A distribución de produtos defínese como un proceso destinado a acadar o máximo alcance do público obxectivo e maximizar a dispoñibilidade dun produto ou servizo no mercado. Este proceso inclúe diversas estratexias e canles que axudan a que un produto ou servizo chegue ao consumidor final. Aspectos importantes da distribución do produto son:

 • Distribución do produto. Canles de distribución:

Trátase dunha rede de intermediarios e puntos de venda a través da cal un produto pasa do fabricante ao consumidor final. As canles poden incluír intermediarios por xunto e polo miúdo, distribuidores, venda polo miúdo e plataformas en liña.

 • Loxística:

Un sistema loxístico eficiente xoga un papel fundamental na distribución do produto. Isto inclúe a xestión do inventario, o transporte, o almacenamento e a manipulación de mercadorías para garantir a entrega oportuna e sen complicacións.

 • Distribución do produto. Estratexias de mercadotecnia:

Unha parte importante da distribución exitosa son os esforzos de mercadotecnia destinados a crear demanda, recoñecemento da marca e atraer consumidores. Publicidade, promoción, eventos e embalaxe: todo isto ten un papel importante na introdución exitosa dun produto Ao mercado.

 • Vendas e Atención ao Cliente:

Unha vez que o produto chega ao consumidor, estratexias de venda e calidade do servizo ao cliente. Isto pode incluír servizo posvenda, garantías, atención ao cliente e formación.

 • Dispoñibilidade global ou local:

A distribución de produtos pode estar dirixida a un mercado local ou global. Isto determina o alcance da loxística, marketing e estratexias en función da cobertura territorial.

As empresas modernas adoitan usar unha combinación dos factores anteriores para entregar os seus produtos da forma máis eficiente posible público ao que vai destinado.

PPC. Configurar a estratexia orzamentaria correcta para a busca de pago
Neste post, afondaremos no mundo da distribución para comprender o que é, como funciona e os diferentes enfoques de distribución. Entón, sen demorar máis, imos comezar aquí mesmo -

Que é a distribución? Distribución do produto.

Segundo os expertos, a distribución consiste en distribuír un produto no mercado a gran escala para que a xente teña acceso ao produto e poida compralo. Tamén se pode entender como unha colocación efectiva de produtos que redunda nun beneficio para o vendedor pola compra dos seus clientes. Non é unha esaxeración dicir que a distribución pode determinar se unha empresa ten éxito ou non. Cando unha empresa ten unha canle de distribución activa, a empresa ten máis posibilidades de vender máis produtos que os seus competidores. Isto débese a que cando unha empresa ten unha extensa rede de distribución, os produtos véndense en máis plataformas a un prezo máis baixo.

Unha estratexia de distribución tan fiable proporcionará unha maior rendibilidade e normalmente absorberá o custo das materias primas. Tamén garante que os produtos poidan sobrevivir no mercado a longo prazo, especialmente cando as condicións do mercado son duras. As canles de distribución forman parte do proceso downstream, onde o principal problema é como chega o produto ao consumidor, máis que no proceso downstream, onde o principal problema é quen son os provedores.

O papel da distribución. Distribución do produto.

O papel da distribución na estratexia empresarial Distribución de produtos.

A canle de distribución tamén se denomina colocación e tamén pode referirse á estratexia de mercadotecnia dunha empresa, que inclúe prezo, promoción e produto. Estas canles tamén describen o camiño formado para o pago do cliente ao fabricante. Cando o número de formas en que un consumidor pode acceder a un produto aumenta, os beneficios aumentan, pero máis canles de distribución poden dificultar a xestión desas canles. Se hai canles de distribución máis ampliadas, isto pode producir beneficios máis baixos xa que tamén hai que pagar aos intermediarios. Así, é moi importante atopar un equilibrio entre a dispoñibilidade do produto e a rendibilidade.

Compoñentes de distribución

 • Á hora de configurar a túa canle de distribución, debe haber diversidade xeográfica para que o produto teña un amplo alcance.
 • Debe existir un sistema de seguimento eficaz, especialmente se a empresa está involucrada no comercio electrónico, para que a empresa poida comprobar se o produto foi entregado no lugar correcto coas especificacións correctas.
 • Embalaxe do produto debe estar ben feito para non danar a mercadoría durante o transporte e almacenamento.
 • A asignación implica o seguimento das localizacións para que a colocación se poida facer de forma que inclúa o máximo beneficio.
 • Se un produto enfróntase a un forte descenso no mercado, a canle de distribución tamén debería permitir que os produtos sexan retirados do mercado. Distribución do produto.

Distribución FMCG (Fast Moving Consumer Goods).

Na industria india de FMCG, as empresas distribúen os seus produtos, que normalmente son de baixo custo, en grandes volumes a case un millón de puntos de venda polo miúdo. Algunhas das empresas máis exitosas desta categoría teñen redes de distribución amplas e complexas, que inclúen fábricas, almacéns, maioristas, venda polo miúdo e transportistas e transitarios. O marketing directo, que implica vendas directas por correo ou por teléfono, tamén se considera un enfoque viable para a distribución FMGC.

Tipos. Distribución do produto.

Tipos de canles de distribución

As canles de distribución adoitan dividirse en dous tipos: directas e indirectas.

1) Distribución directa do produto.

As canles directas son cando o comprador pode mercar directamente ao fabricante. Por exemplo, servizos como lavado de automóbiles e salóns de peiteado adoitan utilizar canles directas xa que non hai intermediarios e o cliente pode beneficiarse directamente da asistencia do fabricante. Os produtos e servizos distribuídos a través destas canles adoitan ter custos máis baixos porque se eliminan intermediarios e intermediarios.

2) Distribución indirecta do produto.

As canles indirectas implican intermediarios para distribuír bens e servizos do fabricante ao cliente.
Cantas máis canles de distribución, maior será o custo do produto ou servizo. Este tipo divídese en dous tipos:

 1. Esta canle inclúe os catro: fabricantes, maioristas, Venda ao por menor e consumidores. As bebidas alcohólicas son un exemplo coñecido desta canle porque hai leis que prohiben ao comprador comprar directamente ao fabricante.
 2. A segunda canle elimina ao atacadista e o fabricante vende a mercadoría directamente ao minorista, que logo fai a venda ao comprador. A maioría dos aparellos electrónicos usan esta canle, como Dell, que ten os recursos para vender directamente a tendas de venda polo miúdo configuradas para comprar dispositivos electrónicos.

Diferentes enfoques da distribución. Distribución do produto.

Diferentes enfoques de distribución

Podes escoller tres enfoques de distribución diferentes para distribuír os teus produtos e servizos.

1) Enfoque da distribución masiva (tamén coñecida como distribución intensiva)

Para a distribución masiva, as empresas elixen aqueles intermediarios que poden cubrir toda a base do mercado. Pódese entender a partir dos exemplos de bebidas frías que se distribúen a través de diversos puntos de venda como máquinas expendedoras, supermercados, tendas, etc. É aquí onde entran en xogo aquelas canles de distribución que poden servir para a distribución masiva. Distribución do produto.

2) Aproximación selectiva á distribución

Hai algúns tipos específicos de produtos que requiren un procesamento especial e para este fin úsase un enfoque de distribución selectiva. Por exemplo, se falas dalgúns produtos electrónicos, deben ser manipulados por mans experimentadas e para estes, as empresas seleccionan aos seus empregados adestrados para que participen na distribución.

PRODUTOS SOUVENIR

Algunhas das principais marcas de cosméticos tamén elixen este enfoque de distribución como Jurlique, Estee Lauder, Clinique, etc.

3) Enfoque exclusivo da distribución

Con este enfoque de distribución, unha empresa ou fabricante preferiría tratar cun tipo específico de intermediario. Para o mellor controlar No proceso de difusión, este enfoque de distribución considérase moi útil. Cun enfoque de distribución exclusivo, o distribuidor traballará en estreita colaboración co fabricante para ofrecer un servizo máis personalizado. O distribuidor é responsable de cumprir cos requisitos e instrucións específicas do fabricante. Distribución do produto.

Como elixir a canle de distribución correcta?

Como elixir a canle de distribución correcta Distribución do produto.

Non existe unha distribución específica que sexa adecuada para todo tipo de empresas, polo que é fundamental analizar o tipo de produtos ou servizos que ofrece unha empresa antes de escoller unha canle de distribución. A canle debe elixirse de forma que se axuste aos obxectivos e obxectivos de vendas da empresa. Ao seleccionar a canle de distribución, a empresa ou os fabricantes deben prestar atención aos requisitos específicos dos seus produtos, ao tipo de empresa de marca que goza no mercado, á súa cota de mercado, ás demandas dos clientes, ás brechas de oferta e demanda, aos tipos de funcións e, a continuación, en consecuencia. deben seleccionar o distribuidor axeitado para eles.

Imos dar unha ollada a algúns consellos sobre como elixir a mellor canle de distribución para a súa empresa.

 • Debe haber un valor engadido para o consumidor. Por exemplo, se unha empresa decide utilizar a mercadotecnia telefónica, debe determinar se o cliente quere falar cun vendedor ou se hai vantaxes adicionais ao elixir esta canle. Se non é así, hai que usar outra canle. Distribución do produto.
 • Outro factor que as empresas deben ter en conta é a rapidez con que queren que o cliente acceda aos seus produtos. Hai alimentos como carne, verduras e froitas que non teñen unha longa vida útil e poden perecer rapidamente. Para estes produtos, é preferible unha canle de distribución máis curta con intermediarios mínimos.
 • Finalmente, se unha empresa decide distribuír os seus produtos a través de múltiples canles de distribución, debe asegurarse de que unha canle non afecte á eficacia doutra. A estratexia correcta pode axudar ás empresas a evitar enfrontamentos entre diferentes canles. Por exemplo, se unha empresa vende os seus produtos en mercados minoristas e en liña, debe asegurarse de que non haxa diferenzas na calidade dos produtos vendidos a través destas dúas canles e que haxa stock suficiente en ambos os lugares.

Distribución completa!

Antes de elixir unha canle de distribución, é importante estudar o mercado e comprender os seus matices para que a empresa poida obter beneficios. Aínda que un produto ou servizo sexa innovador e único, é importante ter o tipo de canle de distribución adecuado para que poida chegar ao público obxectivo axeitado. A elección da canle de distribución é tan importante como o propio produto. Distribución do produto.

Entón, que importancia consideras as canles de distribución para optimizar a presenza no mercado e a sustentabilidade empresarial? Tes algún outro criterio relevante á hora de escoller unha canle de distribución para a túa empresa? Iluminanos cos teus pensamentos sobre a importancia da estratexia de distribución en Administración de Empresas e no mercado.

Imprenta АЗБУКА