Fluktuacija zaposlenika je stopa kojom zaposlenici napuštaju organizaciju. Velika fluktuacija zaposlenika može biti skup problem za tvrtku. Kada zaposlenici odu, poduzeća moraju trošiti novac na zapošljavanje i obuku novih zaposlenika. Osim toga, fluktuacija zaposlenika može dovesti do niskog morala među preostalim zaposlenicima.

Postoji nekoliko razloga zašto zaposlenici mogu odlučiti napustiti organizaciju. Zaposlenici mogu otići jer su nezadovoljni svojim radom, ne osjećaju da organizacija cijeni ih, ili su dobili bolju ponudu od druge tvrtke. Protok zaposlenika također može biti uzrokovan čimbenicima izvan kontrole organizacije, kao što su promjene u gospodarstvu ili obiteljske obveze.

 

Značenje. Fluktuacija osoblja.

Stopa fluktuacije zaposlenika je stopa kojom zaposlenici napuštaju organizaciju. Taj se broj može izraziti kao postotak ukupnog broja radna snaga odnosno u broju zaposlenih. Koeficijent prometa obično se izračunava na mjesečnoj ili godišnjoj razini. Ovo je važna metrika za tvrtke jer im može pomoći u prepoznavanju trendova i područja za poboljšanje.

Statistika fluktuacije zaposlenika može se raščlaniti prema industriji, veličini tvrtke ili drugim čimbenicima. Na primjer, sektori obrazovanja i zdravstva imaju veće stope fluktuacije od ostalih sektora. Trošak prometa može biti značajan jer poduzeća moraju trošiti novac na zapošljavanje, obuku i mogućnosti razvoja novih zaposlenika.
Stope zadržavanja zaposlenika rastu kada su prosječne stope fluktuacije zaposlenika niske.

Kako izračunati fluktuaciju osoblja?

Formula za izračun fluktuacije osoblja:

Fluktuacija zaposlenika = (Broj zaposlenika koji odlaze ÷ Prosječan broj zaposlenika) × 100

Na primjer, ako 10 zaposlenika napusti organizaciju koja ima prosječno 100 zaposlenika, stopa fluktuacije bila bi 10%.

Prosječna stopa fluktuacije osoblja

Američki ured za radnu statistiku izvijestio je da je prosječna stopa fluktuacije zaposlenika u 2021. bila 47,2%. Ovaj broj je kombinacija zaposlenika koji su dobrovoljno otišli, otpušteni, umirovljeni i dobili otkaz.

Zdrava fluktuacija osoblja

Što je zdrava fluktuacija zaposlenika? Na ovo je pitanje teško odgovoriti jer se razlikuje od industrije do industrije.

U nekim se djelatnostima visoka fluktuacija može smatrati normalnom, dok u drugima može biti razlogom za zabrinutost. Općenito govoreći, stopa fluktuacije manja od 10% smatra se zdravom. Međutim, uvijek biste trebali usporediti stopu fluktuacije vaše organizacije s drugima u vašoj industriji kako biste bolje razumjeli što se smatra normalnim.

Razlozi fluktuacije osoblja

Postoji nekoliko razloga zašto zaposlenici mogu odlučiti napustiti organizaciju. Zaposlenici mogu otići jer su nezadovoljni svojim poslom, ne osjećaju se vrijednima u organizaciji ili su dobili bolju ponudu od druge tvrtke. Protok zaposlenika također može biti uzrokovan čimbenicima izvan kontrole organizacije, kao što su promjene u gospodarstvu ili obiteljske obveze.

Pogledajmo neke uobičajene razloge fluktuacije zaposlenika.

1. Nezadovoljstvo poslom

Zaposlenici mogu biti nezadovoljni svojim poslom iz više razloga. Mogu se osjećati premalo plaćeni, da ih kolege ne vole ili da im je posao dosadan. Vjerojatnije je da će nezadovoljni zaposlenici tražiti nove poslove, što može dovesti do fluktuacije.

2. Nedostatak priznanja. Fluktuacija osoblja.

Zaposlenici se moraju osjećati cijenjenima kako bi bili motivirani da rade najbolje što mogu. Kada zaposlenici ne osjećaju da ih njihova organizacija cijeni, mogu početi tražiti nove poslove.

3. Loša ravnoteža između posla i privatnog života.

Vjerojatnije je da će zaposlenici koji imaju lošu ravnotežu između poslovnog i privatnog života napustiti organizaciju. Dobra ravnoteža između privatnog i poslovnog života mnogim je zaposlenicima važna, a kada je nema, kreću u potragu za novim poslom.

4. Promjene u gospodarstvu

Promjene u gospodarstvu mogu dovesti do fluktuacije zaposlenika. Na primjer, kada je nezaposlenost visoka, zaposlenici mogu napustiti svoj trenutni posao i potražiti novi.

5. Obiteljske obveze. Fluktuacija osoblja.

Obiteljske obveze, kao što je rođenje djeteta ili briga za starijeg roditelja, mogu dovesti do fluktuacije. Zaposlenici će možda morati napustiti svoje poslove kako bi se brinuli za svoje obitelji.

Dobrovoljna naspram prisilne promjene

Odlazak radnika može biti dobrovoljan ili prisilan.

Dobrovoljni odlazak je kada zaposlenik odluči napustiti organizaciju, dok je nedobrovoljni odlazak kada organizacija otpusti zaposlenika.

Najčešći tip odlaska je dobrovoljni odlazak, koji se odnosi na zaposlenike koji daju otkaz, odlaze u mirovinu ili daju otkaz. Nedobrovoljna fluktuacija je rjeđa i obično se događa kada organizacija prolazi kroz smanjenje ili restrukturiranje.

Na stopu fluktuacije može utjecati i dobrovoljna i nedobrovoljna fluktuacija. Na primjer, ako je fluktuacija zaposlenika visoka zbog odlaska zaposlenika, organizacija će možda morati tražiti načine za povećanje zadovoljstva poslom. S druge strane, ako je fluktuacija zaposlenika velika zbog otpuštanja, organizacija će možda morati tražiti načine za smanjenje troškova.

Cijena. Fluktuacija osoblja.

Fluktuacija zaposlenika može biti skupa za organizacije. Troškovi uključuju troškove zapošljavanja i obuke novih zaposlenika, kao i gubitak produktivnosti zbog upražnjenih radnih mjesta.

Organizacije mogu koristiti različite metode za obračun troškova fluktuacija osoblja. Jedna metoda je izračunavanje cijene po najmu. Taj se broj izračunava dijeljenjem ukupnih troškova zapošljavanja i obuke novog zaposlenika s brojem zaposlenika.

Druga metoda je izračunati trošak izgubljene produktivnosti. Taj se broj izračunava množenjem prosječne plaće zaposlenika s brojem slobodnih radnih mjesta.
Trošak fluktuacije zaposlenika može biti značajan, a organizacije moraju biti svjesne tih troškova. Razumijevanje cijene, organizacije mogu poduzeti korake da ga smanjim.

Postoji nekoliko načina smanjiti troškove o fluktuaciji osoblja. Organizacije se mogu usredotočiti na zadržavanje zaposlenika, što uključuje strategije za održavanje zaposlenika sretnima i uključenima u njihov posao. Također se mogu usredotočiti na zapošljavanje, što uključuje Strategije privlačenja i zapošljavanja najboljih zaposlenika. Konačno, mogu se usredotočiti na obuku, koja uključuje strategije za obuku zaposlenika kako bi bili bolje pripremljeni za obavljanje svog posla.

Kako smanjiti fluktuaciju osoblja?

Fluktuacija zaposlenika može biti skup problem za tvrtku. Kako bi se smanjila fluktuacija zaposlenika, poduzeća bi se trebala usredotočiti na stvaranje pozitivnog radnog okruženja i ulaganje u razvoj zaposlenika.

Stvaranje pozitivnog radnog okruženja uključuje osiguravanje da se zaposlenici osjećaju cijenjenima i vrijednima. To također uključuje davanje zaposlenicima resursa koji su im potrebni da dobro obavljaju svoj posao. S druge strane, razvoj zaposlenika uključuje pružanje zaposlenicima mogućnosti za usavršavanje i razvoj karijere.

Neki od načina na koje tvrtke mogu pokušati smanjiti fluktuaciju zaposlenika su:

1. Ponuda zaposlenicima daljinske ili hibridne opcije

Davanje zaposlenicima mogućnosti rada na daljinu ili hibridno može pomoći. Zaposlenici koji mogu raditi od kuće ili imaju fleksibilne rasporede imaju veću vjerojatnost da će biti zadovoljni svojim poslom i manje je vjerojatno da će dati otkaz.

2. Dajte prioritet dobrobiti svojih zaposlenika. Fluktuacija osoblja.

Drugi način smanjenja je davanje prioriteta dobrobiti zaposlenika. To uključuje pružanje resursa kako bi ostali zdravi, sretni i angažirani u svom poslu. Na primjer, wellness programi za zaposlenike mogu pomoći zaposlenicima da očuvaju svoje zdravlje i dobrobit.

3. Poticanje osjećaja pripadnosti

Osigurati da se zaposlenici osjećaju kao da pripadaju radnom mjestu također može pomoći u smanjenju fluktuacije. To uključuje stvaranje inkluzivne kulture u kojoj zaposlenici osjećaju da mogu biti ono što jesu.

4. Korištenje neto lojalnosti za mjerenje zadovoljstva zaposlenika.

Jedan od načina mjerenja zadovoljstva zaposlenika je korištenje Net Promoter Score (NPS). Ova metrika mjeri vjerojatnost da će zaposlenici preporučiti svoju tvrtku drugima. Visok NPS pokazuje da su zaposlenici zadovoljni svojim poslom i da je manja vjerojatnost da će ga napustiti.

5. Ponudite konkurentne plaće i beneficije. Fluktuacija osoblja.

Drugi način smanjenja je ponuditi konkurentne plaće i beneficije. To uključuje ponudu plaća koje su usporedive s drugim poslovima u vašoj industriji. To također uključuje ponudu planova dioničkih opcija za zaposlenike (ESOP) i druge vrste dioničkih naknada.

6. Pružanje mogućnosti profesionalnog razvoja

Ulaganja u razvoj zaposlenika također može pomoći u smanjenju fluktuacije zaposlenika. To uključuje pružanje zaposlenicima prilika za učenje novih vještina i napredovanje u karijeri. Programi razvoja zaposlenika mogu pomoći zaposlenicima da se osjećaju kao da napreduju. ljestve karijere i manje je vjerojatno da će otići.

7. Budite promišljeni i strateški kada zapošljavate nove kandidate. Fluktuacija osoblja.

Prilikom zapošljavanja novih kandidata važno je biti promišljen i strateški. To uključuje pronalaženje kandidata koji dobro odgovaraju kulturi vaše tvrtke. To također uključuje jasno izražavanje vaših očekivanja za tu ulogu.

8. Razvijte inkluzivnu kulturu za distribuirane timove

Ako imate distribuirani tim, važno je razviti inkluzivnu kulturu. To uključuje osiguravanje da se svi osjećaju potrebnima i cijenjenima. To također uključuje pružanje resursa koji zaposlenicima omogućuju da ostanu povezani jedni s drugima.

9. Programi zadržavanja zaposlenika. Fluktuacija osoblja.

Programi zadržavanja zaposlenika još su jedan način smanjenja fluktuacije zaposlenika. Ovi su programi osmišljeni kako bi zaposlenici bili sretni i angažirani na poslu. Programi zadržavanja zaposlenika mogu uključivati ​​stvari kao što su programi zaposlenika mjeseca, bonusi za preporuke i nagrade temeljene na stažu.

10. Programi pomoći zaposlenicima

Programi pomoći zaposlenicima (EAP) još su jedan način smanjenja fluktuacije zaposlenika. Ovi programi zaposlenicima pružaju resurse koji im pomažu u rješavanju osobnih i profesionalnih problema. Programi pomoći zaposlenicima mogu pomoći zaposlenicima da osjećaju da je tvrtki stalo do njih i da ulaže u njihovu dobrobit.

Zaključak

Fluktuacija zaposlenika može biti skup problem za tvrtku. Kako bi smanjili, poduzeća bi se trebala usredotočiti na stvaranje pozitivnog radnog okruženja i ulaganje u razvoj zaposlenika.

Programi zadržavanja zaposlenika, prilike za profesionalni razvoj te konkurentne plaće i beneficije mogu pomoći u smanjenju fluktuacije zaposlenika. Poduzimajući ove korake, tvrtke mogu stvoriti pozitivno radno okruženje čiji su zaposlenici uzbuđeni što mogu biti dio.

Stope fluktuacije zaposlenika ključna su metrika koju bi tvrtke trebale pratiti. Velika fluktuacija zaposlenika može značiti da nešto nije u redu unutar tvrtke, bilo da se radi o radnim uvjetima, plaćama ili kulturi tvrtke.

Praćenjem stope fluktuacije zaposlenika možete rano prepoznati probleme i poduzeti mjere da ih ispravite, povećavajući svoje šanse za postizanje dobrih stopa zadržavanja zaposlenika.