Upravljački informacijski sustav (MIS) skup je softvera i hardvera koji prikuplja, obrađuje, pohranjuje i pruža informacije za podršku upravljačkim odlukama u organizaciji. Glavna svrha MIS-a je pružiti organizacijskom menadžmentu pravovremene, točne i relevantne informacije koje im pomažu u donošenju učinkovitih strateških, taktičkih i operativnih odluka.

MIS obično uključuje baze podataka, sustave za upravljanje podacima, alate za analizu i izvješćivanje te korisnička sučelja za pristup informacijama. Može se kretati od jednostavnih sustava usmjerenih na prikupljanje i analizu osnovnih podataka, do složenijih sustava koji uključuju elemente umjetne inteligencije i analitičke Alat za predviđanje i optimizaciju poslovnih procesa.

Općenito, MIS pomaže upravi organizacije razumjeti trenutno stanje stvari, identificirati trendove i probleme, donositi odluke temeljene na podacima i poboljšati operativnu učinkovitost.

Zašto su važni upravljački informacijski sustavi (MIS)?

Upravljački informacijski sustavi (MIS) igraju ključnu ulogu u modernim organizacijama iz nekoliko razloga:

 1. Podrška pri odlučivanju: MIS osigurava organizacijskom menadžmentu potrebne informacije za donošenje strateških, taktičkih i operativnih odluka. To pomaže menadžerima da razumiju trenutno stanje stvari u organizaciji i predvidi buduće trendove.
 2. Optimizacija poslovnih procesa: MIS pomaže automatizirati i optimizirati poslovne procese, poboljšavajući učinkovitost i produktivnost organizacije. Omogućuju automatizaciju rutinskih zadataka, pojednostavljuju komunikaciju i koordinaciju između različitih odjela.
 3. Upravljanje resursima: MIS pomaže u upravljanju resursima organizacije kao što su financije, osoblje, materijalna sredstva i informacijska sredstva. Oni pružaju podatke i analitiku za učinkovito planiranje, proračun i kontrolu resursa.
 4. Poboljšana komunikacija: MIS olakšava razmjenu informacija i komunikaciju unutar organizacije. Omogućuju centralizirani pristup podacima i izvješćima, što pomaže zaposlenicima da brzo dobiju informacije koje su im potrebne za obavljanje posla.
 5. Analitika i predviđanje: MIS pruža analitičke alate i mogućnosti predviđanja koji pomažu organizaciji razumjeti tržišne trendove, identificirati prilike za poboljšanje poslovanja i donositi informirane odluke temeljene na podacima.

Sve u svemu, upravljački informacijski sustavi ključni su alat za učinkovito upravljanje modernom organizacijom, pomažući joj da bude konkurentna, prilagodljiva i inovativna.

Funkcije upravljačkih informacijskih sustava

Upravljački informacijski sustavi obavljaju 5 različitih funkcija. Ovaj

 • Prikupljanje podataka . MIS prikuplja podatke iz različitih unutarnjih i vanjskih izvora. To može uključivati ​​tržišne trendove, internu komunikaciju s klijentima i podatke o klijentima, prodajni, financijska izvješća i drugo. Pruža potpuni pregled okruženja i aktivnosti organizacije.
 • Obrada podataka : MIS pomaže tvrtkama u obradi velikih količina podataka i informacija. To se postiže identificiranjem različitih trendova, obrazaca i anomalija. Podaci se pretvaraju u smislene i korisne informacije prema kojima možete djelovati.
 • Podrška pri odlučivanju . Glavni razlog sve veće popularnosti softvera za poslovni analitičari, kao što je Microsoft Business Intelligence, jest da vam pomažu u bržem donošenju odluka. MIS pomaže menadžerima i donositeljima odluka pružajući točne i pravovremene informacije. Ove informacije mogu pomoći menadžerima da prepoznaju rizike, prilike i mjere za poboljšanje poslovanja. Upravljački informacijski sustav
 • Praćenje performansi : Da bi bio učinkovit, svaki izvršeni plan mora biti mjerljiv. MIS ne samo da vam pomaže u donošenju boljih odluka, već vam pomaže i u praćenju vašeg učinka. Razni ključevi indikator performansi, strateški ciljevi i pokazatelji uspješnosti mogu se pratiti pomoću MIS-a.
 • Širenje informacija : Integracija komunikacijskih sustava s MIS-om također osigurava širenje informacija. MIS tehnologija može pomoći u osiguravanju transparentnosti i odgovornosti za utovar. To može pomoći u širenju relevantnih informacija zaposlenicima, menadžerima i donositeljima odluka u cijeloj organizaciji.

Komponente MIS (računalnih sustava).

MIS može biti jednostavan poput vašeg prijenosnog računala ili drugih računalnih sustava, ili može biti složen poput višestrukih poslužitelja i kompletnih sustava upravljanje podaci. Veličina MIS-a varira ovisno o veličini organizacije. Međutim, općenito su to komponente MIS-a.

Hardver Fizički uređaji i infrastruktura kao što su pohrana, poslužitelji i mreže.
Softver Razni softveri kao npr alati za analizu podataka, korisnička sučelja, baze podataka i više.
Podaci Neobrađeni podaci koje je potrebno učitati u MIS mogu uključivati ​​organizacijska izvješća, činjenice, brojke i statistiku. Upravljački informacijski sustav
Standardni radni postupak Pravilnik koji sadrži smjernice za standardne operacije. Ovaj kodeks prakse ocrtava najbolje prakse za prikupljanje, pohranjivanje i širenje podataka.
Ljudi MIS zahtijeva od ljudi unos ili analizu podataka. Stoga ti ljudi mogu uključivati ​​analitičare podataka, IT stručnjake i krajnje korisnike.

Karakteristike MIS-a. Upravljački informacijski sustav

Karakteristike upravljačkog informacijskog sustava (MIS) uključuju niz ključnih aspekata koji određuju njegovu funkcionalnost, učinkovitost i sposobnost da podrži potrebe organizacije. Evo nekih od glavnih karakteristika MIS-a:

 • Ciljani fokus: MIS je usmjeren na podršku upravljačkim funkcijama i donošenju odluka u organizaciji. Oni pružaju informacije i analitiku potrebnu za učinkovito poslovna uprava na svim razinama – strateškoj, taktičkoj i operativnoj.
 • Integracija podataka: MIS objedinjuje podatke iz različitih izvora u jedinstven informacijski sustav. To može uključivati ​​podatke o financijama, prodaji, proizvodnji, osoblju i drugim aspektima organizacije.
 • Automatizacija procesa: MIS automatizira niz poslovnih procesa, pojednostavljuje rutinske zadatke i optimizira radne procese u organizaciji. To pomaže u poboljšanju radne učinkovitosti i produktivnosti.

Upravljački informacijski sustav.

 • Analitičke sposobnosti: MIS pruža alate i mogućnosti za analizu podataka, identificiranje trendova, predviđanje i donošenje informiranih odluka na temelju podataka. To može uključivati ​​statističku analizu, strojno učenje, poslovnu analitiku i druge metode.
 • Fleksibilnost i skalabilnost: MIS imaju fleksibilnu arhitekturu i skalabilnost, što im omogućuje prilagodbu promjenjivim potrebama i volumenima organizacije. Oni su sposobni obraditi male količine podataka i velike količine informacija.
 • Sigurnost podataka: MIS osigurava zaštitu podataka i povjerljivost informacija korištenjem različitih mehanizama provjere autentičnosti, autorizacije, enkripcije i drugih sigurnosnih mehanizama.
 • Centralizirani pristup: MIS osigurava centralizirani pristup informacijama i alatima za upravljanje za sve razine i odjele organizacije. Ovo pruža jedan izvor istine za sve korisnike.
 • Izvještavanje i praćenje: MIS pruža mogućnost kreiranja različitih izvješća i nadzornih ploča, kao i praćenje ključnih pokazatelja uspješnosti i učinkovitosti organizacije.

Ove karakteristike pomažu u određivanju funkcionalnosti i prednosti MIS-a za organizaciju, kao i njegove sposobnosti da učinkovito podrži procese upravljanja i donošenja odluka.

Ograničenja . Upravljački informacijski sustav

Iako upravljački informacijski sustavi (MIS) pružaju značajne prednosti organizacijama, oni također imaju svoja ograničenja. Ovo su neki od njih:

 • Ovisnost podataka: Kvaliteta analize a donošenje odluka u MIS-u izravno ovisi o kvaliteti i točnosti ulaznih podataka. Ako su podaci nepouzdani ili zastarjeli, to može dovesti do iskrivljenih rezultata i pogrešnih odluka.
 • Poteškoće implementacije i ažuriranja: Razvoj, implementacija i ažuriranje MIS-a može biti složen i skup proces. Ponekad to zahtijeva značajna ulaganja u tehničku opremu, softver i prekvalifikaciju osoblja.
 • Nedostatak fleksibilnosti: Neki MIS mogu biti manje fleksibilni i nesposobni se prilagoditi promjenjivim potrebama i tržišnim uvjetima. To može stvoriti probleme prilikom implementacije novih strategija ili mijenjanja poslovnih procesa.

MIS problemi.

 • Sigurnosni problemi: Budući da MIS obrađuje i pohranjuje osjetljive informacije, može biti podložan kibernetičkim napadima i kršenju sigurnosti podataka. Nedovoljne sigurnosne mjere mogu dovesti do curenja podataka i drugih ozbiljnih posljedica.
 • Nedovoljna prilagodba korisnicima: Ponekad korisnici mogu naići na probleme u korištenju MIS-a zbog složenosti sučelja ili nedostatka obuke. To može dovesti do niske učinkovitosti korištenja sustava i otpora prema njegovom usvajanju od strane zaposlenika.
 • Ograničene analitičke mogućnosti: Neki MIS mogu imati ograničene mogućnosti analize podataka, ograničavajući sposobnost organizacije da identificira trendove, donosi prognoze i donosi informirane odluke na temelju podataka.
 • Troškovi održavanja: Podrška i održavanje MIS-a također mogu biti skupi, posebno ako sustav treba stalno ažurirati i nadograđivati.

S obzirom na ta ograničenja, važno je pažljivo procijeniti potrebe organizacije i sposobnost MIS-a da ih zadovolji te poduzeti korake za smanjenje negativnih utjecaja.

Primjeri. Upravljački informacijski sustav.

 

Tiskara АЗБУКА