Unha organización política é un grupo de persoas con obxectivos, ideas ou crenzas políticas comúns que traballan xuntos para acadar determinados obxectivos políticos ou chamar a atención sobre certos problemas ou cuestións. As organizacións políticas poden ser de natureza e finalidade diversas: desde partidos e movementos ata organizacións non gobernamentais, grupos de presión, comunidades de activistas, sindicatos e outros. Xogan un papel importante na formación da opinión pública, na toma de decisións e na influencia do proceso político.

Que é unha organización política?

A organización política inclúe partidos políticos, movementos sociais, organizacións da sociedade civil, grupos de dereitos humanos e organizacións non gobernamentais. O termo pode significar unha asociación, comité ou partido. Están implicados en numerosas actividades políticas, como campañas publicitarias, organización comunitaria, cabildeo, etc.

Unha organización política considérase unha entidade formal que implica burocracia sen fin e participación en moitas reunións. Cre en mobilizar, coidar e inspirar á xente para acadar os obxectivos da súa organización.

Unha organización política pode estar ben estruturada ou ben organizada de forma ríxida, dependendo do propósito da súa creación. Algúns deles poden estar abertos, algúns poden estar pechados, algúns están directamente relacionados coa política parlamentaria, mentres que outros non.

A organización política tamén se refire a un grupo de persoas que traballan xuntas dentro dunha estrutura formal para exercer ou buscar o poder en asuntos públicos ou gobernamentais. Trátase de crer nas dinámicas de grupo e participar nunha excelente facilitación. Estas organizacións de adhesión son autogobernadas e voluntarias.

As organizacións políticas teñen tanto puntos en común como problemas fundamentais; por exemplo, a necesidade de involucrar aos cidadáns e loitar polas súas reivindicacións. Buscan moldear a opinión pública e a política directa ou indirectamente.

Tipos de organización política

A continuación descríbense os moitos tipos de organizacións políticas.

1. Partidos políticos

Un partido político é un dos tipos máis comúns e populares de organización política. É un grupo organizado cuxos membros comparten ideoloxías e posicións políticas similares.

Eles nomean candidatos para as eleccións para que poidan gañar, ser elixidos e implementar a axenda declarada do seu partido. Un partido político está dirixido por un líder que é elixido polos membros desa organización política. Normalmente é un membro influente que pode dirixir e representar o partido dende a fronte. Outros membros importantes desta organización política son os secretarios dos partidos, que se encargan de levar un rexistro diario das reunións do partido.

O tesoureiro do partido, que se encarga de pagar as cotas e xestionar os asuntos económicos do traballo do partido, e o presidente do partido, que se encarga de desenvolver estratexias de retención e captación de membros do partido.

Hai outros cargos vitais nun partido político que contribúen ao seu maior poder e forza.

Algúns dos tipos comúns de partidos políticos son:

1. Sistemas multipartidistas democráticos. Organización política

O sistema multipartidista democrático é un tipo de organización política que é común en varios países como India, Alemaña, Sudáfrica, Italia, Bangladesh, Canadá, etc.

Nestes países non hai restricións ao número de partidos ou organizacións que se poden crear e operar ao mesmo tempo. Debe haber máis de dous, pero non hai límite superior. A xente común pode participar libremente nas actividades políticas, así como neste proceso, formando os seus propios partidos e participando nas eleccións.

2. Sistemas bipartidistas 

O sistema bipartidista é un tipo de organización política que é común en varios países como Estados Unidos, Reino Unido, Nepal e Australia. O modo de funcionamento destas organizacións políticas é moi similar a como funciona un sistema multipartidista democrático, onde teñen un líder do partido que é o representante.

A diferenza é que calquera persoa que desexe unirse ou ser membro dun partido só terá dúas opcións para escoller, en lugar de varias partes. Nos países con sistema bipartidista, ambos os partidos pelexan nas eleccións xerais para manter o poder.

Quen obteña máis votos gaña as eleccións e forma o seu propio goberno.

3. Ditadura de partido único. Organización política

O sistema de partido único é un tipo de organización política que prevalece nalgúns países como Vietnam, Corea do Norte, Cuba, China, etc. Neste sistema, as masas comúns non adoitan recibir ningún privilexio democrático.

A única organización política existente ten todo o poder. El forma o goberno e fai normas e regulamentos segundo a súa axenda a seguir nese país. As masas comúns non teñen voz en asuntos políticos nin en ningunha política, aínda que non as aproben.

2. Sindicatos. Organización política

Un dos tipos máis comúns de organización política son os sindicatos, que tamén se coñecen como sindicatos. Foi creado para promover e protexer os intereses de forza de traballo en fábricas ou forza de traballo nunha organización.

O sindicato ten un papel fundamental. Negocia cos empresarios e a dirección en nome dos traballadores, garante que se lles ofrezan salarios razoables, garante que non sexan despedidos sen causa xustificada, garante que reciban indemnizacións por despedimento cando sexan despedidos e organiza folgas xerais cando sexa necesario.

Un sindicato é lixeiramente diferente dun partido político en que non participa directamente nas eleccións. Adoitan defender partidos e mesmo políticos que os apoien nos seus esforzos.

3. Coalicións de partidos.

Os partidos de coalición son un tipo común de organización política nunha democracia. Como o propio nome indica, está formado por dous ou máis partidos políticos que actúan xuntos no parlamento.

Na maioría dos casos, as coalicións de partidos fórmanse despois dunhas eleccións, pero nalgúns casos dous ou máis partidos chegan a un consenso antes das eleccións e forman unha coalición de partidos.

En xeral, crese que, cando ningún partido obtén unha maioría clara nunhas eleccións, trata de formar unha coalición cun ou varios partidos para conseguir a maioría que queren, xa que iso lles axudará a formar goberno.

Cando se forma unha coalición antes dunhas eleccións, considérase un acordo válido entre os partidos para nomear candidatos de forma conxunta ou independente mediante unha asignación específica de escanos. Créase unha coalición de partidos para seguir unha axenda común.

4. Organización non gobernamental

É un tipo de organización política que está libre de calquera interferencia do goberno e que adoita operar a nivel internacional, nacional, rexional e local. As organizacións non gobernamentais ou ONG son subgrupos creados polos cidadáns.

Tamén inclúe asociacións e clubs que ofrecen servizos aos seus socios e a outros. Como o seu nome indica, estas organizacións políticas son sen ánimo de lucro e operan en varios campos como as ciencias sociais e o traballo humanitario.

O seu traballo inclúe o seguimento das políticas, a loita polos dereitos humanos, o desenvolvemento, a educación e a saúde, o fomento da participación política, a achega das preocupacións dos cidadáns ao goberno e a defensa das reformas que son necesarias na sociedade.

As ONG gañaron a confianza das masas comúns co seu traballo útil.

5. Grupos de defensa. Organización política

Trátase dun tipo de organización política que utiliza a propaganda para influír na opinión pública e nas políticas relacionadas. Ela tenta influír no goberno, pero non ten o chamado poder no goberno.

Os grupos de defensa desempeñan un papel importante no desenvolvemento dos sistemas sociais e políticos dun país. O seu plan de acción baséase en posicións comerciais, morais, relixiosas e políticas.

enquisas, promocións, as campañas mediáticas, o lobby e as reunións informativas políticas son só algúns dos métodos empregados polos grupos de defensa para acadar os seus obxectivos na sociedade. Algúns grupos teñen recursos limitados e, polo tanto, non teñen moita influencia.

Non obstante, algúns deles contan co apoio de círculos empresariais influentes así como de partidos políticos e poden ter unha forte influencia no proceso político. Algúns grupos de dereitos humanos tiveron moita influencia e convertéronse en importantes institucións políticas e sociais.

Vantaxes

Os beneficios dunha organización política poden ser variados e dependen dos seus obxectivos, escala e eficacia. Aquí tes algúns beneficios principais:

 • Incremento da influencia: As organizacións políticas adoitan reunir persoas con crenzas e obxectivos comúns, o que lles permite aumentar a súa influencia no proceso político e nas decisións públicas.
 • Mobilización de recursos: As organizacións poden mobilizar diversos recursos, incluídos financeiros, humanos, informativos e sociais, para acadar os seus obxectivos.
 • Apoio ao interese público: As organizacións políticas poden actuar en nome de determinados grupos ou intereses sociais, protexendo os seus dereitos, representando os seus intereses ante as autoridades políticas.
 • Formación do diálogo político: As organizacións promoven o diálogo político e a discusión de cuestións públicas, o que contribúe ao desenvolvemento de institucións e procesos democráticos.
 • Educación e mobilización da opinión pública: As organizacións políticas poden desempeñar un papel importante na formación e na mobilización da opinión pública sobre cuestións importantes, chamando a atención pública sobre cuestións específicas.
 • Apoio a candidatos e partidos: As organizacións poden apoiar os candidatos políticos e os partidos proporcionando apoio financeiro e organizativo, así como participando nas campañas electorais.
 • Redes e conexións: A participación nunha organización política permite ás persoas establecer conexións e crear redes, o que pode ser beneficioso para a súa carreira e crecemento persoal.

Fallos. Organización política

As desvantaxes da organización política son as seguintes.

 • Polarización da sociedade: As organizacións políticas poden contribuír a aumentar a polarización política e a confrontación na sociedade creando oposición entre os distintos grupos políticos.
 • Corrupción e influencia do diñeiro: Algunhas organizacións políticas poden estar suxeitas á corrupción ou á influencia de grandes intereses financeiros, o que pode distorsionar os procesos e decisións políticas.
 • Ignorando os intereses das minorías: As organizacións políticas poden centrarse nos intereses de grandes grupos sociais e ignorar os intereses e necesidades das minorías ou grupos minoritarios.
 • Manipulación da información: Algunhas organizacións políticas poden utilizar a manipulación da información, a desinformación e a falsificación para acadar os seus obxectivos, o que pode provocar unha perda de confianza do público.
 • Limitación da democracia: Algunhas organizacións políticas poden tentar restrinxir os dereitos e liberdades democráticas suprimindo a oposición e a competencia e procurando o monopolio do poder político.
 • Élite política profesional: As organizacións políticas poden contribuír á formación dunha elite política profesional, divorciada dos problemas reais dos cidadáns comúns e preocupada só polos seus propios intereses.
 • Degradación institucional: Algunhas organizacións políticas poden levar á degradación das institucións e procesos políticos, o que pode levar á desconfianza e á desintegración.

Conclusión

As organizacións políticas comparten unha visión común da súa comunidade. Reúnense a intervalos regulares e crean plataformas que representarán con éxito os seus valores, misión e obxectivos.

Así chegamos a entender que a organización política significa dar credibilidade e forma á política. Non implica quedarse sentado e esperar a que se produza o cambio, senón implicarse realmente no proceso e coordinar demandas e estratexias para lograr un cambio real.

FAQ . Organización política.

 1. Que é unha organización política?

  • Unha organización política é un grupo de persoas con obxectivos, ideas ou crenzas políticas comúns que traballan xuntos para acadar determinados obxectivos políticos ou chamar a atención sobre certos problemas ou cuestións.
 2. Que tipos de organizacións políticas hai?

  • As organizacións políticas poden ser de natureza e finalidade diversas: desde partidos e movementos políticos ata organizacións non gobernamentais, grupos de presión, comunidades de activistas, sindicatos e outros.
 3. Que papel xogan as organizacións políticas na sociedade?

  • As organizacións políticas xogan un papel importante na formación da opinión pública, na participación no proceso político, na defensa dos intereses dos cidadáns, na organización de movementos e campañas sociais e na influencia das decisións políticas.
 4. Que obxectivos perseguen as organizacións políticas?

  • Os obxectivos das organizacións políticas poden variar e depender da súa misión, crenzas e prioridades. Isto podería ser, por exemplo, protexer os dereitos e liberdades dos cidadáns, promover determinadas ideoloxías, participar en eleccións, reformar a lexislación e moito máis.
 5. Que vantaxes teñen as organizacións políticas?

  • Os beneficios das organizacións políticas poden incluír unha influencia crecente no proceso político, mobilizar recursos, apoiar os intereses públicos, configurar o diálogo político e construír redes.
 6. Cales son as desvantaxes das organizacións políticas?

  • As desvantaxes poden incluír o risco de polarización da sociedade, corrupción, restricións á democracia, manipulación da información, neglixencia dos intereses minoritarios e degradación das institucións políticas.

Millennials na forza de traballo: quen son e como atraelos?

ABC