A educación dixital do alumnado é o uso da tecnoloxía e ferramentas dixitais para mellorar e enriquecer o proceso educativo. Isto inclúe o uso de diversos recursos electrónicos de aprendizaxe, ferramentas en liña, aplicacións educativas e plataformas dixitais para mellorar a accesibilidade, a eficacia e a calidade da educación. Aquí tes algúns aspectos fundamentais da educación dixital:

 • Recursos de aprendizaxe electrónica:

Os estudantes teñen acceso a libros de texto electrónicos, artigos, leccións en vídeo, tarefas interactivas e outros materiais educativos a través de Internet.

 • Educación dixital para o alumnado. Plataformas de aprendizaxe en liña:

As plataformas de aprendizaxe virtuais, os cursos en liña abertos masivos (MOOC) e as plataformas de aprendizaxe a distancia permiten aos estudantes estudar diversas materias e disciplinas sen saír da casa.

 • Aplicacións de aprendizaxe interactiva:

Uso de aplicacións móbiles e web que proporcionan tarefas interactivas, probas, xogos e outras formas de aprendizaxe.

 • Educación dixital para o alumnado. Realidade virtual e aumentada:

Usando VR e AR para crear entornos educativos inmersivos, como laboratorios virtuais, excursións virtuais, etc.

 • Colaboración en liña:

Os estudantes poden traballar en grupo, comunicarse e resolver problemas de forma colaborativa a través de plataformas en liña, videoconferencias e redes sociais.

 • Tecnoloxías adaptativas:

Utilización de algoritmos de intelixencia artificial para personalizar a aprendizaxe en función das necesidades individuais e do nivel de coñecemento do alumnado.

 • Educación dixital para o alumnado. Avaliación e comentarios en liña:

Использование цифровых instrumentos для проведения тестов, контрольных работ и предоставления обратной связи студентам.

 • Carteiras electrónicas:

Os estudantes poden crear portafolios dixitais que mostren os seus logros, proxectos e habilidades.

A educación dixital enriquece os métodos de ensino tradicionais, ampliando as oportunidades para adquirir coñecementos, compartir información e desenvolver habilidades na sociedade da información moderna.

Factor de enfoque.

A profesora Baron acaba de publicar o seu último libro, " Como ler agora" . Nela, detalla o impacto do uso de diferentes medios na aprendizaxe, explicando por que certos medios son máis axeitados para determinadas tarefas educativas. Aínda que o vídeo e o audio teñen cabida na aula, proporcionando antecedentes e contexto para unha variedade de materias, a impresión proporciona un gran número de beneficios de aprendizaxe, incluíndo:

 • Lembrando detalles como acontecementos e onde sucederon.
 • Comprensión: a investigación mostra que os estudantes obteñen unha puntuación máis alta ao ler os materiais do curso impresos.  
 • Abstracción mental, como extraer inferencias a partir do texto.

Ademais da evidencia cuantitativa de que a impresión é mellor para aprender, a investigación do profesor Baron tamén mostrou que os propios estudantes prefiren o papel. Ao realizar unha enquisa a máis de 400 estudantes de cinco países sobre as súas prácticas lectoras, o estudo descubriu que o 92% dixo que se concentra mellor cando len en formato impreso. Os enquisados ​​tamén consideraron que ler en papel era mellor para a concentración, a aprendizaxe e a memoria que ler dixitalmente.  Educación dixital para o alumnado

"As discrepancias entre os resultados impresos e dixitais débense en parte ás propiedades físicas do papel", di o profesor Baron. “Hai unha imposición literal de mans co papel, xunto coa xeografía visual das páxinas individuais. A xente adoita asociar os seus recordos de algo que len coa profundidade do libro ou onde estaba na páxina".

Establecemento de novas conexións. Educación dixital para o alumnado

Establecer novas conexións no contexto da educación dixital dos estudantes implica o uso de tecnoloxías modernas para mellorar as redes, o intercambio de experiencias e a colaboración. Aquí tes algúns aspectos que destacan o papel da educación dixital na creación de novas conexións:

 • Comunidades e foros en liña:

Os estudantes poden unirse a comunidades e foros en liña para discutir temas actuais, compartir experiencias e aprender dos seus compañeiros de diferentes partes do mundo.

 • Plataformas de rede:

Usar redes sociais и профессиональных платформ (например, LinkedIn) для расширения профессиональных связей, обмена идеями и поиска общих интересов.

 • Educación dixital para o alumnado. Proxectos en liña e traballos en grupo:

As plataformas de aprendizaxe dixitais permiten aos estudantes traballar en proxectos e completar tarefas grupais en contornos virtuais mentres crean conexións cos seus compañeiros.

 • Eventos en liña e seminarios web:

Participa en seminarios web, conferencias en liña e outros eventos educativos onde os estudantes poden interactuar con expertos, profesores e os seus compañeiros.

 • Laboratorios virtuais e proxectos conxuntos:

Utilización de laboratorios virtuais e plataformas de colaboración en proxectos, que favorezan o traballo en rede e o intercambio de coñecemento.

 • Educación dixital para o alumnado. Aplicacións educativas e cursos en liña:

Usando varias aplicacións educativas e cursos en liña para aprender novas materias, que poden xerar intereses comúns entre os estudantes.

 • Formación internacional:

Participación en programas e intercambios internacionais onde os estudantes poidan interactuar con compañeiros doutros países, ampliando os seus horizontes culturais.

A educación dixital crea oportunidades únicas para que os estudantes amplíen o seu círculo social, establezan novas conexións profesionais e intercambien coñecementos en liña. Estas oportunidades promoven unha comprensión máis ampla do mundo e crean unha plataforma para o éxito profesional futuro.

АЗБУКА

deseño ético