ბიზნესში თვითგანვითარება არის პროფესიული და პიროვნული თვისებების გაძლიერების პროცესი, ასევე ახალი ცოდნისა და უნარების შეძენა, რომელიც მიზნად ისახავს ბიზნესში ეფექტურობის ამაღლებას. თვითგანვითარება შეიძლება იყოს ფორმალური, დაკავშირებული ტრენინგთან და სპეციალური კვალიფიკაციის მიღებასთან, ან არაფორმალური, დაკავშირებული წიგნების კითხვასთან, ვიდეო გაკვეთილების ყურებასთან, სემინარებში მონაწილეობასთან და ა.შ.

არსებობს მრავალი ფაქტორი, რომელიც ხელს უწყობს ბიზნესში თვითგანვითარებას, მაგრამ აქ არის ხუთი მათგანი:

თუ გინდა ტონა გამოიმუშავო ფული ბიზნესშიდაიცავით ეს პრინციპები:

რთული ფაქტი #1: გატაცება იმით, რასაც აკეთებ. თვითგანვითარება ბიზნესში.

ვნება არის მდგომარეობა, როდესაც ადამიანი გრძნობს ღრმა ინტერესს და ვნებას თავისი საქმის ან ბიზნესის მიმართ. ამას ხშირად თან ახლავს ენთუზიაზმი, მოტივაცია და მაღალი შედეგების მიღწევის სურვილი.

გატაცებამ იმით, რასაც აკეთებ, შეიძლება მოჰყვეს სხვადასხვა სარგებელს, მათ შორის უფრო მაღალ პროდუქტიულობას, გაუმჯობესებულ კრეატიულობას და უკეთესი ხარისხის პროდუქტებსა თუ მომსახურებას. გარდა ამისა, ვნებიანი ადამიანები უფრო თავდაჯერებულები არიან და ხშირად უფრო დაჟინებულნი არიან თავიანთი მიზნების მიღწევაში.

ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი, რომელიც ხელს უწყობს საკუთარი ბიზნესისადმი გატაცებას, არის მკაფიო მისია ან მიზანი, რომელიც ასტიმულირებს და აღძრავს ადამიანს. სხვა ფაქტორები შეიძლება შეიცავდეს პირად ინტერესებს, უნარებს და გამოცდილებას, ისევე როგორც სხვების მხარდაჭერას, მათ შორის კოლეგებს, მეგობრებს და ოჯახის წევრებს. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ არ დაივიწყოთ საკუთარი ჯანმრთელობა და კეთილდღეობა, მათ შორის ადეკვატური დასვენება და დრო თვითგანვითარებისთვის.

მძიმე ფაქტი #2: განსაზღვრა

განსაზღვრა არის პიროვნული თვისება, რომელიც საშუალებას აძლევს ადამიანს დააკვირდეს კონკრეტულ მიზანს და შეინარჩუნოს ეს აქცენტი მიზნის მიღწევის მთელი პროცესის განმავლობაში. ეს არის უნარი, არ გადაიტანო ყურადღება გარე საგნებმა და არ დანებდე სიძნელეების წინაშე, არამედ განაგრძო შრომა სასურველი შედეგის მისაღწევად.

განსაზღვრა მნიშვნელოვანი ფაქტორია ბიზნესის წარმატების მისაღწევად, რადგან ის საშუალებას გაძლევთ ფოკუსირება მოახდინოთ მთავარ ამოცანებზე და იმუშაოთ თქვენი მიზნების მისაღწევად. ადამიანებს, რომლებსაც აქვთ მიზანდასახული გრძნობა, ჩვეულებრივ აქვთ უფრო მაღალი მოტივაცია და თავდაჯერებულობა, ვიდრე მათ, ვისაც ეს ხარისხი არ გააჩნია. თვითგანვითარება ბიზნესში

თუმცა მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ მიზნის დასახვა, არამედ მისი მიღწევის სამოქმედო გეგმის შემუშავება, ასევე ცვალებად გარემოსთან შეგუება და მიზნისკენ მიმავალ გზაზე სირთულეების გადალახვა. ამიტომ, მონდომების გარდა, მნიშვნელოვანი ფაქტორებია დაგეგმვა, მოქნილობა, დაჟინებულობა და მარაგი.

რთული ფაქტი # 3: ცვლილების სურვილი. თვითგანვითარება ბიზნესში.

ცვლილების სურვილი მზარდი ბიზნესის მნიშვნელოვანი ასპექტია. დღევანდელ მსოფლიოში, სადაც ტექნოლოგია, მომხმარებელთა მოთხოვნები და ბაზრის პირობები მუდმივად იცვლება, კომპანიები, რომლებსაც არ სურთ ადაპტირება და მიდგომის შეცვლა, რისკის ქვეშ დარჩებიან.

იმისათვის, რომ გაიზარდონ და მიაღწიონ წარმატებას, კომპანიები მზად უნდა იყვნენ ცვლილებებისთვის და მიიღონ ეს ნორმად. ისინი მზად უნდა იყვნენ შეცვალონ თავიანთი ბიზნეს მოდელები, მარკეტინგული სტრატეგიები და გაყიდვები, წარმოების პროცესები და ა.შ. ეს შეიძლება მოიცავდეს ახალი ტექნოლოგიების დანერგვას, პროდუქციის ან სერვისის ხარისხის გაუმჯობესებას, გაყიდვის ხერხის შეცვლას და სხვა ბევრს.

მაგრამ ცვლილებებისთვის ღიაობა არ ნიშნავს იმას, რომ კომპანიებმა უნდა მიატოვონ თავიანთი ძირითადი ღირებულებები და მისწრაფებები ახალი ტენდენციებისკენ. ეს ნიშნავს, რომ კომპანიებს უნდა შეეძლოთ მოქნილი რეაგირება ცვლილებებზე და მათი სასარგებლოდ გამოყენება. მათ უნდა შეეძლოთ ბაზრის ანალიზი, ახალი ტენდენციების იდენტიფიცირება და სწრაფი რეაგირება კონკურენტუნარიანობის შესანარჩუნებლად.

ზოგადად, ცვლილებების სურვილი აუცილებელია მზარდი ბიზნესისთვის. კომპანიებს, რომლებსაც სურთ შეცვალონ და მოერგონ ახალ პირობებს, შეუძლიათ აყვავდნენ და მიაღწიონ ზრდის ახალ დონეებს.

მძიმე ფაქტი #4: სისტემური მიდგომა. თვითგანვითარება ბიზნესში.

სისტემური მიდგომა არის მიდგომა პრობლემების გადაჭრისა და მიზნების მისაღწევად, რომელიც ითვალისწინებს კავშირებსა და ურთიერთდამოკიდებულებებს სისტემის სხვადასხვა ელემენტებს შორის. სისტემა შეიძლება წარმოდგენილი იყოს როგორც ელემენტების ნებისმიერი ნაკრები, რომლებიც ურთიერთქმედებენ ერთმანეთთან და გავლენას ახდენენ სისტემის მთლიან ფუნქციონირებაზე.

ბიზნესში, სისტემური მიდგომა გულისხმობს კომპანიის განხილვას, როგორც სისტემას, რომელიც შედგება სხვადასხვა ელემენტებისგან, როგორიცაა ადამიანები, პროცესები, ტექნოლოგიები, პროდუქტები, რესურსები და ა.შ. ეს ელემენტები ურთიერთქმედებენ ერთმანეთთან და გავლენას ახდენენ ბიზნესის წარმატებაზე. თვითგანვითარება ბიზნესში

სისტემატური მიდგომის გამოყენება საშუალებას გვაძლევს უფრო ღრმად გავიგოთ პრობლემების მიზეზები ბიზნესი და უფრო ეფექტური სტრატეგიების შემუშავება და გადაწყვეტილებები. მაგალითად, სისტემურ მიდგომას შეუძლია დაეხმაროს პროდუქტის ხარისხსა და მომხმარებელთა კმაყოფილებას შორის კავშირის იდენტიფიცირებას, რაც საშუალებას იძლევა უფრო ეფექტური გაუმჯობესების ზომების შემუშავება. პროდუქტის ხარისხი და მომხმარებელთა კმაყოფილების გაზრდა.

მძიმე ფაქტი #5: პროფესიონალური ქსელის განვითარება

პროფესიული ქსელის განვითარება არის ადამიანებთან ურთიერთობების შექმნისა და გაძლიერების პროცესი, რომლებიც შეიძლება სასარგებლო იყოს თქვენი კარიერისთვის ან ბიზნესისთვის. თქვენი პროფესიული ქსელის გასავითარებლად შეგიძლიათ გამოიყენოთ სხვადასხვა მიდგომები:

  1. პროფესიულ ღონისძიებებში მონაწილეობა. ეს შეიძლება იყოს კონფერენცია, სემინარი, ფორუმი, პროფესიული ასოციაციის შეხვედრა და ა.შ. ასეთი ღონისძიებები ხელს უწყობს თქვენი სოციალური წრის გაფართოებას, ახალი ადამიანების გაცნობას და გამოცდილების გაცვლას.

  2. საქმიანობაში სოციალური ქსელები. სოციალური ქსელის, როგორიცაა LinkedIn, შეიძლება იყოს შესანიშნავი ინსტრუმენტი პროფესიული კავშირების შესაქმნელად და გასაძლიერებლად. მნიშვნელოვანია რეგულარულად განაახლოთ თქვენი პროფილი, გამოაქვეყნოთ სასარგებლო შინაარსი და მონაწილეობა მიიღოთ დისკუსიებში.

  3. კოლეგებთან და პარტნიორებთან თანამშრომლობა. თქვენს ინდუსტრიაში მომუშავე ადამიანებთან თანამშრომლობა ან მსგავსი ინტერესები დაგეხმარებათ გააფართოვოთ თქვენი ქსელი და მიიღოთ ახალი ცოდნა და გამოცდილება. თვითგანვითარება ბიზნესში

  4. მენტორობა და მწვრთნელები. გამოცდილ პროფესიონალებთან თანამშრომლობამ შეიძლება მოგაწოდოთ ღირებული რჩევები და ხელმძღვანელობა, ასევე დაგვეხმაროს მიზნებისა და განვითარების გეგმების ჩამოყალიბებაში.

  5. პირადი კონტაქტები. პირადი ნაცნობები და კავშირები შეიძლება ძალიან სასარგებლო იყოს ბიზნესში. მაგალითად, წვეულებაზე ვინმესთან შეხვედრამ შეიძლება გამოიწვიოს ღირებული ბიზნეს პარტნიორობა.

მნიშვნელოვანია გვახსოვდეს, რომ პროფესიონალური ქსელის განვითარება არის გრძელვადიანი პროცესი, რომელიც მოითხოვს მუდმივ მუშაობას და ძალისხმევას.

გამოყვანის

არ ჩაერთოთ სექსუალური და ცხელი ბიზნესით. ფოკუსირება გააკეთე იმაზე, რაც იცი. თუ თქვენ ხართ ვნებიანი და მცოდნე კონკრეტული თემის შესახებ, შეგიძლიათ ფულის გამომუშავება. თქვენ უბრალოდ უნდა იყოთ შემოქმედებითი.