A diferenza entre as importacións e as exportacións reside na dirección do movemento de bens e servizos entre países. A importación é a entrada de bens e servizos a un país desde o exterior, mentres que a exportación é a retirada de bens e servizos fóra do país para a súa venda no mercado mundial. Ambos os procesos xogan un papel importante no comercio internacional e no desenvolvemento económico dos países, proporcionando acceso a diversos bens e servizos, ampliando mercados e xerando ingresos.

Importación e exportación son dous termos que se usan a miúdo no comercio. O comercio é unha industria que trata venda de bens e o intercambio ou transferencia de bens e servizos entre países ou cidades. O comercio que ten lugar entre dúas nacións ou ocorre fóra das fronteiras dun país, entón o comercio denomínase comercio exterior. Por outra banda, se o comercio ten lugar entre dúas cidades dun estado ou dentro das fronteiras dun país, entón denomínase interno. comercio ou venda polo miúdo comercio ou comercio por xunto.

25 Consellos para mellorar ao instante o deseño de visualización de datos

A principal diferenza entre importar e exportar é que ao importar, un país compra bens ou servizos doutro país, mentres que exportar significa que un país vende os seus bens e servizos a outro país.

Neste artigo, aprenderás o que se importa, o que se exporta e cales son as diferenzas críticas entre importar e exportar.

Que é a importación? Diferenza entre importación e exportación?

Que é a importación? Diferenza entre importación e exportación

Que é a importación?

Importación significa a compra de bens e servizos producidos por outros países por residentes, empresas locais ou autoridades do país. Calquera ben ou servizo adquirido noutro país será clasificado como importado, independentemente de que os bens sexan transportados, enviados por correo ou levados a man na bolsa persoal do cidadán. Se as mercadorías se fabrican noutro país e se venden nese país, denominaranse mercadorías importadas.

Defensores da marca. Como crear un exército de defensores da marca?

Diferenza entre importación e exportación

Importación significa que os bens ou servizos son introducidos a un país onde os bens serán utilizados, vendidos no país ou exportados a outros países. Cada país intenta importar cada vez menos bens, e a maioría das veces un país importa só aqueles bens que non pode producir no país ou non pode producir ao mesmo prezo baixo que debe pagar para comprar bens doutros países. Un país prefire importar aqueles bens cuxos recursos non están dispoñibles no país ou bens que os países non poden producir. Diferenza entre importación e exportación?

Moitas veces un país tamén importa materias primas ou bens que o país non ten pero que son necesarios para producir outros bens ou servizos dentro do país. Por exemplo, moitos países importan petróleo que non poden producir no seu propio país e non teñen os seus propios recursos naturais. Polo tanto, dependen dos países que teñen recursos naturais para producir petróleo. Os plans arancelarios e os acordos de libre comercio utilízanse para determinar os bens que son máis baratos de importar. As importacións son importantes para un país e para a súa economía porque, a través das importacións, un país pon á súa disposición bens escasos e inexistentes e bens custosos de producir no país.
Un país importa bens só cando o prezo dos bens no mercado mundial é inferior ao prezo dos bens no mercado interior. Moitas pequenas empresas importan bens que son caros de producir no país e venden eses bens no país. Polo tanto, hai basicamente dous tipos de importacións: unha é a importación de bens de consumo e outra é a importación de bens industriais.

Que é a exportación? Diferenza entre importación e exportación?

Que é a exportación?

Que é a exportación?

Exportar significa a venda de bens e servizos producidos nun país e vendidos a residentes doutro país. Os bens e servizos poden ser de calquera categoría; se se produce nun país e se vende noutro país, clasificarase como exportación.

As empresas exportan bens e servizos a países estranxeiros para obter beneficios monetarios que non recibirían no mercado interno. Un produto ou servizo expórtase cando hai demanda deste produto ou servizo no mercado exterior. Tamén se exportan produtos e servizos, o que imita a vantaxe comparativa dun país. Un país obtén unha vantaxe comparativa en bens cuxos recursos naturais están dispoñibles no país. Diferenza entre importación e exportación?

Ética publicitaria

O país concede gran importancia ao fortalecemento das súas exportacións. Hai varios beneficios de exportar como o aumento dos postos de traballo de exportación no país; isto trae salarios máis altos e un mellor nivel de vida para a xente do país. As empresas manufactureras amplían o seu negocio exportando os seus produtos a mercados estranxeiros.

A exportación é considerada como un dos principais compoñentes da economía do país, xa que coa venda de bens e servizos no mercado exterior, o país fortalece o produto interior bruto (PIB) nacional. Exportar é moi común nos estados que teñen menos restricións comerciais.

Considérase unha das mellores formas de expandir un negocio. Ao exportar, as empresas tentan gañar unha cota no mercado internacional. Non obstante, as empresas que exportan de forma extensiva adoitan estar expostas a riscos financeiros. Diferenza entre importación e exportación?

Diferenzas clave

diferenzas entre as importacións e as exportacións

IMPORTAR EXPORTACIÓN
A importación pódese definir como a compra de bens e servizos doutros países para o país de orixe pagando diñeiro. A exportación pódese definir como a venda de bens e servizos producidos na casa a outros países para obter beneficios monetarios.
Os bens ou servizos importados satisfacen a demanda de bens e servizos que non están dispoñibles no país. As exportacións de bens e servizos están a aumentar cobertura de mercado bens e servizos a nivel mundial.
As importacións ocorren cando empresas ou gobernos nacionais compran bens ou servizos para vendelos no mercado local. A exportación prodúcese cando as empresas nacionais venden os seus bens e servizos no mercado mundial.
As importacións prodúcense cando outro país ten vantaxe. A exportación prodúcese cando o noso país ten vantaxe.
A exportación prodúcese cando o noso país ten vantaxe. Diferenza entre importación e exportación? Unha balanza comercial positiva é un sinal dun alto nivel de exportacións de bens e servizos de produción nacional.
Unha perda comercial prodúcese cando un país importa máis do que exporta. Os beneficios comerciais xorden cando un país exporta máis do que importa.
Cada país trata de limitar a importación de bens e servizos e animar á súa xente a producir produtos dentro do país ou utilizar bens e servizos producidos localmente. Cada país intenta maximizar as súas exportacións para obter o máximo de beneficios vendendo bens e servizos a nivel mundial.

Saída

A importación e a exportación son os dous compoñentes principais do comercio. Cada país importa varios bens e servizos que non pode producir ou non pode producir a prezos baixos.

 АЗБУКА