A mechanikus szervezet egy olyan szervezeti struktúra, amely bürokratikus és hierarchikus jellegű. Ez az egyik legformálisabb szervezeti struktúra, és sajátos munkamegosztással rendelkezik, amely speciális munkaköri profilokat eredményez. A központosított rendszer szigorú parancsnoki láncot és minden hatalommal rendelkező legfelsőbb hatalmat biztosít.

Azért nevezték így, mert hasonlít egy géphez, ahol minden alkatrész szinkronizálva van, hogy kiszámítható és szabványos kimenetet állítson elő.

Időgazdálkodás és termelékenység javítása

Mi az a mechanikus szervezet?

Mechanisztikus szervezés

A mechanikus szervezeti struktúrát egy tömegtermeléssel foglalkozó vállalat számára tervezték, mert profitálhat a méretgazdaságosságból. Formális módszerekkel, eljárásokkal, szabályokkal és utasításokkal rendelkezik anélkül, hogy letérne az útról.

A mechanikus szervezetben az alkalmazottak a feladatukkal foglalkoznak. Meghatározták a határokat, és a határokon belül maradnak, külön-külön dolgoznak a saját munkahelyükön. Minden felülről lefelé halad át a parancsnoki láncon, amíg le nem ér.

A mechanikus szervezeti struktúra magában foglalja a vezérigazgatót vagy a vezérigazgatót, majd a vezetõket, a felügyelõket, a vezetõket és a kisegítõ személyzetet. Az alacsonyabb szintű alkalmazottak egyáltalán nem, vagy csak nagyon kevés interakciót folytatnak a sajátjuknál magasabb szintű emberekkel.

A mechanikus szervezeti struktúra világosan meghatározott, így a specializáció és a parancsnoki láncon keresztüli ellenőrzés révén kiszámíthatóságot érhet el. Ez magas szintű hatékonyságot és termelékenységet biztosít. A mechanikus szervezeti struktúra eredménye a mereven meghatározott munkakörök, folyamatok és technológiák.

Jellemzők. Mechanisztikus szervezés 

Mechanisztikus szervezet jellemzői

A mechanikus szervezet jellemzői a következők:

 • Stabil környezet – A mechanikus szervezet alapvető eleme a stabil környezet, mivel ösztönzi a hagyományos technológiát és feladatot. Világos, központosított és vertikális hierarchiát határozott meg a vezetés, az irányítás, a hatalom és a hatalom között. Ennek szerves részei a formalizálás, a szabványosítás, a specializáció, amely hatékonysághoz és kiszámíthatósághoz vezet.
 • Alacsony feladatdifferenciáltság – egy mechanikus szervezetben a feladatok nem differenciálódnak észrevehető mértékben, mivel a legtöbb részfeladat könnyen ellenőrizhető
 • Kis integráció - Mivel a funkciók stabilak, alacsony az integráció a funkcionális területek és az osztályok között. Nem függnek egymástól. Mechanisztikus szervezés
 • Központosított döntéshozatal - egy stabil környezetben nincs szükség olyan döntésekre, amelyek alsó vagy középszintű embereket érintenek. Így egy mechanisztikus szervezetben csak a felső vezetés vesz részt a döntéshozatalban. Vannak világos kommunikációs csatornák, amelyek lehetővé teszik az információáramlást vagy a kommunikációt fentről lefelé, sőt fordítva. A központosított döntéshozatal növeli a szervezeti hatékonyságot és a bürokratikus struktúrák hatékony működéséhez vezet.
 • Szabványosítás és formalizálás. A mechanikus szervezet fontos jellemzője, hogy a feladatok formalizáltak és szabványosítottak, hogy ne legyenek fennakadások, és minden gördülékenyen menjen tovább. A szervezeten belüli változékonyságot is minimalizálja. Ez megköveteli, hogy az összes adminisztrált eljárást és folyamatot először engedélyezni kell, és ha egyes gyakorlatok kívül esnek a jóváhagyott protokollon, akkor azt ellenőrzés alá kell vonni, mivel eltérésről van szó.

Előnyök. Mechanisztikus szervezés 

Előnyök. Mechanisztikus szervezés

A mechanikus szervezet előnyei a következők:

 • Könnyű kezelhetőség - mivel a szabályok és előírások meg vannak írva és részletesek, a mechanikus szervezetben való munka könnyű és egyszerű. A legfelső szint feladata a szabványok, irányelvek és utasítások létrehozása, a többi alkalmazottnak pedig egyszerűen be kell tartania ezeket bizonyos műveletek végrehajtása során.
 • Gyors döntéshozatal. Mechanisztikus szervezetben döntéseket hoz csak a vállalat legmagasabb szintje vagy vezetője. Ez a struktúra hasznosnak bizonyul a gyors döntések meghozatalában, mivel a döntéshozatali folyamat során nincs szükség az alsóbb szintű menedzsmenttel való konzultációra. Ez abban is segít, hogy a vállalat gyorsabban végrehajtsa megállapításait. Mechanisztikus szervezés
 • Minimalizálja a felügyeleti költségeket. В szervezeti struktúra Az ilyen típusú alkalmazottakat szakterületüknek megfelelően meghatározott munkakörökbe osztják be. A cég úgy igyekszik a megfelelő céget létrehozni, hogy a megfelelő embert a megfelelő munkakörbe a megfelelő időben rendeli. Végső soron ez segít a szervezetnek minimalizálni a felügyeleti költségeket, mivel nincs ok a munkájukban tapasztalt alkalmazottak mikromenedzserére.

A mechanikus szervezet előnyei

 • Hatékony munkavállalói menedzsment - A mechanikus szervezet kialakított irányelveket, munkarendszert, szabályokat, előírásokat és szisztematikus parancsnoki láncot, amely a felső szinttől az alsó szintig folyik. Ez előnyt jelent a vállalat számára, mivel segíti a személyzet hatékony irányítását.
 • Megfelelő fegyelem. A mechanikus szervezeti struktúrában a hatalom központosított, és a szervezetben mindenki ismeri a feladatait és felelősségét. Ez biztosítja a megfelelő fegyelmet
 • Hálózati pozíció - egy gépies szervezetben a felső vezetés oktatja a középvezetőket, akik az alsóbb szintek felé nyújtanak útmutatást, és ez az utolsó szintig folytatódik. A hálózat segít egy aktív kommunikációs hálózat létrehozásában, amely biztosítja az információ időben történő áramlását. Mechanisztikus szervezés
 • Különleges felelősség - A mechanikus szervezeti felépítésben minden embernek sajátos felelőssége van a képességei, készségei és know-how alapján. Nem menekülhet el felelőssége alól, és nem ruházhatja át másokra a munkáját, ezért magának kell elvégeznie. Ez idővel felelősségérzethez, valamint megnövekedett elégedettséghez és morálhoz vezet az alkalmazottak körében.

Hátrányai.

A mechanikus szervezés hátrányai

A mechanikus szervezet hátrányai a következők:

 • Statikus és kemény - a szabványosított tevékenységek egy ellenőrzött struktúrában statikussá és rugalmatlanná teszik a mechanikus szervezetet. Ebben a dinamikus környezetben nem várhatók változtatások vagy javaslatok.
 • Nem alkalmazkodik a változásokhoz. Egy mechanikus szervezet nehezen tud sikeresen alkalmazkodni a változásokhoz merev szervezeti felépítése miatt. Mechanisztikus szervezés
 • Munka túlterhelés – Egy mechanikus szervezetben a hatalom és a tekintély a legfelsőbb szintű vezetés kezében van, akiknek részt kell venniük még a napi tevékenységekben is. Ez nagymértékben megnöveli a munka túlterheltségét.
 • Autokratikus vezetés - A bürokratikus struktúra az autokratikus vezetést ösztönzi, ahol a junior és középszintű alkalmazottak nem tehetnek javaslatot, illetve nem vehetnek részt a szervezet döntéshozatali folyamatában. Még a kommunikáció áramlása is egyirányú, és ez nem biztosítja a zavartalan működést
 • Formalizált szerkezet. A mechanikus szervezet másik hátránya a formalizált felépítése, amely nem teszi lehetővé az alkalmazottak kreativitását vagy képességeiket más feladat ellátására. Minden alkalmazottnak bizonyos szabályok szerint kell dolgoznia, amelyek nem engedik meg az eltéréseket. Mechanisztikus szervezés
 • Nem praktikus megoldások - Mivel korlátozott számú ember vesz részt a döntéshozatalban, nő a nem praktikus döntések valószínűsége
 • Koordinációs nehézség - Egy mechanikus szervezetnek nehézséget okoz a különböző alkalmazottak közötti koordináció, hiszen mindenki csak önmagával és munkájával foglalkozik.

Nyomda АЗБУКА