Proračunski suficit je situacija u kojoj državni ili korporativni proračunski prihodi premašuju rashode u određenom vremenskom razdoblju. Višak znači da je organizacija ili vlada primila više novca nego što je potrošila, što može imati važne financijske i ekonomske posljedice.

U određenom razdoblju ima više prihoda nego rashoda. Svatko može imati proračunski višak, bila to tvrtka ili tvrtka, pojedinac ili država. Proračunski suficit nastaje kada fiskalna politika Banke saveznih rezervi generira više novca nego što se troši.

Što je proračunski suficit?

Definicija: Proračunski suficit definiran je kao financijsko stanje vlade, institucije ili organizacije u kojem njezini prihodi premašuju rashode ili rashode. Kada postoji višak, dodatni novac ostaje nakon troškova.

Proračunski višak = ukupni državni prihodi - ukupni državni rashodi

Višak sugerira da se financijama vlade ili organizacije upravlja učinkovito. To je stanje u kojem prihodi premašuju rashode. Jednostavnije rečeno, može se zamijeniti i izrazom “štednja”. Ovo ukazuje da isplativ uračunati u BDP ili bruto domaći proizvod.

Obveznice u odnosu na dionice – ključne razlike, prednosti i mane

Razumijevanje proračunskog suficita

Proračunski viškovi, koji se nazivaju i uštede, koriste se kao rezerve za buduću upotrebu. Može se koristiti za kupnju, otplatu dugova ili štednju za budućnost. S ovim točke gledišta Proračunski višak može se iskoristiti za poboljšanje grada, kao što je revitalizacija parkova ili obližnjih cesta, itd.

Vlada mora adekvatno iskoristiti ovo stanje suficita jer se proračunski suficiti ne postižu opetovano. Štoviše, proračunski suficit nije uvijek znak zdrave ekonomije. To se često može postići inkriminirajućim cijenama poreza, što u konačnici dovodi do pogoršanja gospodarstva.

Osim toga, proračunski višak koji se koristi za razvoj infrastrukture može dovesti do dobrih gospodarskih uvjeta u budućnosti jer privlači mnoge zemlje za ulaganja, što u konačnici dovodi do gospodarskog razvoja. Proračunski suficit znak je zdrave ekonomije; međutim, u nekim slučajevima povećanjem cijena poreza može se postići proračunski suficit.

Proračunski višak generiran povećanjem poreza postaje uzrok lošeg gospodarstva jer ljudi nemaju slobodu kupovati robu po vlastitom izboru. Kao rezultat toga, potražnja za robom se smanjuje, što dovodi do pogoršanja gospodarstva.

Ovdje je važno razumjeti da proračun je jednostavno dokument ili datoteka koja govori o prihodima ili rashodima koji se očekuju tijekom razdoblja. Ovo je pregled ušteda i troškova koje je pojedinac ili tvrtka planirala ostvariti. Izrada proračuna je proces kojim se procjenjuju prihodi i rashodi kako bi se izradio proračun.

Kada je primjereno imati proračunski suficit?

Ispravno je imati proračunski suficit kada gospodarstvo zemlje prolazi kroz fazu rasta poslovnog ciklusa.

S druge strane, tijekom recesije potražnja će se automatski smanjiti i postojat će veće šanse za niski rast i fiskalni deficit.

Stoga, ako vlada pokušava ostvariti proračunski suficit tijekom recesije, trebala bi odabrati više poreze i manju potrošnju. Međutim, to će pogoršati recesiju.

Stoga bi bilo ispravno pričekati dok se gospodarstvo ne oporavi. Time će se poboljšati automatski fiskalni stabilizatori, koji će omogućiti veći rast, što će u konačnici usmjeriti veće prihode od poreza na dohodak u zemlju.

Korištenje proračunskog suficita

Korištenje proračunskog viška u potpunosti ovisi o tome tko ima proračunski višak. Proračunski suficit može ostvariti tvrtka, vlada ili pojedinac. Proračunski suficit može se koristiti na više načina.

Pogledajte kakve su mogućnosti Vlade ako ostvari suficit u proračunu. Vlada može smanjiti svoje poreze nakon što ostvari proračunski suficit. Štoviše, može odlučiti iskoristiti višak za financiranje i pokretanje novih programa.

Oni također mogu iskoristiti višak za stvaranje dobre poslovne infrastrukture koja će omogućiti većem broju stranih tvrtki da ulažu u zemlju i u konačnici promicati gospodarski rast. Osim toga, država može iskoristiti višak za smanjenje svojih dugova.

Što se tiče posla, imat će drugačije planove za rješavanje viška. Poduzeća mogu iskoristiti višak za proširenje svog poslovanja ulaganjem u tekuće poslovanje ili ga također mogu koristiti za širenje novih proizvoda na tržištu. Također se može prakticirati poslovna integracija upuštajući se u druge poslovne prakse i one trenutne. Osim toga, poslovni subjekt može ulagati u dionice ili isplatiti višak dobiti kao dividendu svom vlasniku. Osim toga, mogu otplatiti poslovne dugove, ako postoje.

Birokratsko vodstvo – definicija, prednosti i nedostaci

Proračunski deficit i uravnoteženi proračun

Proračunski deficit nastaje kada rashodi premašuju prihode. Kad postoji proračunski deficit, novac se posuđuje i osoba na njega plaća kamatu. Fiskalni deficit može dovesti do pogoršanja gospodarstva zemlje i treba ga adekvatno kontrolirati poduzimanjem potrebnih radnji za postizanje uravnoteženog proračuna ili proračunskog suficita.

Pojedinac ili tvrtka suočavaju se s uravnoteženim proračunom kada su troškovi jednaki prihodu. Uravnoteženi proračun smatra se stanjem ravnoteže u kojem su i rashodi i prihodi izjednačeni. Ova situacija se smatra idealnom situacijom za dobro gospodarstvo.

Primarni proračunski suficit

Primarni proračunski suficit je kada plaćanja kamata na nepodmireni dug nisu uključena u ukupnu državnu potrošnju. Vlada koja ima suficit temeljnog proračuna, ali se s druge strane bori sa štednjom, može odlučiti da ne ispuni obveze i zauzvrat može koristiti dodatna sredstva za razvoj infrastrukture.

Štednja je ekonomsko stanje u kojem je vlada prisiljena smanjiti javnu potrošnju i povećati poreze kako bi otplatila državni dug. Štednja je jedan od glavnih razloga loše ekonomije.

To rezultira proračunskim suficitom, ali ljudima uskraćuje slobodu ulaganja ili kupnje omiljenog proizvoda. U tom slučaju ljudi prelaze na alternativu, što dovodi do smanjenja potražnje za ovim proizvodom. To ima izravan utjecaj na gospodarstvo i gospodarstvo propada.

Proračunski suficit. Državne opcije

Ukazuje na zdravo gospodarstvo; međutim, njegov nedostatak ne znači da je gospodarstvo loše. Gospodarstvo također može biti profitabilnije kada državna potrošnja premašuje njezine prihode. Ovo se stanje događa u zemljama u razvoju gdje su potrebna brza ulaganja u infrastrukturu za jačanje gospodarstva.

Nakon što vlada ostvari proračunski suficit, može smanjiti poreze ili iskoristiti dodatni prihod za otplatu golemog državnog duga. Podmirenje duga također se smatra dobrim za gospodarstvo jer smanjuje troškove kamata. Štoviše, država višak može iskoristiti i za neke druge svrhe poput financiranja infrastrukture, pokretanja novih projekata ili uštede budućih financija.

Prednosti

Prednosti proračuna višak je sljedeći:

  1. To daje veću fleksibilnost gospodarstvu tijekom gospodarske krize. Vlada može iskoristiti dodatnu gotovinu za poticanje gospodarstva tijekom recesije umjesto da se oslanja na dug. Proračunski suficit pomaže zemlji u otplati duga. To pak štedi na internetskim plaćanjima.
  2. Vlada s primarnim proračunskim suficitom blagoslovljena je sposobnošću neplaćanja zajma jer joj to privremeno pomaže u njezinim financijama. No, u slučaju deficita država se mora držati svog duga jer bez njega ne može poslovati.
  3. Još jedna prednost proračuna s viškom jest ta što stvara dobru sliku o vašoj zemlji u očima ulagača, čime privlači više ulaganja. Vjerojatnije je da će država s poviješću suficita operativnog proračuna dobiti zajmove pod povoljnijim uvjetima nego država s deficitom operativnog proračuna.

Ograničenja

Proračunski suficiti koji proizlaze iz nepotrebnog povećanja poreza loši su za gospodarstvo. Pretpostavimo da je porezna realizacija visoka, kupovna moć ljudi opada. To dovodi do smanjenja potražnje i ponude dobara.

To će pak dovesti do recesije jer otvaranje novih radnih mjesta i rast plaća ovisi o ponudi i potražnji. Stoga vlada treba redovito pregledavati i revidirati svoje porezne politike kako bi provjerila nisu li viškovi rezultat manjka gotovine u privatnom sektoru.

Управление

Vlada uglavnom ima proračunski suficit zbog akumulacije zakladnih fondova za zdravstvenu skrb i mirovinskih pričuva. Tim se uštedama može osigurati gotovo 50% proračunskog suficita.

Vlade diljem svijeta bore se da zadovolje sve veće zahtjeve za socijalno osiguranje, mirovine, zdravstveno osiguranje itd., što su najrazumnije stvari koje treba učiniti kako bi se višak sredstava uštedio za budućnost.

Vlada se može suočiti s proračunskim viškom u određenoj godini s tim sredstvima; međutim, vjerojatno će se suočiti s nestašicama u nadolazećim godinama. Ova je tvrdnja kontroverzna s obzirom na to da smanjenje poreza može promicati gospodarski rast i povećati državne prihode.

Proračunski suficit naspram proračunskog deficita

Proračunski deficit je sušta suprotnost proračunskom suficitu. Proračunski deficit nastaje kada vlada odn posao potrošiti više novcašto zarade u određenom razdoblju.

Kada poduzeća predugo troše previše novca u odnosu na svoje prihode, to može dovesti do visokog državnog duga, pa čak i bankrota. 

Zaključak!

Zaključno, jasno je da je proračunski suficit financijsko stanje u kojem prihodi države premašuju njezine rashode.

Također se koristi za financijski status osobe ili tvrtke. No, za pojedinca se višak može shvatiti i kao ušteda, a za poduzeća - kao besplatno protok novca.

Što mislite o ekonomskom utjecaju proračunskog suficita na gospodarstvo zemlje? Podijelite svoje misli s nama u odjeljku za komentare u nastavku.