Վեճերի լուծումը երկու կողմերի միջև տարաձայնությունների կամ հակասությունների լուծման գործընթացն է: Վեճերի լուծումը կարող է տեղի ունենալ բանակցությունների, միջնորդության կամ արբիտրաժի միջոցով:

Ընկերությունները հաճախ օգտագործում են այն աշխատակիցների, հաճախորդների կամ այլ ձեռնարկությունների միջև տարաձայնությունները կամ կոնֆլիկտները լուծելու համար: Վեճերի լուծումը հաճախ զբաղվում է չեզոք երրորդ կողմի կողմից, ինչպիսին է միջնորդը կամ արբիտրը:

Ի՞նչ է վեճերի լուծումը:

Դա երկու կողմերի միջև վեճերի լուծման գործընթաց է: Վեճերի լուծումը կարող է ունենալ տարբեր ձևեր, ինչպիսիք են բանակցությունները, միջնորդությունը կամ արբիտրաժը: Վեճերի այլընտրանքային լուծումը (ADR գործընթացներ) տերմին է, որն օգտագործվում է վեճերի լուծման մեթոդները նկարագրելու համար, որոնք չեն պահանջում դատարան դիմել:

Կարեւորությունը

Վեճերի լուծման կարևոր պատճառները ներառում են

1. Ինչպես խուսափել դատավարությունից

Լուծման մեթոդները հաճախ ավելի արագ և էժան են, քան դատարան դիմելը:

2. Հարաբերությունների պահպանում. Վեճերի լուծում

Սա կարող է օգնել կողմերին պահպանել հարաբերությունները, որոնք կարող են վնասվել դատավարության արդյունքում:

3. Բարդ խնդիրների լուծում

Բանաձևը կարող է օգնել կողմերին լուծել բարդ հարցեր, որոնք կարող են դժվար լինել դատարանում լուծել:

4. Կատարման օպտիմալացում:

Վեճերի լուծումը կարող է օգնել բիզնեսին օպտիմալացնել արտադրողականությունը՝ արագ և արդյունավետ լուծելով վեճերը:

Վեճերի լուծման ի՞նչ տեսակներ կան:

Վեճերի լուծման երեք ամենատարածված տեսակներն են՝ բանակցությունները, միջնորդությունը և արբիտրաժը:

1. Բանակցություններ

Բանակցությունը գործընթաց է, որի ընթացքում կողմերը փորձում են համաձայնության գալ վիճելի հարցի շուրջ: Դրանք կարող են լինել ոչ ֆորմալ, օրինակ՝ երկու հոգի, որոնք վիճում են գնման գնի շուրջ, կամ պաշտոնական, ինչպես, օրինակ, երկու ձեռնարկություններ քննարկում են պայմանագիրը:

2. Միջնորդական նիստեր.

Միջնորդությունը գործընթաց է, որի ընթացքում չեզոք երրորդ կողմն օգնում է կողմերին համաձայնության գալ վիճելի հարցի շուրջ: Միջնորդությունը հաճախ օգտագործվում է բիզնես վեճերը լուծելու համար:

3. Արբիտրաժային գործընթաց

Արբիտրաժը գործընթաց է, որի ընթացքում չեզոք երրորդ կողմը լսում է վեճի երկու կողմերին և կայացնում պարտադիր որոշում: Արբիտրաժը հաճախ օգտագործվում է բիզնես վեճերը լուծելու համար:

4. Դատավարություն. Վեճերի լուծում

Դատավարությունը գործընթաց է, երբ մի կողմը դատի է տալիս մյուս կողմին՝ վեճը լուծելու համար: Գործարար վեճերը լուծելու համար հաճախ օգտագործվում են դատական ​​հայցերը:

5. Կառավարության կարգավորում

Կառավարության կարգավորումն այն գործընթացն է, որով կառավարությունը օրենքներ կամ կանոնակարգեր է ընդունում վեճը լուծելու համար: Այն հաճախ օգտագործվում է բիզնես վեճերի համար:

6. Համագործակցության իրավունք

Համագործակցային իրավունքը գործընթաց է, որի ընթացքում կողմերը միասին աշխատում են վեճը լուծելու համար: Գործարար վեճերը լուծելու համար հաճախ օգտագործվում է համագործակցային իրավունքը:

7. Խուսափում. Վեճերի լուծում

Խուսափումն այն գործընթացն է, որով կողմերն ընդհանրապես խուսափում են հակամարտությունից: Խուսափելը հաճախ օգտագործվում է բիզնես վեճերը լուծելու համար:

8. Հաշտեցում

Հաշտեցումը գործընթաց է, որի ընթացքում չեզոք երրորդ կողմն օգնում է կողմերին համաձայնության գալ վիճելի հարցի շուրջ: Այն հաճախ օգտագործվում է խնդիրների լուծման համար:

9. Հաշվարկ

Կարգավորման համաձայնագիրը գործընթաց է, որով կողմերը համաձայնության են գալիս վեճը լուծելու համար: Կարգավորման պայմանագրերը հաճախ օգտագործվում են բիզնես վեճերի համար:

10. Հեշտացում. Վեճերի լուծում

Հեշտացումը գործընթաց է, որի ընթացքում չեզոք երրորդ կողմն օգնում է կողմերին համաձայնության գալ վիճելի հարցի շուրջ: Հեշտացումը հաճախ օգտագործվում է բիզնես վեճերը լուծելու համար:

Ինչպե՞ս է աշխատում վեճերի լուծումը:

Սովորաբար բաղկացած է հետևյալ քայլերից.

  1. Վեճում ներգրավված կողմերը հանդիպում են չեզոք երրորդ կողմի, օրինակ՝ միջնորդի կամ արբիտրի հետ:
  2. Երրորդ կողմը լսում է վեճի երկու կողմերին և օգնում կողմերին համաձայնության գալ:
  3. Համաձայնություն ձեռք բերելուց հետո վեճը լուծվում է, և կողմերը պարտավորվում են համաձայնագրով:

Ինչպե՞ս ընտրել մեթոդ:

Լուծում ընտրելիս կարևոր է հաշվի առնել հետևյալ գործոնները.

1. Վեճի տեսակը

Վեճերը կարող են լինել քաղաքացիական կամ քրեական: Քաղաքացիական վեճերը սովորաբար լուծվում են բանակցությունների, միջնորդության կամ արբիտրաժի միջոցով: Քրեական վեճերը սովորաբար լուծվում են դատարանում:

2. Վեճի կողմերը. Վեճերի լուծում

Վեճերը կարող են ներառել անհատներ, ձեռնարկություններ կամ պետական ​​մարմիններ: Կուսակցության յուրաքանչյուր տեսակ ունի տարբեր կարիքներ և հետաքրքրություններ:

3. Իրավասություն

Վեճերը կարող են լուծվել դատարանի, արբիտրաժի կամ միջնորդության միջոցով: Կարևոր է ընտրել վեճերի լուծման այնպիսի մեթոդ, որը համապատասխանում է իրավազորությանը:

4. Ժամկետներ. Վեճերի լուծում

Վեճերը կարող են լուծվել արագ կամ դանդաղ։ Կարևոր է ընտրել վեճերի լուծման մեթոդ, որը համապատասխանում է ժամանակային շրջանակին:

5. Արժեքը

Վեճերը կարող են լուծվել էժան կամ թանկ: Կարևոր է ընտրել վեճերի լուծման մեթոդ, որը համապատասխանում է արժեքին:

6. Արդյունք. Վեճերի լուծում

Վեճերը կարող են լուծվել այս կամ այն ​​կողմի օգտին: Կարևոր է ընտրել վեճերի լուծման մեթոդ, որը համապատասխանում է ցանկալի արդյունքին:

Վեճ և հակամարտություն. ո՞րն է տարբերությունը:

Վեճը և հակամարտությունը հաճախ օգտագործվում են որպես փոխադարձաբար, բայց դրանց միջև տարբերություն կա: Վեճերը երկու կողմերի միջև տարաձայնություններ են, որոնք կարող են լուծվել բանակցությունների, միջնորդության կամ արբիտրաժի միջոցով: Հակամարտությունները վեճեր են, որոնք չեն կարող լուծվել և հաճախ հանգեցնում են բռնության: Հակամարտությունների լուծումը հակամարտությունների լուծման գործընթաց է:

Ի՞նչ է վեճերի լուծումը:

Վեճերի լուծումը վեճի լուծման գործընթացն է: Այն կարող է իրականացվել բանակցությունների, միջնորդության, արբիտրաժի կամ դատավարության միջոցով: Սա հաճախ օգտագործվում է բիզնես վեճերը լուծելու համար:

Ի՞նչ է պարտադիր որոշումը:

Պարտադիր որոշումը որոշում է, որը պարտադիր է վեճի կողմերի համար: Պարտադիր որոշումները հաճախ կայացվում են արբիտրների կամ միջնորդների կողմից: Գործնական վեճերը լուծելու համար հաճախ օգտագործվում են պարտադիր դատողություններ:

Եզրակացություն.

Վեճերի լուծումը գործընթաց է, որի ընթացքում կողմերը միասին աշխատում են վեճը լուծելու համար: Վեճերի լուծումը կարող է օգտագործվել բիզնես վեճերը լուծելու համար:

Վեճերի լուծման մեթոդ ընտրելիս կարևոր է հաշվի առնել վեճի տեսակը, ներգրավված կողմերը, իրավասությունը, ժամկետը, արժեքը և ցանկալի արդյունքը:

Կառավարման ոճ

Ի՞նչ է հաղորդակցությունը:

Օրինական իշխանություն. սահմանում, օրինակներ, առավելություններ և թերություններ

Բիզնեսի կառավարում – Սահմանում, մարտավարություն և ոճեր

Հիբրիդային գնումներ. Ինչպե՞ս պատրաստվել էլեկտրոնային առևտրի ապագային

Տպարան АЗБУКА