Os subxéneros de thriller son diferentes estilos e variacións de thrillers que teñen as súas propias características e elementos. Comprender os tipos de subxéneros de thriller que existen é fundamental porque o teu mellor traballo chegará cando traballes dentro dos límites do que che gusta.

10 subxéneros de thriller.

Subxéneros do thriller. Psicolóxico.

O thriller psicolóxico é un subxénero do thriller que se centra nos aspectos psicolóxicos dos personaxes e da trama. En tales películas ou libros Moitas veces hai intrigas, situacións tensas e xiros argumentais inesperados que se constrúen arredor dos estados psicolóxicos dos personaxes, das súas motivacións e dos conflitos internos.

Os trazos característicos dun thriller psicolóxico son:

Exemplos de psicolóxicos Os thrillers inclúen películas como A Beautiful Mind, Seven, Psycho e Black Swan, ademais de libros como novelas de Jeanne Barry e Gillian Flynn.

Thriller criminal.

O thriller criminal é un subxénero do thriller que se centra en crimes, investigacións delituosas, enfrontamentos entre criminais e forzas da orde e dilemas morais e éticos que xorden no contexto do mundo criminal. Os thrillers sobre crimes a miúdo conteñen elementos de tensión, drama, intriga e xiros argumentais inesperados.

Subxéneros do thriller. Características dun thriller criminal:

 • Trama intrigante criminal: A trama principal dun thriller criminal adoita involucrar crime: dende asasinatos e roubos ata estafas e chantaxes. Isto crea tensión e obriga ao espectador ou lector a manter a súa atención.
 • Investigación: Parte dun thriller criminal é a investigación de delitos, que poden levar a cabo as forzas da orde, os detectives ou mesmo os cidadáns comúns atrapados en situacións perigosas.
 • Conflitos e enfrontamentos: Os thrillers sobre crimes adoitan presentar enfrontamentos tensos entre criminais e as forzas da orde ou entre diferentes grupos criminais.
 • Aspecto psicolóxico: Algúns thrillers policiais céntranse no retrato psicolóxico dos criminais, as súas motivacións e os conflitos internos.

Exemplos de thrillers policiais inclúen películas como The Silence of the Lambs, Sin City, Sherlock Holmes, True Detective e novelas de Edgar Allan Poe, Arthur Conan Doyle, James Ellroy e Greg Iles.

Subxéneros do thriller. Místico.

O thriller de misterio é un subxénero de thriller que combina elementos de misterio, eventos paranormais ou sobrenaturais cunha trama tensa e xiros dramáticos intrigantes. Os thrillers de misterio adoitan mesturar realidade e fantasía, creando unha atmosfera misteriosa e obrigando ao lector ou ao espectador a percorrer a liña entre o racional e o irracional.

Características dun thriller místico:

 1. Elementos sobrenaturais: As principais características dun thriller de misterio son fenómenos sobrenaturais ou paranormais como pantasmas, telequinesis, telepatía, maldicións ou outros fenómenos misteriosos.
 2. Enigmas e conspiracións misteriosas: Os thrillers de misterio adoitan construírse arredor da resolución de misterios e conspiracións, que adoitan implicar mitos antigos, rituais relixiosos ou organizacións místicas.
 3. Estrés psicolóxico: Do mesmo xeito que outros subxéneros de thriller, os thrillers de misterio adoitan crear tensión a través de trucos psicolóxicos, tramas intrigantes e xiros imprevisibles dos acontecementos.
 4. Atmósfera de misterio: Unha característica importante dun thriller de misterio é a creación dunha atmosfera de misterio e suspense que fai que o lector ou o espectador se sinta tenso e emocionado.

Exemplos de thrillers de misterio inclúen películas como The Sixth Sense, Insomnia, The Missing, The Crow e novelas de Dan Brown, Stephen King e Dexter Palmer.

Thriller de suspense.

O thriller de suspense (do inglés "suspense thriller") é un subxénero do thriller, que se caracteriza pola creación dunha atmosfera tensa e unha forte sensación de suspense, que obrigan ao lector ou espectador a permanecer en suspenso e anticipación ao desenvolvemento da trama. . Nestes traballos, os xiros imprevisibles dos acontecementos, os misterios intrigantes e os momentos de risco son elementos importantes.

Subxéneros do thriller. Características dun thriller de suspense:

 1. Creando tensión: Un thriller de suspense está construído sobre un aumento gradual da tensión que mantén a atención do espectador ou do lector ao longo de toda a obra.
 2. Imprevisibilidade: Un aspecto importante dun thriller de suspense son os desenvolvementos e xiros inesperados da trama que manteñen ao público en suspenso e anticipación.
 3. Personaxes intrigantes: Moitas veces os personaxes dun thriller de suspense atópanse en situacións difíciles ou enfrontándose ao perigo, o que engade drama e tensión.
 4. Sensación constante de perigo: Os thrillers de suspense adoitan presentar unha sensación constante de perigo, xa sexa debido á persecución, a eventos misteriosos ou a unha ameaza do antagonista.

Exemplos de thrillers de suspense inclúen películas como A Quiet Place, The Sixth Sense, The Prestige, Double Indemnity e novelas de Harlan Coben, Gillian Flynn e Mary Higgins Clark.

Subxéneros do thriller. Acción.

Un thriller de acción é un xénero de cine ou literatura que combina elementos de acción e thriller. Estes traballos adoitan presentar accións trepidantes, intensas escenas de persecución e enfrontamento, e unha trama intrigante con moitas voltas e voltas.

Características do thriller de acción:

 1. Escenas de acción e loita: Elementos de acción como tiroteos, pelexas, persecucións e explosións son unha parte importante das películas de thriller de acción.
 2. Tensión e intriga: Xunto coa acción trepidante, os thrillers de acción adoitan conter tramas tensas con elementos de intriga e misterio.
 3. Heroes solteiros: A trama xeralmente céntrase nun ou máis principal heroes que se enfrontan a poderosos opoñentes e se ven obrigados a loitar para sobrevivir ou acadar os seus obxectivos.
 4. Desenvolvemento do personaxe: A pesar da énfase na acción, os thrillers de acción tamén poden presentar o desenvolvemento de personaxes e conflitos internos.
 5. Tramas complexas e xiros argumentais: Os thrillers de acción a miúdo conteñen tramas complexas e acontecementos inesperados, que engaden suspense e drama.

Exemplos de thrillers de acción inclúen películas como A Simple Favor, Inception, Judge Dredd, Jason Bourne e The Invisible Guest. EN exemplos da literatura As novelas de Robert Ludlum e Dan Brown poden servir de exemplo.

Thriller de espías.

Un thriller de espías é un subxénero de thriller que se centra no mundo da espionaxe, a intelixencia e as operacións encubertas. Estes traballos adoitan presentar conspiracións intrigantes, axentes ocultos, misións secretas e reviravoltas dramáticas.

Subxéneros do thriller. Características dun thriller de espías:

 1. Espionaxe e Intelixencia: O elemento principal do thriller de espías son as accións de espías, axentes e axencias de intelixencia, incluíndo operacións de espionaxe, misións encubertas, interceptación de información e outras actividades encubertas.
 2. Intrigas e conspiracións: Os thrillers de espías adoitan presentar complexas conspiracións, intrigas e enganos que crean unha atmosfera de imprevisibilidade e suspense.
 3. Enfrontamento internacional: Moitas veces os thrillers de espías están ambientados nun escenario internacional, enfrontando aos protagonistas con adversarios de diferentes países ou territorios.
 4. Evolución científica e tecnolóxica: A trama dun thriller de espías pode involucrar tecnoloxía moderna, aparellos de espionaxe, criptografía e outros desenvolvementos científicos.
 5. Identidades falsas e axentes dobres: Os thrillers de espías adoitan presentar personaxes con dobres vidas, así como situacións nas que os heroes se ven obrigados a desempeñar o papel de identidades falsas.

Exemplos de thrillers de espías inclúen películas como James Bond, A Beautiful Mind, Three Days to Kill, A Good Year e novelas de John Le Carré e Robert Ludlum.

Subxéneros do thriller. Legal.

O thriller legal é un subxénero de thriller que se centra nos xuízos, os avogados, a intriga xurídica e as situacións tensas no mundo do dereito. Estes traballos normalmente implican cuestións legais complexas, intrigas nos sistemas legais e conflitos dramáticos.

Características legais do thriller:

 1. Ensaios: A base dun thriller legal son os procesos xudiciais, incluídos os casos penais, os procesos civís ou os procesos de apelación. Moitas veces o foco da trama é a investigación, a preparación para o xuízo e a manipulación xudicial.
 2. Avogados e avogados: Os thrillers xurídicos adoitan contar con avogados, avogados e outros profesionais xurídicos cuxas accións xogan un papel fundamental no desenvolvemento da trama.
 3. Intrigas xurídicas: As tramas de thriller legais adoitan implicar problemas legais complexos, enganos e manipulacións e xiros imprevisibles dos acontecementos.
 4. Dilemas morais: Os ensaios implican dilemas morais e éticos que obrigan aos personaxes a tomar decisións difíciles.
 5. Tensión e dramatismo: Os thrillers legais crean tensión e conflitos dramáticos que manteñen o espectador ou o lector cativado a medida que se desenvolven os acontecementos.

Exemplos de thrillers legais inclúen películas como The True Cost, The Accused, The Judge e novelas de John Grisham, Scott Turow e Michael Connelly.

Thriller político.

O thriller político é un subxénero de thriller que se centra na intriga política, as conspiracións, os conflitos internacionais e os acontecementos dramáticos da esfera política. Estes traballos adoitan conter elementos de espionaxe, diplomacia, política internacional e operacións encubertas.

Subxéneros de thriller. Características dun thriller político:

 1. Intrigas e conspiracións políticas: A base dun thriller político son complexas intrigas políticas, conspiracións e manipulacións que crean unha atmosfera tensa e incerteza.
 2. Conflitos internacionais: Os thrillers políticos adoitan desenvolverse nun marco internacional e poden involucrar diferentes países e forzas políticas.
 3. Espionaxe e Intelixencia: Os elementos de espionaxe e intelixencia xogan un papel importante nos thrillers políticos, e os personaxes adoitan atoparse con operacións e axentes encubertos.
 4. Dilemas morais: Dentro dos conflitos políticos xorden dilemas morais e éticos que obrigan aos personaxes a tomar decisións difíciles.
 5. Tramas complexas e xiros de acontecementos: Os thrillers políticos a miúdo conteñen tramas complexas e acontecementos inesperados, que engaden intriga e drama.

Exemplos de thrillers políticos inclúen películas como Daylight, Seven Days in May, Contact e novelas de Tom Clancy, Frederick Forsyth e Robert Harris.

Subxéneros do thriller. Médico.

O thriller médico é un subxénero de thriller que normalmente se centra en temas médicos como epidemias, experimentos médicos, delitos médicos e outras historias relacionadas coa medicina. O xénero adoita combinar momentos tensos de exploración e loita contra as enfermidades con suspense e drama.

Características do thriller médico:

 1. Temas médicos: A base dun thriller médico son temas médicos como infeccións virais, epidemias, drogas, cirurxía, xenética e outros aspectos da medicina.
 2. Momentos de tensión: Os thrillers médicos adoitan presentar momentos tensos que implican loitar contra enfermidades, salvar vidas ou descubrir conspiracións médicas.
 3. Dilemas éticos: No contexto dos temas médicos, poden xurdir diversos dilemas éticos relacionados coa experimentación humana, as decisións que salvan vidas e outras cuestións.
 4. Desenvolvementos científicos e tecnoloxías: Os thrillers médicos adoitan incluír elementos de desenvolvemento científico e tecnoloxía, como novos medicamentos, tratamentos ou dispositivos médicos.
 5. Xiros dramáticos dos acontecementos: Moitas veces, nos thrillers médicos hai xiros inesperados de acontecementos e circunstancias misteriosas que fan que o lector ou o espectador siga atentamente o desenvolvemento da trama.

Exemplos de thrillers médicos inclúen películas como Pandemic, Contagion, Sleepy Hollow e novelas de Michael Crichton, Robin Cook e Tess Gerritsen.

Tecno-thriller.

O thriller tecnolóxico é un subxénero do thriller que se centra en aspectos tecnolóxicos e temas intensivos en ciencia como a informática, a ciberseguridade, a intelixencia artificial, a ciberdelincuencia, a enxeñería xenética e outras innovacións tecnolóxicas. Os tecno-thrillers adoitan presentar situacións tensas que implican o uso da tecnoloxía, así como tramas intrigantes que obrigan ao lector ou ao espectador a pensar nas consecuencias da tecnoloxía moderna.

Características do thriller tecnolóxico:

 1. Aspectos tecnolóxicos: A base dun tecno-thriller son temas tecnolóxicos e desenvolvementos científicos, como tecnoloxía informática, intelixencia artificial, ciberseguridade, biotecnoloxía e outros.
 2. Delitos cibernéticos: Os thrillers tecnolóxicos adoitan explorar temas de ciberdelincuencia, piratería informática, espionaxe cibernética e outras actividades criminais no mundo en liña.
 3. Experimentos científicos: Algúns thrillers tecnolóxicos céntranse en experimentos científicos, enxeñaría xenética e outros campos científicos avanzados que poden ter consecuencias perigosas.
 4. Momentos de tensión: Os tecno-thrillers adoitan conter momentos tensos e situacións dramáticas que implican o uso da tecnoloxía e a loita por controlala.
 5. Dilemas éticos: No contexto da innovación tecnolóxica, xorden diversos dilemas éticos respecto á aplicación das novas tecnoloxías e o seu impacto na sociedade.

Exemplos de tecno-thrillers inclúen películas como The Matrix, Hackers, The Bourne Ultimatum, The Game e Epiphany, así como novelas de Michael Crichton, Dan Brown e William Gibson.

ABC