Interkulturalna komunikacija je interakcija i razmjena informacija između ljudi različitih kultura. Uključuje procese slanja poruka, razumijevanja, tumačenja i odgovaranja na komunikaciju u kontekstu koji uključuje članove različitih kulturnih skupina.

Ključni aspekti interkulturalne komunikacije uključuju:

 • Kulturalne razlike:

Razlike u vrijednostima, uvjerenjima, običajima i normama ponašanja mogu značajno utjecati na način na koji ljudi komuniciraju.

 • Interkulturalna komunikacija . Jezična barijera:

Razlike u jeziku mogu stvoriti poteškoće u razumijevanju i priopćavanju informacija.

 • Neverbalna komunikacija:

Geste, izrazi lica, tjelesne geste i drugi elementi neverbalne komunikacije mogu imati različita značenja u različitim kulturama.

 • Interkulturalna komunikacija . Struktura društva:

Odnosi u društvu, stupanj hijerarhije i formalnost ili neformalnost komunikacije mogu varirati.

 • Komunikacijski kontekst:

Način na koji percipiramo kontekst i izražavamo misli može varirati ovisno o kulturi.

 • Interkulturalna komunikacija . Vjerski i kulturni običaji:

Vjerski običaji i tradicije također utječu na komunikaciju i primanje poruka.

 • Interkulturalna osjetljivost:

Sposobnost uzimanja u obzir i bolje prilagodbe kulturnim razlikama učinkovita komunikacija.

Interkulturalna komunikacija važna je u globaliziranom svijetu, gdje se ljudi iz različitih kultura sudaraju u poslovanju, obrazovanju, turizmu i drugim područjima života. Razumijevanje i poštivanje kulturnih razlika olakšava uspješnu komunikaciju i pomaže u zbližavanju ljudi iz različitih kulturnih sredina.

Rad na daljinu s klijentima: 5 savjeta za poboljšanje suradnje

Način na koji tvrtka komunicira, spajajući sve aspekte socijalna i međunarodna demografija je odlučujući faktor optimiziranje dosega i globalne prepoznatljivosti. Interkulturalna komunikacija pomaže u pružanju svih ovih funkcija u organizaciji.

Što je interkulturalna komunikacija?

Uvod Interkulturalna komunikacija

Interkulturalna komunikacija

Interkulturalna komunikacija odnosi se na komunikaciju koja se odvija između dvije ili više različitih kultura.

Stjecanje vještina interkulturalne komunikacije postalo je glavni prioritet u modernom poslovanju. Kada posao prelazi granice vjere, društva, etničke pripadnosti, kaste itd., postoji potreba za smislenom međukulturalnom komunikacijom. U današnje vrijeme globalizacija je dala poticaj razvoju interkulturalnog okruženja u poslovanju. Organizacija čiji članovi uključuju ljude različitih religija, kasti, etničkih pripadnosti itd. od svojih zaposlenika zahtijeva veće vještine interkulturalne komunikacije. Poznavanje različitih jezika nije jedini uvjet za posjedovanje izvrsnih interkulturalnih komunikacijskih vještina. Zaronimo u koncept interkulturalne komunikacije općenito i razumijmo ga, ali prvo ga shvatimo značaj u modernom poslovanju -

Što je organizacijska komunikacija? I zašto je to važno

Važnost konstruktivne interkulturalne komunikacije. Interkulturalna komunikacija

Moć komunikacije za ispravno funkcioniranje bilo koje organizacije bilo koje veličine nikada se ne može poreći. Kada među zaposlenicima bilo koje organizacije postoji mješavina kultura, uloga komunikacije postaje vitalna. Ne radi se samo o uspostavljanju jezične veze između zaposlenika, već i emocionalne veze između njih kako bi se stvorila izvrsna atmosfera.

Organizacija koja održava izvrsnu međukulturnu komunikaciju moći će dobro razumjeti svoje zaposlenike, njihove probleme, njihova očekivanja i tako dalje. Ljudi često pogrešno tumače komunikaciju kao prenošenje informacija; prijenos je koristan samo ako ima smisla. Da budemo jednostavniji, shvatite to na sljedeći način: prenošenje informacija je korisno ako se tumače na način da dobiju neko značenje.

Kada dvije osobe iz različitih kultura prenose informacije, postaje važno da su namjera stimulansa i interpretacija ispitanika identične. Izvrsna interkulturalna komunikacija jedina je nada da se ovo stanje dogodi.

Dvoje ljudi iz dviju različitih kultura ne samo da imaju različite jezične interese, već i različite stilove života, stoga postaje važno da organizacije razumiju pravo značenje izvrsne međukulturalne komunikacije i kako je učinkovito izraziti. Razumimo odnos između kulture i komunikacije kako bismo dobili šire značenje interkulturalne komunikacije −

Kultura i komunikacija neraskidivo su povezane. Interkulturalna komunikacija

Kultura i komunikacija neraskidivo su povezane

Kultura i komunikacija neraskidivo su povezane

Da хорошо Da bismo razumjeli interkulturalnu komunikaciju, važno je razumjeti dva pojma odvojeno, a zatim razumjeti odnos između njih. Što definira kulturu? Jednostavnim riječima, kultura je način života. Kultura je način na koji društvo koordinira i djeluje. Neke institucije definiraju ovaj način života kao religija, kasta, politika, etika i tako dalje. Ljudi koji pripadaju različitim demografskim skupinama često dijele različita kulturološka uvjerenja. Jedna važna stvar koju bismo ovdje trebali primijetiti jest da te skupine ljudi mogu, ali i ne moraju imati različite jezične interese. Ne moraju govoriti drugi jezik.

Što je tako posebno u komunikaciji?

Komunikacija nije samo prijenos informacija od jednog do drugog. Radi se o stvaranju međusobnog značenja informacija koje se prenose. Osoba koja ima neku misao podijelit će je s drugom osobom – odlična komunikacija će se dogoditi ako obje osobe interpretiraju informaciju na isti način.

Sada znamo značenje dviju riječi - komunikacija, koja označava međusobnu interakciju radi razmjene informacija, dok kultura označava način na koji grupa živi i obavlja aktivnosti. Interkulturalna komunikacija je stvaranje međusobnog značenja među kulturama. Interkulturalna komunikacija je razumijevanje ljudi iz različitih kultura kroz zdravu komunikaciju. U međuvremenu, treba zanijekati da kada ljudi iz različitih kultura komuniciraju, ostaje vjerojatnost sudara. Kako bi se smanjili potencijalni sukobi tijekom interkulturalne komunikacije, važno je slijediti zdrave interkulturalne komunikacijske strategije. Pogledajmo nekoliko važnih tajni izvrsne interkulturalne komunikacije - Intercultural Communication

Tajne izvrsne interkulturalne komunikacijske vještine. 

Zdorovye otnošeniâ

1. Pokažite poštovanje. Interkulturalna komunikacija

To nije raketna znanost - kada ljudi različitih kulturnih uvjerenja komuniciraju, moraju poštivati ​​uvjerenja drugih. Poštovanje je jedan od vitalnih čimbenika koji treba naglasiti za uspješno poslovanje. Tijekom interkulturalne komunikacije netko može djelovati otvoreno i neizravno govoriti, dok drugi to mogu smatrati uvredljivim; poštovanje se nikada ne smije kršiti.

2. Zdravi odnosi

Što je potrebno za zdravu komunikaciju? Dobar odnos, odlično međusobno razumijevanje. Važnije je dobro odgovoriti nego poslati poruku. Ako je odnos među zaposlenicima zdrav, uslijedit će i zdrava komunikacija. Organizacije moraju promovirati međusobno razumijevanje unutar organizacije kako bi se olakšala komunikacija.

3. Neka bude jednostavno. Interkulturalna komunikacija

Govorimo o ljudima iz različitih kultura, a ne o različitim planetima ili vrstama. Nemojte pretjerivati ​​i nemojte učiniti da se osjećaju neugodno. U komunikaciji s njima vodite računa da vas dobro razumiju; Da biste to učinili, nemojte komplicirati. Pošaljite jasnu poruku i budite otvoreni za jasan odgovor.

4. Naučite prestati pušiti

Možda se nećete uvijek osjećati ugodno u kulturnim razgovorima. Ako se osjećate isključenima iz razgovora, uvijek možete prestati razgovarati. Vrijeme je da se procijenite i dodatno istražite kako biste se osjećali ugodno u ovim razgovorima. Govoriti bilo što (gluposti) u profesionalnom svijetu je loša ideja.

5. Živite u trenutku. Interkulturalna komunikacija

Ovo je prilika u kojoj možete istražiti različita kulturološka uvjerenja i učiti o različitim kulturama; uživaj u trenutku. Vaš stav može odrediti cjelokupnu kvalitetu komunikacije. Budite otvoreni za učenje novih stvari i nemojte se svaki put dovoditi u neugodan položaj, već živite ovaj trenutak za potpuni užitak. Ovo su bili neki važni savjeti koje treba slijediti za prihvatljivu i smislenu interkulturalnu komunikaciju.

Da biste bili uspješan interkulturalni komunikator, trebate se dobro informiranim nastojati držati podalje od komunikacijske disonance. Zato, prije nego što komunicirate s nekim iz druge kulture, trebali biste si postaviti pitanja u nastavku kako vaše predrasude ili predrasude ne bi ometale ili degradirale komunikacijski proces.

Pitanja koja biste si trebali postaviti prije početka interkulturalne komunikacije

 • Imam li unaprijed stvorene predodžbe o ovoj osobi zbog njezinih atributa društvenog identiteta?
 • Imam li neutralan, pozitivan ili negativan stav prema toj osobi?
 • Koji su izvori vaših predrasuda ili predrasuda?
 • Hoće li moja već postojeća uvjerenja poticati ili ometati komunikaciju?
 • Jesam li voljan učiti o toj osobi i sebi tijekom interakcije?
 • Jesam li se voljan promijeniti zbog ove interakcije?
 • Koje komunikacijske alate mogu koristiti za olakšavanje istinske međukulturalne komunikacije? Interkulturalna komunikacija

Odgovarajući na ova pitanja lakše ćete napredovati u međukulturalnoj komunikaciji. Shvatimo sada kako se globalizacija temelji na takvim komunikacijskim praksama.

Interkulturalna komunikacija i globalizacija.  

Interkulturalna komunikacija i globalizacija

Interkulturalna komunikacija i globalizacija

Kada je riječ o globaliziranom poslovanju, interkulturalna komunikacija vodi način na koji ljudi komuniciraju (verbalno i neverbalno), promatraju, pozdravljaju, surađuju, pregovaraju, poštuju rokove, sastaju se, uspostavljaju veze i tako dalje.

Sada ove teme postaju puno primjenjivije na dva različita fronta:

 1. Za one organizacije koje rade zajedno s mješovitim kulturama.
 2. Za organizacije koje trebaju učinkovitu razmjenu u inozemstvu

Na ova dva fronta, ako ljudi nisu svjesni kako se najbolje slagati i voditi bilo koji posao, to može dovesti do užasnih rezultata i izgubljenih poslova.

Veća uključenost međukulturalne komunikacije osigurava veću vjerojatnost ostvarenja poslovnih ciljeva. Interkulturalna komunikacija

Općenito, interkulturalna komunikacija danas znači stjecanje konkurentske prednosti u vrijeme kada su poduzeća izuzetno konkurentna i rastu. Pojedinci moraju prionuti na posao i prvi put pogoditi metu.

Bez obzira tražite li posao drugog klijentaBilo da se radi o prezentaciji ili pregovorima, interkulturalna komunikacija igra vitalnu ulogu. To vam daje mogućnost uspješne komunikacije s ljudima iz različitih kultura.

Za one koji žele naučiti više o interkulturalnoj komunikaciji, nekoliko bi knjiga moglo biti korisno. Pogledajmo neke od ovih knjiga ovdje i sada -

Knjige koje se mogu koristiti za proučavanje interkulturalne komunikacije. Interkulturalna komunikacija

Knjige koje se mogu koristiti za učenje

Knjige koje se mogu koristiti za učenje

 • Pazi na svoje manire (Upravljanje poslovnom kulturom u Europi) - John Mole, Nicholas Brealey Publishing
 • Jahanje na valovima kulture: Razumijevanje kulturne raznolikosti u globalnom poslovanju - Fons Trompenaars, Nicholas Brealey Publishing
 • Kulture i organizacije: softver uma. Interkulturalna suradnja i njezina važnost za opstanak - Geert Hofstede
 • Izgradnja interkulturalne kompetencije - Charles Hampden-Turner i Fons Trompenaars
 • Izvan kulture - Edward T. Hall

Završne misli o interkulturalnoj komunikaciji! Interkulturalna komunikacija

Dobra komunikacija među zaposlenicima definira zdravo poslovanje; kada zaposlenici dijele različita kulturološka uvjerenja, važnost komunikacije se udvostručuje.

Kako bi se osigurala produktivnost zaposlenika, organizacije moraju preuzeti odgovornost za stvaranje zdravog okruženja koje naglašava smislenu međukulturnu komunikaciju. Kao zaposlenik, uvijek biste trebali ponizno pozdravljati druge i biti otvoreni za učenje novih stvari.

Često postavljana pitanja Interkulturalna komunikacija

 1. Što je interkulturalna komunikacija?

  •  Interkulturalna komunikacija je interakcija i razmjena informacija između ljudi iz različitih kultura, uključujući isporuku poruka, neverbalne izraze i komunikaciju unutar kulturnog konteksta.
 2. Zašto je interkulturalna komunikacija važna?

  • Interkulturalna komunikacija je važna jer u svijetu s različitim kulturama olakšava razumijevanje, smanjuje rizik od nesporazuma i promiče međusobno poštovanje.
 3. Koji se problemi mogu pojaviti tijekom interkulturalne komunikacije?

  • Problemi mogu uključivati ​​jezične barijere, nerazumijevanje neverbalnih znakova i razlike u kulturnim vrijednostima i običajima, što može dovesti do nesporazuma i sukoba.
 4. Kako prevladati jezične barijere u interkulturalnoj komunikaciji?

  • Koristite jednostavan jezik, izbjegavajte sleng i termine, koristite jezične prevoditelje, prilagodite stil komunikacije razini poznavanja jezika sugovornika.
 5. Kako biti uspješniji u međukulturnom poslovanju?

  • Naučite kulturološke osjetljivosti poslovna komunikacija, poštivati ​​različitosti, graditi međukulturalne odnose i aktivno sudjelovati u kulturnoj razmjeni.
 6. Koje se strategije mogu koristiti za uspješnu interkulturalnu komunikaciju?

  • Učenje i razvijanje interkulturalnih vještina, aktivno slušanje, pokazivanje empatije, postavljanje pitanja radi boljeg razumijevanja, izbjegavanje stereotipa.
 7. Može li obuka u interkulturalnoj komunikaciji biti korisna?

  •  Da. Interkulturalni komunikacijski trening pomaže u razvoju vještina razumijevanja, prilagodbe i poštovanja. To olakšava uspješnu interakciju u različitim kulturnim kontekstima.
 8. Kako izbjeći stereotipe u komunikaciji s predstavnicima drugih kultura?

  • Odgovor je. Budite svjesni svojih pretpostavki i budite otvoreni za nova znanja. Istražite raznolikost kultura i izbjegavajte generalizacije.

Ova pitanja i odgovori mogu poslužiti kao izvor za one koji su zainteresirani i žele poboljšati svoje vještine interkulturne komunikacije.

 Tiskara АЗБУКА