O poder da información é un concepto que se está facendo rapidamente máis relevante no mundo moderno. Refírese á capacidade dun individuo ou organización para acceder e interpretar grandes cantidades de datos para coñecer os procesos e as dinámicas do entorno.

En 1959, os psicólogos sociais John French e Bertram Raven realizaron un estudo sobre o poder e identificaron cinco tipos de bases de poder:

 • Poder de persuasión
 • O poder da recompensa
 • Autoridade lexítima
 • Referente de nutrición
 • Poder experto

En 1965, Raven engadiu a estas bases do poder social un sexto poder, chamado "poder da información", que estaba separado e distinto do resto. O termo "informativo" refírese a unha situación na que un influencer usa a información como recurso para realizar cambios.

Como exemplo de poder de información, unha organización pode obter información sobre os requisitos e o comportamento dos clientes, axudándoos a crear comunicacións de mercadotecnia eficaces. estratexia ou mellorar a eficiencia das súas actividades. Así mesmo, unha persoa pode utilizar o poder de información para acceder aos mercados financeiros e tomar decisións de investimento máis informadas.

Que é o poder da información?

O poder de información é a capacidade dun individuo, grupo ou organización de influír nas crenzas, ideas e prácticas de toma de decisións doutros mediante o control, a difusión ou a manipulación da información. Nas sociedades modernas, ter un poder persoal ou colectivo para controlar a información é un recurso valioso. Os que teñen as habilidades para recibir, xerar e difundir información teñen unha clara vantaxe sobre os que non.
Diversas entidades como medios tradicionais, dixitais e As redes sociais, as axencias gobernamentais e públicas, as corporacións privadas e as organizacións ou activistas non gobernamentais, teñen o poder de controlar a información. As formas de acadar o poder informativo son a través da axenda, a elaboración, o control, a censura, a propaganda e a vixilancia. A información utilizada como ferramenta de traballo en rede pode ter impactos tanto positivos como negativos na sociedade.

A importancia do poder da información

O poder de información refírese á capacidade dun individuo ou grupo de posuír e utilizar información para obter beneficios. Pódese usar para influír nas eleccións, facer unha chuvia de ideas sobre conceptos innovadores, canalizar a influencia interpersoal e chegar a conclusións informadas.

O poder da información ten un impacto significativo na sociedade, incluíndo a influencia nas decisións políticas, a conformación da opinión pública e a conformación das identidades sociais e culturais. Tamén pode contribuír á desigualdade económica e afectar á educación e ao acceso ao coñecemento.

As cuestións e consideracións éticas relacionadas co poder informativo céntranse en varios temas, como a liberdade de expresión, a privacidade e a seguridade, a rendición de contas e a responsabilidade, a alfabetización mediática e os marcos legais e políticos. A importancia do poder da información está aumentando nun mundo onde a tecnoloxía está en constante evolución. Afecta como se distribúe o poder entre persoas, grupos e países.

Cales son as fontes de poder da información?

Varias organizacións poden ter poder informativo mediante o control, a creación ou a difusión da información. Este poder pode influír nas crenzas, opinións e toma de decisións dos demais.

Existen varias fontes principais de poder de información, que inclúen as seguintes:

 • Medios tradicionais.

Durante moito tempo, os xornais, a televisión, a radio e as revistas influíron de xeito importante na formación da opinión da xente e na difusión da información. Ao facer eleccións editoriais, estes medios poden determinar como se difunde a información e que temas se discuten publicamente.

 • Plataformas dixitais e redes sociais. Poder informativo

Plataformas redes sociais, como Facebook, Twitter, Instagram e YouTube convertéronse en influentes na era dixital para compartir información e influír na opinión pública. Ofrecen ás persoas, grupos e gobernos un medio para comunicarse con público máis amplo e dar forma a historias.

 • Goberno e axencias gobernamentais.

Os gobernos e as institucións públicas teñen un gran poder informativo porque teñen acceso información confidencial e teñen dereito a crear unha política e leis. Ao facer declaracións oficiais, comunicados de prensa e decisións políticas, poden dar forma á opinión pública. Tamén poden controlar a información que se pon a disposición do público mediante a súa censura.

 • A influencia do sector privado e das empresas. Poder informativo

As empresas de medios e tecnoloxía teñen un importante poder de información, o que lles permite influír na opinión pública mediante a publicidade, as campañas de relacións públicas e a propiedade ou o apoio financeiro dos medios de comunicación, especialmente nos sectores dos medios e da tecnoloxía. Ademais, as empresas confían cada vez máis en plataformas tecnolóxicas e algoritmos para ofrecer contido personalizado, o que lles dá unha influencia significativa sobre como se xera a información.

 • Organizacións non gobernamentais (ONG) e activistas:

As ONG, os think tanks e os activistas teñen o poder de proporcionar información e influír na opinión pública mediante métodos como a investigación, as campañas de base e a propaganda. Poden chamar a atención sobre certos temas e cambiar a opinión da xente sobre eles, influíndo potencialmente nas decisións políticas.

O poder das fontes de información pode influír no fluxo de información nunha sociedade, que á súa vez inflúe na opinión pública, nos procesos de toma de decisións e nas dinámicas de poder. Estas fontes poden funcionar de forma independente ou en conxunto.

Poder da información no liderado e xestión.

Pódese usar o poder da información no liderado e na xestión para inspirar, dirixir e influír nos membros do equipo, as partes interesadas e a organización no seu conxunto. Aquí tes algunhas formas de usar o poder da información no liderado e na xestión:

 • Comunicación clara.

Comunique claramente a visión, os obxectivos e as expectativas da empresa ao seu equipo para establecer unha comprensión e unha dirección compartidas que promovan un sentido de entusiasmo e inspiración.

 • Poder da información. Empoderamento a través do coñecemento.

Para aumentar a confianza dos membros do equipo, a satisfacción laboral e a produtividade xeral, asegúrese de que teñan acceso a información, recursos e formación relevantes para desenvolver as súas habilidades e tomar decisións informadas.

 • Utiliza datos e análises.

Para tomar mellores decisións e ter unha estratexia máis eficaz, confía na información baseada nos datos. Usando probas fácticas, podes establecerte como coñecedor e fiable, o que aumentará a túa influencia.

 • Usa a narración.

Para inspirar ao teu equipo e ás partes interesadas a alcanzar os obxectivos da túa organización, utiliza a narración para crear conexións emocionais que ilustren a misión e os valores da organización.

 • Poder da información. Xestión das relacións exteriores.

Para tomar mellores decisións estratéxicas e mellorar reputación a súa organización, é importante desenvolver relacións fortes con partes interesadas como clientes, socios e provedores. Ao facelo, podes acceder a información e ideas valiosas.

 • Vixiar e responder á información.

Para estar á fronte da curva, é importante estar ao tanto das tendencias do sector, estar atento ao que fan os teus competidores e estar ao tanto do entorno empresarial máis amplo. Isto permitirache tomar decisións informadas, adaptarse aos novos desenvolvementos e seguir sendo competitivo.

Uso do poder da información liderado e a xestión poden axudarche a xerar confianza, promover a colaboración, mellorar a produtividade e, en definitiva, lograr o éxito da organización.

Conclusión!

En resumo, podemos dicir que o poder da información é importante no mundo moderno.

Isto permite que os individuos e as organizacións tomen decisións informadas, comprendan mellor as preferencias dos clientes e desenvolvan plans para mellorar a eficiencia operativa.

No mercado global actual organizacións poden obter unha vantaxe competitiva mediante un uso eficaz da información.

Xestión de clientes - Definición, Elementos, Proceso

Como xestionar as tarefas?

Comunicación eficaz. 27 características da comunicación

Sistema de toma de decisións

A intelixencia artificial substituirá ás persoas.

Imprenta АЗБУКА