Mi a kommunikáció? A kommunikáció információ, gondolatok, ötletek, érzelmek és tudás továbbításának és cseréjének folyamata az emberek között. Ez az emberek közötti interakció és kapcsolat fő módja, amely lehetővé teszi számukra, hogy kommunikáljanak, megosszák az információkat, kifejezzék gondolataikat és megértsék egymást.

A kommunikáció az a mód, ahogyan az emberek értelmes üzeneteket közvetíthetnek ötletek közvetítésére. Bármilyen típusú média használható üzenet továbbítására a kommunikáció során. Otthonról munkába, a kommunikáció mindenhol elérhető. Egy daltól, beszédtől kezdve a fejbiccentésig vagy a kézfogásig a nap folyamán különféle kommunikációs formákat használnak, amelyekről talán nem is tudsz. A kommunikáció megkönnyíti a gondolatok átadását és segíti a megértést nézőpont egy másik férfi. Kommunikáció nélkül leáll a tanulás, mert nem lehet senkit sem tanítani szöveg, kép, hang vagy jelbeszéd nélkül. Kommunikáció nélkül nem lenne eszme- vagy gondolatcsere, a vállalkozások nem tudnának túlélni, ahogy az emberek sem.

A kommunikáció elemei. Mi a kommunikáció?

A kommunikáció elemei Mi a kommunikáció?

A kommunikáció elemei

Fontos megérteni a kommunikáció létfontosságú összetevőit, hogy világosan megértsük a kommunikációs folyamatot.

Az alábbiakban a kommunikáció nyolc különböző összetevője látható.

1. Forrás

A forrás az üzenet létrehozója. Elindít egy üzenetet, és elküldi a feladónak. A beszéd forrásának egy embercsoporthoz beszélő személy tekinthető. A forrás verbális és non-verbális kommunikáción keresztül közvetíti az üzenetet. Néha a kommunikáció írásos és vizuális formái is szóba jöhetnek. A forrás fő célja, hogy gondolatait vagy ötleteit eljuttassa a címzetthez.

2. Üzenet. Mi a kommunikáció?

A kommunikáció tényleges kontextusa az üzenet. Az üzenet a kommunikáció formalizált struktúrája. A képek egy csoportja együtt tartható egy történet közvetítése érdekében, vagy több betű összefűzve, hogy üzenetet közvetítsen. Amint azt fentebb kifejtettük, az üzenet szándéka nemcsak az üzenet szavaitól függ, hanem a hangtól, a hangmodulációtól és az üzenetek továbbításának módjától is. A különböző típusú kommunikációban más-más elemek lépnek életbe. Például, hangszín és moduláció a szóbeli kommunikációban a nyelvtan és az írásjelek számítanak majd az írásbeli kommunikációban. Másrészt non-verbális kommunikáció esetén a gesztusoknak és a testbeszédnek van jelentése, míg a vizuális kommunikációnál a képeknek, beállításaik és vizuális minőségük számítani fog.

3. Csatorna

Azt a módszert, amellyel az üzeneteket egyik pontról a másikra továbbítják, csatornának nevezzük. Csatornák szükségesek ahhoz, hogy az üzenetet a forrásból a célállomásra továbbítsák. Ha az üzenet nem kerül továbbításra, a kívánt művelet nem kerül végrehajtásra, és a kommunikációs folyamat érvénytelen lesz.

4. Címzett. Mi a kommunikáció?

A címzett az, aki megkapja az üzenetet a feladótól. A vevő tekinthető a kommunikációs folyamat végpontjának vagy a kommunikációs visszacsatolási folyamat kezdeti forrásának. A kommunikáció típusától függően láthatja, érezheti, hallhatja, érintheti vagy megfelelően elemzi a feladó által küldött üzenetet. A címzettnek és a küldőnek is ugyanazon a vonalon kell állnia, hogy megértse az üzenetet, mert ha a küldő és a fogadó nem érti egymást, akkor a kommunikáció teljes célja meghiúsult. Sok különbség lehet a küldő és a címzett között, és az optimális kommunikáció érdekében ezeknek a különbségeknek a lehető legkisebbnek kell lenniük.

5. Visszajelzés. Mi a kommunikáció?

Miután a címzett megkapta az üzenetet, a címzett megérti az üzenetet. Igyekszik értelmet találni benne és megérteni. Miután megértette, a fogadó visszajelzést küld a feladónak. Ekkor a fogadó lesz a feladó, a feladó pedig a fogadó, ahogy a fogadó visszajelzést továbbít a feladónak. A visszajelzések jelenléte arra utal, hogy a kommunikáció kétirányú folyamat. Amennyire a küldő üzenetet szeretne továbbítani a címzettnek, a címzett is szeretné továbbítani az üzenetet a feladónak. Ez a visszajelzés a feladó által eredetileg küldött üzeneten alapul, és egyfajta válasz lesz erre az üzenetre.

6. Környezet. Mi a kommunikáció?

Azt a légkört, amelyben az üzenetet fogadjuk, környezetnek nevezzük. A környezet magában foglalhatja, de nem kizárólagosan, a környező berendezéseket, tárgyakat, klímát és egyéb olyan dolgokat, amelyek jelen vannak a kommunikációs folyamat során. Azt a külső környezetet, amelyben egy másik személlyel beszélgetünk, környezetnek is nevezhetjük. A közönséggel megtöltött színház környezetnek is tekinthető. Minden környezetnek saját megjelenési követelményei lehetnek. Például egy bulin való részvételkor öltözködési szabályok érvényesek, de az irodában szigorú öltözködési szabályok érvényesek. Ilyenkor nemcsak az öltözködés, hanem a kommunikáció is a környezettől függ. Mielőtt elkezdené a kommunikációt, fontos, hogy megértse a környezetét.

7. Kontextus

A kontextus az, ahol a kommunikáció helyszíne vagy színhelye zajlik. Például az üzleti megbeszélések, például az előadások, emberek csoportja között zajlanak. Ezért egy ilyen megbeszélés kontextusa formális. Másrészt a családtagokkal való kommunikáció általában kötetlen. A kontextus az, hogy az emberek milyen körülmények között várják Önt. Általában környezeti jelzéseket használnak az ilyen elvárások kialakítására.

8. Interferencia. Mi a kommunikáció?

Az interferencia egy másik kifejezés a kommunikáció során fellépő zajra. A zaj fő funkciója a kommunikáció blokkolása vagy akadályozása, így a kívánt üzenetet vagy félig elérik, vagy egyáltalán nem érik el a címzettet. Például, ha egy gyerek sír a moziban, miközben filmet néz, figyelme megszakad. A film szándékolt üzenete nem jut el hozzád. Bár ez egy példa a külső zajra, van belső zaj is, amely bennünk van.

A munka közben felmerülő gondolatokat pszichológiai zajnak nevezzük. Ezek a gondolatok gyakrabban szakítják meg a munkáját, mint gondolná. Ha nem lennének ezek a pszichológiai beavatkozások, mindannyian legalább tízszer produktívabbak lennénk, mint most. A zaj egy másik típusa, amikor az üzenetet egyértelműen közöljük veled, de az elméd másképp értelmezi. Például a meghívón ez áll: „Csak fekete nyakkendő”. Ha „csak” fekete nyakkendőt viselne egy partira, jelentős beavatkozást észlelnének az illetőben.

A kommunikáció típusai

Az alábbiakban bemutatjuk a körülöttünk megfigyelhető különböző típusú kommunikációkat:

1. Szóbeli kommunikáció. Mi a kommunikáció?

Ahogy a neve is sugallja, a verbális kommunikáció az, ahol beszélsz. Ez a legszélesebb körben használt kommunikációs típus az összes többi típus közül. Szemtől szembeni kommunikációban, telefonon, videohívás közben és szinte mindenhol használják. A némák számára a jelbeszédet a verbális kommunikáció eszközeként használják. Ha különböző emberekkel beszél, ajánlatos különböző hangmodulációkat használni. Például a hangmoduláció nem számít, ha barátokkal beszél, de akkor számít, amikor a főnökével vagy a munkatársaival beszél. A verbális kommunikációd hangszíne, a hangod magassága, a használt szavak – mindez számít. Ráadásul a verbális kommunikáció mindezen elemei az emberrel együtt változnak.

Például az anyjával folytatott beszélgetés hangneme, hangneme és hangvétele más lesz, mint az ügyfelével. A szóbeli kommunikációban fontos, hogy mit mondasz, de ugyanilyen fontos, hogy hogyan mondod. A hangszínre és hangmagasságra vonatkozó példák pedig hasonlóak lennének a Hé, mit csinálsz itt? Ezt a mondatot 6 féleképpen lehet mondani és érteni, attól függően, hogy hol van a hangsúly. Próbáljon meg kiejteni egy mondatot, hangsúlyozva különböző szavakat. A verbális kommunikáció az üzleti életben is fontos, ahol e-maileket kell írnia és továbbítania kell az üzenetet az ügyfelének, tervezés, reklámozás, marketing stratégia és az üzleti élet egyéb fontos szempontjai.

2. Nonverbális kommunikáció. Mi a kommunikáció?

Ahogy a neve is sugallja, ez a fajta kommunikáció elsősorban a testbeszéddel foglalkozik. A nonverbális kommunikációt olyan információk közvetítésére használják, amelyeket verbális kommunikációval nem lehet továbbítani. =

Ez a fajta kommunikáció felbecsülhetetlen értékű, ha rövid időn belül sok üzenetet kell elküldenie szavak használata nélkül. A nonverbális kommunikáció néha nem szándékos is lehet. Például a homlokráncolás, amikor egy bosszantó munkatárssal beszél, még akkor is, ha udvariasan próbál beszélni. A nonverbális kommunikáció további aspektusai a gesztusok és a testbeszéd. A kézfogás nagyobb valószínűséggel teszi az emberben az első benyomást, mint bármi más, vagy valaki sokat elárul az ember járásából vagy testtartásából. Az ülő ember kézmozdulatokat használ, az arckifejezések nemcsak a verbális kommunikációt határozhatják meg. Egyes kutatók arra a következtetésre jutottak, hogy a kommunikáció nem verbális eszközökön keresztül történik, nem pedig verbális eszközökön. Tehát a mondanivalódnak körülbelül 70%-a nem jön ki a szádon, de a nonverbális kommunikációd ezt tükrözi.

3. Írásbeli közlés

Írott üzenet

Írott üzenet

Ha olyan szavakat ír, amelyek üzenetet közvetítenek egy másik személyhez, azt írott kommunikációnak nevezik. Az üzenetek írásához különböző ábécéket, számokat és szimbólumokat használnak. Az írás a modern kommunikáció minden területén jelen van. Vannak blogok, levelek, reklámok, audiovizuális információk, ezek mindegyike megköveteli az írásos kommunikációt vagy a leveleket. Az írásos kommunikációt nyilvános alkalmazásokban használják, például közlekedési információkat írnak. Mi a kommunikáció?

Analfabéta emberek esetében képek és szavak kombinációját használják az információ közvetítésére. Üzleti szempontból a szervezet közös nyelvet használ. Mivel a legtöbb vállalat multinacionális vállalattá vált, vagy azzá kíván válni, az angol az előnyben részesített nyelvük, mivel könnyű kommunikálni az irodákban és fióktelepeken szerte a világon.

4. Vizuális kommunikáció

Ahogy a neve is sugallja, a vizuális kommunikáció elsősorban képek, fényképek, videók és egyéb formák formájában valósul meg. Előfordulhat, hogy szöveget a képekkel együtt használnak az információ jobb közvetítése érdekében, néha pedig előfordulhat, hogy nincs szöveg. A vizuális kommunikációt azonban hasznosabbnak tartják, mint más formákat, mivel egy kép többet mond ezer szónál. Más esetekben vizuális segédeszközöket használnak szöveges információkkal egy adott téma megvitatására vagy bemutatására. Mindkettő együtt nagy hatással van a vásárlóra. Többség közösségi hálózatok, mint például az Instagram, a YouTube, elsősorban a vizuális effektusoktól függenek. Nem lehet azonban elégszer hangsúlyozni, hogy mindig figyelembe kell vennie a közönségét, mielőtt bármilyen kommunikációs módszer mellett dönt.

Például a látványelemek használata egy metrószerelvényen nem lenne jó ötlet, mert ott a hangnak nagyobb hatása lenne. A vizuális kommunikációt viszont jobb lenne mobilalkalmazásban használni. Mi a kommunikáció?

Teljesítmény

Ezért a kommunikáció létfontosságú eleme létünknek. A megfelelő kommunikáció használata a megfelelő beállításokban elengedhetetlen hatékony kommunikáció. Ez a kommunikáció különböző elemeinek szem előtt tartásával érhető el.

Nyomda АЗБУКА«