca: definición, beneficios, consellos e exemplos

Arquetipo de marca

Xestión da marca

Tipografía ABC