A kockázat elfogadása egy olyan kockázatkezelési stratégia, amelyben egy személy vagy szervezet kategorizál egy kockázatot, és elfogadhatónak nyilvánítja anélkül, hogy erőfeszítéseket tenne annak csökkentésére. Az ismert és elfogadott kockázatból eredő esetleges veszteségek kezelhetőnek minősülnek. Ez a kockázatkezelés egyik megközelítése, amely kimondja, hogy egy személy felismeri az ismert kockázatot, de nem tesz lépéseket, mert el tudja fogadni annak következményeit és lehetőségét.

A kockázatvállalási stratégia mögött meghúzódó logika az, hogy a kockázatok csökkentésének vagy megelőzésének költségei túl magasak a veszély alacsony valószínűségéhez képest. Például az önbiztosítás felfogható a kockázatvállalás egy fajtájaként, míg ezzel szemben a biztosítás a kockázat harmadik félre történő átruházása. Az elfogadási kockázat egy azonosított szervezeti kockázat, és a szervezet úgy véli, hogy nincs szükség pénzt és időt költeni a kockázat mérséklésére, mert annak hatása elviselhető. Kockázatkezelés amelyek célja a kockázatkezelés jelentésének azonosítása és fejlesztése. A kockázat elfogadható, átruházható és tárolható.

A kockázatmegtartás egy másik elnevezése a kockázatvállalásnak, amely az üzleti vagy befektetési szektorban általában megfigyelhető kockázatkezelési jellemzője. A kockázatvállalás egy terv, és akkor fogadják el, ha az a leggazdaságosabb döntéshez vezet, hogy nem teszünk ellene semmit. A vállalkozások megértik, hogy a kockázat olyan kicsi, hogy hajlandók viselni a következményeket.

A kockázatvállalás részletes ismerete

A kockázatvállalás olyan irányítási stratégia, amely magában foglalja egy szervezet vagy egyén tudatos választását, hogy bizonyos szintű kockázatot vállaljon bizonyos előnyök vagy célok elérése érdekében. Ez a stratégia azt feltételezi, hogy a kockázat bizonyos helyzetekben a tevékenység szerves részét képezi, és a lehetséges negatív következmények ellenére a kockázatvállalás pozitív eredményekhez vezethet.

Íme néhány kulcsfontosságú szempont, amelyek a kockázatvállalást jellemzik:

 1. Kockázattudatosság: A kockázatvállalás magában foglalja a kockázatos helyzetek tudatosítását és megértését. Ez magában foglalja a lehetséges veszélyek és lehetőségek elemzését, valamint a következmények felmérését.
 2. Fókusz: A kockázatvállalás általában meghatározott cél érdekében történik. Ez lehet egy konkrét üzleti projekt megvalósítása, innovatív változtatások, versenyelőnyök megszerzése stb.
 3. Várható előnyök: Egy szervezet vagy egyén vállalja a kockázatot a várt haszon reményében. Ezek az előnyök magukban foglalhatják a pénzügyi előnyöket, a piac bővülését, fejlődését hírnév és mások.
 4. Kockázattolerancia: A kockázat elfogadása a kockázattűrés azon szintjére vonatkozik, amelyet egy szervezet vagy egyén elvisel. Ez határozza meg, hogy mekkora kockázatot hajlandóak vállalni, és milyen kockázatot hajlandóak vállalni.
 5. Kockázatok kezelése: Bár a kockázatvállalás magában foglalja a kockázatvállalási hajlandóságot, kockázatkezelési stratégiák kidolgozását is magában foglalja. Ez magában foglalhat kockázatcsökkentő intézkedéseket, cselekvési terveket a kockázat megvalósulása esetén, valamint a kockázatok időbeli nyomon követését.

A kockázatvállalás nem azt jelenti, hogy felelőtlen vagy, vagy nem figyelsz a lehetséges problémákra. Ez inkább a kockázat és a potenciális haszon egyensúlya, amely a kockázatkezelés tudatos és célzott megközelítésével érhető el.

A kockázatvállalás alternatívái

A kockázatvállalás alternatívái

A kockázatkezelésben a kockázatvállalási stratégiának több alternatívája is létezik. Ezen stratégiák mindegyikét úgy tervezték, hogy konzervatívabb megközelítést biztosítson a potenciális veszélyek és lehetőségek kezelésére. Íme néhány alapvető alternatíva:

 1. Kockázatkerülés:

  • Meghatározás: A kockázat elkerülése azt jelenti, hogy lépéseket kell tenni a potenciális fenyegetéseknek való kitettség megelőzésére vagy minimalizálására. Ez magában foglalhatja bizonyos tevékenységek, projektek vagy befektetések elkerülését, amelyek túlságosan kockázatosak lehetnek.
  • Példa: Ha egy vállalat úgy véli, hogy egy új termék bevezetése túl kockázatos lehet a kereslet bizonytalansága miatt, dönthet úgy, hogy elkerüli ezt a kockázatot a meglévő termékek fejlesztésére összpontosítva.
 2. Kockázatátadás:

  • Meghatározás: A kockázatátruházás azt jelenti, hogy a kockázatkezelési felelősséget egy másik félre, leggyakrabban egy biztosítótársaságra ruházzák át. Ez magában foglalhatja bizonyos kockázatok elleni biztosítás megvásárlását.
  • Példa: A vállalkozás biztosíthatja vagyonát a természeti katasztrófákból eredő esetleges károk, veszteségek ellen.
 3. Kockázatcsökkentő:

  • Meghatározás: A kockázatcsökkentés magában foglalja a kockázat előfordulásának valószínűségét vagy hatását csökkentő lépéseket.
  • Példa: Egy instabil gazdaságú országban működő vállalat diverzifikálhatja eszközeit a különböző piacokon, hogy csökkentse az árfolyamváltozások hatását.
 4. Kockázati válasz:

Ezen stratégiák mindegyikének megvan a maga sajátossága Előnyök és hátrányok, és a választás a szervezet vagy az egyén konkrét feltételeitől, céljaitól és kockázattűrő képességétől függ. A szervezetek gyakran e stratégiák kombinációját alkalmazzák, attól függően, hogy milyen kockázatokkal szembesülnek.

Kockázatvállalás, következtetés!

A kockázatvállalás egy olyan vezetési stratégia, amelyben egy szervezet vagy egyén tudatosan vállal egy bizonyos szintű kockázatot bizonyos előnyök vagy célok elérése érdekében. Ez a stratégia magában foglalja a lehetséges negatív következmények tudatos elfogadását, bízva abban, hogy a lehetséges pozitív eredmények felülmúlják a veszteségeket.

A kockázatvállalás fontos szempontjai közé tartozik a kockázatos helyzetek felismerése, a célok kitűzése, a haszon elvárása, a kockázati tolerancia meghatározása és a kockázatkezelési stratégiák kidolgozása. A kockázatvállalás nem azt jelenti, hogy felelőtlenül hozzáállunk a menedzsmenthez, sokkal inkább alapos elemzést és tervezést igényel.

A szervezetek fontolóra vehetik az alternatív kockázatkezelési stratégiákat is, mint például a kockázat elkerülését, a kockázatátadást, a kockázatcsökkentést és a válaszstratégiák kidolgozását. A konkrét stratégia megválasztása az adott szervezet vagy egyén konkrét helyzetétől, céljaitól és kockázattűrő képességétől függ. A szervezetek gyakran különböző stratégiák kombinációját alkalmazzák a kockázatok hatékonyabb kezelése érdekében.