Profesionalna etika je sustav normi i pravila ponašanja koji uređuju profesionalnu interakciju i ponašanje osoba koje zauzimaju određene profesionalne položaje. Ta su pravila definirana kako za odnose s klijentima i partnerima, tako i za interne profesionalne odnose unutar organizacije.

Glavna obilježja profesionalne etike uključuju:

 • Integritet:

Profesionalci moraju djelovati s integritetom i poštenim namjerama. Integritet uključuje ispunjavanje obećanja, otvorenost i poštenje u profesionalnim odnosima.

 • Profesionalna etika. Povjerenje:

Profesionalna etika izgrađena je na povjerenju. Profesionalci svojim postupcima i odlukama moraju steći povjerenje svojih klijenata, kolega i društva.

 • Povjerljivost:

Profesionalci moraju čuvati povjerljivost informacija koje su dobili od klijenata ili tijekom svog rada. To znači da se osjetljivi podaci ne mogu otkriti bez dopuštenja.

 • Kompetencija:

Profesionalci moraju imati potrebna znanja i vještine za obavljanje svog posla. Također su dužni održavati svoju profesionalnu razinu kompetencije kroz obuku i razvoj.

 • Profesionalna etika. Odgovornost:

Profesionalci su odgovorni za svoje postupke i odluke. To uključuje priznavanje pogrešaka, trenutke učenja i spremnost na prihvaćanje posljedica svojih postupaka.

 • Pravda:

Profesionalne odluke i odnosi moraju biti pošteni i nepristrani. Profesionalci ne smiju diskriminirati klijente ili kolege ni po kojoj osnovi.

 • Profesionalna etika. Usklađenost sa zakonima i propisima:

Stručnjaci su dužni pridržavati se zakona i propisa koji uređuju njihove profesionalne aktivnosti. To uključuje poštivanje etičkih kodeksa i standarda.

Profesionalna etika pomaže u održavanju povjerenja javnosti u profesionalce. Stvara temelje za odgovorno i održivo profesionalno ponašanje. Ova načela mogu biti sadržana u etičkim kodeksima koje su razvile organizacije ili profesionalna društva.

Što je profesionalna etika?

Svaka profesija ima svoja posebna pravila, norme ili, reklo bi se, principe.

Prilikom odabira posla osoba mora poznavati ovu specifičnu struku. Etika znači načela nečega. U različitim uloge oni se vode etikom prema svom poznavanju situacije i ponašanja ljudi koji pripadaju ovom zanimanju.

Etika oglašavanja

Profesionalna etika su smjernice za ljude koji rade u određenoj profesiji koje im govore što bi trebali raditi, a što ne bi trebali raditi dok tamo rade.

Određena profesija ima svoje specifično ponašanje i svi ga se moraju pridržavati.
Bilo da se radi o inženjerstvu, medicini ili zdravstvu, pravu ili bilo kojoj drugoj struci.

Morate se ponašati onako kako se čovjek treba ponašati, u skladu s onim što kaže vaša profesionalna etika. To pokazuje koliko znate o poslu, svoju strast prema poslu.

Sada kada svaka osoba ima izbor za određenu profesiju, mora znati koje su osnovne činjenice o etici vezanoj uz profesije. Kako biste se detaljnije upoznali s profesionalnom etikom, nastavite čitati cijeli članak.

Primjeri profesionalne etike

Primjer profesionalne etike

Najbolji primjer profesionalne etike su liječnici. Hipokratova zakletva koju polažu liječnici kad dobiju diplomu. Ova zakletva jedan je od etičkih standarda kojih se mora pridržavati prije bavljenja liječničkom djelatnošću. I svaka se etika razlikuje ovisno o vrsti profesije koju osoba ima.

Lakše je razumjeti nešto kada to netko opiše poznatim primjerom. Možda se čini da je profesionalna etika ključna za razumijevanje, ali nije. Zajednički uzrok može sve objasniti.

Gotovo svatko zna da studenti koji su uvjereni u medicinu ili zanimanja povezana sa zdravljem ili možete reći hoće li biti liječnici, medicinske sestre itd. polažu prisegu prije nego što se pridruže kao profesionalci. Sada će zakletvu koju polažu činiti do kraja života. Obećavaju da nikada neće nauditi osobi; pružit će najbolje moguće liječenje svojim pacijentima itd. Ono što govore tijekom prisege etika je njihove profesije. To su načela ili smjernice kojih se moraju pridržavati.

Postoji šire područje etike unutar profesije.

To mogu biti mediji i njihova etika, sudska i pravna etika, medicinska Kodeks ponašanja, etika trgovaca nekretninama, etički kodeks inženjera i neki drugi. Ljudi iz različitih profesija moraju slijediti različite etike i moraju slijediti pravila. Svako kršenje zakona i etike može naštetiti njihovom položaju u ovoj profesiji.

Biti profesionalac znači pružati osnovne usluge i preuzimati obveze.

Na primjer, razmislimo o profesoru; njegova je profesija služiti studentima i rješavati njihove probleme. Za to je potreban poseban odnos između mjesta, profesije i učenika. Sve funkcionira na temelju etike.

Vrste profesionalne etike 

Svaka profesija ima svoj način komuniciranja i funkcioniranja profesije.

Iako se etika razlikuje u svakoj profesiji, neka su načela etike univerzalna.

Slijedi ih svaka profesija koja je poštena u svom radu i služi ljudima uz pouzdanost, poštovanje drugih, poštenje, odgovornost, poštivanje pravila i sprječavanje štete bilo kome.
Općenito, gore navedenih pravila pridržava se svaki stručnjak.

A ako netko ne uspije, prestaje biti vrijedan ove profesije. Neke specifične udruge diljem svijeta i nacije definiraju etiku određene profesije. I moraju ga slijediti ljudi s potpunim integritetom.

1. Mediji i njihova profesionalna etika 

Mediji i njihova profesionalna etika

Novinari ili oni koji su povezani s medijima imaju veću odgovornost za transparentnost.

Nitko u medijima ne bi trebao biti pristran prema događajima u svijetu. Posao novinara je surov i strašan jer su uvijek na meti. Ako bilo koji novinar objavi vijest vezanu uz kriminalca, postoji šansa da bude oštećen.

Ali novinari moraju biti pošteni i nepristrani kada izvještavaju o vijestima. Sve novosti o tome kako osvijestiti ljude o svojoj okolini. Stoga je etika u medijima ključna i odnosi se na držanje činjenica, a ne na izražavanje mišljenja. Ukratko, možemo reći da je medijska etika “tražiti istinu i prijaviti je”.

2. Sudačka i odvjetnička profesionalna etika

Svatko tko se bavi pravom i pravdom dužan je pridržavati se njezinih pravila i etike.
Ovdje odvjetnici ili bilo tko u pravnom području mora uravnotežiti svoje odgovornosti kaznenog progona kriminalaca i zaštite klijenata. Poštivanje zakona i vjernost prema njemu mora biti etička dužnost.

Pravne osobe moraju čuvati povjerljivost svojih klijenata i izbjegavati sukobe. Sve mora biti uravnoteženo i oni moraju biti pošteni u pogledu svojih odgovornosti. Najvažnije je da ne varaju svoje kupce. Ako bilo koji odvjetnik ne uspije uvjeriti svoje klijente, trebao bi se povući iz slučaja.

U pravosudnom sustavu, lokalna ravnoteža je neophodna. Ova ravnoteža temeljno je načelo njihove profesije. Osoba koja se bavi pravom ili pravdom mora braniti svoje klijente ili procesuirati kriminalca u dobroj vjeri. Ne dobivate uvijek slučaj, ali budite pošteni prema zakonima. Ne mogu nekoga natjerati da nešto kaže čak i ako znaju da je laž, ali ga trikovima mogu natjerati da prizna istinu.

3. Profesionalna etika inženjera 

Inženjeri također imaju određene etičke standarde kojih se moraju pridržavati u svakom trenutku.
Inženjeri imaju toliko odgovornosti na svojim plećima. To su oni koji grade kuće, brane, autoceste, bilo kakve naprave pa čak i automobile. Moraju biti prilično pošteni u dizajnu i proizvodnji.

Nacionalno društvo profesionalnih inženjera razvilo je etički kodeks za inženjere kako bi se osiguralo da inženjeri znaju da moraju biti pošteni i odgovorni u svojoj profesiji. Da budemo pošteni, briga za javno zdravlje i njihovu sigurnost trebala bi im biti prioritet kao profesionalcu. Ovaj kodeks je princip kojeg slijede.

Inženjerski etički kodeks stvoren je kako bi promicao načela nepristranosti, poštenja, pravednosti i poštenja u svom radu. Kada moraju izvesti bilo kakve građevinske ili dizajnerske radove, moraju to učiniti potpuno iskreno kako bi smanjili rizik od štete. Za autocestu ljudi ovo puno koriste i trebalo bi biti sigurno. Stoga, onaj tko to radi mora biti pošten.

4. Medicinska profesionalna etika 

Liječnici moraju položiti zakletvu da će obećati i služiti ljudima koji pate.

Hipokratova zakletva jedan je od izvanrednih etičkih kodeksa koji znaju gotovo svi ljudi.
Osim ove zakletve, medicinske sestre i liječnici potiču se na poštivanje dostojanstva bolesnika, na poštivanje ljudskih prava. Hipokratova zakletva je najpoznatiji etički kodeks, ali ne i jedini sustav koji pokazuje moralne standarde u području medicine.

Liječnici i medicinske sestre uvijek moraju poštivati ​​dostojanstvo svojih pacijenata, biti pošteni i pomagati svojim pacijentima. Oni moraju pouzdano podržavati svoje pacijente. Svaka veća pogreška ili pogreška može čovjeku uništiti cijeli profesionalni život. Moraju biti vrlo oprezni s načelima.

Iskrenost i jednako postupanje prema svima vrlo je potrebno u medicinskom polju. Baš kao i etika u medijima, ni ovdje liječnici ne mogu biti pristrani prema pacijentima. Svaka osoba ima jednaka prava. Stoga on/ona ima punu ovlast nad liječenjem i njihova povjerljivost mora se čuvati.

5. Kodeksi ponašanja 

Postoje mnoge industrije; možemo govoriti o medicinskim i pravnim područjima ili o bilo kojoj instituciji.

Svaka tvrtka, grupa ili uprava ima određeni kodeks ponašanja kojeg se ljudi moraju pridržavati. To često organizira Udruga koja gleda na pravno polje. To pomaže u stvaranju i mijenjanju pravila. Profesionalna etika

Ovo može izgraditi povjerenje među ljudima. Osim toga, stvara transparentnost za kupce i olakšava donošenje točnih odluka. Svaka osoba koja ne slijedi etičke standarde svoje profesije može biti lišena prava na slobodu i može biti prisiljena da više ne obavlja svoju profesiju, to može biti medicinsko ili zakonsko pravo.

Kako poučavati svoje zaposlenike profesionalnoj etici?

Kako poučavati svoje zaposlenike profesionalnoj etici

1. Identificiranje etičkih pitanja

Nakon što se analiziraju etički problemi koje stvaraju profesionalci, a koji imaju implikacije na svakodnevnu standardnu ​​masu, postaje sve lakše identificirati etičku krizu i etičke probleme u podučavanju profesionalne etike.

U nastavku je nekoliko savjeta na koje se trebate usredotočiti kada podučavate profesionalnu etiku i rasvjetljavate upijanje pojačanog osjećaja za etiku u profesionalnim redovima. To su sljedeći:

 • Budite oprezni sa svojim profesionalnim kodeksom ponašanja i etikom. Pokušajte naznačiti postoji li problem. Osvijetlite ovaj problem i razmislite kako poboljšati ovaj problem koji se pojavio.
 • Navedite reference iz svog praktičnog iskustva koje vas je mučilo i na koje mislite da se trebate usredotočiti.
 • Pitajte druge stručnjake iz različitih područja i pozadina o njihovom etičkom kodeksu i izazovima s kojima se svakodnevno susreću.
 • Napravite arhivu koja se sastoji od specifičnih novinskih priča, web stranica i romana koji se bave etičkim problemima s kojima se susrećete svaki dan. Usredotočite se na to koji su to problemi i kako ih se može prodati.
 • Zamolite ljude koje podučavate etici da govore o problemima i iskustvima koja su imali, a koja mnogo govore o etičkim pitanjima.
 • Razmislite o istraživanju, evaluaciji i radu na dizajnu i problemima koji se tu pojavljuju. Također o tome kako dugoročno utječu na ljude. Profesionalna etika
 • Rasvetliti posljedice takvih pitanja koja mogu naštetiti ljudima.

2. Etika u razredu

Stvoriti privremeni profesionalni svijet u školi kako bi učenici mogli iz prve ruke razumjeti koliko je etika važna u profesionalnom društvu; s kakvim se problemima susreću i kako ih riješiti kako bi se izbjegle negativne posljedice za ljude općenito

 • Pružite realne scenarije kao kontekst za određeni etički problem i zamolite učenike da pronađu rješenja koja će riješiti problem. Na primjer, navedite kontekst koji navodi da se značajna nesreća dogodila zbog nemara određene profesionalne ustanove ili industrije. Usredotočite se na to kako su etička pitanja odigrala veliku ulogu u tome i zamolite učenike da istaknu probleme i pronađu alternativna rješenja koja su mogla izbjeći nesreću.
 • Usaditi povećani osjećaj odgovornosti među ljudima i naučiti ih važnosti etike. Na primjer, podučite studente važnosti poštivanja laboratorijskih propisa i što svaki zakon implicira kada se radi o smjernicama i sigurnosnim standardima prema kojima određeni laboratorij radi. Neka učenici potraže razloge navedene za svaku smjernicu.
 • Zamolite učenike da prouče izvješća o prirodnim katastrofama i nesrećama koje su imale dubok utjecaj na zajednicu. Skrenite im pozornost na profesionalna, etička pitanja koja su mogla dovesti do ove nesreće ili katastrofe. Međutim, preporučuje se ne usredotočiti se isključivo na studije slučaja jer studenti mogu biti skeptični o tome kako stručnjak radi. Usredotočite se na svjetliju stranu, gdje je nešto dobro proizašlo iz poštivanja profesionalne etike.

Završne misli o profesionalnoj etici!

Profesionalna etika je neophodna u našem životu jer je to jedan od načina života.

Zamislite samo profesiju bez etike, izgledat će čudno. Nikakva pravila i propisi ne čine struku dezorijentiranom i loše organiziranom. Sam naslov “Etički kodeks” govori mnogo o disciplini.

Svaka profesija ima svoj način organiziranja i izbjegavanja bilo kakvog korištenja nečasnih sredstava.

Iz gornjeg objašnjenja može se zaključiti da je standardna etika potrebna u svakoj profesiji. Poštenje i pouzdanost utvrđeni su etički kodeks svake profesije.

 АЗБУКА

Amortizacija. Definicija . Primjeri. Vrste

Lokus kontrole – značenje, vrste i primjeri

 

Često postavljana pitanja (FAQ)

 • Što je profesionalna etika?

Profesionalna etika je sustav načela i normi koji uređuju moralno ponašanje i odnose unutar određene profesije ili područja djelovanja.

 • Koja su načela integrirana u profesionalnu etiku?

Načela integrirana u profesionalnu etiku može uključivati ​​integritet, povjerenje, povjerljivost, kompetentnost, odgovornost i poštenje.

 • Zašto je profesionalna etika važna u poslovnom i profesionalnom djelovanju?

Profesionalna etika je važna jer pomaže u izgradnji povjerenja u profesionalnim odnosima, održava ugled i vrijednosti organizacije te osigurava poštenje i integritet u poslovanju.

 • Kako profesionalci mogu pokazati poštenje u svom radu?

Profesionalci mogu pokazati integritet, održavanje visokih standarda moralnog ponašanja, poštenje u odnosima s klijentima i kolegama te pošteno obavljanje svojih dužnosti.

 • Koja je uloga povjerenja u profesionalnoj etici?

Povjerenje u profesionalnu etiku igra ključnu ulogu jer je temelj uspješnih odnosa, podržava angažman kupaca i potiče učinkovitu suradnju.

 • Zašto povjerljivost igra važnu ulogu u profesionalnoj etici?

Povjerljivost u profesionalnoj etici znači čuvanje tajnosti informacija i podataka dobivenih u obavljanju profesionalne djelatnosti.

 • Kako stručnjaci mogu održati svoju razinu kompetentnosti u smislu profesionalne etike?

Održavanje kompetentnosti u profesionalnoj etici uključuje stalnu obuku i razvoj vještina. Osavremenjavanje znanja za učinkovito obavljanje profesionalnih dužnosti.

 • Što uključuje odgovornost u kontekstu profesionalne etike?

Odgovornost u kontekstu profesionalne etike znači prihvaćanje odgovornosti za svoje odluke i postupke, kao i spremnost na odgovornost za moguće posljedice.

 • Kako se pravednost očituje u profesionalnoj etici?

Poštenje u profesionalnoj etici uključuje jednako i pošteno postupanje prema klijentima i kolegama.

 • Koje dodatne aspekte profesionalne etike treba uzeti u obzir u određenim industrijama?

Dodatni aspekti  može uključivati ​​etičke standarde specifične za industriju i rješavanje etičkih dilema.