Un superávit orzamentario é unha situación na que os ingresos do orzamento público ou corporativo superan os gastos nun período de tempo determinado. Un superávit significa que unha organización ou goberno recibiu máis diñeiro do que gastou, o que pode ter importantes consecuencias financeiras e económicas.

Ten máis ingresos que gastos durante un período determinado. Calquera persoa pode ter superávit orzamentario, sexa unha empresa ou unha empresa, un particular ou un goberno. Un superávit orzamentario prodúcese cando a política fiscal do Banco da Reserva Federal xera máis diñeiro do que gasta.

Que é un superávit orzamentario?

Definición: Un superávit orzamentario defínese como a condición financeira dun goberno, institución ou organización na que os seus ingresos superan os seus gastos ou gastos. Cando hai un excedente, o diñeiro extra sobra despois dos gastos.

Superávit orzamentario = ingresos totais do goberno - gasto total do goberno

Un superávit suxire que as finanzas dun goberno ou organización están sendo xestionadas de forma eficaz. Esta é unha condición na que os ingresos superan os gastos. En termos sinxelos, tamén se pode substituír polo termo "aforro". Isto indica que rendible contabilizados en PIB ou produto interior bruto.

Bonos vs accións: diferenzas clave, pros e contras

Comprensión do superávit orzamentario

Os excedentes orzamentarios, tamén chamados de aforro, utilízanse como reservas para uso futuro. Pódese utilizar para facer compras, pagar débedas ou aforrar para o futuro. Con este puntos de vista O superávit orzamentario pódese destinar a realizar melloras na cidade, como dinamizar parques ou vías próximas, etc.

O goberno debe facer un uso adecuado deste estado superávit xa que os superávits orzamentarios non se conseguen repetidamente. Ademais, un superávit orzamentario non sempre é sinal dunha economía saudable. Moitas veces isto pódese conseguir incriminando os prezos dos impostos, o que finalmente leva a un empeoramento da economía.

Ademais, un superávit orzamentario utilizado para o desenvolvemento de infraestruturas pode dar lugar a boas condicións económicas no futuro xa que atrae a moitos países para investir, o que finalmente conduce ao desenvolvemento económico. Un superávit orzamentario é sinal dunha economía saudable; non obstante, nalgúns casos pódese conseguir un superávit orzamentario aumentando os prezos dos impostos.

O superávit orzamentario xerado polo aumento dos impostos convértese na causa da mala economía xa que a xente non ten a liberdade de comprar os bens da súa elección. Como resultado, a demanda de bens diminúe, o que leva a un deterioro da economía.

Aquí é importante entender iso orzamento é simplemente un documento ou arquivo que fala dos ingresos ou gastos que se esperan durante un período. Esta é unha visión xeral dos aforros e gastos que un individuo ou empresa ten previsto facer. O orzamento é o proceso polo cal se estiman ingresos e gastos para elaborar un orzamento.

Cando é conveniente ter superávit orzamentario?

É correcto ter superávit orzamentario cando a economía do país atravesa a fase de crecemento do ciclo económico.

Por outra banda, durante as recesións, a demanda diminuirá automaticamente e haberá unha maior probabilidade de baixo crecemento e déficit fiscal.

Así, se o goberno está a tentar obter un superávit orzamentario durante unha recesión, debería elixir impostos máis altos e menor gasto. Non obstante, isto empeorará a recesión.

Polo tanto, sería correcto esperar a que a economía se recupere. Isto mellorará os estabilizadores fiscais automáticos, que permitirán un maior crecemento, o que finalmente canalizará os ingresos do imposto sobre a renda máis elevados ao país.

Utilización do excedente orzamentario

O uso dun superávit orzamentario depende enteiramente de quen teña o superávit orzamentario. Un superávit orzamentario pode ser alcanzado por unha empresa, un goberno ou un individuo. Os excedentes orzamentarios pódense utilizar de varias maneiras.

Bótalle un ollo ás opcións do goberno se conseguen superávit orzamentario. O goberno pode reducir os seus impostos unha vez que consiga un superávit orzamentario. Ademais, poderá decidir utilizar o excedente para financiar e poñer en marcha novos programas.

Tamén poden utilizar o excedente para crear boas infraestruturas comerciais que permitan a máis empresas estranxeiras investir no país e, en definitiva, promover o crecemento económico. Ademais, o goberno pode utilizar o superávit para reducir as súas débedas.

Falando de negocios, terá diferentes plans para facer fronte ao excedente. As empresas poden utilizar o excedente para ampliar as súas operacións investindo en operacións actuais ou tamén poden utilizalo para expandir novos produtos no mercado. Tamén se pode practicar a integración empresarial entregándose noutras prácticas empresariais e actuais. Ademais, unha entidade empresarial pode investir en accións ou pagar beneficios excedentes como dividendos ao seu propietario. Ademais, poden pagar as débedas comerciais, se as houbese.

Liderado burocrático: definición, vantaxes e desvantaxes

Déficit orzamentario e orzamento equilibrado

Un déficit orzamentario prodúcese cando os gastos superan os ingresos. Cando hai un déficit orzamentario, pídese diñeiro prestado e a persoa paga intereses por el. O déficit fiscal pode levar ao deterioro da economía dun país e debe controlarse adecuadamente mediante a adopción das accións necesarias para conseguir un orzamento equilibrado ou un superávit orzamentario.

Unha persoa ou empresa afronta un orzamento equilibrado cando os gastos son iguais aos ingresos. Un orzamento equilibrado considérase un estado de equilibrio no que os gastos e os ingresos se igualan. Esta situación considérase a situación ideal para unha boa economía.

Superávit orzamentario primario

Un superávit orzamentario primario é cando os pagamentos de intereses sobre a débeda pendente non están incluídos no gasto total do goberno. Un goberno que ten un superávit orzamentario básico pero que, por outra banda, está loitando coa austeridade pode decidir incumprir e á súa vez pode utilizar fondos adicionais para o desenvolvemento de infraestruturas.

A austeridade é unha condición económica na que o goberno vese obrigado a recortar o gasto público e aumentar os impostos para pagar a débeda pública. A austeridade é un dos principais motivos dunha mala economía.

Isto resulta nun superávit orzamentario, pero priva á xente da liberdade de investir ou comprar o seu produto favorito. Neste caso, a xente cambia a unha alternativa, o que leva a unha diminución da demanda deste produto. Isto ten un impacto directo na economía e a economía declúe.

Superávit orzamentario. Opcións de goberno

Apunta a unha economía saudable; porén, a súa ausencia non significa que a economía sexa mala. A economía tamén pode ser máis rendible cando o gasto público supera os seus ingresos. Esta condición prodúcese nos países en vías de desenvolvemento onde se necesita un investimento rápido en infraestruturas para impulsar a economía.

Unha vez que o goberno ten un superávit orzamentario, pode recortar impostos ou utilizar os ingresos extras para pagar a gigantesca débeda pública. Tamén se considera que a liquidación da débeda é boa para a economía xa que reduce os custos de intereses. Ademais, o goberno tamén pode utilizar o exceso para outros fins, como financiar infraestruturas, iniciar novos proxectos ou aforrar finanzas futuras.

Vantaxes

Vantaxes do orzamento excedentes son os seguintes:

  1. Isto proporciona unha maior flexibilidade á economía durante unha crise económica. O goberno pode usar o diñeiro extra para estimular a economía durante unha recesión en lugar de depender da débeda. Un superávit orzamentario axuda a un país a pagar a súa débeda. Isto, á súa vez, aforra nos pagos por internet.
  2. Un goberno con superávit orzamentario primario ten a bendición de non pagar un préstamo porque o axuda temporalmente coas súas finanzas. Porén, en caso de déficit, o goberno debe aterse á súa débeda porque sen ela non pode funcionar.
  3. Outra vantaxe do orzamento excedente é que crea unha boa imaxe do teu país aos ollos dos investidores, atraendo así máis investimentos. Un goberno con antecedentes de superávit orzamentario operativo é máis probable que obteña préstamos en condicións máis favorables que un goberno cun déficit orzamentario operativo.

Limitacións

Os superávits orzamentarios derivados de aumentos de impostos innecesarios son malos para a economía. Supoñamos que a realización fiscal é alta, o poder adquisitivo das persoas diminúe. Isto leva a unha diminución da demanda e da oferta de bens.

Isto, á súa vez, levará a unha recesión xa que a creación de emprego e o crecemento dos salarios dependen da oferta e da demanda. Polo tanto, o goberno debe revisar e revisar regularmente as súas políticas fiscais para comprobar se os excedentes non son resultado da escaseza de efectivo no sector privado.

Управление

O goberno ten en gran parte un superávit orzamentario debido á acumulación de fondos fiduciarios de saúde e reservas de pensións. Estes aforros poden supor case o 50% do superávit orzamentario.

Os gobernos de todo o mundo loitan por atender ás demandas cada vez máis grandes de seguridade social, pensións, seguros de saúde, etc., que son as cousas máis sensatas para aforrar o exceso para o futuro.

O goberno pode afrontar un superávit orzamentario nun ano determinado con estes fondos; con todo, é probable que afronte escaseza nos próximos anos. Esta afirmación é controvertida dado que os recortes fiscais poden promover o crecemento económico e aumentar os ingresos do goberno.

Superávit orzamentario versus déficit orzamentario

Un déficit orzamentario é exactamente o contrario dun superávit orzamentario. Un déficit orzamentario prodúcese cando o goberno ou empresas gastan máis cartoso que gañan durante un período determinado.

Cando as empresas gastan demasiado diñeiro en relación aos seus ingresos durante demasiado tempo, pode levar a unha elevada débeda pública e mesmo á quebra. 

Saída!

En conclusión, é evidente que un superávit orzamentario é unha condición financeira na que os ingresos do goberno superan os seus gastos.

Tamén se usa para a situación financeira dunha persoa ou empresa. Non obstante, para un individuo, o excedente tamén se pode entender como aforro, e para as empresas, como gratuíto fluxo de caixa.

Que opina sobre o impacto económico dun superávit orzamentario na economía do país? Comparte os teus pensamentos connosco na sección de comentarios a continuación.

 ABC