A politikai szervezet olyan szervezet, amely részt vesz a politikai folyamatban vagy politikai tevékenységben. Tagjainak érdekében előre meghatározott politikai célokat igyekszik elérni.

Mi az a politikai szervezet?

A politikai szervezet magában foglalja a politikai pártokat, társadalmi mozgalmakat, civil társadalmi szervezeteket, emberi jogi csoportokat és nem kormányzati szervezeteket. A kifejezés jelenthet egyesületet, bizottságot vagy pártot. Számos politikai tevékenységben vesznek részt, mint például kampányreklám, közösségszervezés, lobbizás stb.

A politikai szervezetet formális egységnek tekintik, amely végtelen bürokráciával és számos ülésen való részvétellel jár. Hisz abban, hogy mozgósítsa, gondoskodjon és inspiráljon embereket szervezete céljainak elérése érdekében.

Egy politikai szervezet lehet laza szerkezetű vagy mereven szervezett, a létrehozásának céljától függően. Ezek egy része nyitott, van, amelyik zárt, van, amelyik közvetlenül kapcsolódik a parlamenti politikához, míg mások nem.

A politikai szervezet az emberek egy csoportját is jelenti, akik egy formális struktúrán belül együtt dolgoznak, hogy hatalmat gyakoroljanak vagy törekedjenek a köz- vagy kormányzati ügyekben. Arról van szó, hogy hinni kell a csoportdinamikában, és részt kell venni a kiváló facilitációban. Ezek a tagszervezetek önkormányzók és önkéntesek.

A politikai szervezeteknek alapvető közös vonásai és problémái egyaránt vannak; például a polgárok bevonásának szükségessége és követeléseikért való küzdelem. Közvetlenül vagy közvetve igyekeznek formálni a közvéleményt és a politikát.

A politikai szervezet típusai

Az alábbiakban a politikai szervezetek sokféle típusát ismertetjük.

1. Politikai pártok

A politikai párt az egyik leggyakoribb és legnépszerűbb politikai szervezet. Ez egy szervezett csoport, amelynek tagjai hasonló ideológiával és politikai álláspontokkal rendelkeznek.

Azért állítanak jelölteket a választásokra, hogy azok győzhessenek, megválasszák, és megvalósítsák pártjuk napirendjét. A politikai pártot egy vezető vezeti, akit az adott politikai szervezet tagjai választanak meg. Általában befolyásos tag, aki elölről tudja vezetni és képviselni a pártot. A politikai szervezet további fontos tagjai a párttitkárok, akiknek feladata a pártgyűlések napi nyilvántartása.

A pártpénztárnok, akinek feladata a pártmunka illetékfizetése és pénzügyi ügyeinek intézése, valamint a pártelnök, aki a párttagok megtartására és toborzására vonatkozó stratégiák kidolgozásáért felelős.

Vannak más létfontosságú pozíciók egy politikai pártban, amelyek hozzájárulnak annak nagyobb hatalmához és erejéhez.

A politikai pártok néhány gyakori típusa:

1. Demokratikus többpártrendszerek. Politikai szervezet

A demokratikus többpártrendszer egyfajta politikai szervezet, amely számos országban elterjedt, például Indiában, Németországban, Dél-Afrikában, Olaszországban, Bangladesben, Kanadában stb.

Ezekben az országokban nincs korlátozás az egyidejűleg létrehozható és működő pártok vagy szervezetek számára. Kettőnél többnek kell lennie, de nincs felső határ. Az átlagemberek szabadon részt vehetnek a politikai tevékenységben, illetve ebben a folyamatban saját pártalakítással, választásokon való részvétellel.

2. Kétpártrendszerek 

A kétpártrendszer egyfajta politikai szervezet, amely számos országban elterjedt, például az Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban, Nepálban és Ausztráliában. Ezeknek a politikai szervezeteknek a működése nagyon hasonlít egy demokratikus többpártrendszer működéséhez, ahol a párt vezetője a képviselő.

A különbség az, hogy minden olyan személy, aki csatlakozni kíván egy párthoz, vagy annak tagja szeretne, csak két lehetőség közül választhat, nem pedig több párt közül. A kétpártrendszerű országokban mindkét párt az általános választásokon küzd a hatalom megőrzéséért.

Aki a legtöbb szavazatot kapja, az nyeri a választást, és megalakítja saját kormányát.

3. Egypárti diktatúra. Politikai szervezet

Az egypártrendszer egyfajta politikai szervezet, amely elterjedt néhány országban, például Vietnamban, Észak-Koreában, Kubában, Kínában stb. Ebben a rendszerben a közös tömegek általában nem kapnak semmilyen demokratikus kiváltságot.

Az egyetlen létező politikai szervezet rendelkezik minden hatalommal. Ő alakítja a kormányt, és napirendjének megfelelően szabályokat és előírásokat alkot, amelyeket az adott országban be kell tartani. A tömegeknek nincs beleszólása politikai ügyekbe vagy politikákba, még ha nem is helyeslik azokat.

2. Szakszervezetek. Politikai szervezet

A politikai szerveződések egyik leggyakoribb típusa a szakszervezetek, amelyeket szakszervezetnek is neveznek. Az érdekek előmozdítására és védelmére jött létre munkaerő a gyárakban vagy a munkaerő egy szervezetben.

A szakszervezetnek létfontosságú szerepe van. A munkavállalók nevében tárgyal a munkáltatókkal és a vezetőséggel, biztosítja, hogy a dolgozóknak ésszerű béreket ajánljanak fel, gondoskodik arról, hogy alapos ok nélkül ne bocsátsák el őket, biztosítja, hogy elbocsátás esetén végkielégítést kapjanak, és szükség esetén általános sztrájkot szervez.

A szakszervezet némileg különbözik a politikai párttól abban, hogy közvetlenül nem vesz részt a választásokon. Gyakran pártokat, sőt olyan politikusokat szorgalmaznak, akik támogatják őket törekvéseikben.

3. Pártkoalíciók.

A koalíciós pártok a demokráciában gyakori politikai szervezeti formák. Ahogy a neve is sugallja, két vagy több politikai párt alkotja, amelyek együtt lépnek fel a parlamentben.

A legtöbb esetben a pártkoalíciók választás után jönnek létre, de van, hogy két vagy több párt a választás előtt konszenzusra jut, és pártkoalíciót alkot.

Általános vélekedés, hogy ha egyetlen párt sem kap egyértelmű többséget egy választáson, akkor egy vagy több párttal próbálnak koalíciót kötni, hogy megszerezzék a kívánt többséget, mivel ez segíti őket a kormányalakításban.

Ha a választások előtt koalíciót hoznak létre, azt a pártok közötti érvényes megállapodásnak tekintik, hogy közösen vagy önállóan állítanak jelölteket, meghatározott mandátumelosztással. Pártkoalíció jön létre a közös napirend követésére.

4. Civil szervezet

Ez egyfajta politikai szervezet, amely mentes minden kormányzati beavatkozástól, és gyakran nemzetközi, nemzeti, regionális és helyi szinten működik. A nem kormányzati szervezetek vagy civil szervezetek állampolgárok által létrehozott alcsoportok.

Ide tartoznak azok az egyesületek és klubok is, amelyek szolgáltatásokat kínálnak tagjaiknak és másoknak. Ahogy a neve is sugallja, ezek a politikai szervezetek non-profit jellegűek, és számos területen tevékenykednek, mint például a társadalomtudományok és a humanitárius munka.

Munkájuk magában foglalja a politikák nyomon követését, az emberi jogokért, a fejlesztésért, az oktatásért és az egészségügyért folytatott küzdelmet, a politikai részvétel ösztönzését, a polgárok aggodalmak kormány elé terjesztését, valamint a társadalomban szükséges reformok támogatását.

A civil szervezetek hasznos munkájukkal elnyerték a közös tömegek bizalmát.

5. Érdekképviseleti csoportok. Politikai szervezet

Ez egyfajta politikai szervezet, amely propagandát használ a közvélemény és a kapcsolódó politikák befolyásolására. Megpróbálja befolyásolni a kormányt, de nincs úgynevezett hatalma a kormányban.

Az érdekképviseleti csoportok fontos szerepet játszanak egy ország társadalmi és politikai rendszereinek kialakításában. Cselekvési tervük kereskedelmi, erkölcsi, vallási és politikai álláspontokon alapul.

Szavazások, promóciók, a médiakampányok, a lobbizás és a politikai eligazítások csak néhány az érdekképviseleti csoportok által alkalmazott módszerek közül, hogy elérjék céljaikat a társadalomban. Egyes csoportok korlátozott erőforrásokkal rendelkeznek, ezért nincs nagy befolyásuk.

Néhányuk azonban befolyásos üzleti körök és politikai pártok támogatását élvezi, és erős befolyást gyakorolhat a politikai folyamatokra. Egyes emberi jogi csoportok nagyon befolyásossá váltak, és fontos politikai és társadalmi intézménnyé fejlődtek.

Előnyei

A politikai szerveződés előnyei a következők:

  • A politikai szervezet legfontosabb előnye, hogy ösztönözni tudja a nyilvánosság részvételét.
  • Segít a hétköznapi embereknek tájékozódni a társadalomban uralkodó konkrét helyzetekről és problémákról.
  • A politikai szervezetek segítenek ellenőrizni a társadalmat károsító gyakorlatokat és rendszereket.
  • A politikai szervezetek hozzájárulnak a társadalmon belüli egyensúly megteremtéséhez.

Hibák. Politikai szervezet

A politikai szerveződés hátrányai a következők.

  • Ha egy politikai szervezetnek önző programja van, az sértheti a társadalom és a nemzet érdekeit is.
  • Ha egy politikai szervezet többet törődik tagjaival, mint a társadalommal, amelyért dolgozik, akkor megbonthatja a meglévő békét és harmóniát.
  • A politikai szervezeteket gyakran vádolják korrupció és vesztegetés előmozdításával.
  • Könnyű visszaélni a hatalommal

Következtetés

A politikai szervezeteknek közös elképzelésük van közösségükről. Rendszeres időközönként találkoznak, és olyan platformokat hoznak létre, amelyek sikeresen képviselik értékeikat, küldetésüket és céljaikat.

Így megértettük, hogy a politikai szervezkedés azt jelenti, hogy hitelességet és formát adunk a politikának. Ez nem azt jelenti, hogy hátradőlünk, és várunk a változás megtörténtére, hanem őszintén részt kell venni a folyamatban, és összehangolni az igényeket és stratégiákat a valódi változás elérése érdekében.

Millenárisok a munkaerőben: kik ők és hogyan vonzzák magukhoz?

ABC