Activos

O patrimonio é un concepto financeiro que fai referencia a todos os recursos materiais e financeiros que posúe un individuo, empresa, organización ou goberno.

Activo e pasivo

Os activos poden ser variados e incluír as seguintes categorías:

  1. Efectivo: Estes inclúen diñeiro en efectivo, fondos en contas bancarias, contas correntes, aforros e outros instrumentos financeiros que se poden converter facilmente en diñeiro.
  2. Propiedade: Esta categoría inclúe inmobles (por exemplo, casas, apartamentos, terreos), coches, equipos, mobles, metais preciosos, arte e outros obxectos de valor.
  3. Investimentos: Investimentos en stock, bonos, fondos, inmobles e outros instrumentos financeiros que poidan xerar ingresos ou aumentar o seu valor.
  4. Propiedade Intelectual: Estes son dereitos de propiedade intelectual como patentes, marcas rexistradas, dereitos de autor, marcas e outros.
  5. Stocks: Bens e materiais mantidos para a produción, venda ou consumo.
  6. Contas a recibir: Cantidades a recibir de clientes ou outras persoas.
  7. Outros activos: Isto inclúe todos os demais recursos materiais e financeiros que poidan ter un valor.

Os activos xogan un papel importante na contabilidade e análise financeira xa que determinan a posición financeira dunha persoa, empresa ou organización. A asignación e xestión de activos é fundamental para acadar os obxectivos financeiros, a estabilidade financeira e o crecemento. Comprender a composición e estrutura dos activos axuda na toma de decisións sobre planificación financeira, investimentos e xestión finanzas.

Bonos vs accións: diferenzas clave, pros e contras

2024-07-17T09:14:03+03:00Categorías: Blog, Todo sobre negocios|Tags: , , |

Obligacións fronte a accións. A diferenza entre o mercado de accións e o de bonos é un dos dilemas máis comúns que existen nos mercados financeiros. As accións permiten aos investidores ser propietarios parciales dunha corporación mentres [...]

Xestión de activos dixitais. Software de xestión de activos dixitais

2024-07-06T13:39:43+03:00Categorías: Blog, Todo sobre negocios, Marketing, Управление|Tags: |

A xestión de activos dixitais é o proceso de xestión e optimización dos investimentos en activos dixitais como criptomoedas, tokens, artefactos dixitais, [...]

Ir a arriba