Analiza troškova i koristi proces je procjene financijske uspješnosti ili isplativosti ulaganja, projekta, proizvoda ili poslovanja. Omogućuje vam procjenu koliko se uspješno resursi koriste za postizanje profita. Analiza profitabilnosti može se provoditi na različitim razinama, uključujući razinu poduzeća kao cjeline, određenog proizvoda, projekta, odjela ili investicije.

Evo nekih ključnih pokazatelja profitabilnosti i njihovih definicija:

 1. Profitabilnost proizvoda (ili usluga): Pokazuje koliko je određeni proizvod ili usluga uspješna u stvaranju prihoda. Profitabilnost proizvoda izračunava se kao omjer dobiti i troškova proizvodnje i prodaju ovog proizvoda.
 2. Povrat na investiciju: Mjeri povrat ulaganja. Ovaj se pokazatelj izračunava kao omjer dobiti ostvarene od ulaganja i njegovih troškova.
 3. Povrat imovine (ROA): Mjeri koliko učinkovito tvrtka koristi svoju imovinu za stvaranje dobiti. Ovaj pokazatelj izračunava se kao omjer neto dobiti i ukupne imovine.
 4. Povrat kapitala (ROE): Odražava učinkovitost korištenja vlasničkog kapitala tvrtke za stvaranje dobiti. Ovaj pokazatelj izračunava se kao omjer neto dobiti i temeljnog kapitala.
 5. Profitabilnost poslovanja: Mjeri učinkovitost proizvodnih i operativnih procesa. Izračunava se kao omjer operativne dobiti i prihoda.
 6. Profitabilnost inovacije: Procjenjuje dobit ostvarenu uvođenjem novih proizvoda, tehnologija ili strategija. Ovaj pokazatelj može varirati ovisno o specifičnom kontekstu.

Analiza profitabilnosti važan je alat za procjenu financijske snage i uspješnosti poslovanja. Pomaže tvrtkama da donose informirane odluke i identificiraju područja u kojima se učinkovitost može poboljšati.

Zašto se koristi analiza troškova i koristi?

1. Pratite svoj učinak i bilježite svoj napredak.

Analiza profitabilnosti pomaže poduzećima da prate svoj učinak. Praćenjem omjera profitabilnosti tvrtke, tvrtke mogu mjeriti koliko dobro rade u usporedbi s prošlim rezultatima ili konkurentima u sličnim industrijama. Analiza profitabilnosti također omogućuje poduzećima da identificiraju trendove u svom poslovanju kako bi mogli prilagoditi svoju strategiju u skladu s tim.

2. Analiza troškova i koristi. Odredite optimalne kombinacije proizvoda.

Analiza profitabilnosti pomaže tvrtkama odrediti koji proizvodi ostvaruju najveću dobit. Uspoređujući fiksne i varijabilne troškove tvrtke, oni mogu odrediti najprofitabilniji miks proizvoda i raditi na poboljšanju profitabilnosti svoje trenutne ponude. Tvrtke također mogu koristiti analizu profitabilnosti kako bi identificirale neprofitabilne kombinacije proizvoda koje bi trebalo ukinuti ili promijeniti.

3. Maksimizirajte iskorištenost imovine.

Analiza profitabilnosti pomaže tvrtkama da maksimalno iskoriste svoju imovinu. Proučavanjem povrata na kapital (ROE), tvrtke mogu odrediti koja ulaganja stvaraju najveće povrate i alocirati kapital u područja poslovanja koja nude veći potencijal za rast i financijsku dobit.

4. Analiza troškova i koristi. Razumjeti povrat na kapital.

Analiza profitabilnosti također pomaže tvrtkama da razumiju povrat na kapital (ROE). ROE mjeri iznos dobiti generiran po dolaru uloženom u posao i može odrediti koristi li tvrtka svoju imovinu učinkovito ili neučinkovito. Tvrtke mogu upotrijebiti ove informacije kako bi ponovno procijenile kako raspoređuju svoje resurse i izvršile prilagodbe kako bi poboljšale povrat na kapital.

5. Ispitajte odnose s dobavljačima i kupcima.

Analiza profitabilnosti također može pomoći tvrtkama da ispitaju svoje odnose s dobavljačima i kupcima. Razumijevanjem koji dobavljači pružaju najprofitabilnije proizvode i koji kupci ostvaruju najveću prodaju, tvrtke mogu raditi na jačanju tih odnosa i poboljšanju svoje profitabilnosti.

Vrste analize troškova i koristi.

Analiza troškova i koristi. Omjeri marže.

Razne profitne marže kao što su bruto dobit, operativna dobit i neto dobit koriste se za mjerenje profitabilnosti poduzeća u različitim fazama analize. Kada su troškovi niski, profitne marže rastu, ali opadaju kako se akumuliraju dodatni troškovi, kao što su troškovi prodane robe, operativni troškovi i porezi.

Shvatimo ovo na primjeru: tvrtka s prihodom od prodaje od 1000 USD i operativnim troškovima od 500 USD imala bi bruto maržu dobiti od 50%. To znači da tvrtka ostvaruje 50% svojih prihoda od prodaje kao bruto dobit. Neki od tipova omjera marže su:

 • Bruto dobit

Bruto dobit se koristi za mjerenje profitabilnosti poslovanja sa točke gledišta prodajni Uzima u obzir razliku između troškova proizvodnje proizvoda i bruto prihoda koji taj proizvod generira. Bruto marža može biti izvrstan način da vidite koji su proizvodi najprofitabilniji i da ih prilagodite u skladu s tim.

Formula – bruto dobit = bruto dobit/prodaja.

 • Analiza troškova i koristi. Operativna dobit ili EBIT marža.

Marža operativne dobiti pokazuje operativnu dobit poslovanje nakon računovodstva svi troškovi. Ova je metrika važna za razumijevanje profitabilnosti svakodnevnih operacija i može se koristiti za prilagodbe radi poboljšanja učinkovitosti.

Formula – marža operativne dobiti = zarada prije kamata i poreza (EBIT)/prodaja

 • Marža novčanog toka.

Margina protok novca je mjera koliko učinkovito poduzeće može pretvoriti prodaju u novčani tok. Drugim riječima, pokazuje koliko gotovine ili prihoda vaša tvrtka može generirati od svojih poslovnih aktivnosti. Više marže sugeriraju da tvrtka može platiti svojim prodavačima ili dobavljačima i ulagati u kapitalna sredstva.

Formula – marža novčanog tijeka = novčani tok iz poslovnih aktivnosti/neto prodaja

Analiza troškova i koristi. Stope povrata.

Omjeri profitabilnosti koriste se za analizu sposobnosti poduzeća da ostvari prihod i stvori bogatstvo za svoje dioničare. Uspoređujući ulaganja u imovinu ili kapital s neto prihodom, ovi omjeri profitabilnosti mogu pokazati koliko dobro tvrtka upravlja svojim ulaganjima.

 • Povrat imovine.

To se odnosi na dobit koju tvrtka ostvaruje od svoje ukupne imovine. Ovaj omjer uspoređuje neto prihod poduzeća s kapitalom uloženim u njegovu imovinu. Izračunom povrata na imovinu možete odrediti koliko učinkovito poduzeće koristi svoje ekonomske resurse.

Formula: povrat na imovinu = neto dobit/ukupna imovina.

 • Analiza troškova i koristi. Povrat kapitala

Povrat na kapital (ROE) je omjer profitabilnosti koji pokazuje koliko dobro menadžment koristi imovinu poduzeća za stvaranje dobiti. Analiza profitabilnosti također bi trebala uzeti u obzir povrat na kapital jer daje uvid u to koliko se učinkovito koristi vlastiti kapital i ima li mjesta za poboljšanje.

Formula: povrat na kapital = neto prihod/dionički kapital.

Analiza troškova i koristi. Povrat na uloženi kapital (ROIC)

Omjer profitabilnosti pokazuje koliko učinkovito poduzeće koristi svoj kapital iz različitih izvora kao što su dioničari i vlasnici obveznica kako bi za njih ostvarila dobit. Ova metrika je složenija od ROE jer pokriva više od samog dioničkog kapitala.

Mjeri operativnu dobit nakon oporezivanja u odnosu na ukupni iznos uložen u tvrtku, uključujući i dug i vlasnički kapital. To pomaže tvrtkama da procijene koliko učinkovito koriste svoj kapital. Osim, Ulagači koristiti ROIC za određivanje vrijednosti poduzeća. Ako je ROIC tvrtke viši od WACC-a, to može značiti da tvrtka stvara vrijednost i da može imati višu cijenu dionice.

Komercijalna ponuda. 12 najboljih online programa

Formula – neto operativna dobit nakon oporezivanja/uloženi kapital

Koje metode možete koristiti tijekom analize profitabilnosti?

Analiza rentabilnosti

Analiza rentabilnosti važan je alat za razumijevanje kada se ostvaruje zarada poslovanje je jednako njegovim troškovima. To pomaže poduzećima da utvrde koliki prihod trebaju ostvariti da ostanu u plusu. Poduzeća mogu koristiti ove informacije za prilagodbu cijena ili troškova kako bi povećali profit. Dakle, ako je neto prihod ili dobit nula, to označava točku pokrića. Uz to, korištenje analize rentabilnosti koristan je pristup analizi profitabilnosti jer vam omogućuje određivanje minimalnog prihoda potrebnog za održavanje vašeg poslovanja.

Usporedna analiza pokazatelja profitabilnosti industrije.

Poduzeća bi također trebala usporediti svoje metrike profitabilnosti s onima u industriji. Usporedba s prosjekom industrije može pomoći vlasnicima tvrtki da shvate koliko su uspješne u usporedbi sa svojim konkurentima. Što ste bolje upoznati s prosjekom industrije, veće su vam šanse za donošenje informiranih odluka koje će poboljšati vašu ukupnu profitabilnost.

Primjer analize troškova i koristi.

Razmotrite maloprodajnu trgovinu koja posluje posljednje 4 godine. Prihod trgovine porastao je za 25%, ali su operativni troškovi porasli za 30% u istom razdoblju. Upravljački tim može koristiti analizu profitabilnosti kako bi razumio kako se njegovi trenutni prihodi uspoređuju s rashodima i postiže li dobar povrat na uloženi kapital (ROIC). Analizom profitabilnosti poslovanja moći će utvrditi postoje li područja u kojima mogu smanjiti svoje troškove ili povećanje prihoda od prodaje. To će im pomoći u donošenju utemeljenijih odluka o tome kako optimizirati svoje poslovanje i povećati profit.

PITANJA . Analiza troškova i koristi.

 1. Što je analiza troškova i koristi?

  • Cost-benefit analiza je proces ocjenjivanja učinkovitosti investicije ili poslovnog projekta mjerenjem dobiti generirane investicijom ili projektom.
 2. Kako se izračunava profitabilnost?

  • Profitabilnost se može izračunati pomoću različitih omjera kao što su neto profitabilnost (neto dobit od prodaje), povrat na imovinu (return on assets) ili povrat na kapital (return on equity).
 3. Koji faktori utječu na profitabilnost poslovanja?

  • Čimbenici uključuju razine prodaje, troškove proizvodnje, operativne troškove, učinkovitost upravljanja zalihama, poreznu politiku, konkurentsko okruženje i druge.
 4. Zašto je analiza profitabilnosti važna za poslovanje?

  • Analiza profitabilnosti omogućuje poduzeću da razumije koliko se učinkovito koriste njegovi resursi, identificira problematična područja, donosi informiranije odluke i optimizira poslovanje za postizanje maksimalne dobiti.
 5. Koji se alati koriste za analizu troškova i koristi?

  • Alati uključuju financijska izvješća, računovodstvena izvješća, ključ indikator performansi (KPI), kao i programe i sustave za automatizaciju analize podataka.
 6. Koje su vrste profitabilnosti?

  • Glavne vrste uključuju neto profitabilnost, povrat na imovinu, povrat na kapital, povrat na prodaju itd.
 7. Koliko često treba provoditi analizu troškova i koristi?

  • Učestalost analize ovisi o prirodi posla, ali se najčešće provodi kvartalno ili godišnje. U nekim slučajevima mogu biti potrebne češće revizije kako bi se osiguralo operativno upravljanje poslovanjem.

Isplativost

Kanali za oglašavanje

Kirkpatrick model

АЗБУКА