Komunikacijski mediji su alati, metode i tehnologije koji se koriste za prenošenje informacija, razmjenu poruka i uspostavljanje komunikacije između ljudi ili organizacija. Komunikacijski alati omogućuju ljudima komunikaciju i prijenos informacija jedni drugima, bez obzira na udaljenost ili vrijeme.

Različita sredstva kojima se obrađuje verbalni ili neverbalni jezik odnose se na komunikacijske kanale koje koriste studenti, koledži, sveučilišta, tvrtke, trgovci itd. za usmjeravanje komunikacije, razvoj odnosa s javnošću i razmjenu informacija.

Izravna konkurencija – definicija, primjeri i strategija

Što su sredstva komunikacije?

Definicija: Komunikacijski medij definiran je kao sredstvo za isporuku ili primanje poruke, informacije ili podataka. Sredstva kojima se informacije prenose mogu biti verbalna i neverbalna. Za uspješan prijenos informacija pošiljatelj i primatelj moraju znati zajednički jezik.

Na primjer, način na koji se profesor obraća svojim studentima, ili način na koji bojnici komuniciraju sa svojim jedinicama, ili način na koji tvrtke komuniciraju sa svojim potencijalnim kupcima dajući im praktično iskustvo korištenja proizvoda ili usluga, svi koriste verbalne ili neverbalne tipove sredstava komunikacija.

Slično, u telekomunikacijama, gdje se komunikacija odvija na daljinu korištenjem kabela, emitiranja, telegrafa ili telefona, analogni i digitalni komunikacijski kanali koriste se za slanje i primanje informacija.

Stoga se komunikacijski mediji smatraju bitnom sastavnicom svih oblika komunikacije.

Vrste profesionalnih komunikacijskih alata

Što su sredstva komunikacije?

Ovisno o jeziku i komunikacijskim metodama, profesionalni komunikacijski mediji dijele se na dvije vrste: verbalne medije i neverbalne medije.

Obje ove vrste komunikacijskih medija koriste se u poslovanju, marketingu, oglašavanju, izdavaštvu, novinarstvu, znanosti, karijeri, obrazovnim programima ili tečajevima, tehnologiji, medijima, proizvodnji i mnogim drugim sektorima diljem svijeta. Razumimo ovo detaljno -

1. Verbalni mediji

Kada se informacija prenosi riječima, to se naziva verbalna komunikacija. Usmenu komunikaciju dijelimo na dvije vrste: usmenu i pisanu.

1. Usmena komunikacija. Komunikacijska sredstva

Usmena komunikacija je komunikacija putem govornog jezika. To se događa kada osoba vodi razgovor, razgovara s nekim telefonom ili putem video poziva, intervjua, prezentacija, sastanaka, debata itd.

U svakoj organizaciji, u formalnim i neformalnim situacijama, ljudi češće komuniciraju usmeno nego pismeno. Ovo je jedan od najvažnijih alata za izgradnju odnosa. Osoba koja ima uglađene govorničke vještine sigurno će privući pozornost javnosti.

U nastavku su opisani različiti oblici usmene komunikacije.

Osobni razgovor
Usmena komunikacija je najučinkovitija kada se odvija licem u lice. Ovakav oblik komunikacije osigurava da nema pogrešnog razumijevanja ili pogrešnog razumijevanja. Odmah dolazi do reakcije slušatelja.

1.1 Telefon

Telefonska komunikacija je vrsta usmene komunikacije koja se u potpunosti oslanja na glas bez ikakve fizičke prisutnosti. Njihov glas i govor moraju biti jasni kako bi prenijeli točnu informaciju. Ova vrsta komunikacije ima veću vjerojatnost nesporazuma zbog problema s vezom. Zbunjenost može nastati i zbog sličnih riječi kao što su "ja" i "oko".

1.2 Prezentacija. Komunikacijska sredstva

Prezentacija je formalni oblik osobne usmene komunikacije. Prezentacija se uvijek temelji na određenoj temi kako bi publici prenijela znanje ili svijest, poput filma. Odgovornost govornika je komunicirati s publikom.

1.3 Javni nastup

Javni govor je usmena komunikacija koja može biti formalna i neformalna. U javni govor govornik se mora obratiti publici. Može služiti za zabavu, razmjenu ideja, nadahnuće ili ohrabrivanje ljudi. Javni govor uvelike ovisi o vještini javnog govora osobe.

1.4 Intervju

Intervju je formalno sredstvo usmene komunikacije tijekom prijave za posao. Intervju može uključivati ​​grupu ljudi ili jednu osobu koja intervjuira kandidata. Ovo se radi kako bi se procijenilo znanje i osobnost kandidata.

1.5 Sastanak. Komunikacijska sredstva

Na sastanku sudjeluje više od dvije osobe. Uvijek postoji glavar koji predsjedava sastankom. Provodi se kako bi se riješio problem ili prenijele važne informacije. To je vrsta formalne usmene komunikacije koja je uvijek podržana pisanom komunikacijom.

2. Pisana komunikacija

Pisana komunikacija je vrsta usmene komunikacije koja koristi pisane riječi. Uključuje prijenos poruka, informacija ili podataka u pisanom obliku.

Obično, kada se koristi zajedno s usmenom komunikacijom, dodaje kredibilitet stvari o kojoj se raspravlja. Lakše je kad ljudi imaju materijala za čitanje nauštrb vlastitog vremena. U nastavku su navedeni neki oblici pisane komunikacije.

1. E-pošta

U organizaciji электронная Pošta je najčešće sredstvo pisane komunikacije. Profesionalci ga koriste za slanje dokumenata, prijedloga ili zahtjeva svojim nadređenima, podređenima ili klijentima. E-pošta je najučinkovitiji način komunikacija s klijentima ili partneri.

2. Prijedlozi. Komunikacijska sredstva

Ponuda sa točke gledišta posao je pisani dokument sastavljen za nadolazeći projekt ili dokument za klijenta za dobivanje određenog posla. Na primjer, prije nego što tvrtka započne kampanju, potrebno je izraditi pisani prijedlog kako bi se osiguralo jasno razumijevanje procesa i rezultata.

3. Izvješća

Izvješća su pisani dokumenti koji opisuju određenu funkciju ili učinak poslovanja ili učinak zaposlenika. Ovo je još jedna vrsta pisanog oblika formalne komunikacije. Izvješće je važno jer kroz njega zaposlenici i dionici mogu imati jasan uvid u poslovne aktivnosti.

4. Brošure

Brošura je pisani dokument koji je informativni dokument koji se koristi kao predložak, brošure ili letke. Brošuru koristi tvrtka kako bi pomogla u prodaji svojih proizvoda ili usluga. To je promotivni pisani dokument koji se koristi za informiranje kupca o tvrtki ili njenom proizvodu.

Izbornik, istraživački dokument, obrazac i drugi povezani mediji koriste se za uspostavljanje veze između pošiljatelja i primatelja poruke.

 

2. Neverbalna sredstva komunikacije

Neverbalna komunikacija odvija se bez razmjene riječi. Poruka se prenosi neverbalnom platformom. Dolje su navedene vrste neverbalne komunikacije.

 • Izraz lica
 • Geste
 • Jezik tijela
 • Blizina
 • Dodir
 • Osobni izgled
 • šutnja

Mnogo toga se može prenijeti neverbalnom komunikacijom. Ali to često može dovesti do pogrešne komunikacije ili pogrešnog razumijevanja. Stoga ga uvijek treba poduprijeti odgovarajućim oblikom verbalne komunikacije, ako je to moguće.

Doista, izrazi ponekad mogu pokazati bezbroj emocija. Kada netko nastupa na pozornici, osim govornih vještina, gesta, izraz lica i govor tijela također mogu pomoći u privlačenju pažnje publike. Komunikacijska sredstva

U današnje vrijeme, kada je telekomunikacija jedan od najpopularnijih oblika komunikacije, sastavni dio svih vrsta poslovanja, vijesti, odjela i medija, shvatimo i dva oblika medija koji olakšavaju takvu komunikaciju:

Dva oblika komunikacije

 

Za prijenos podataka iz jednog izvora u drugi koriste se različiti načini. Ova dva oblika komunikacijskih medija su:

1. Analogni. Komunikacijska sredstva

Neki od uobičajenih primjeri analognih sredstava masovni mediji su obični radio, fiksni telefoni, videorekorderi, televizijski programi itd.

2. Digitalni

Uobičajeni primjeri digitalnih medija mogu biti računalne mreže, pametni telefoni, računalne komunikacije, e-pošta, web stranica, aplikacija itd.

Općenito, takvi komunikacijski mediji djeluju kao kanali jer pomažu u povezivanju različitih izvora za prenošenje informacija, poruka ili podataka. Pogledajmo sada vrste komunikacijskih medija na temelju komunikacijskih metoda.

Primjeri popularnih sredstava komunikacije

Ispod su neke od vrsta komunikacijskih medija;

1. Televizija kao sredstvo komunikacije

Televizija je jednosmjerni komunikacijski medij u kojem se informacije gledatelju prikazuju u audiovizualnom obliku. Može biti jednobojan ili u boji. Ovo je jedan od popularnih izvora širenja informacija.

2. Radio

Radio je sredstvo komunikacije u kojem se informacije prenose u audio formatu. Radio prijamnik prima signale modulirajući elektromagnetske valove. Kaže se da su njegove frekvencije niže od onih vidljive svjetlosti.

3. Tisak kao sredstvo komunikacije

Ispis je papirna kopija slike koja se koristi u časopisu, knjigama, novinama itd. D. Uz pomoć tiska publika može bolje razumjeti sadržaj.

4. Internet

Internet je najveće i najpopularnije sredstvo komunikacije. Na internetu se može pronaći gotovo sve. Internet ima pristup svim potrebnim informacijama koje publika traži.

5. Vanjski mediji kao sredstvo komunikacije

Takvi oblici medija vrte se oko znakova, plakata, reklamnih ploča itd., koji se koriste unutar ili izvan vozila, trgovina, poslovnih zgrada, stadiona itd.

Zaključak!

Sada je jasno da je komunikacijski medij medij koji koristi pošiljatelj za dijeljenje ili prijenos informacije ili poruke primatelju.

S revolucijom u tehnologiji, širok raspon medija uključen je u verbalne i neverbalne medijske kanale s općim ciljem olakšavanja zadataka slanja poruka i optimiziranja utjecaja poruke u postizanju povoljnih rezultata od ciljane publike.

PITANJA. Komunikacijska sredstva.

 1. Što su sredstva komunikacije?

  • Komunikacijski mediji su alati i tehnologije koji se koriste za prijenos informacija i razmjenu poruka između ljudi ili skupina. Oni uključuju tradicionalna i moderna sredstva komunikacije.
 2. Koje vrste komunikacijskih medija postoje?

  • Postoji mnogo načina komunikacije, uključujući usmenu (razgovori, telefonski pozivi), pisanu (pisma, e-pošta), vizualnu (grafike, grafikoni), audio-vizualnu (videokonferencije, prezentacije) i mnoge druge.
 3. Kako odabrati prave komunikacijske alate za svoje poslovanje?

  • Odabir komunikacijskih alata ovisi o poslovnim ciljevima, strukturi tima, karakteristikama projekta i preferencijama zaposlenika. Važno je uzeti u obzir učinkovitost, dostupnost i stupanj formalnosti.
 4. Kako koristiti komunikacijske alate za poboljšanje radnih odnosa?

  • Komunikacijski alati kao što su redoviti sastanci, razmjena informacija putem elektroničkih platformi, transparentnost u komunikaciji i poticanje otvorenosti mogu se aktivno koristiti za poboljšanje radnih odnosa.
 5. Kako komunikacijski alati utječu na učinkovitost poslovnih procesa?

  • Učinkovitost poslovnih procesa ovisi o učinkovitosti komunikacije. Korištenje pravih alata može smanjiti vrijeme potrebno za prenošenje informacija, poboljšati razumijevanje zadataka i poboljšati ukupnu produktivnost.
 6. Kako izbjeći nesporazume pri korištenju komunikacijskih medija?

  • Kako biste izbjegli nesporazume, važno je jasno komunicirati, provjeriti razumijevanje, izbjegavati dvosmislenost, postaviti jasna očekivanja i koristiti razne alate ovisno o kontekstu.
 7. Koju ulogu imaju komunikacijski alati u radu na daljinu?

  • U radu na daljinu komunikacijski alati postaju ključni za održavanje povezanosti i sinkronizacije tima. Uključuju videokonferencije, chatove, e-poštu, platforme u oblaku za dijeljenje dokumenata i zadataka.
 8. Kako odabrati komunikacijske alate za projektni tim?

  • Prilikom odabira komunikacijskih alata za projektni tim, važno je uzeti u obzir veličinu tima, komunikacijske potrebe, prirodu projekta i preferencije sudionika. To može uključivati ​​korištenje sustava za upravljanje projektima, chat, videokonferencije i e-poštu.
 9. Kako komunikacije utječu na interakciju s klijentima?

  • Komunikacijski alati mogu značajno utjecati na interakciju s klijentima pružanjem brzih povratnih informacija, pružanjem informacija o proizvodima ili uslugama, provođenjem online konzultacija i održavanjem kontakta putem društvenih medija.
 10. Koji su trendovi u razvoju komunikacijskih medija?

  • Trendovi uključuju sve veću upotrebu video i audio komunikacija, širenje mogućnosti virtualne i proširene stvarnosti, poboljšanje sustava umjetne inteligencije za obradu komunikacija i povećanje rješenja timske suradnje temeljene na oblaku.