A resolución de disputas é o proceso de resolución de desacordos ou conflitos entre dúas partes. A resolución de disputas pode producirse mediante negociación, mediación ou arbitraxe.

As empresas a miúdo úsano para resolver desacordos ou conflitos entre empregados, clientes ou outras empresas. A resolución de disputas adoita ser xestionada por un terceiro neutral, como un mediador ou árbitro.

Que é a resolución de disputas?

É un proceso de resolución de disputas entre dúas partes. A resolución de disputas pode adoptar diversas formas, como a negociación, a mediación ou a arbitraxe. A resolución alternativa de disputas (procesos ADR) é un termo usado para describir métodos de resolución de disputas que non requiren acudir aos tribunais.

Importancia

As razóns polas que é importante a resolución de disputas inclúen

1. Como evitar o litixio

Os métodos de resolución adoitan ser máis rápidos e baratos que acudir aos tribunais.

2. Manter relacións. Resolución de disputas

Isto pode axudar ás partes a preservar as relacións que poden verse danadas por un litixio.

3. Resolución de cuestións complexas

A resolución pode axudar ás partes a resolver problemas complexos que poden ser difíciles de resolver no xulgado.

4. Optimización do rendemento.

A resolución de disputas pode axudar ás empresas a optimizar a produtividade resolvendo as disputas de forma rápida e eficiente.

Que tipos de resolución de conflitos existen?

Os tres tipos máis comúns de resolución de conflitos son a negociación, a mediación e a arbitraxe.

1. Negociacións

A negociación é un proceso no que as partes tentan chegar a un acordo sobre unha cuestión polémica. Poden ser informais, como dúas persoas discutindo sobre un prezo de compra, ou formais, como dúas empresas que discuten un contrato.

2. Sesións de mediación.

A mediación é un proceso no que un terceiro neutral axuda ás partes a chegar a un acordo sobre unha cuestión en disputa. A mediación adoita utilizarse para resolver conflitos comerciais.

3. Proceso de arbitraxe

A arbitraxe é un proceso no que un terceiro neutral escoita as dúas partes dunha disputa e toma unha decisión vinculante. A arbitraxe utilízase a miúdo para resolver disputas comerciais.

4. Contencioso. Resolución de disputas

O litixio é un proceso no que unha parte demanda a outra para resolver unha disputa. As demandas adoitan utilizarse para resolver conflitos comerciais.

5. Regulamento do goberno

A regulación do goberno é o proceso polo cal o goberno aproba leis ou regulamentos para resolver unha disputa. A miúdo úsase para disputas comerciais.

6. Dereito colaborativo

O dereito colaborativo é un proceso no que as partes colaboran para resolver unha disputa. O dereito colaborativo úsase a miúdo para resolver disputas comerciais.

7. Evitación. Resolución de disputas

A evitación é o proceso polo cal as partes evitan o conflito por completo. A evasión adoita utilizarse para resolver disputas comerciais.

8. Reconciliación

A conciliación é un proceso no que un terceiro neutral axuda ás partes a chegar a un acordo sobre unha cuestión en disputa. Adoita utilizarse para resolver problemas.

9. Cálculo

Un acordo de solución é un proceso polo cal as partes chegan a un acordo para resolver unha disputa. Os acordos de liquidación adoitan utilizarse para disputas comerciais.

10. Facilitación. Resolución de disputas

A facilitación é un proceso no que un terceiro neutral axuda ás partes a chegar a un acordo sobre unha cuestión controvertida. A facilitación úsase a miúdo para resolver disputas comerciais.

Como funciona a resolución de disputas?

Normalmente consta dos seguintes pasos.

  1. As partes implicadas na disputa reúnense cun terceiro neutral, como un mediador ou árbitro.
  2. O terceiro escoita as dúas partes da disputa e axuda ás partes a chegar a un acordo.
  3. Unha vez que se chega a un acordo, a disputa queda resolta e as partes están obrigadas polo acordo.

Como elixir un método?

Ao elixir unha solución, é importante ter en conta os seguintes factores:

1. Tipo de litixio

As disputas poden ser civís ou penais. Os conflitos civís adoitan resolverse mediante negociación, mediación ou arbitraxe. As disputas penais adoitan resolverse nos xulgados.

2. Partes en litixio. Resolución de disputas

As disputas poden involucrar individuos, empresas ou axencias gobernamentais. Cada tipo de partido ten necesidades e intereses diferentes.

3. Xurisdición

As disputas poderán resolverse por vía xudicial, arbitraxe ou mediación. É importante escoller un método de resolución de disputas axeitado para a xurisdición.

4. Prazos. Resolución de disputas

As disputas pódense resolver rapidamente ou lentamente. É importante escoller un método de resolución de disputas que se axuste ao prazo.

5. Custo

As disputas pódense resolver de forma barata ou cara. É importante escoller un método de resolución de disputas axeitado ao custo.

6. Resultado. Resolución de disputas

As disputas pódense resolver a favor dun ou doutro bando. É importante escoller un método de resolución de disputas que coincida co resultado desexado.

Disputa e conflito: cal é a diferenza?

A disputa e o conflito adoitan usarse indistintamente, pero hai unha diferenza entre eles. As disputas son desacordos entre dúas partes que poden resolverse mediante negociación, mediación ou arbitraxe. Os conflitos son disputas que non se poden resolver e que moitas veces levan á violencia. A resolución de conflitos é o proceso de resolución de conflitos.

Que é a resolución de disputas?

A resolución de disputas é o proceso de resolución dunha disputa. Pode levarse a cabo mediante negociación, mediación, arbitraxe ou litixio. Isto úsase a miúdo para resolver disputas comerciais.

Que é unha decisión vinculante?

Unha decisión vinculante é unha decisión que é vinculante para as partes na disputa. As decisións vinculantes adoitan ser tomadas por árbitros ou mediadores. Os xuízos vinculantes adoitan utilizarse para resolver disputas comerciais.

Conclusión!

A resolución de disputas é un proceso no que as partes colaboran para resolver unha disputa. A resolución de disputas pódese utilizar para resolver disputas comerciais.

Ao elixir un método de resolución de disputas, é importante ter en conta o tipo de disputa, as partes implicadas, a xurisdición, o prazo, o custo e o resultado desexado.

Estilo de xestión

Que é a comunicación?

Poder lexítimo: definición, exemplos, vantaxes e desvantaxes

Xestión empresarial: definición, tácticas e estilos

Compras híbridas: como prepararse para o futuro do comercio electrónico

Imprenta АЗБУКА