A marxe de vendas defínese como o beneficio obtido dunha transacción ou venda dun produto ou servizo. A marxe de vendas é o que queda despois de sumar todos os custos de subministración dun produto, incluídos os custos de produción, materiais, salarios, publicidade e outros custos relacionados.

Os cálculos específicos do retorno das vendas normalmente varían segundo o negocio. A marxe de vendas considérase o indicador máis importante do éxito dunha empresa. Incide directamente na rendibilidade e non require un software de cálculo complexo.

É o principal factor que determina se os comerciantes aceptarán ou non un produto. As comisións ou marxes de venda polo miúdo, maioristas e, ás veces, incluso revendedores están incluídos na marxe de vendas.

Canto maior sexa a marxe, mellor para a empresa. Por outra banda, as marxes de vendas máis altas provocarán prezos de venda polo miúdo máis elevados, o que pode decepcionar aos clientes. Unha cantidade decente de custos debe ser recuperada despois vendas de produtos, que cobre todos os custos do produto e ademais deixa un beneficio xusto.

Os prezos dos produtos son directamente responsables das marxes de vendas dos produtos.

Marxe de beneficio vs. Marxe de vendas

Porque as marxes tamén se denominan marxes de beneficio bruto porque mostran rendibilidade antes de recortar os gastos operativos. Dependendo do produto e da natureza da súa industria, os beneficios das vendas poden ser significativos, modestos ou inferiores.

Defensores da marca. Como crear un exército de defensores da marca?

Cálculo. Marxe de vendas

Custo de vendas Marxe de vendas

A fórmula da marxe comercial é fácil de usar. Para cada produto vendido, débense calcular todos os custos asociados á súa produción. Os custos de traballo, marketing, materiais e envío son custos comúns e calcúlanse por separado.

A continuación móstranse os pasos que debes seguir ao calcular:

 1. Calcula a túa renda total. Os ingresos totais son o prezo ao que vendeu o produto.
 2. Reducir o custo total dos ingresos totais. Isto dará o valor do beneficio neto
 3. Divide este beneficio total entre os ingresos totais xerados na primeira etapa e isto determinará a marxe de vendas.

(+) ingresos

(-) Desconto de vendas

(-) custo dos bens

(-) comisión do vendedor

(-) Marxe de vendas

Por exemplo, o prezo dun produto é de $25.

O custo para fabricar este produto é de 19,50 dólares.

Así, o beneficio neto é de 5,5 dólares.

Marxe de vendas

Agora divide este beneficio neto entre os ingresos ou o prezo do produto.

5,5/25 = 22%

Así, é do 22%.

Considere outro produto cun prezo de $13 por unidade.

Cliente a partir de 2000 unidades. Se o produto é negociable e só ten un prezo de 10 dólares por unidade e o custo de produción e outros gastos son de 9 dólares por unidade.

Beneficio neto $4.

Agora divida este beneficio neto entre os ingresos totais do produto.

8000 / 20000 = 40%

Así, a marxe desta transacción é do 40%.

A marxe tamén se pode calcular para transaccións de grupo, así como para transaccións individuais. Un exemplo sería unha empresa de software que vendeu o seu software de formación e soporte como servizo empaquetado a un cliente. Neste caso, cómpre calcular o marcado para todo o paquete.

Outra opción para calcular as marxes de vendas é calcular a marxe polo vendedor. Isto é útil cando se calcula o rendemento individual dos vendedores para incentivos, bonificacións e comisións.

Este cálculo da marxe de vendas non inclúe os gastos xerais. Esta é a razón pola que estes cálculos poden non reflectir a rendibilidade global do negocio. A marxe de beneficio neto úsase para calcular unha visión completa da rendibilidade.

Que é a comunicación organizativa? E por que é importante?

Custo das vendas. Marxe de vendas

Inclúe todos os custos directamente relacionados coa creación do teu produto ou servizos. Se tamén estás implicado na produción e montaxe do produto, tamén debería incluírse custo das materias primas ou dos recambios, se é o caso.

Reducir o inventario final en comparación co inventario inicial. Engade todos os demais custos como a montaxe; custo de vendas, custos directos, reembolso de viaxes, gastos de entretemento, etc.

Comparación e avaliación dos beneficios das vendas

A miúdo deberías comparar que os teus beneficios de vendas son períodos iguais pero diferentes para a túa propia empresa. As marxes brutas tamén son avaliadas e comparadas con empresas similares do sector. Recoméndase non comparar empresas diferentes tamaños. Por exemplo, unha pequena tenda de electrónica do barrio non se pode comparar con Costco ou Best Buy.

Recoméndase estudar datos de empresas similares de tamaño similar e do mesmo sector. Cando comparas datos con outras empresas, podes descubrir como se compara a túa marxe de beneficio con outras empresas da competencia. Isto tamén determinará se necesitas manter as túas marxes iguais ou cambialas para que coincidan cos teus competidores.

 

Imprenta АЗБУКА

 

Preguntas frecuentes (FAQ). Marxe de vendas

 1. Cal é a marxe de vendas?

  • Resposta: A marxe de vendas é a diferenza entre o total de ingresos por vendas e o custo de produción ou compra de bens. Este é un indicador importante da rendibilidade empresarial.
 2. Como calcular a marxe de vendas?

  • Resposta: Fórmula da marxe de vendas: ((Ingresos - Custo) / Ingresos) * 100%. O resultado exprésase en porcentaxe.
 3. Por que é importante controlar as marxes de vendas?

  • Resposta: Permite avaliar eficiencia empresarial, a súa rendibilidade e sustentabilidade. Tamén axuda a tomar decisións sobre prezos e xestión de custos.
 4. Que factores inflúen no nivel de marxe de vendas?

 5. Como pode aumentar a súa marxe de vendas?

  • Resposta: Aumento dos prezos, diminución dos custos de produción, aumento do volume vendas, diversificación de produtos, mellora da eficiencia do proceso.
 6. Que facer se a marxe de vendas é baixa?

  • Resposta: Explore oportunidades para reducir custos, revisar os prezos e aumentar eficacia do marketing, analizar competidores, buscar novas oportunidades de mercado.
 7. En que se diferencia a marxe de vendas do beneficio neto?

  • Resposta: Representa unha porcentaxe dos ingresos, mentres que o beneficio neto é o importe restante despois de deducir todos os custos, incluídos os impostos.
 8. A marxe de vendas pode ser negativa?

  • Resposta: Si, se os custos superan os ingresos, a marxe de vendas pode ser negativa, o que indica que o negocio non é rendible.
 9. Como se relaciona a marxe de vendas co beneficio global?

  • Resposta: É unha porcentaxe dos ingresos, mentres que o beneficio total é a cantidade absoluta antes de deducir todos os custos.
 10. Cal é unha marxe de vendas normal no meu sector?

  • Resposta: As marxes de vendas normais poden variar moito dependendo da industria. Fai a túa investigación e compárache con empresas similares da túa zona.